วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
กาบอง, อินโดนีเซีย (บาหลี), วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

ชาวยิว : วันสำคัญทางศาสนา

ชาวยิว : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า


วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022วันขึ้นปีใหม่ของศาสนายิวหรือยูดาย - ปีใชาวยิว
view more
วันอังคาร 27 กันยายน, 2022วันขึ้นปีใหม่ของศาสนายิวหรือยูดาย - ปีใชาวยิว
view more
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022เชมินิ อัตเซเรต และ ซิมคัท โทราห์ (ธนาคารปิดทำการ)ชาวยิว
view more

วันขึ้นปีใหม่ของศาสนายิวหรือยูดาย - ปีใ

-
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022
ชาวยิว :

วันขึ้นปีใหม่ของศาสนายิวหรือยูดาย - ปีใ

-
วันอังคาร 27 กันยายน, 2022
ชาวยิว :

เชมินิ อัตเซเรต และ ซิมคัท โทราห์ (ธนาคารปิดทำการ)

-
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022
ชาวยิว : Reading of the last Torah portion and proceeding to the first chapter of Genesis (the Torah is seen as a circle). Processions, singing and dancing (Simkhat Torah = Rejoicing in the Torah).