วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

เชน : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดเชน
view more
วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024มหาวีร ชยันติเชน
view more
วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024มหาวีร ชยันติเชน
view more

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
เชน : Mahavir Jayanti Jain community only

มหาวีร ชยันติ

-
วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024
เชน : Jain festival honoring Lord Mahavira on the founder's birthday.

มหาวีร ชยันติ

-
วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024
เชน : Jain festival honoring Lord Mahavira on the founder's birthday.