วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

อิสลาม : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024เทศกาลอิสลามอิสลาม
view more
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024คืนแห่งพลังอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่าน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024ของอัลกุรอานอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũอิสลาม
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 10 เมษายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันพุธ 10 เมษายน, 2024ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันพุธ 10 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม อาจอิสลาม
view more
วันพุธ 10 เมษายน, 2024วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันพุธ 10 เมษายน, 2024ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันพุธ 10 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันพุธ 10 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันพุธ 10 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024งานฉลองผู้เสียสละอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024งานเลี้ยงของการเสียสละอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024มุสลิมฉลองอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024งานฉลองของการเสียสละอิสลาม
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024มุสลิมฉลองอิสลาม
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024ฉลองของการเสียสละอิสลาม
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024งานเลี้ยงของการเสียสละอิสลาม
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024การฉลองการเสียสละอิสลาม
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024ฉลองของการเสียสละอิสลาม
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024ฉลองของการเสียสละอิสลาม
view more
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024วันปีใหม่อิสลาม (มุสลิมพื้นที่เท่านั้น)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)อิสลาม
view more
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024มุสลิมฉลองอิสลาม
view more
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)อิสลาม
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)อิสลาม
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)อิสลาม
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024การเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)อิสลาม
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)อิสลาม
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)อิสลาม
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024อาร์บาเยินอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024การต่อสู้หรือในสนามรบของศาสดาพยากรณ์อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024เมาลิด (วันเกิดของศาสดา)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024วันเกิดของท่านนบี มุฮัมมัดอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024วันเกิดของผู้เผยพระวจนะของrอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024วันเกิดของผู้เผยพระวจนะของอิสลาม
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันเกิดของผู้เผยพระวจนะของrอิสลาม
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024Maulidur Rasul / วันครบรอบศาสดา (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้เคียงที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024เมาลิด (วันเกิดของศาสดา)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024ครบรอบปีของผู้เผยพระวจนะ - อี๊ด Milad Nnabiอิสลาม
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024พยากรณ์วันเกิด (มุสลิมจังหวัดเท่านั้น)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
view more
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
view more

เทศกาลอิสลาม

-
วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024
อิสลาม : The Muslims observe Jumatul Wida, the last Friday of the holy month of Ramadan, with traditional religious fervour and solemnity at the Grand Mosque of Andarkilla in Chittagong. Millions of fasting people offer Friday prayers at mosques and prayer grounds. Jumatul Wida has a special significance since it is a prelude to the departure of holy month of Ramadan and considered the harbinger of the end of the showering of divine blessings that characterize the holy month. Holy Prophet (pbuh) also stressed the sanctity of this day. Paid holiday when falling on Friday

เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũ

-
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024
อิสลาม :

คืนแห่งพลัง

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
อิสลาม : Laylat al-Qadr - Islamic belief the night when the first verses of the Quran were revealed to the Islamic prophet Muhammad

วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่าน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
อิสลาม :

ของอัลกุรอาน

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
อิสลาม : เชื่อว่าจะเป็นคืนที่คัมภีร์อัลกุรอานถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรก บางส่วน แต่ไม่ทั้งหมดชาวมุสลิมเชื่อการเปิดเผยของคัมภีร์กุรอานที่เกิดขึ้นในสองขั้นตอนด้วยการเป็นขั้นตอนแรกในการเปิดเผยอย่างครบถ้วนใน Laylat อัล Qadr ทูตสวรรค์กาเบรียล (Jibril ในภาษาอาหรับ) ในสวรรค์ต่ำสุดแล้วข้อที่ตามมา เปิดเผย -by กลอนกับมูฮัมหมัดกาเบรียลข้าม 23 ปี

เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũ

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
อิสลาม :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
อิสลาม : Shab-e-Qadr is a Persian name meaning 'the night of power' or 'the night of respect' or 'Evening of Destiny'; the most blessed of all the nights of the year according to Islam. In the Holy quran and hadith it is referred to as Lailatu'l-Qadr. Five verses of Al-Alaq, the first surah of the Quran was revealed. About Shab-e-Qadr the Quran says: it is the night in which the Quran was revealed; it is better than a thousand months; during this night the angels including Jibra'il descended with the permission of their Lord; there is peace all night long.

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
อิสลาม : End of Ramadan for the Muslim community only

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
อิสลาม :

เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũ

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
อิสลาม : End of Ramadan (may be changed to the nearest day)

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
อิสลาม :

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
อิสลาม :

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
อิสลาม : Ends the ninth month in the Islamic calendar. There were 30 days of strict fasting from sunup to sundown in honor of the first revelation to the Prophet Mohammed.

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก Adyghaya, Bashkortostan, Chechnya, Daghestan, Federal District of the North Caucasus, Ingushia, Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Cherkessia, Tatarstan, Crimea [Wikipedia]

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 10 เมษายน, 2024
อิสลาม : End of Ramadan from 2021

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันพุธ 10 เมษายน, 2024
อิสลาม : End of Ramadan (may be changed to the nearest day)

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม อาจ

-
วันพุธ 10 เมษายน, 2024
อิสลาม :

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันพุธ 10 เมษายน, 2024
อิสลาม : Ends the ninth month in the Islamic calendar. There were 30 days of strict fasting from sunup to sundown in honor of the first revelation to the Prophet Mohammed.

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันพุธ 10 เมษายน, 2024
อิสลาม : วันนี้มีความสำคัญทางศาสนาวันหยุดเฉลิมฉลอง โดยชาวมุสลิมทั่วโลกที่ทำเครื่องหมายสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน เดือนถือศีลอด (ศีลอด) ศักดิ์สิทธิ์อิสลาม

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันพุธ 10 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

-
วันพุธ 10 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 10 เมษายน, 2024
อิสลาม : Eid al-Fitr literally means the Festival of Breaking the Fast .

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
อิสลาม :

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก [Wikipedia]

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

-
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก [Wikipedia]

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
อิสลาม : วันนี้มีความสำคัญทางศาสนาวันหยุดเฉลิมฉลอง โดยชาวมุสลิมทั่วโลกที่ทำเครื่องหมายสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน เดือนถือศีลอด (ศีลอด) ศักดิ์สิทธิ์อิสลาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
อิสลาม : Eid al-Adha Republic of Bashkortostan

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
อิสลาม : วันนี้มีความสำคัญทางศาสนาวันหยุดเฉลิมฉลอง โดยชาวมุสลิมทั่วโลกที่ทำเครื่องหมายสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน เดือนถือศีลอด (ศีลอด) ศักดิ์สิทธิ์อิสลาม

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
อิสลาม :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
อิสลาม : End of Ramadan, Eid al-Fitr Observed by 18 million Muslims in Eastern China (Uighurs)

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
อิสลาม :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024
อิสลาม : Ascension of Muhammad in Karachi

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : Until 2008, was a nationwide holiday, then a regional holiday; in 2012 this is a national holiday again. Basilan, Kudarat, Lanao del Norte & del Sud, Maguindanao, North Cotabato, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga provinces

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : Also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia.

งานฉลองผู้เสียสละ

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : Also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. Information1: It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia. The Prophet Muhammad called Eid Al-Adha the best day of the year, since it is the last and biggest day of the annual pilgrimage.

งานเลี้ยงของการเสียสละ

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

มุสลิมฉลอง

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : The second main celebration of Islam. It celebrates Abraham's willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia.

งานฉลองของการเสียสละ

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : Feast of the Sacrifice

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : Feast of the Sacrifice

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : Feast of the Sacrifice

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

มุสลิมฉลอง

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

ฉลองของการเสียสละ

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : ฉลองหลักที่สองของอิสลาม มันฉลองของอับราฮัมยินดีสละบุตรเชื่อฟังพระเจ้า มุสลิมทำการแสวงบุญประจำปีของพวกเขา หรือ ฮัจญ์ เมกกะ (Mecca) ในซาอุดีอาระเบีย

งานเลี้ยงของการเสียสละ

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : Adyghaya, Bashkortostan, Chechenia, Daghestan, Federal District of the North Caucasus, Ingushia, Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Cherkessia

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : Eid Al-Adha also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia. The Prophet Muhammad called Eid Al-Adha the best day of the year, since it is the last and biggest day of the annual pilgrimage. observed by the Muslim community

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : Also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia.

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : ฉลองหลักที่สองของอิสลาม. พระราชนิพนธ์เรื่องความตั้งใจของอับราฮัมที่จะเสียสละบุตรชายของเขาในการเชื่อฟังพระเจ้า ทำให้ชาวมุสลิมแสวงบุญประจำปีของพวกเขาหรือ ฮัจญ์ เพื่อเมกกะ (Mecca) ในประเทศซาอุดีอาระเบีย Paid holiday when falling on Friday or Saturday

งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

การฉลองการเสียสละ

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

ฉลองของการเสียสละ

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : ฉลองหลักที่สองของอิสลาม มันฉลองของอับราฮัมยินดีสละบุตรเชื่อฟังพระเจ้า มุสลิมทำการแสวงบุญประจำปีของพวกเขา หรือ ฮัจญ์ เมกกะ (Mecca) ในซาอุดีอาระเบีย paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : ตามกฎซาอุดีอาระเบียการเฉลิมฉลองเป็นเวลา 10 วัน แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสังเกต 3 วันเท่านั้น

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

ฉลองของการเสียสละ

-
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : ฉลองหลักที่สองของอิสลาม มันฉลองของอับราฮัมยินดีสละบุตรเชื่อฟังพระเจ้า มุสลิมทำการแสวงบุญประจำปีของพวกเขา หรือ ฮัจญ์ เมกกะ (Mecca) ในซาอุดีอาระเบีย

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024
อิสลาม : Also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia.

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน, 2024
อิสลาม :

เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)

-
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม :

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม :

เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)

-
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม : ปีใหม่อิสลาม

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม : กรณีที่มูฮัมหมัดหนีไปเมกกะกับกลุ่มเล็ก ๆ ของผู้ติดตามที่จะไปเมดินา (Yathrib) ในปี ค.ศ. 622 ภายใต้การติดตั้งเป็นปรปักษ์ต่อมูฮัมหมัด ปฏิทินของชาวมุสลิมเริ่มจากวันนี้ (A.H. ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในรัชสมัย `อูมา เมดินาประมาณ 200 ไมล์ทางตอนเหนือของนครเมกกะ มูฮัมหมัดมาถึงที่นั่นเมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 622 ชื่อของเมืองก็เปลี่ยนไป Medinatu\'l-Nabi (เมืองของท่านศาสดา)

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม : Islamic New Year (Hijri) in Zanzibar only

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม :

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม :

วันปีใหม่อิสลาม (มุสลิมพื้นที่เท่านั้น)

-
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม : Amun Jadid Basilan, Kudarat, Lanao del Norte & del Sud, Maguindanao, North Cotabato, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga provinces

เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)

-
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม :

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม :

มุสลิมฉลอง

-
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม : The Hajj (Arabic: อฬy transliterated: Ḥajj), (Turkish:Hac) is the Pilgrimage to Mecca in Islam. It is the fifth of the Five Pilars in Sunni Islam and one of the ten Branches of Religion in Shi'a Islam. Every able-bodied Muslim who can afford to do so is obliged to make the pilgrimage to Mecca at least once in his or her lifetime. Hajj Day always falls one day before Eid al Adha Wikipedia

ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)

-
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม :

ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม : Martyrdom of Husayn ibn Ali, killed in the year 680 in Kerbala (Iraq) during his fight against injustice.

ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม : การเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ของฮุสเซนถูกฆ่าตายในการเข้าถึง 680 ปีในอิรัก. paid holiday when falling on Saturday or Sunday

การเฉลิมฉลองของชาวมุสลิม

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม : Muharram is so called because it is unlawful to fight during this month, the word is derived from the word haraam, meaning forbidden . It is held to be the most sacred of all the months, excluding Ramadan. Some Muslims fast during these days.

เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม : The first day of the year is observed on the first day of Muharram, the first month in the Islamic calendar. The first Islamic year beginning in 610 AD during which the emigration of Muhammad from Mecca to Medina, known as the Hijra [Wikipedia]

เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม : The first day of the year is observed on the first day of Muharram, the first month in the Islamic calendar. The first Islamic year beginning in 610 AD during which the emigration of Muhammad from Mecca to Medina, known as the Hijra

ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม : Martyrdom of Husayn ibn Ali, killed in the year 680 in Kerbala (Iraq) during his fight against injustice.

ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
อิสลาม : Martyrdom of Husayn ibn Ali, killed in the year 680 in Kerbala (Iraq) during his fight against injustice.

อาร์บาเยิน

-
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
อิสลาม : Arbayeen or Chehelom (Persian: چهلم‎ the fortieth [day] ), is a Shia Muslim religious observation, one of the largest pilgrimage gatherings on Earth, in which over 10 million people go to the city of Karbala in Iraq

การต่อสู้หรือในสนามรบของศาสดาพยากรณ์

-
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024
อิสลาม :

วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

-
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024
อิสลาม : Birthday of the Prophet, Mohammed. For nine days there are Parties with fairs, feasting, and parades. Stories are told about how the mountains danced when Mohammed was born, and sang, There is no god but Allah. The trees answered, And Mohammed is his Prophet. Then 7,000 angels brought a golden vase filled with heavenly dew, and his mother bathed the new baby in it. Many stories like these are told to Arab children on the Prophet's Birthday, the happiest day in the Moslem year.

เมาลิด (วันเกิดของศาสดา)

-
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024
อิสลาม :

วันเกิดของท่านนบี มุฮัมมัด

-
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024
อิสลาม : วันเกิดของท่านนบี มุฮัมมัด วันที่เก้า มีงานเฉลิมฉลองและขบวนพาเหรด ภูเขา มีเต้น เมื่อมุฮัมมัดเกิด และพวกเขาสูง: มีอยู่อิลลัลลอฮ ต้นไม้มีตอบ: และมุฮัมมัดเป็นศาสดาของเขา

วันเกิดของผู้เผยพระวจนะของr

-
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024
อิสลาม :

วันเกิดของผู้เผยพระวจนะของ

-
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024
อิสลาม : Prophet's Birthday

วันเกิดของผู้เผยพระวจนะของr

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
อิสลาม :

Maulidur Rasul / วันครบรอบศาสดา (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้เคียงที่สุด)

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
อิสลาม : Birthday of the Prophet, Mohammed. For nine days there are Parties with fairs, feasting, and parades. Stories are told about how the mountains danced when Mohammed was born, and sang, There is no god but Allah. The trees answered, And Mohammed is his Prophet. Then 7,000 angels brought a golden vase filled with heavenly dew, and his mother bathed the new baby in it. Many stories like these are told to Arab children on the Prophet's Birthday, the happiest day in the Moslem year.

เมาลิด (วันเกิดของศาสดา)

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
อิสลาม :

ครบรอบปีของผู้เผยพระวจนะ - อี๊ด Milad Nnabi

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
อิสลาม :

พยากรณ์วันเกิด (มุสลิมจังหวัดเท่านั้น)

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
อิสลาม : Basilan, Kudarat, Lanao del Norte & del Sud, Maguindanao, North Cotabato, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga provinces and in Pangasinan

วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
อิสลาม : วันเกิดของท่านนบี มุฮัมมัด วันที่เก้า มีงานเฉลิมฉลองและขบวนพาเหรด ภูเขา มีเต้น เมื่อมุฮัมมัดเกิด และพวกเขาสูง: มีอยู่อิลลัลลอฮ ต้นไม้มีตอบ: และมุฮัมมัดเป็นศาสดาของเขา

วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
อิสลาม : Birthday of the Prophet, Mohammed. For nine days there are Parties with fairs, feasting, and parades. Stories are told about how the mountains danced when Mohammed was born, and sang, There is no god but Allah. The trees answered, And Mohammed is his Prophet. Then 7,000 angels brought a golden vase filled with heavenly dew, and his mother bathed the new baby in it. Many stories like these are told to Arab children on the Prophet's Birthday, the happiest day in the Moslem year.

วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

-
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024
อิสลาม :