วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

นิกายโรมันคาทอลิก : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024เซนต์เจมส์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024อัสสัมชัญนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024เซนต์ราฟาเอลนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 21 ธันวาคม, 2024โทมัสเซนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 25 ธันวาคม, 2024ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่นนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025มึว๖ภนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 13 มกราคม, 2025ซาน อิลารีโอ (เฉพาะปาร์มา)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 17 มกราคม, 2025วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025วันคาทอลิกนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 22 มกราคม, 2025วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 27 มกราคม, 2025วันนักบุญเซนต์ดีโวเตนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 29 มกราคม, 2025วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : การเฉลิมฉลอง Virgen del Carmen; นักบุญอุปถัมภ์ของลูกเรือในอาลีกันเต

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : One of three witnesses of the Transfiguration of Christ in Mt. Tabor, but also a witness to Jesus' agony. Santander only

เซนต์เจมส์

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St James the Apostol is one of three witnesses of the Transfiguration of Christ in Mt. Tabor, but also a witness to Jesus' agony.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St Ignatius Loyala - Founder of the society of Jesus. Patron saint of retreats and retreatants Bilbao and San Sebastiแn only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Fiesta de la Virgen de Urkupi๑a Cochabamba only

อัสสัมชัญ

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : as of 2020, the date varies (should always fall on a Monday)

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St Matthew, Apostle, author of first gospel. Patron saint of tax collectors Logro๑o only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Santa Tecla - St Constant Celebration in Tarragona only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : St Raphael in C๓rdoba only

เซนต์ราฟาเอล

-
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

โทมัสเซนต์

-
วันเสาร์ 21 ธันวาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊

-
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันพุธ 25 ธันวาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก : Boxing Day Christian community only

วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่น

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
นิกายโรมันคาทอลิก :

มึว๖ภ

-
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025
นิกายโรมันคาทอลิก : Employees may substitute this holiday, which is a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ซาน อิลารีโอ (เฉพาะปาร์มา)

-
วันจันทร์ 13 มกราคม, 2025
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 17 มกราคม, 2025
นิกายโรมันคาทอลิก : Feast of St. Anthony of Abad. Animal-blessing tradition that originated in Italy. St. Anthony of Abad (251-356) was also known as St. Anthony of the Desert or St. Anthony of Egypt. When animals are sprinkled and sanctified, they receive additional protection from St Anthony. in Pina, Ariani, Arta, Colonia de Sant Pere, Buger, Capdepera, Consell, S'Horta, Manacor, Porto Cristo, Maria de la Salut, Muro, Petra, Sa pobla, Son Carrioj, Can Picafori, Calonge, Cala d'Or, Llombards, Portopetro, Biniamar, Salines, Sant Jordi, Sineu, Servera, Vilafranca, Alaior, Ciutadella, Castell, Fornelis, Migjorn, Ferreries, Mao, Portmany, Santa Agnes, Sant Mateu

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025
นิกายโรมันคาทอลิก : St Sebastian, patron saint of archers, soldiers, and athletes. He was a captain of the guard in Rome, but when his religion was discovered by Emperor Diocletian, he was sentenced to be shot with arrows. He was left for dead, but survived the attack, and instead of fleeing the city, he confronted the emperor, who then had him clubbed to death in Palma only

วันคาทอลิก

-
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 22 มกราคม, 2025
นิกายโรมันคาทอลิก : St Vincent - Patron saint of winegrowers in Huesca only

วันนักบุญเซนต์ดีโวเต

-
วันจันทร์ 27 มกราคม, 2025
นิกายโรมันคาทอลิก : Information: According to legend Devota (D้vote in French), a young Christian girl, native of Corsica, would have been martyred by the prefect Barbarus under the Diocletian and Maximian Emperors on a date that one could place in 303 or 304. Her body was stolen by night by Christian believers, put into a boat, transported to Monaco and buried in the chapel of a small valley called des Gaumates , near the port, on 27 January of the same year. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 29 มกราคม, 2025
นิกายโรมันคาทอลิก : St Valery Saragossa only