วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

ปฏิทินเต็มรูปแบบของวันหยุดในโลกรวมทั้งวันปิดทำการของหน่วยงานราชการ, ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์, รวมทั้ง ปฏิทินโรงเรียนในช่วง 3 เดือนข้างหน้า Thursday, ธันวาคม 7, 2023

วันประเทศชื่ออื่นๆ
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkพม่า (มาเกว)ฐวฑน ฑโณไภฯ
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkพม่า (มัณฑะเลย์)ฐวฑน ฑโณไภฯ
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkพม่า (คะยา)ฐวฑน ฑโณไภฯ
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkพม่า (กะเหรี่ยง)ฐวฑน ฑโณไภฯ
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkอาร์เมเนียไว้อาลัยเหตุการณ์แผ่นดินไหว
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkพม่า (คะฉิ่น)ฐวฑน ฑโณไภฯ
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkรวันดาBuildexpo
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkพม่า (เรือนานชาน)ฐวฑน ฑโณไภฯ
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkหมู่เกาะโซโลมอนวันหยุดท้องถิ่น
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkเปรูวันหยุดราชการ
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkติมอร์วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี โคส)วันHouphou๋t Boigny
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkสหรัฐอเมริกา (เดลาแวร์)วันเดลาแวร์
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkพม่า (สะกาย)ฐวฑน ฑโณไภฯ
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkพม่าฐวฑน ฑโณไภฯ
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkพม่า (ย่างกุ้ง)ฐวฑน ฑโณไภฯ
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkพม่า (ชิน)ฐวฑน ฑโณไภฯ
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkสหราชอาณาจักร แห่ง จี.บี. และ ไอร์แลนด์เหนือรถไฟหยุดงานประท้วง
view more
วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023linkอิตาลี (ลอมบาร์เดีย)วันนักบุญเซนต์แอมบรอส (เฉพาะในมิลาน)
view more
there
link

ฐวฑน ฑโณไภฯ - พม่า (มาเกว)

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : บน 5 ธันวาคม 1920 นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งประท้วงกฎใหม่ที่อังกฤษ มวลชนประท้วงตาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday
there
link

ฐวฑน ฑโณไภฯ - พม่า (มัณฑะเลย์)

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : บน 5 ธันวาคม 1920 นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งประท้วงกฎใหม่ที่อังกฤษ มวลชนประท้วงตาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday
there
link

ฐวฑน ฑโณไภฯ - พม่า (คะยา)

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : บน 5 ธันวาคม 1920 นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งประท้วงกฎใหม่ที่อังกฤษ มวลชนประท้วงตาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday
there
link

ฐวฑน ฑโณไภฯ - พม่า (กะเหรี่ยง)

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : บน 5 ธันวาคม 1920 นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งประท้วงกฎใหม่ที่อังกฤษ มวลชนประท้วงตาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday
there
link

ไว้อาลัยเหตุการณ์แผ่นดินไหว - อาร์เมเนีย

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วัฒนธรรม : Business may remain open. Please check.
there
link

ฐวฑน ฑโณไภฯ - พม่า (คะฉิ่น)

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : บน 5 ธันวาคม 1920 นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งประท้วงกฎใหม่ที่อังกฤษ มวลชนประท้วงตาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday
there
link

Buildexpo - รวันดา

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
ธนาคารเท่านั้น : Lasts 2 days in Kigali 2023 edition NOT confirmed
there
link

ฐวฑน ฑโณไภฯ - พม่า (เรือนานชาน)

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : บน 5 ธันวาคม 1920 นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งประท้วงกฎใหม่ที่อังกฤษ มวลชนประท้วงตาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday
there
link

วันหยุดท้องถิ่น - หมู่เกาะโซโลมอน

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Western Province only)
there
link

วันหยุดราชการ - เปรู

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :
there
หน้าแรก

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม - ติมอร์

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :
there
link

วันHouphou๋t Boigny - โกตดิวัวร์ (ไอเวอรี โคส)

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วัฒนธรรม : C๔te d'Ivoire former president, died on Dec. 7, 1993
there
link

วันเดลาแวร์ - สหรัฐอเมริกา (เดลาแวร์)

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Delaware
there
link

ฐวฑน ฑโณไภฯ - พม่า (สะกาย)

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : บน 5 ธันวาคม 1920 นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งประท้วงกฎใหม่ที่อังกฤษ มวลชนประท้วงตาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday
there
link

ฐวฑน ฑโณไภฯ - พม่า

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : บน 5 ธันวาคม 1920 นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งประท้วงกฎใหม่ที่อังกฤษ มวลชนประท้วงตาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday
there
link

ฐวฑน ฑโณไภฯ - พม่า (ย่างกุ้ง)

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : บน 5 ธันวาคม 1920 นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งประท้วงกฎใหม่ที่อังกฤษ มวลชนประท้วงตาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday
there
link

ฐวฑน ฑโณไภฯ - พม่า (ชิน)

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : บน 5 ธันวาคม 1920 นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งประท้วงกฎใหม่ที่อังกฤษ มวลชนประท้วงตาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday
there
หน้าแรก

รถไฟหยุดงานประท้วง - สหราชอาณาจักร แห่ง จี.บี. และ ไอร์แลนด์เหนือ

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :
there
link

วันนักบุญเซนต์แอมบรอส (เฉพาะในมิลาน) - อิตาลี (ลอมบาร์เดีย)

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :