วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
คิริบาส, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

อย่างปกติชนทั้งหลาย : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024ข้อสมมติอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพุธ 25 ธันวาคม, 2024ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024แม่ถวายพระเกียรติของพระเจ้าอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025วันคริสต์มาสของชาวอาร์มาเนี่ยนอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025มึว๖ภอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อีฟอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 7 มกราคม, 2025วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 7 มกราคม, 2025ฤ฿ฦฝ ลฉธฎฝบธถฝบอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 7 มกราคม, 2025วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพุธ 8 มกราคม, 2025วันที่สองของเทศกาลคริสต์มาสของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 19 มกราคม, 2025วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 19 มกราคม, 2025สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 19 มกราคม, 2025วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more

ข้อสมมติ

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Adormirea Maicii Domnului refers to the feast commemorating what is believed to be the miraculous transport of Mary, in bodily form, to Heaven after her death. Some accounts claim that she died in Jerusalem; others put her death at the Graeco-Roman city of Ephesus, now in Turkey, and the site of an alleged House of the Virgin Mary . ตั้งแต่ปี 2008

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Golema Bogorodica (Dormition of the Holy Mother of God) only observed by the Orthodox community

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันพุธ 25 ธันวาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Also celebrated by catholics in Romania.

แม่ถวายพระเกียรติของพระเจ้า

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
อย่างปกติชนทั้งหลาย : 'Synaxis Hyperagias Theotokou Marias'

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025
อย่างปกติชนทั้งหลาย : วันคริสมาสต์ดั้งเดิม สังเกตได้โดยเฉพาะชุมชนดั้งเดิม

วันคริสต์มาสของชาวอาร์มาเนี่ยน

-
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

มึว๖ภ

-
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The term comes from ancient Greek and means appearance . Cele ated on the 6th January, this feast corresponds to the presentation of Child Jesus to the Magi. This is the day of Jesus' first miracle, the Wedding in Cana , and the day of his own baptism Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อีฟ

-
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันอังคาร 7 มกราคม, 2025
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

ฤ฿ฦฝ ลฉธฎฝบธถฝบ

-
วันอังคาร 7 มกราคม, 2025
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันอังคาร 7 มกราคม, 2025
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The difference in Christmas celebrations stretches back to 1582, when Pope Gregory XIII ruled the Catholic Church should follow a new calendar – called the Gregorian calendar, more in sync with the sun than the Julian calendar. The Julian calendar was established by Julius Caesar in 46 B.C. Because it was the pope who ruled on it, many churches not in sync with the Vatican ignored it, Protestants and Eastern Orthodox among them. Protestants accepted the new calendar in the early 1700s. In 1922, the patriarch of Constantinople decided to follow the new Gregorian calendar in observance of Christmas, but not for Easter. His lead was followed by many other Orthodox churches. The only Orthodox churches that observe the Jan. 7 date are the Russian Orthodox Church, the Ukrainian churches, the Serbs and the Mt. Athos monks in Greece, work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

วันที่สองของเทศกาลคริสต์มาสของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันพุธ 8 มกราคม, 2025
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกาย

-
วันอาทิตย์ 19 มกราคม, 2025
อย่างปกติชนทั้งหลาย : A Christian holiday (from the Greek word epiphaneia meaning manifestation or to appear) commemorating the presentation of the infant Jesus to the Magi, or three wise men. It marks the end of the twelve days of Christmas and is also called The Adoration of the Magi or The Manifestation of God . According to legend based on a Bible story, three kings (or wise men/magi), Caspar, Melchior and Balthasar saw a bright star on the night that Christ was born. They followed the star to Bethlehem where they found the baby Jesus and presented him with gold, frankincense and myrrh.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 19 มกราคม, 2025
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Orthodox Epiphany, also called Vodici for the Christian community

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันอาทิตย์ 19 มกราคม, 2025
อย่างปกติชนทั้งหลาย : A Christian holiday (from the Greek word epiphaneia meaning manifestation or to appear) commemorating the presentation of the infant Jesus to the Magi, or three wise men. It marks the end of the twelve days of Christmas and is also called The Adoration of the Magi or The Manifestation of God . According to legend based on a Bible story, three kings (or wise men/magi), Caspar, Melchior and Balthasar saw a bright star on the night that Christ was born. They followed the star to Bethlehem where they found the baby Jesus and presented him with gold, frankincense and myrrh.