วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
กินีบิสเซา, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023สินค้าคงคลังของธนาคารแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน, 2023วันที่ 2 มกราคมแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023วันเกิดของวอชิงตันแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023ธนาคารจะปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023ธนาคารจะปิดให้บริการแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023วันหยุดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023ธนาคารปิดเวลา 12 rแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023วันสิ้นปีแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023ธนาคารจะปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 30 ธันวาคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023ธนาคารจะปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024ธนาคารจะปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024วันนักบุญเซนต์เบิร์ชโทล์ดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024วันที่ 2 มกราคม(ในควิเบกขณะที่)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 3 มกราคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 5 มกราคม, 2024ธนาคารปิดในช่วงบ่ายแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 6 มกราคม, 2024มึว๖ภแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024ศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 12 มกราคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024วันมาร์ติน ลูเธอร์ คิงส์rแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 17 มกราคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 23 มกราคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 30 มกราคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024ก่อนวันปีใหม่แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024คาร์นิวอลแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024คาร์นิวอลแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024เถ้าอังคารแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024คาร์นิวอลแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024คาร์นิวัลแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024แอชเวนซ์เดย์แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันประธานาธิบดีแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024จอร์จวอชิงตัน/โทมัสเจฟเฟอร์สันวันเกิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันเกิดของจอร์จวอชิงตันแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันเกิดของวอชิงตันแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันเกิดวอชิงตันแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันแห่งเปอร์โตริโกที่มีชื่อเสียงแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024การรับรู้ของวันเกิดของจอร์จวอชิงตันแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันเกิดของจอร์จวอชิงตันแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันวอชิงตันและลินคอล์นแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันจอร์จวอชิงตันแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024เทศกาลชับ-อี-บารัฏของมุสลิมแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024วันสัญชาติอเมริกันแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 9 มีนาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024ธนาคารปิดในช่วงบ่ายสำหรับหนึ่งเดือนแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 12 มีนาคม, 2024เริ่มเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 12 มีนาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 19 มีนาคม, 2024ผบ ฟไผมภว ณฏแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 22 มีนาคม, 2024วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 27 มีนาคม, 2024วันพุธศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 27 มีนาคม, 2024วันหยุดธนาคาร (ตั้งแต่ 13:00)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 27 มีนาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 27 มีนาคม, 2024ธนาคาร ปิด ที่ 14แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024วันหยุดธนาคาร (fr อ้อม 13:00)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024ธนาคาร ปิด ที่ 14แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024วันหยุดธนาคาร (จาก 13:00)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024วันหยุดธนาคาร (ตั้งแต่ 13:00)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024วันศุกร์ดีแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024¼º ±Ý¿äÀÏแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more

ธนาคารยังคงเปิดr

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

สินค้าคงคลังของธนาคาร

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิดr

-
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันที่ 2 มกราคม

-
วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊

-
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันเกิดของวอชิงตัน

-
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารจะปิด

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารจะปิดให้บริการ

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันหยุด

-
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารปิดเวลา 12 r

-
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันสิ้นปี

-
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารจะปิด

-
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันเสาร์ 30 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารจะปิด

-
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารจะปิด

-
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันนักบุญเซนต์เบิร์ชโทล์ด

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันที่ 2 มกราคม(ในควิเบกขณะที่)

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : เพียงในควิเบกขณะที่เมือง

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันพุธ 3 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารปิดในช่วงบ่าย

-
วันศุกร์ 5 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Banks remain open in the morning.

มึว๖ภ

-
วันเสาร์ 6 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ศักดิ์สิทธิ์

-
วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันศุกร์ 12 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : From 2009 onwards

วันมาร์ติน ลูเธอร์ คิงส์r

-
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Martin Luther King was a U.S civil rights leader and American clergyman. His non-violent demonstrations against racial inequality led to civil rights legislation. He was assassinated in 1968. Banks and administrations are closed. Not a public holiday.

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันพุธ 17 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันอังคาร 23 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิดr

-
วันอังคาร 30 มกราคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ก่อนวันปีใหม่

-
วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : The day before New Years Day is known as Bituun, meaning “to close down”. At the eve of the old year there is a celebration called Bituuleg. There is a big amount of “covered food”, where the meat is covered by for instance a layer of dough. Also the Ul Boov is created: a pile of ceremonial bread (boov) in an odd number of layers. Later traditional games can be played, and oral histories are told. It is said that at Bituun Baldanlham, a local god, is riding her mule during this time. She would be coming by three times so every family puts three pieces of ice on the top of the door of the ger, or on the balcony for people living in an apartment, for the mule to drink.

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

เถ้าอังคาร

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Shrove Tuesday - Fastnachtdienstag

คาร์นิวอล

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : During the 18th century, French farmers allowed slaves to act as if they were free. Costumes, soca and calypso music, election of Carnival's King and Queen.

คาร์นิวัล

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

แอชเวนซ์เดย์

-
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Banks, post office and governement close, but businesses, more and more, remain open, as well as universities. These banks remain open: Chase Bank, TD Bank, Wells Fargo

จอร์จวอชิงตัน/โทมัสเจฟเฟอร์สันวันเกิด

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันเกิดของจอร์จวอชิงตัน

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Daisy Bates published the Arkansas State Press which publicized violations of the Supreme Courts desegregation rulings. She helped nine segregated students, known as the Little Rock Nine, when they attempted to enroll at Little Rock Central High School in 1957

วันเกิดของวอชิงตัน

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันเกิดวอชิงตัน

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันแห่งเปอร์โตริโกที่มีชื่อเสียง

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : การรำลึกถึง Luis Muñoz Rivera, José Celso Barbosa และ Luis Muñoz Marín

การรับรู้ของวันเกิดของจอร์จวอชิงตัน

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันเกิดของจอร์จวอชิงตัน

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันวอชิงตันและลินคอล์น

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันจอร์จวอชิงตัน

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

เทศกาลชับ-อี-บารัฏของมุสลิม

-
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Muslims believe that on the night of Shab-E-Barat god writes the destinies of all men for the coming year by taking into account the deeds committed by them in the past. Shab-E-Barat means the night of forgiveness or Day of Atonement. People pray to god both in preparation for Ramadan and for the forgiveness of the sins committed by them.

วันสัญชาติอเมริกัน

-
วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันเสาร์ 9 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารปิดในช่วงบ่ายสำหรับหนึ่งเดือน

-
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : ในช่วงระยะเวลาเดือนรอมฎอน

เริ่มเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 12 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : แต่เดิม Ramadama เป็นชื่อของเดือนที่เก้าในโลกอาหรับ มันเป็นทั้งหมดข้างต้นเดือนถือศีลอด การถือศีลอดไม่ได้เกิดมาพร้อมกับศาสนาอิสลาม ละเว้นจากการรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มที่ถูกกล่าวถึงใน Testaments เก่าและใหม่อดีตพระศาสดามูฮัมหมัด ดังนั้นในพระคัมภีร์ที่มันบอกว่าสมเด็จพระราชินีเอสเธอร์ถามชาวยิวไปอย่างรวดเร็วเป็นเวลาสามวันก่อนที่จะถามสามีของเธอที่จะสำรองชาวยิว ตามที่พระคัมภีร์ใหม่พระเยซูอดอาหารเป็นเวลา 40 วันในทะเลทราย หมายถึงตอนนี้ศาสนาคริสต์มีระยะเวลาการอดอาหาร 40 วันเรียกว่า เข้าพรรษา วันนี้ระยะเวลาการถือศีลอดของการฝึกคาทอลิกเวลาจากเถ้าวันพุธถึงวันศุกร์ จุดเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการสังเกตในท้องถิ่นของพระจันทร์เสี้ยว แต่ที่คนอื่นเลือกการคำนวณของดวงจันทร์ใหม่หรือคำสั่งของซาอุดีอาระเบียเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของระยะเวลาการอดอาหารนั้น ทั้งสามข้อห้ามหลักของเดือนรอมฎอนคือ: กินดื่มและการมีเพศสัมพันธ์ มันกลืนไปได้หนึ่งของน้ำลาย แต่ห้ามกลืนน้ำล้างออก ชาวมุสลิมสามารถไปว่ายน้ำหรือใช้เวลาอาบน้ำตราบใดที่พวกเขาไม่ได้กลืนน้ำ น้ำหอมแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้าม กัดเล็บที่ได้รับอนุญาตตราบใดที่มีความสะอาดเล็บ วันที่มีการแนะนำผลไม้หลังจากที่หมดสภาพการได้อย่างรวดเร็วและให้พวกเขาไม่ได้มาจากประเทศอิสราเอล นักท่องเที่ยวหญิงตั้งครรภ์หรือมีประจำเดือนได้รับอนุญาตให้หยุดการอดอาหาร ชาวมุสลิมมักจะได้รับน้ำหนักในช่วงเวลานี้ ลงโทษถูกบังคับใช้ในประเทศแอลจีเรีย ประเทศซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียคูเวตบาห์เรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันอังคาร 12 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ผบ ฟไผมภว ณฏ

-
วันอังคาร 19 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันศุกร์ 22 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Anniversary of the abolition of slavery

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันพุธศักดิ์สิทธิ์

-
วันพุธ 27 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันหยุดธนาคาร (ตั้งแต่ 13:00)

-
วันพุธ 27 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันพุธ 27 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคาร ปิด ที่ 14

-
วันพุธ 27 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันหยุดธนาคาร (fr อ้อม 13:00)

-
วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : เอกราชกระยาหารค่ำมื้อสุดท้ายเมื่อพระเยซูทรงก่อตั้งศีลมหาสนิท (Supper พระเจ้า) พระราชนิพนธ์และซักผ้าของเขาเท้าของพวกสาวก วันพฤหัสก่อนวันพฤหัสบดีไม่ได้เป็นวันหยุดราชการอย่างเป็นทางการ แต่เนื่องจากเป็นวันก่อนที่จะยาววันศุกร์ที่หลาย ๆ คนมีการทำงานประจำวันของพวกเขาสั้นลงและธนาคารจะปิดในช่วงบ่าย

ธนาคาร ปิด ที่ 14

-
วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันหยุดธนาคาร (จาก 13:00)

-
วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันหยุดธนาคาร (ตั้งแต่ 13:00)

-
วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันศุกร์ดี

-
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

¼º ±Ý¿äÀÏ

-
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :