วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

อิสลาม : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่านอิสลาม
view more
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023Nuzul al Qu'ranอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่าน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023คืนแห่งพลังอิสลาม
view more
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023ของอัลกุรอานอิสลาม
view more
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũอิสลาม
view more
วันพุธ 19 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันพุธ 19 เมษายน, 2023วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่าน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 19 เมษายน, 2023เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũอิสลาม
view more
วันพุธ 19 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023เทศกาลอิสลามอิสลาม
view more
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม อาจอิสลาม
view more
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023มุสลิมฉลองอิสลาม
view more
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023งานเลี้ยงของการเสียสละอิสลาม
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023งานฉลองของการเสียสละอิสลาม
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023ฉลองของการเสียสละอิสลาม
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023มุสลิมฉลองอิสลาม
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023งานฉลองผู้เสียสละอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023ฉลองของการเสียสละอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023งานเลี้ยงของการเสียสละอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023ฉลองของการเสียสละอิสลาม
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023ฉลองของการเสียสละอิสลาม
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม, 2023อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)อิสลาม
view more
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2023วันปีใหม่อิสลาม (มุสลิมพื้นที่เท่านั้น)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2023ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม, 2023ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023การเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023มุสลิมฉลองอิสลาม
view more
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)อิสลาม
view more
วันพุธ 27 กันยายน, 2023เมาลิด (วันเกิดของศาสดา)อิสลาม
view more
วันพุธ 27 กันยายน, 2023การต่อสู้หรือในสนามรบของศาสดาพยากรณ์อิสลาม
view more
วันพุธ 27 กันยายน, 2023วันเกิดของผู้เผยพระวจนะของอิสลาม
view more
วันพุธ 27 กันยายน, 2023พยากรณ์วันเกิด (มุสลิมจังหวัดเท่านั้น)อิสลาม
view more
วันพุธ 27 กันยายน, 2023วันเกิดของท่านนบี มุฮัมมัดอิสลาม
view more
วันพุธ 27 กันยายน, 2023วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023Maulidur Rasul / วันครบรอบศาสดา (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้เคียงที่สุด)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023เมาลิด (วันเกิดของศาสดา)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023ครบรอบปีของผู้เผยพระวจนะ - อี๊ด Milad Nnabiอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
view more

วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่าน

-
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
อิสลาม : เปิดเผยกุรอานให้ท่านนบีมุหัมมัด

Nuzul al Qu'ran

-
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
อิสลาม :

วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่าน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
อิสลาม : เปิดเผยกุรอานให้ท่านนบีมุหัมมัด

คืนแห่งพลัง

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
อิสลาม : Laylat al-Qadr - Islamic belief the night when the first verses of the Quran were revealed to the Islamic prophet Muhammad

ของอัลกุรอาน

-
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023
อิสลาม : เชื่อว่าจะเป็นคืนที่คัมภีร์อัลกุรอานถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรก บางส่วน แต่ไม่ทั้งหมดชาวมุสลิมเชื่อการเปิดเผยของคัมภีร์กุรอานที่เกิดขึ้นในสองขั้นตอนด้วยการเป็นขั้นตอนแรกในการเปิดเผยอย่างครบถ้วนใน Laylat อัล Qadr ทูตสวรรค์กาเบรียล (Jibril ในภาษาอาหรับ) ในสวรรค์ต่ำสุดแล้วข้อที่ตามมา เปิดเผย -by กลอนกับมูฮัมหมัดกาเบรียลข้าม 23 ปี

เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũ

-
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

-
วันพุธ 19 เมษายน, 2023
อิสลาม : กังหัน อี๊ดอัลลดสุดพิเศษ ความหมาย เทศกาลของการตัด

วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่าน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 19 เมษายน, 2023
อิสลาม :

เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũ

-
วันพุธ 19 เมษายน, 2023
อิสลาม :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 19 เมษายน, 2023
อิสลาม : Shab-e-Qadr is a Persian name meaning 'the night of power' or 'the night of respect' or 'Evening of Destiny'; the most blessed of all the nights of the year according to Islam. In the Holy quran and hadith it is referred to as Lailatu'l-Qadr. Five verses of Al-Alaq, the first surah of the Quran was revealed. About Shab-e-Qadr the Quran says: it is the night in which the Quran was revealed; it is better than a thousand months; during this night the angels including Jibra'il descended with the permission of their Lord; there is peace all night long.

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

-
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
อิสลาม : กังหัน อี๊ดอัลลดสุดพิเศษ ความหมาย เทศกาลของการตัด

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
อิสลาม : Ends the ninth month in the Islamic calendar. There were 30 days of strict fasting from sunup to sundown in honor of the first revelation to the Prophet Mohammed.

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก ตามกฎซาอุดีอาระเบียการเฉลิมฉลองเป็นเวลา 10 วัน อย่างไรก็ตามธุรกิจส่วนใหญ่สังเกต 3 วันเท่านั้น

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
อิสลาม :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
อิสลาม : End of Ramadan (may be changed to the nearest day)

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
อิสลาม : End of Ramadan for the Muslim community only

เทศกาลอิสลาม

-
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
อิสลาม : The Muslims observe Jumatul Wida, the last Friday of the holy month of Ramadan, with traditional religious fervour and solemnity at the Grand Mosque of Andarkilla in Chittagong. Millions of fasting people offer Friday prayers at mosques and prayer grounds. Jumatul Wida has a special significance since it is a prelude to the departure of holy month of Ramadan and considered the harbinger of the end of the showering of divine blessings that characterize the holy month. Holy Prophet (pbuh) also stressed the sanctity of this day. Paid holiday when falling on Friday

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
อิสลาม : End of Ramadan (may be changed to the nearest day)

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

-
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก Adyghaya, Bashkortostan, Chechnya, Daghestan, Federal District of the North Caucasus, Ingushia, Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Cherkessia, Tatarstan, Crimea [Wikipedia]

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
อิสลาม : Ends the ninth month in the Islamic calendar. There were 30 days of strict fasting from sunup to sundown in honor of the first revelation to the Prophet Mohammed.

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
อิสลาม : End of Ramadan Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม อาจ

-
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
อิสลาม :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
อิสลาม : End of Ramadan from 2021

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

-
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก [Wikipedia]

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
อิสลาม : Ends the ninth month in the Islamic calendar. There were 30 days of strict fasting from sunup to sundown in honor of the first revelation to the Prophet Mohammed.

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
อิสลาม : Eid al-Fitr literally means the Festival of Breaking the Fast .

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
อิสลาม : วันนี้มีความสำคัญทางศาสนาวันหยุดเฉลิมฉลอง โดยชาวมุสลิมทั่วโลกที่ทำเครื่องหมายสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน เดือนถือศีลอด (ศีลอด) ศักดิ์สิทธิ์อิสลาม

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
อิสลาม :

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก [Wikipedia]

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
อิสลาม : วันนี้มีความสำคัญทางศาสนาวันหยุดเฉลิมฉลอง โดยชาวมุสลิมทั่วโลกที่ทำเครื่องหมายสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน เดือนถือศีลอด (ศีลอด) ศักดิ์สิทธิ์อิสลาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
อิสลาม : Eid al-Adha Republic of Bashkortostan

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
อิสลาม : End of Ramadan, Eid al-Fitr Observed by 18 million Muslims in Eastern China (Uighurs)

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
อิสลาม :

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
อิสลาม :

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
อิสลาม :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
อิสลาม : Ascension of Muhammad in Karachi

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
อิสลาม :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
อิสลาม :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : Eid al-Adha is called Bodu eid due to the Bodu mas tradition observed in many parts of the Maldives, mostly within the local islands. Family and friends usually travel together, some escaping the busy city life, and others to visit loved ones back home. The day begins with an early morning Eid prayer, a congregational event with the mosque flooding with worshippers, followed by serving of Kulhi boakiba (fish cake). Each household will prepare an abundance of tasty local food, inviting family, friends and neighbours for breakfast and lunch. Some of these feasts are completed by a Malaafaiy. Malaafaiy is the name given to large, wooden serving dishes, with the exterior and lid adorned with beautiful traditional lacquer work. The dishes are typically filled with rice and bowls of curry, as well as other side dishes, salads and bananas, and are covered by the lid. The Malaafaiy is wrapped in a cloth tied at the top.

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : Eid al-Adha is called Bodu eid due to the Bodu mas tradition observed in many parts of the Maldives, mostly within the local islands. Family and friends usually travel together, some escaping the busy city life, and others to visit loved ones back home. The day begins with an early morning Eid prayer, a congregational event with the mosque flooding with worshippers, followed by serving of Kulhi boakiba (fish cake). Each household will prepare an abundance of tasty local food, inviting family, friends and neighbours for breakfast and lunch. Some of these feasts are completed by a Malaafaiy. Malaafaiy is the name given to large, wooden serving dishes, with the exterior and lid adorned with beautiful traditional lacquer work. The dishes are typically filled with rice and bowls of curry, as well as other side dishes, salads and bananas, and are covered by the lid. The Malaafaiy is wrapped in a cloth tied at the top.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : ตามกฎซาอุดีอาระเบียการเฉลิมฉลองเป็นเวลา 10 วัน แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสังเกต 3 วันเท่านั้น

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

มุสลิมฉลอง

-
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : Commemorates the day the Prophet Abraham took his son Ishmael out into the wilderness to sacrifice him to God. As he raised the knife to take his only son's life in obedience to God's command, his hand was stopped and the Lord provided a ram in Ishmael's place.

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

งานเลี้ยงของการเสียสละ

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : Feast of the Sacrifice for the Muslim community only

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

งานฉลองของการเสียสละ

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : Feast of the Sacrifice

ฉลองของการเสียสละ

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : ฉลองหลักที่สองของอิสลาม มันฉลองของอับราฮัมยินดีสละบุตรเชื่อฟังพระเจ้า มุสลิมทำการแสวงบุญประจำปีของพวกเขา หรือ ฮัจญ์ เมกกะ (Mecca) ในซาอุดีอาระเบีย

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : Also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia. The Prophet Muhammad called Eid Al-Adha the best day of the year, since it is the last and biggest day of the annual pilgrimage.

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

มุสลิมฉลอง

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : The Hajj (Arabic: อฬy transliterated: Ḥajj), (Turkish:Hac) is the Pilgrimage to Mecca in Islam. It is the fifth of the Five Pilars in Sunni Islam and one of the ten Branches of Religion in Shi'a Islam. Every able-bodied Muslim who can afford to do so is obliged to make the pilgrimage to Mecca at least once in his or her lifetime. Hajj Day always falls one day before Eid al Adha Wikipedia

งานฉลองผู้เสียสละ

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : Also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. Information1: It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia. The Prophet Muhammad called Eid Al-Adha the best day of the year, since it is the last and biggest day of the annual pilgrimage.

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : Feast of the Sacrifice

ฉลองของการเสียสละ

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : ฉลองหลักที่สองของอิสลาม มันฉลองของอับราฮัมยินดีสละบุตรเชื่อฟังพระเจ้า มุสลิมทำการแสวงบุญประจำปีของพวกเขา หรือ ฮัจญ์ เมกกะ (Mecca) ในซาอุดีอาระเบีย

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : The second of two Muslim holidays celebrated worldwide each year. It honors the willingness of Ibrahim (Abraham) to sacrifice his son, as an act of submission to God's command, before God then intervened, through his angel Jibra'il (Gabriel) and informs him that his sacrifice has already been accepted. The meat from the sacrificed animal is preferred to be divided into three parts. The family retains one third of the share; another third is given to relatives, friends and neighbors; and the remaining third is given to the poor and needy. [Wikipedia]

งานเลี้ยงของการเสียสละ

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : Adyghaya, Bashkortostan, Chechenia, Daghestan, Federal District of the North Caucasus, Ingushia, Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Cherkessia

งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : Feast of the Sacrifice

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : Eid Al-Adha also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia. The Prophet Muhammad called Eid Al-Adha the best day of the year, since it is the last and biggest day of the annual pilgrimage. observed by the Muslim community

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : ฉลองหลักที่สองของอิสลาม. พระราชนิพนธ์เรื่องความตั้งใจของอับราฮัมที่จะเสียสละบุตรชายของเขาในการเชื่อฟังพระเจ้า ทำให้ชาวมุสลิมแสวงบุญประจำปีของพวกเขาหรือ ฮัจญ์ เพื่อเมกกะ (Mecca) ในประเทศซาอุดีอาระเบีย Paid holiday when falling on Friday or Saturday

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : The second main celebration of Islam. It celebrates Abraham's willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia.

ฉลองของการเสียสละ

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : ฉลองหลักที่สองของอิสลาม มันฉลองของอับราฮัมยินดีสละบุตรเชื่อฟังพระเจ้า มุสลิมทำการแสวงบุญประจำปีของพวกเขา หรือ ฮัจญ์ เมกกะ (Mecca) ในซาอุดีอาระเบีย paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : ตามกฎซาอุดีอาระเบียการเฉลิมฉลองเป็นเวลา 10 วัน แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสังเกต 3 วันเท่านั้น

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
อิสลาม : Ends the ninth month in the Islamic calendar. There were 30 days of strict fasting from sunup to sundown in honor of the first revelation to the Prophet Mohammed.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
อิสลาม :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : Eid al-Adha is called Bodu eid due to the Bodu mas tradition observed in many parts of the Maldives, mostly within the local islands. Family and friends usually travel together, some escaping the busy city life, and others to visit loved ones back home. The day begins with an early morning Eid prayer, a congregational event with the mosque flooding with worshippers, followed by serving of Kulhi boakiba (fish cake). Each household will prepare an abundance of tasty local food, inviting family, friends and neighbours for breakfast and lunch. Some of these feasts are completed by a Malaafaiy. Malaafaiy is the name given to large, wooden serving dishes, with the exterior and lid adorned with beautiful traditional lacquer work. The dishes are typically filled with rice and bowls of curry, as well as other side dishes, salads and bananas, and are covered by the lid. The Malaafaiy is wrapped in a cloth tied at the top.

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม :

ฉลองของการเสียสละ

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : ฉลองหลักที่สองของอิสลาม มันฉลองของอับราฮัมยินดีสละบุตรเชื่อฟังพระเจ้า มุสลิมทำการแสวงบุญประจำปีของพวกเขา หรือ ฮัจญ์ เมกกะ (Mecca) ในซาอุดีอาระเบีย

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : Also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : Also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : Islamic New Year (Hijri) in Zanzibar only

เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)

-
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม :

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : Islamic new year for the Muslim community only

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : กรณีที่มูฮัมหมัดหนีไปเมกกะกับกลุ่มเล็ก ๆ ของผู้ติดตามที่จะไปเมดินา (Yathrib) ในปี ค.ศ. 622 ภายใต้การติดตั้งเป็นปรปักษ์ต่อมูฮัมหมัด ปฏิทินของชาวมุสลิมเริ่มจากวันนี้ (A.H. ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในรัชสมัย `อูมา เมดินาประมาณ 200 ไมล์ทางตอนเหนือของนครเมกกะ มูฮัมหมัดมาถึงที่นั่นเมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 622 ชื่อของเมืองก็เปลี่ยนไป Medinatu\'l-Nabi (เมืองของท่านศาสดา)

เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)

-
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : ปีใหม่อิสลาม

วันปีใหม่อิสลาม (มุสลิมพื้นที่เท่านั้น)

-
วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : Amun Jadid Basilan, Kudarat, Lanao del Norte & del Sud, Maguindanao, North Cotabato, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga provinces

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม :

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม :

ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)

-
วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : Husayn ibn Ali martyrdom day, killed in the year 680 in Kerbala (Iraq) fighting injustice. paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)

-
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม :

ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)

-
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : การเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ของฮุสเซนถูกฆ่าตายในการเข้าถึง 680 ปีในอิรัก. paid holiday when falling on Saturday or Sunday

การเฉลิมฉลองของชาวมุสลิม

-
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : Muharram is so called because it is unlawful to fight during this month, the word is derived from the word haraam, meaning forbidden . It is held to be the most sacred of all the months, excluding Ramadan. Some Muslims fast during these days.

เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)

-
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : The first day of the year is observed on the first day of Muharram, the first month in the Islamic calendar. The first Islamic year beginning in 610 AD during which the emigration of Muhammad from Mecca to Medina, known as the Hijra [Wikipedia]

มุสลิมฉลอง

-
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม :

เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)

-
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : The first day of the year is observed on the first day of Muharram, the first month in the Islamic calendar. The first Islamic year beginning in 610 AD during which the emigration of Muhammad from Mecca to Medina, known as the Hijra

ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)

-
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม : Martyrdom of Husayn ibn Ali, killed in the year 680 in Kerbala (Iraq) during his fight against injustice.

ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)

-
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023
อิสลาม :

เมาลิด (วันเกิดของศาสดา)

-
วันพุธ 27 กันยายน, 2023
อิสลาม :

การต่อสู้หรือในสนามรบของศาสดาพยากรณ์

-
วันพุธ 27 กันยายน, 2023
อิสลาม :

วันเกิดของผู้เผยพระวจนะของ

-
วันพุธ 27 กันยายน, 2023
อิสลาม : Prophet's Birthday

พยากรณ์วันเกิด (มุสลิมจังหวัดเท่านั้น)

-
วันพุธ 27 กันยายน, 2023
อิสลาม : Basilan, Kudarat, Lanao del Norte & del Sud, Maguindanao, North Cotabato, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga provinces and in Pangasinan

วันเกิดของท่านนบี มุฮัมมัด

-
วันพุธ 27 กันยายน, 2023
อิสลาม : วันเกิดของท่านนบี มุฮัมมัด วันที่เก้า มีงานเฉลิมฉลองและขบวนพาเหรด ภูเขา มีเต้น เมื่อมุฮัมมัดเกิด และพวกเขาสูง: มีอยู่อิลลัลลอฮ ต้นไม้มีตอบ: และมุฮัมมัดเป็นศาสดาของเขา

วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

-
วันพุธ 27 กันยายน, 2023
อิสลาม : วันเกิดของท่านนบี มุฮัมมัด วันที่เก้า มีงานเฉลิมฉลองและขบวนพาเหรด ภูเขา มีเต้น เมื่อมุฮัมมัดเกิด และพวกเขาสูง: มีอยู่อิลลัลลอฮ ต้นไม้มีตอบ: และมุฮัมมัดเป็นศาสดาของเขา

Maulidur Rasul / วันครบรอบศาสดา (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้เคียงที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
อิสลาม : Birthday of the Prophet, Mohammed. For nine days there are Parties with fairs, feasting, and parades. Stories are told about how the mountains danced when Mohammed was born, and sang, There is no god but Allah. The trees answered, And Mohammed is his Prophet. Then 7,000 angels brought a golden vase filled with heavenly dew, and his mother bathed the new baby in it. Many stories like these are told to Arab children on the Prophet's Birthday, the happiest day in the Moslem year.

เมาลิด (วันเกิดของศาสดา)

-
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
อิสลาม :

ครบรอบปีของผู้เผยพระวจนะ - อี๊ด Milad Nnabi

-
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
อิสลาม :

วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

-
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
อิสลาม :

วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
อิสลาม :