วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
จีน, จีน (กวางตุ้ง), จีน (กวางสี), วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

ชาวยิว : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดชาวยิว
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022ผำมหภฯชาวยิว
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022เทศกาลถวายเครื่องบูชาของชาวยิว (ธนาคารปิดทำการ)ชาวยิว
view more
วันอังคาร 11 ตุลาคม, 2022เทศกาลถวายเครื่องบูชาของชาวยิว (ธนาคารปิดทำการ)ชาวยิว
view more
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022เชมินิ อัตเซเรต และ ซิมคัท โทราห์ (ธนาคารปิดทำการ)ชาวยิว
view more
วันอังคาร 7 มีนาคม, 2023วันพูริมของชาวยิว (ธนาคารปิดทำการ)ชาวยิว
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดชาวยิว
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023วันปลดปล่อยชาวยิวจากอียิปต์ (ธนาคารปิด)ชาวยิว
view more
วันพุธ 12 เมษายน, 2023วันปลดปล่อยชาวยิวจากอียิปต์ (ธนาคารปิด)ชาวยิว
view more

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
ชาวยิว : Yom Kippur

ผำมหภฯ

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
ชาวยิว : Day of Atonement. This holiest day of the Jewish year is observed with strict fasting and ceremonial repentance.

เทศกาลถวายเครื่องบูชาของชาวยิว (ธนาคารปิดทำการ)

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
ชาวยิว : As for Passover and Shavu'ot, Sukkot has a dual meaning: agricultural and historical. Celebraion of the 40 years spent by the children of Israel in huts in the desert. This explains the tradition of dwelling in huts during that period.

เทศกาลถวายเครื่องบูชาของชาวยิว (ธนาคารปิดทำการ)

-
วันอังคาร 11 ตุลาคม, 2022
ชาวยิว : As for Passover and Shavu'ot, Sukkot has a dual meaning: agricultural and historical. Celebraion of the 40 years spent by the children of Israel in huts in the desert. This explains the tradition of dwelling in huts during that period.

เชมินิ อัตเซเรต และ ซิมคัท โทราห์ (ธนาคารปิดทำการ)

-
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022
ชาวยิว : Reading of the last Torah portion and proceeding to the first chapter of Genesis (the Torah is seen as a circle). Processions, singing and dancing (Simkhat Torah = Rejoicing in the Torah).

วันพูริมของชาวยิว (ธนาคารปิดทำการ)

-
วันอังคาร 7 มีนาคม, 2023
ชาวยิว : Celebrates defeat of plot to destroy the Jews of Persia In israel, other businesses remain open After a three-day fast, Esther revealed to the king her identity as a Jew, and indulged him to save her people. The king spared the Jews, hung Haman, and made Mordecai his new sovereign.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
ชาวยิว : Jewish Easter for the Jewish community only

วันปลดปล่อยชาวยิวจากอียิปต์ (ธนาคารปิด)

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
ชาวยิว : Passover; deliverance of the Jewish people from Egypt. The Seder service on the first two evenings recounts the story of the Exodus Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันปลดปล่อยชาวยิวจากอียิปต์ (ธนาคารปิด)

-
วันพุธ 12 เมษายน, 2023
ชาวยิว : Passover; deliverance of the Jewish people from Egypt. The Seder service on the first two evenings recounts the story of the Exodus