วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024ฮอลิเดย์จารีตประเพณีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 22 เมษายน, 2024ผบ มาม๖ภว ณฏ*หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024นักบุญคริสเตียนหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024นักบุญเซนต์จอร์จหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม, 2024วันเสาร์ก่อนคริสตชนหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024วิทซันเดย์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024วิท มันเดย์ของชาวคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024นักบุญเซนต์มาเรีย-เด ลา เมอร์จาริกแสวงบหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024วันนักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (เฉพาะฟลอเรนซ์, ตูริน, และจีนัว)หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024วันเซนต์ปีเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 29 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024นักบุญลัทการ์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more

ฮอลิเดย์จารีตประเพณี

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Easter Monday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Easter Monday In Edinburg only

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Easter

อีสเตอร์วันจันทร์

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

ผบ มาม๖ภว ณฏ*

-
วันจันทร์ 22 เมษายน, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :

นักบุญคริสเตียน

-
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Christian saint, and the patron saint of Linz

นักบุญเซนต์จอร์จ

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not observed by Muslim communities

ฟนผ๖ฝยรตภฯ

-
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

วันเสาร์ก่อนคริสตชน

-
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :

วิทซันเดย์

-
วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not a paid holiday

วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์

-
วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : paid holiday

วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

-
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

นักบุญเซนต์มาเรีย-เด ลา เมอร์จาริกแสวงบ

-
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : in southern France, near Montpellier

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Christi

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Christi

วันนักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (เฉพาะฟลอเรนซ์, ตูริน, และจีนัว)

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู [Wikipedia]

วันเซนต์ปีเตอร์

-
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Virgin of the Mercedes in Le๓n only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 29 กันยายน, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : St Michael - Christian celebration of angels as companions who help fight off the power of evil and who are present at the hour of death. in Lleida only

นักบุญลัทการ์

-
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : เซนต์ Leodegar หรือ Leger บิชอปแห่งเติง (c 615 -. Sarcingซอมม์ 2 ตุลาคม 679) เป็นฝ่ายตรงข้ามที่ดีของ Ebroin- นายกเทศมนตรีของพระราชวัง Neustria- และเป็นผู้นำของฝ่ายขุนนางที่ดี Austrasian ในการต่อสู้นั้น สำหรับอำนาจเหนือราชวงศ์ Merovingian เสื่อมโทรม ทรมานและความตายของเขาทำให้เขาพลีชีพและนักบุญของนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งกอดสาเหตุของนายกเทศมนตรี Austrasian ของพระราชวังที่ Arnulfings ในศตวรรษต่อไปนี้เจิมเป็น Carolingian ราชวงศ์ Wikipedia