วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

นิกายโรมันคาทอลิก : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024ºÎÈ°Àýนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024จาริกแสวงบุญอาลีกันเตrนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024พระแม่มารีย์แห่งเปนฮานิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024วันนักบุญเซนต์มาร์คนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024วันแห่งกางเขนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปาฏิหาริย์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024การขึ้นสวรรค์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024แซ็ง อิซิดอร์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024ไซมอนวันคานาอันนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024วันคล้ายวันแห่พระศพพระเยซูนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024วันคล้ายวันแห่พระศพพระเยซูนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 4 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024วันจิตประเสริฐของพระเยซูนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 11 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน, 2024วันนักบุญเซนต์แอนโทนี่ (เฉพาะลิสบอน)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน, 2024วันนักบุญเซนต์แอนโทนี่นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024วันนักบุญเซนต์จอห์นแบพติสท์ (เฉพาะซานฮวน)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024ยอห์นผู้ให้บัพติศมานิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 25 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024เซนต์ปีเตอร์และพอลวัน (โรมเท่านั้น)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024เซนต์เจมส์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 10 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024วันพระแม่ปฎิสนธินิรมลแห่งแอฟริกา (เฉพาะเซวตา)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024สัมชัญ (เฉพาะ กัวเตมาลา)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024อัสสัมชัญนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 22 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024วันกัวดาลูเป้นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024พระแม่มารีย์แห่งสุขภาพนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024วันพระแม่วิคตอรี่ (เฉพาะเมลียา)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024พระแม่แห่งความดีปรากฏตัวนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 5 ตุลาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024เซนต์ราฟาเอลนิกายโรมันคาทอลิก
view more

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Easter Monday only observed by the Catholic community

ºÎÈ°Àý

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month (1). Easter would be marked by the dominical letter(2)and the epactus(3). With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

จาริกแสวงบุญอาลีกันเตr

-
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : 300,000 people take part in this pilgrimage which dates back to 1489, when a pilgrimage was organized to pray for rain. 2024 edition confirmed

พระแม่มารีย์แห่งเปนฮา

-
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันนักบุญเซนต์มาร์ค

-
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St Prudence Vitoria only

วันแห่งกางเขนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปาฏิหาริย์

-
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

การขึ้นสวรรค์

-
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

แซ็ง อิซิดอร์

-
วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Isidore (c.560-636) the Husbandman (or Farmer) is the patron saint of farmers, and Madrid. When a young boy, he became discouraged with his studies and ran away from school, but he came across a steadily dripping stream of water that had worn a deep hallow in a rock, and this He succeeded his brother as the bishop of Seville, but is better known for his writings. inspired him to return to his studies. His brothers Leander, Fulgentius, and Florentian are also saints. Observed in Spain as Feast of Saint Isadore. Also celebrated in Mexican towns whose patron saint is San Isidro. (shagtown.com)

ไซมอนวันคานาอัน

-
วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : ไซมอนคานาอันหรือไซมอนซีโลตเป็นชาวยิวในศตวรรษที่ 1 และเป็นหนึ่งในสิบสองอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ประเพณีเห็นว่าอัครสาวกไซมอนเป็นหนึ่งในสี่ พี่น้องครึ่ง ของพระเยซู (มัทธิว 13, 55 และมาลงจุด 6, 3) ข้อความที่มาจากฮิปโปลิตัสแห่งโรมระบุว่า Simeon of Clopas ได้รับฉายาว่า Zealot บนพื้นฐานนี้ผู้เขียนบางคนตั้งสมมติฐานว่า Simon the Canaanean อาจเป็นอธิการคนที่สองของกรุงเยรูซาเล็ม

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Whit Monday - Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry. Ciudad Real only

ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Christi Sevilla only

วันคล้ายวันแห่พระศพพระเยซู

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : การฉลองของซุปเปอร์ล่าสุด สมเด็จพระสันตะปาปา Urban IV สั่งงานเฉลิมฉลองใน 1264 หกร้อยปี งานเลี้ยงนั้นพบว่า วันพฤหัสบดีหลังจากทรินิตี้อาทิตย์ แต่ในปี 1970 Missal โรมันใหม่ ควบบางประเทศ วันที่สั่งให้ คนอื่น ฉลองเป็นที่สังเกตในวันอาทิตย์หลังจากทรินิตี้

ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : For six hundred years that feast was observed on the Thursday after Trinity Sunday, but in 1970 the new Roman Missal, while retaining that day for some countries, provided that in others the feast be observed on the Sunday after Trinity. Commemorates the Last supper. Pope Urban IV ordered the observance of such a feast in 1264, and in the following century it became universal in the Western Church.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Cristi

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgen de la Luz in Cuenca only

วันคล้ายวันแห่พระศพพระเยซู

-
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 4 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgin of the Sea in Santander only

วันจิตประเสริฐของพระเยซู

-
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : การสักการะบูชา; ชื่อที่ใช้โดยโรมันคาทอลิกบางที่จะอ้างถึงหัวใจทางกายภาพของพระเยซูคริสต์เป็นสัญลักษณ์ของความรักของพระเจ้า ทุ่มเทให้กับการอันศักดิ์สิทธิ์ในการมุ่งเน้นการเต้นของหัวใจของพระคริสต์เปรียบเทียบมุ่งเน้นไปที่ชีวิตทางอารมณ์และคุณธรรมของพระเยซูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักของพระองค์

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 11 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgin of Capilla Ja้n only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St John of Sahagun in Salamanca only

วันนักบุญเซนต์แอนโทนี่ (เฉพาะลิสบอน)

-
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : also in Aljustrel, de Cascais, Vila Nova de Famalicใo, Vila Real.

วันนักบุญเซนต์แอนโทนี่

-
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : in Ceuta only

วันนักบุญเซนต์จอห์นแบพติสท์ (เฉพาะซานฮวน)

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู เฉพาะในซานฮวน

ยอห์นผู้ให้บัพติศมา

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St. John the Baptist is described in the New Testament as the last of the Old Testament prophets and the precursor of the Messiah. Another celebration is August 29th in remembrance of his beheading Almeria only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 25 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Jueves La Saca in Soria only

เซนต์ปีเตอร์และพอลวัน (โรมเท่านั้น)

-
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St Peter and St Paul in Burgos and Segovia only

ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏

-
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Or Solemnity of Saints Peter and Paul is a liturgical feast in honour of the martyrdom in Rome of the apostles Saint Peter and Saint Paul. The celebration is of ancient origin, the date selected being the anniversary either of their death or of the translation of their relics. [Wikipedia]

ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Or Solemnity of Saints Peter and Paul is a liturgical feast in honour of the martyrdom in Rome of the apostles Saint Peter and Saint Paul. The celebration is of ancient origin, the date selected being the anniversary either of their death or of the translation of their relics.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Bajada de la Virgen Nuestra Se๑ora de los Reyes in El Hierro only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : การเฉลิมฉลอง Virgen del Carmen; นักบุญอุปถัมภ์ของลูกเรือในอาลีกันเต

เซนต์เจมส์

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St James the Apostol is one of three witnesses of the Transfiguration of Christ in Mt. Tabor, but also a witness to Jesus' agony.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St Ignatius Loyala - Founder of the society of Jesus. Patron saint of retreats and retreatants Bilbao and San Sebastiแn only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 10 สิงหาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St Lorenzo in Huesca only

วันพระแม่ปฎิสนธินิรมลแห่งแอฟริกา (เฉพาะเซวตา)

-
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

สัมชัญ (เฉพาะ กัวเตมาลา)

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Fiesta de la Virgen de Urkupi๑a Cochabamba only

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : as of 2020, the date varies (should always fall on a Monday)

อัสสัมชัญ

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 22 สิงหาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Octava de la Virgen in Ciudad Real only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St Antolin Palencia only

วันกัวดาลูเป้

-
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgen of Fuensanta in Cordoba only

พระแม่มารีย์แห่งสุขภาพ

-
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันพระแม่วิคตอรี่ (เฉพาะเมลียา)

-
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

พระแม่แห่งความดีปรากฏตัว

-
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Patron Saint of Cantabria

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St Matthew, Apostle, author of first gospel. Patron saint of tax collectors Logro๑o only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Santa Tecla - St Constant Celebration in Tarragona only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 5 ตุลาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St Froilแn in Le๓n only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgin of Rosary in Cadix only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St Teresa in มvila only

เซนต์ราฟาเอล

-
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :