วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

อย่างปกติชนทั้งหลาย : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024นศุกร์ดีอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024วันกู๊ดฟรายเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024อีสเตอร์ออร์โธดอกอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024Á¤Åë ºÎÈ°Àýอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024อีสเตอร์ออร์โธด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024มคฑณบฮศฐภอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024วันอีสเตอร์มันเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันออลโซลส์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 14 พฤษภาคม, 2024ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024วิท มันเดย์ของชาวคริสต์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024วิท มันเดย์ของชาวคริสต์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024ไซริลและเมโทวันอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024ข้อสมมติอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more

นศุกร์ดี

-
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : In Bulgaria, together with Christmas, Good Friday and Easter are the holiest days in the Orthodox calendar, and are observed with great solemnity. Churches all over the country are serving masses to mourn the crucified son of God. Fasting is especially strict on this day - the Church advises believers not to have any food at all, and to not even drink water. Few Bulgarians, however, are usually that strict.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Orthodox Good Friday only observed by the Orthodox community

วันกู๊ดฟรายเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The bright red colored egg is the symbol of Easter (or Pascha) The eggs are colored on Holy Thursday after the Divine Liturgy. The Easter bread is taken to church on Saturday evening when a special sequence of services takes place: Midnight Office... After the service the clergy blesses the breads and eggs brought by the people and they take them home. The eggs are cracked after the midnight service and during the next days. One egg is cracked on the wall of the church (and this is the first egg eaten The ritual of cracking the eggs takes place before the Easter lunch. Each person selects his/her egg. Then people take turns tapping their egg against the eggs of others, and the person who ends up with the last unbroken egg is believed to have a year of May only be observed by the local Orthodox community. The ritual of cracking the eggs takes place before the Easter lunch. Each person selects his/her egg. Then people take turns tapping their egg against the eggs of others, and the person who ends up with the last unbroken egg is believed to have a year of

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิม

-
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Not a paid holiday

อีสเตอร์ออร์โธดอก

-
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Sunday of Bright Week – didi shabati

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Orthodox Easter

Á¤Åë ºÎÈ°Àý

-
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday

อีสเตอร์ออร์โธด็อกซ์

-
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday

มคฑณบฮศฐภ

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

วันอีสเตอร์มันเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The bright red colored egg is the symbol of Easter(or Pascha).The eggs are colored on Holy Thursday after the Divine Liturgy.The Easter breads are a worldwide Orthodox tradition as well.This bread is taken to church on Saturday evening when a special sequence of services takes place:Midnight Office,Rush Procession,Matins & Divine Liturgy.After the service,the clergy blesses the breads and eggs brought by the people and they take them home.The eggs are cracked after the midnight service and during the next days.One egg takes place before the Easter lunch.Each person who ends up with the last unbroken egg is believed to have a year of good luck.The traditional Orthodox Paschal greeting is: Christ is Risen! .The answer is: Indeed He is Risen . May only be observed by the local Orthodox community. next days.One egg takes place before the Easter lunch.Each person who ends up with the last unbroken egg is believed to have a year of good luck.The traditional Orthodox Paschal greeting is:"Christ is Risen!".The answer is:"Indeed He is Risen".

วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์

-
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

-
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The day now honors all saints of the church, even those not known by name. The first All Saints Day occurred on May 13, 609 (C.E.) when Pope Boniface IV accepted the Pantheon as a gift from the Emperor Phocas. Boniface dedicated it as the Church of Santa Maria Rotonda in honor of the Blessed Virgin and all martyrs. During Pope Gregory III's reign (731-741), the festival was expanded to include all saints and a chapel in St. Peter's church was dedicated accordingly. Pope Gregory IV officially designated the day in 837.

วันออลโซลส์

-
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : ฉลองวันอาทิตย์ในบางเมือง.

ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

-
วันอังคาร 14 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The day now honors all saints of the church, even those not known by name. The first All Saints' Day occurred on May 13, 609 (C.E.) when Pope Boniface IV accepted the Pantheon as a gift from the Emperor Phocas. Boniface dedicated it as the Church of Santa Maria Rotonda in honor of the Blessed Virgin and all martyrs. During Pope Gregory III's reign (731-741), the festival was expanded to include all saints and a chapel in St. Peter's church was dedicated accordingly. Pope Gregory IV officially designated the day in 837. banks remain open

¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)

-
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Commemorates the creation of the Slavic Glagolitic and Cyrillic alphabets by the brothers Saints Cyril and Methodius. The celebration also commemorates the introduction of literacy and the preaching of the gospels in the Slavonic language by the brothers.

วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : From 2009

วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : ประเทศไซปรัส Kataklysmos คือ เทศกาลน้ำท่วมในเมืองริมทะเล

ไซริลและเมโทวัน

-
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : ไซริลและเมโทมีพี่ชายสองคนที่เกิดในเทสซาโลในจักรวรรดิไบเซนไทน์ในศตวรรษที่ 9 ซึ่งกลายเป็นมิชชันนารีของศาสนาคริสต์ใน Khazaria และโมราเวีย พวกเขาทั้งสองสมบูรณ์แบบตัวอักษรสลาฟซึ่งเป็นที่รู้จักกันในขณะนี้เป็นอักษรซีริลลิสวดและแปลเป็นภาษานี้

ข้อสมมติ

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Adormirea Maicii Domnului refers to the feast commemorating what is believed to be the miraculous transport of Mary, in bodily form, to Heaven after her death. Some accounts claim that she died in Jerusalem; others put her death at the Graeco-Roman city of Ephesus, now in Turkey, and the site of an alleged House of the Virgin Mary . ตั้งแต่ปี 2008

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Golema Bogorodica (Dormition of the Holy Mother of God) only observed by the Orthodox community