วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023โฮลีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023คุรุนาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023Sri Sri Harichand Thakur dayศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023วันพืชศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023ไวซะศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023เดอะสุพรีมวิชูบีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023ช่วงเทศกาลแห่งความรื่นเริงของแคว้นอัศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันพืชศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023เทศกาลไวสะกีของศาสนาซิกซ์ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันปีใหม่กัมพูชาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันปีใหม่กัมพูชาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023วันปีใหม่กัมพูชาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023บาฮูเมลาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023ซาติ สดานี ดีวาสศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023ชนเผ่าในงานเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023ฮินดูเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023ภะสะวะ ชยันติศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023ผฎฐก ลบฝลภฯศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023ลังศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน, 2023ซานต์กาเตสดาสศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023เทศกาลรถศึกศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023กัง (ราถ ยาตรา)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 8 กรกฎาคม, 2023เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023ฮินดูเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023วันภาษาคาซีกษัตริย์ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 18 กรกฎาคม, 2023ปีใหม่ชวาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023เทศกาลรักชา แบนฮาน / นิกินิ โพยา เทศกาลจาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023วันบรรพชนศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 18 สิงหาคม, 2023เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 19 สิงหาคม, 2023ปาราวตีเทพธิดาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 29 สิงหาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 29 สิงหาคม, 2023เทศกาลฮินดูที่สามศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023เทศกาลรักชา แบนฮาน / นิกินิ โพยา เทศกาลจาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023Swing Festivalศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023ฮินดูเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 6 กันยายน, 2023วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 6 กันยายน, 2023วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 7 กันยายน, 2023วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 7 กันยายน, 2023วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023วันของฮีโร่ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 19 กันยายน, 2023เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 20 กันยายน, 2023เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ (วันที่สอง) - นวกไฮศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023Indra Jatra (Kathmandu only)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more

โฮลี

-
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The religious meaning of this celebration is the burning of any perversion. It marks the victory of good over evil.

คุรุนา

-
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

Sri Sri Harichand Thakur day

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Born in 1812 at Safaldanga, Gopalgaunge. He experienced atmadarshan (self-realisation) and preached his ideologies and religious philosophy in twelve commandments. His followers consider him as God (Thakur) Harichand and as an avatar of Vishnu

วันพืช

-
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : This is the beginning of the agricultural season.Bihu is celebrated by the all parts of Assam and all cast and religion.Directly we can say that Bihu is secular festival which brings the humanity,peace and brotherhood among the various cast and religion. [Wikipedia]

ไวซะ

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

เดอะสุพรีมวิชูบี

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The traditional new year day festival of Buddhists and Hindus in Odisha, India. The festival date is set with the solar cycle of the lunisolar calendar, as the first day of the traditional solar month of Mesha. This is identical to the purnimanta system of lunar month Baisakh (on Indian national system, it is the 24th day of Chaitra).

ช่วงเทศกาลแห่งความรื่นเริงของแคว้นอั

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : This is the beginning of the agricultural season.Bihu is celebrated by the all parts of Assam and all cast and religion.Directly we can say that Bihu is secular festival which brings the humanity,peace and brotherhood among the various cast and religion.

วันพืช

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : This is the beginning of the agricultural season.Bihu is celebrated by the all parts of Assam and all cast and religion.Directly we can say that Bihu is secular festival which brings the humanity,peace and brotherhood among the various cast and religion. [Wikipedia]

เทศกาลไวสะกีของศาสนาซิกซ์

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

วันปีใหม่กัมพูชา

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันปีใหม่กัมพูชา

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : At the end of the harvest season. Lasts 3 consecutive work days during which Cambodians douse each other liberally with water, clean and decorate their houses, and make offerings at the local temple. City streets are decorated and brightly lit in the evenings. not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันปีใหม่กัมพูชา

-
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

บาฮูเมลา

-
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : การเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในป้อมบาฮูในจัมมู งานนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานสนุกสนานและสนุกสนานพร้อมไฟตกแต่งสถานที่ทั้งหมดเพิ่มความสว่างให้บรรยากาศทั้งหมด หนึ่งสามารถเป็นสักขีพยานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของผู้คนในจัมมูจากวิธีที่พวกเขาแต่งตัวเพื่อเต้นรําพื้นบ้านกับอาหารอร่อยในปัจจุบันตลอดเทศกาลนี้ ในจัมมูเท่านั้น [holidify.com]

ซาติ สดานี ดีวาส

-
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : เพื่อเป็นเกียรติแก่ราชินีองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชูเทีย เธอเป็นลูกสาวของ Chutia King Dharmadhwajpal หรือที่รู้จักกันในชื่อ Dhirnarayan เกิดที่ซาดิยะ เธอแต่งงานกับนิติพาลหรือนิไท ในปี 1524 เนื่องจากความเป็นผู้นําที่อ่อนแอของ Nityapal Ahoms ได้เปรียบและโจมตีอาณาจักรในรัฐที่อ่อนแอที่สุดพวกเขาเอาชนะซาดิยาและฆ่า Nityapal.By โจมตีอาณาจักรชูเทียที่เต็มไปด้วยการแก้แค้นของพวกเขาเพราะไท - ahoms king syutupha ถูกฆ่าโดยกษัตริย์ชูเตีย sanghadhwazpal ในแม่น้ําโซฟรายโดยสมรู้ร่วมคิด ดังนั้น Sadhani ที่มีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับ Ahoms ถูกขอให้แต่งงานกับ Sadiyakhowa Gohain ผู้ว่าการอาฮอมของซาดิยา ซาดานีต้องการความตายเพื่อความไม่สุจริตและเสียสละชีวิตของตัวเองโดยการกระโดดจากด้านบนของเนินเขาจันทรากิริใกล้กับซาดิยาในปี 1524 [Wikipedia]

ชนเผ่าในงานเทศกาล

-
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : A tribal festival celebrated in a traditional way by the people of Tripura. It is celebrated throughout the state with a lot of pomp and gaiety. The children and youth play drums, sing and dance in front of the Lord Garia, the deity of livestock and wealth to please him.

ฮินดูเทศกาล

-
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Birth anniversary of sixth incarnation of Lord Vishnu

ภะสะวะ ชยันติ

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Guru Basavanna (also known as Guru Basavanna or Basaveshwara (1134–1196)) was a philosopher and a social reformer. He fought against the caste system and rituals in Hinduism. He is also called Vishwa Guru and Bhakti-Bhandari. His teachings and preachings go beyond all boundaries and are universal and eternal. He was a great humanitarian. Guru Basavanna advocated a new way of life wherein the divine experience was the center of life giving equal opportunity to all aspirants regardless of the gender, caste, and social status. The cornerstone behind his movement was the firm belief in a universal concept of God. Guru Basavanna has a proponent of monotheistic concept of formless God.[1] [2] Wikipedia

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Vesak: Magha Puja or Sangha celebration. This day falls on the full moon of the third month. It commemorates the main event in Buddha's life, after His first retreated from the rain (Vassa). The anniversary of Buddah's birthday in the Mahayana tradition; the commemoration of Buddah's birth, enlightenment, and death, celebrated on the day of the full moon of the 6th month in the Theravada tradition.

วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชา

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

ผฎฐก ลบฝลภฯ

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebration of the ancient Gurus, in particular Sage Ved Vyas. A Guru is seen as a remover of darkness, a teacher. The date is the full moon of the month Asadha.

ลัง

-
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : A fasting day observed by married Hindu women of Nepal and the Indian states of Bihar, Uttar Pradesh and Odisha[1]on the Amavasya, the no moon day in month of Jyeshtha. It is also known as Sabitri Uwaans in Western Odisha region. [Wikipedia]

ซานต์กาเตสดาส

-
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Saint Kabir Das reached the abode of God in Maghar close to Gorakhpur in 1518. However, immediate dispute began regarding the way in which his final rites must be performed. It is believed that both Hindus and Muslims claimed the body to perform the funeral rites. To their utter surprise, Kabir Das stood up and asked them to lift his body and view beneath. Lying there was nothing but a beautiful array of flowers. Devotees and his followers were speechless with Hindus along with some flowers leaving to Varanasi and the rest of the flowers taken by Muslims to Maghar. [festivalsofindia]

เทศกาลรถศึก

-
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Ratha Yatra, Rathajatra or Chariot festival is any public procession in a chariot. The term particularly refers to the annual Rathayatra in Odisha, Jharkhand, West Bengal and other East Indian states, particularly the Odia festival that involve a public procession with a chariot with deities Jagannath (Vishnu avatar), Balabhadra (his brother), Subhadra (his sister) and Sudarshana Chakra (his weapon) on a ratha, a wooden deula-shaped chariot. It attracts over a million Hindu pilgrims who join the procession each year. [Wikipedia]

กัง (ราถ ยาตรา)

-
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันเสาร์ 8 กรกฎาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The most celebrated religious festival among the Pnars. Behdienkhlam (chasing away the Demon of Cholera) is celebrated annually in July after the sowing period, the most important dance festival of the Jaintia tribes. This festival is also an invocation to God, seeking his blessings for a bumper harvest. The women however do not participate in the dancing, as they have an important function of offering sacrificial food to the spirits of the forefathers. [www.north-east-india.com]

ฮินดูเทศกาล

-
วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Goddess Mahakali is worshiped. Bonalu is an annual festival of Telangana celebrated in Twin Cities Hyderabad, Secunderabad and other parts of Telangana, India. It is celebrated in the month of Ashada Masam, in July/August. Special poojas are performed for Yellamma on the first and last day of the festival. The festival is also considered a thanksgiving to the Goddess for fulfillment of vows.

วันภาษาคาซีกษัตริย์

-
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Irot Sing, also known as U Tirot Sing, was one of the chiefs of the Khasi people in the early 18th century. He drew his lineage from the Syiemlieh clan.He was Syiem (chief)of Nongkhlaw, part of the Khasi Hills. His title was Syiem — a constitutional head sharing corporate authority with his Council, generally representatives of leading clans within his territory. Tirot Sing fought against British attempts to take over control of the Khasi Hills [Wikipedia]

ปีใหม่ชวา

-
วันอังคาร 18 กรกฎาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Sasi Sura
13% ของประชากรมีต้นกำเนิดจากชวา

เทศกาลรักชา แบนฮาน / นิกินิ โพยา เทศกาลจา

-
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The annual festival of Raksha Bandhan, which is meant to commemorate the abiding ties between siblings of opposite sex, usually takes place in late August, and is marked by a very simple ceremony in which a woman ties a rakhi — which may be a colorful thread, a simple bracelet, or a decorative string — around the wrist of her brother(s). The word raksha signifies protection, and bandhan is an association signifying an enduring sort of bond; and so, when a woman ties a rakhi around the waist of her brother, she signifies her loving attachment to him. He, likewise, recognizes the special bonds between them, and by extending his wrist forward, he in fact extends the hand of his protection over her.

วันบรรพชน

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Bali Pratipadā is the fourth day of Deepavali (Diwali), the Hindu festival of lights. It is celebrated in honour of the notional return of the (Daitya)-king Bali to earth. [Wikipedia]

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันศุกร์ 18 สิงหาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Teej, Hartalika. On this day Goddess Parvati is worshipped. Women, married and unmarried, mainly of Khas ethnicity, assemble at one place, in their finest attire and start dancing and singing devotional songs. Amidst all this, the grand feast takes place. The jollity often goes on till midnight, after which the 24hour fast starts. observed by women only

ปาราวตีเทพธิดา

-
วันเสาร์ 19 สิงหาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Teej, Hartalika. On this day Goddess Parvati is worshipped. Women, married and unmarried, mainly of Khas ethnicity, assemble at one place, in their finest attire and start dancing and singing devotional songs. Amidst all this, the grand feast takes place. The jollity often goes on till midnight, after which the 24hour fast starts.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 29 สิงหาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Onam falls, on the 12th day of the waxing moon in the Hindu month of Bhadon (around August September) once the golden yellow rice fields have been harvested at that time of the year. There is no specific god associated with Onam. Neither is any special puja (a ritualistic prayer ceremony) performed. First day, Atham and tenth day, Thiruonam are most important of all. in Mahe only

เทศกาลฮินดูที่สาม

-
วันอังคาร 29 สิงหาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Chodhi: On the third day of Onam celebrations, the pookalam starts growing in its size by adding new layers or designs with at least 4 to 5 different flowers. The day also marks the start of shopping activities. Onam is associated with gifting new clothes, hence from this day onwards people start buying new clothes and jewellery. [Wikipedia]

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The annual festival of Raksha Bandhan, which is meant to commemorate the abiding ties between siblings of opposite sex, usually takes place in late August, and is marked by a very simple ceremony in which a woman ties a rakhi — which may be a colorful thread, a simple bracelet, or a decorative string — around the wrist of her brother(s). The word raksha signifies protection, and bandhan is an association signifying an enduring sort of bond; and so, when a woman ties a rakhi around the waist of her brother, she signifies her loving attachment to him. He, likewise, recognizes the special bonds between them, and by extending his wrist forward, he in fact extends the hand of his protection over her.

เทศกาลรักชา แบนฮาน / นิกินิ โพยา เทศกาลจา

-
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The annual festival of Raksha Bandhan, which is meant to commemorate the abiding ties between siblings of opposite sex, usually takes place in late August, and is marked by a very simple ceremony in which a woman ties a rakhi — which may be a colorful thread, a simple bracelet, or a decorative string — around the wrist of her brother(s). The word raksha signifies protection, and bandhan is an association signifying an enduring sort of bond; and so, when a woman ties a rakhi around the waist of her brother, she signifies her loving attachment to him. He, likewise, recognizes the special bonds between them, and by extending his wrist forward, he in fact extends the hand of his protection over her.

Swing Festival

-
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Jhulan Purnima: All devotees wait patiently in a queue to swing Their Lordships. The swing (jhulana) beautified with splendid flower decorations, colorful beads, etc. A special flower rope is used to pull the swing. An arotik is performed after Sri Sri Radha Madhava are seated on the swing, and devotees bring a variety of bhoga to please Their Lordships. Kirtana and bhajans go on for almost two hours, and many visitors join in to pull Their Lordship's swing.

ฮินดูเทศกาล

-
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Vishakam The fourth day of Onam celebrations. Vishakam: considered to be one of the most auspicious days of Onam. In olden days, the markets open their harvest sale on this day, making one of the busiest days in the markets for public. Nowadays, Vishakam marks the start of many Onam-related competitions such as Pookkalam competition. [Wikipedia]

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The annual festival of Raksha Bandhan, which is meant to commemorate the abiding ties between siblings of opposite sex, usually takes place in late August, and is marked by a very simple ceremony in which a woman ties a rakhi — which may be a colorful thread, a simple bracelet, or a decorative string — around the wrist of her brother(s). The word raksha signifies protection, and bandhan is an association signifying an enduring sort of bond; and so, when a woman ties a rakhi around the waist of her brother, she signifies her loving attachment to him. He, likewise, recognizes the special bonds between them, and by extending his wrist forward, he in fact extends the hand of his protection over her.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Raksha Bandhan

วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

-
วันพุธ 6 กันยายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Hindu celebration of the birthday of Sri Krishna, an incarnation of Lord Krishna. Sweets, fruits and milk products are available in abundance. Sri or Shree: A prefix denoting auspiciousness

วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

-
วันพุธ 6 กันยายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Hindu celebration of the birthday of Sri Krishna, an incarnation of Lord Krishna. Sweets, fruits and milk products are available in abundance. Sri or Shree: A prefix denoting auspiciousness

วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

-
วันพฤหัสบดี 7 กันยายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Krishna (literally black , dark , dark-blue ) is a Hindu deity, regarded as an avatar of Vishnu and in some traditions considered the Supreme Being. Krishna is often depicted as an infant or young boy playing a flute as in the Bhagavata Purana or as a youthful prince giving direction and guidance as in the Bhagavad Gita. The stories of Krishna appear across a broad spectrum of Hindu philosophical and theological traditions.They portray him in various perspectives: a god-child, a prankster, a model lover, a divine hero and the Supreme Being.

วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

-
วันพฤหัสบดี 7 กันยายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Hindu celebration of the birthday of Sri Krishna, an incarnation of Lord Krishna. Sweets, fruits and milk products are available in abundance. Sri or Shree: A prefix denoting auspiciousness

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Third Onam

เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ

-
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : During ten days, Hindus must prepare the celebration at home: their house must be cleaned up and purified, in particular at the place where the Ganesh statue wil be put. Those who participate in the procession, end and highlight of this celebration, also prepare their costume. Various religious ceremonies are celebrated. On the tenth day, the celebration culminates. Streets of main cities, especially Mumbaï (Bombay) are the field of extraordinary popular demonstrations. In this day, giant elephant idols are preceded by dancers and musicians.

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Hartalika. On this day Goddess Parvati is worshipped. Women, married and unmarried, mainly of Khas ethnicity, assemble at one place, in their finest attire and start dancing and singing devotional songs. Amidst all this, the grand feast takes place. The jollity often goes on till midnight, after which the 24-hour fast starts.

วันของฮีโร่

-
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : 15th–16th century Assamese polymath: a saint-scholar, poet, playwright, social-religious reformer and a figure of importance in the cultural and religious history of Assam

เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ

-
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : During ten days, Hindus must prepare the celebration at home: their house must be cleaned up and purified, in particular at the place where the Ganesh statue wil be put. Those who participate in the procession, end and highlight of this celebration, also prepare their costume. Various religious ceremonies are celebrated. On the tenth day, the celebration culminates. Streets of main cities, especially Mumbaï (Bombay) are the field of extraordinary popular demonstrations. In this day, giant elephant idols are preceded by dancers and musicians.

เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ

-
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : During ten days, Hindus must prepare the celebration at home: their house must be cleaned up and purified, in particular at the place where the Ganesh statue wil be put. Those who participate in the procession, end and highlight of this celebration, also prepare their costume. Various religious ceremonies are celebrated. On the tenth day, the celebration culminates. Streets of main cities, especially Mumba๏ (Bombay) are the field of extraordinary popular demonstrations. In this day, giant elephant idols are preceded by dancers and musicians.

เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ

-
วันอังคาร 19 กันยายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : During ten days, Hindus must prepare the celebration at home: their house must be cleaned up and purified, in particular at the place where the Ganesh statue wil be put. Those who participate in the procession, end and highlight of this celebration, also prepare their costume. Various religious ceremonies are celebrated. On the tenth day, the celebration culminates. Streets of main cities, especially Mumba๏ (Bombay) are the field of extraordinary popular demonstrations. In this day, giant elephant idols are preceded by dancers and musicians.

เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ (วันที่สอง) - นวกไฮ

-
วันพุธ 20 กันยายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

Indra Jatra (Kathmandu only)

-
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : One of the most exciting and revered festivals of the Newar community of the Kathmandu Valley. This also marks the beginning of a month-long festival season of autumn. It begins with the erection of a wooden pole made of pine at Basantapur Sqaure in front of the old Hanuman Dhoka Palace. For the pole-raising ceremony, hundreds of spectators gather at the Palace Square and on the surrounding temples. The chariot of Kumari, the Living Goddess, is taken out in a procession through the main streets of Kathmandu. [welcomnepal]