วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
กินีบิสเซา, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

linkคิวบา : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

คิวบา : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Peso (CUP)
 • Internet domain: .cu - telephone code: +53 - International dialing code: 119
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): สเปน (315 ล้านลำโพงใน 20 ประเทศ) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันอังคาร 24 ตุลาคม, 2023วันนักข่าวของเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันเสาร์ 30 ธันวาคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 2 มกราคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 21 มกราคม, 2024Havana Jazz Festivalเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันเสาร์ 17 กุมภาพันธ์, 2024เทศกาล หนังสือ นานาชาติrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอังคาร 12 มีนาคม, 2024ฟฉผบภว ณฏเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024นศุกร์ดีนิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024อีสเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more

  วันนักข่าวของ

  -
  วันอังคาร 24 ตุลาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง : Instaurado en 1943 por un decreto de Fulgencio Batista, en homenaje a la fundaci๓n del Papel Peri๓dico de La Havana , en 1790, por Diego de la Barrera Navarro.6

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

  -
  วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023
  นิกายโรมันคาทอลิก : Re-established in 1998

  ธนาคารได้ปิดแล้ว

  -
  วันเสาร์ 30 ธันวาคม, 2023
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  วุนๆ ฑโณไภฯ

  -
  วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Ousting of Fulgencio Batista by Fidel Castro Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันหยุด

  -
  วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Information gazetted by the Ministry of Education
  https://www.cubaeduca.cu/
  in Cuba, Schooling is mandatory till age 15
  schools close on Saturday
  school uniforms required
  Winter holiday is called "Triunfo de la Revolución"
  Spring holiday is called "Victoria de la Playa Giròn"

  We carry confirmed dates till Oct 2023

  Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
  Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including Cuban schools
  Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

  Havana Jazz Festival

  -
  วันอาทิตย์ 21 มกราคม, 2024
  วัฒนธรรม : Www.authenticubatours.com 2024 edition confirmed

  เทศกาล หนังสือ นานาชาติr

  -
  วันเสาร์ 17 กุมภาพันธ์, 2024
  วัฒนธรรม : Https://www.filhcuba.cu/evento/1 in Habana 2024 edition NOT YET confirmed

  ฟฉผบภว ณฏ

  -
  วันอังคาร 12 มีนาคม, 2024
  วัฒนธรรม :

  นศุกร์ดี

  -
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
  นิกายโรมันคาทอลิก :

  อีสเตอร์

  -
  วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not a paid holiday