วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkคิวบา : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

คิวบา : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Peso (CUP)
 • Internet domain: .cu - telephone code: +53 - International dialing code: 119
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): สเปน (315 ล้านลำโพงใน 20 ประเทศ) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 3 มกราคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 29 มกราคม, 2023Havana Jazz Festivalเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023เทศกาล หนังสือ นานาชาติrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 12 มีนาคม, 2023ฟฉผบภว ณฏเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 26 มีนาคม, 2023เลือกตั้งรัฐสภาเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023นศุกร์ดีนิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023อีสเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันพุธ 12 เมษายน, 2023วันชาติของพื้นที่คุ้มครองเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023พ๎ธำดฯภว ณฏโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023วันของบิดาโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม, 2023วันเยาวชนเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันเสาร์ 22 กรกฎาคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2023วันปฏิรูปแห่งชาติอดีตวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 26 กรกฎาคม, 2023ฑนฐก วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม, 2023วันปฏิวัติแห่งชาติ (วันที่สอง)วันหยุดฆราวาส
  view more

  วุนๆ ฑโณไภฯ

  -
  วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Ousting of Fulgencio Batista by Fidel Castro Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Information gazetted by the Ministry of Education
  https://www.cubaeduca.cu/
  in Cuba, Schooling is mandatory till age 15
  schools close on Saturday
  school uniforms required
  Winter holiday is called "Triunfo de la Revolución"
  Spring holiday is called "Victoria de la Playa Giròn"

  We carry confirmed dates till Aug 2023

  Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
  Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including Cuban schools
  Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

  วันหยุด

  -
  วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  วันหยุด

  -
  วันอังคาร 3 มกราคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  Havana Jazz Festival

  -
  วันอาทิตย์ 29 มกราคม, 2023
  วัฒนธรรม : Www.authenticubatours.com 2023 edition confirmed

  เทศกาล หนังสือ นานาชาติr

  -
  วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023
  วัฒนธรรม : Www.authenticubatours.com in Habana 2023 edition confirmed

  ฟฉผบภว ณฏ

  -
  วันอาทิตย์ 12 มีนาคม, 2023
  วัฒนธรรม :

  เลือกตั้งรัฐสภา

  -
  วันอาทิตย์ 26 มีนาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  นศุกร์ดี

  -
  วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
  นิกายโรมันคาทอลิก :

  อีสเตอร์

  -
  วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not a paid holiday

  วันชาติของพื้นที่คุ้มครอง

  -
  วันพุธ 12 เมษายน, 2023
  วัฒนธรรม : เซียร์ราเดคริสตัลอุทยานได้รับการอนุมัติเป็นพื้นที่แรกที่ป้องกันอาณาเขตคิวบา วันว่าวันนี้ของปี 1930

  วันแรงงาน

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  พ๎ธำดฯภว ณฏ

  -
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Mother’s day has evolved in many countries in different ways. This is because mother’s day has different origins in different countries and therefore occurs on different days in the year. One school of thought claims that this day emerged from the custom of mother worship in ancient Greece. Mother worship which kept a festival to Cybele, a great mother of gods, and Rhea, the wife of Cronus, was held on March 15 to March 18 around Asia Minor. They insist that this custom spread around the world. Mothering Sunday is the celebration of motherhood in the United Kingdom. It is also known as Mid-lent Sunday, Rose Sunday and Laetare Sunday. It originally comes from the Victorian practice of allowing servants to return home to visit their mothers on this day. In the United States, Julia Ward Howe (May 27, 1819 - October 17, 1910) was a prominent American abolitionist, social activist, and poet. Howe’s Battle Hymn of the Republic was first published in the Atlantic Monthly in 1862 and quickly became one of the most popular songs for the Union during the American Civil War. After the war she focused her activities on the causes of Pacifism and women’s suffrage. In 1870 she was the first to proclaim Mother’s Day, with her Mother’s Day Proclamation. U.S. President Woodrow Wilson approved Mother’s Day in 1914

  วันของบิดา

  -
  วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  วันเยาวชน

  -
  วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม, 2023
  วัฒนธรรม :

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันเสาร์ 22 กรกฎาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันปฏิรูปแห่งชาติอดีต

  -
  วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  ฑนฐก วุนๆ ฑโณไภฯ

  -
  วันพุธ 26 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : จุดเริ่มต้นของนำโดยกบฏ Fidel Castro ใน 1953.

  วันปฏิวัติแห่งชาติ (วันที่สอง)

  -
  วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :