วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

ผู้ : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันพุธ 24 กรกฎาคม, 2024ไพโอเนียร์วันผู้
view more

ไพโอเนียร์วัน

-
วันพุธ 24 กรกฎาคม, 2024
ผู้ : การปฏิบัติมอร์มอนของการมาถึงของบริกแฮมที่เว็บไซต์ของ Salt Lake City, ยูทาห์ ที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือนักบุญวันหรือเอส ( มอร์มอน ) วันนี้มีการเฉลิมฉลองของรัฐทั้งโดยไม่คำนึงถึงการวางแนวทางศาสนา