วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

อย่างปกติชนทั้งหลาย : วันสำคัญทางศาสนา

อย่างปกติชนทั้งหลาย : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า


วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022วันออลโซลส์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 24 พฤษภาคม, 2022¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วิท มันเดย์ของชาวคริสต์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วิท มันเดย์ของชาวคริสต์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022ไซริลและเมโทวันอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022ข้อสมมติอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม, 2022การเฉลิมฉลองทางศาสนา (นี้ไม่ได้เป็นวันหยุดแห่งชาติ)อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022ถวายพระเกียรติแห่งกางเขนอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more

วันออลโซลส์

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : ฉลองวันอาทิตย์ในบางเมือง.

ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The day now honors all saints of the church, even those not known by name. The first All Saints' Day occurred on May 13, 609 (C.E.) when Pope Boniface IV accepted the Pantheon as a gift from the Emperor Phocas. Boniface dedicated it as the Church of Santa Maria Rotonda in honor of the Blessed Virgin and all martyrs. During Pope Gregory III's reign (731-741), the festival was expanded to include all saints and a chapel in St. Peter's church was dedicated accordingly. Pope Gregory IV officially designated the day in 837. banks remain open

¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)

-
วันอังคาร 24 พฤษภาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Commemorates the creation of the Slavic Glagolitic and Cyrillic alphabets by the brothers Saints Cyril and Methodius. The celebration also commemorates the introduction of literacy and the preaching of the gospels in the Slavonic language by the brothers.

วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : From 2009

วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : ประเทศไซปรัส Kataklysmos คือ เทศกาลน้ำท่วมในเมืองริมทะเล

ไซริลและเมโทวัน

-
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : ไซริลและเมโทมีพี่ชายสองคนที่เกิดในเทสซาโลในจักรวรรดิไบเซนไทน์ในศตวรรษที่ 9 ซึ่งกลายเป็นมิชชันนารีของศาสนาคริสต์ใน Khazaria และโมราเวีย พวกเขาทั้งสองสมบูรณ์แบบตัวอักษรสลาฟซึ่งเป็นที่รู้จักกันในขณะนี้เป็นอักษรซีริลลิสวดและแปลเป็นภาษานี้

ข้อสมมติ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Adormirea Maicii Domnului refers to the feast commemorating what is believed to be the miraculous transport of Mary, in bodily form, to Heaven after her death. Some accounts claim that she died in Jerusalem; others put her death at the Graeco-Roman city of Ephesus, now in Turkey, and the site of an alleged House of the Virgin Mary . ตั้งแต่ปี 2008

การเฉลิมฉลองทางศาสนา (นี้ไม่ได้เป็นวันหยุดแห่งชาติ)

-
วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Golema Bogorodica (Dormition of the Holy Mother of God) only observed by the Orthodox community

ถวายพระเกียรติแห่งกางเขน

-
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The last of the five major feasts of the Armenian Apostolic Church. It is the most important feast among the feasts dedicated to the Holy Cross, as it is dedicated to the history of the return of the Holy Cross from imprisonment, its elevation and glorification.