วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
สหรัฐอเมริกา (ฮาวาย), อัฟกานิสถาน (อิสลามเอมิเรต), วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

คิวบา : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

คิวบา : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Peso (CUP)
Internet domain: .cu - telephone code: +53 - International dialing code: 119
สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): สเปน (315 ล้านลำโพงใน 20 ประเทศ) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันนักข่าวของเหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023Havana Jazz Festivalเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023เทศกาล หนังสือ นานาชาติrเหตุการณ์สำคัญ
view more

วันนักข่าวของ

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง : Instaurado en 1943 por un decreto de Fulgencio Batista, en homenaje a la fundaci๓n del Papel Peri๓dico de La Havana , en 1790, por Diego de la Barrera Navarro.6

ปรับเวลาตามฤดูกาล

-
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Re-established in 1998

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Re-established in 1998

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันสิ้นปี

-
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Ousting of Fulgencio Batista by Fidel Castro Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุด

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Information gazetted by the Ministry of Education
http://www.mined.gob.cu
in Cuba, Schooling is mandatory till age 15
schools close on Saturday
school uniforms required
Winter holiday is called "Triunfo de la Revolución"
Spring holiday is called "Victoria de la Playa Giròn"

Dates confirmed till Jan 2023

Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
Make a Paypal donation of euros 10 to [email protected] to purchase the full calendar for the Cuban schools
Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

Havana Jazz Festival

-
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023
วัฒนธรรม : Www.authenticubatours.com 2022 edition confirmed

เทศกาล หนังสือ นานาชาติr

-
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023
วัฒนธรรม : Www.authenticubatours.com in Habana 2023 edition confirmed