วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

วันหยุดฆราวาส : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024ไมโครนีเซียวัฒนธรรมและประเพณีวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024การเลือกตั้งของทั้งสองประมุขของรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024วัน EOKAวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 เมษายน, 2024วันมัลวินัสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 เมษายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024วันสันติภาพและสามัคคีปรองดองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024เทศกาลฤดูใบไม้ผลิวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024วันรำลึกถึงการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาวกลารัสกับสวิซวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024วันสันติภาพและสามัคคีปรองดองวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024วันเกิดของนายรามวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024การกระทำของตนเองกำหนดวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024วันจักรีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024Sri Sri Harichand Thakurวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพรวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024วัน Karumeวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024งานเทศกาลท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024วันร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024การกระทำของตนเองกำหนดวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024สุริยุปราคาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024วันจักรีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024วันหยุดประจำฤดูใบไม้ร่วงของธนาคารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024วันรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024วันบูรณาการณ์ฟื้นฟูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024กุฎี ปาดาวาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024วันวีรชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024มฆวๅภวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อุงกาดีปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024วันล่มสลายของซัดดัม ฮุดเซนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 เมษายน, 2024ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อูกาดีปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 เมษายน, 2024วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024วันมหาตมะ จโยทิบา ภูเลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024Tribal festivalวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024ซาร์ฮูลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024วันก่อนวันปีใหม่ของสิงหลและทมิฬวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024วันถือศีลอดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024วันขึ้นปีใหม่เนปาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024ฮินดูเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024เทศกาลไวสะกีของศาสนาซิกซ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024วันเกิดโทมัส เจฟเฟอร์สันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024ฮินดูเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024อเมริกาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024วันเกิดดร. พิมเรา อัมเบดการ์ - มหา วิสุว สัวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024ปิดเทอมเดือนเมษายนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024วันปีใหม่ของบังคลาเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024วันหิมาจัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024ประกาศของมะละกา เมืองโบราณวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 เมษายน, 2024วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 เมษายน, 2024วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 เมษายน, 2024วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 เมษายน, 2024ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 เมษายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 เมษายน, 2024วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 เมษายน, 2024ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 เมษายน, 2024วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 เมษายน, 2024วันสุขภาพแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 เมษายน, 2024วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 เมษายน, 2024รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 เมษายน, 2024วันถอนกำลังทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 18 เมษายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 18 เมษายน, 2024เทศกาลชับดรัก คูโชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 18 เมษายน, 2024การเฉลิมฉลองของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 18 เมษายน, 2024วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 18 เมษายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024วันเลือกตั้งใหญ่วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024มูลนิธิซานซัลวาดอร์เดอจูจุยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 เมษายน, 2024ราศีพฤษภวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 เมษายน, 2024รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024วันวีรชนทีราเดนทส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 เมษายน, 2024พายุเฮอริเคนเตือนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 เมษายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 เมษายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 เมษายน, 2024วันวีรบุรุษทั้ง 33 ของชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 เมษายน, 2024วันโอกลาโฮม่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024อิสระชุมชนวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024นักบุญเซนต์จอร์จวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024วันหยุดประจำชาติแห่งอำนาจอธิปไตยและผองมวลชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024Regiional holidayวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024นักบุญเซนต์จอร์จ (ทุกจังหวัด)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 เมษายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 เมษายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 เมษายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 เมษายน, 2024วันไว้อาลัยแก่เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสงครามโลกครั้งที่หนี่งและสองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 เมษายน, 2024วันสามัคคีแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024วันเริ่มต้นของคิมหันต์ฤดูหรือฤดูร้อน (ธนาคารอาจเปิดทำการ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024วันสถาปนากองทัพประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กองทัพ (ANZAC)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024นแซควู้วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024วันธงชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024วันเสรีภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024วันเสรีภาพของซีไนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024วันเลือกตั้งใหญ่วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024วันเกิดสุลต่านrวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024ฟฌนๆภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024วันพลเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024ชัยชนะวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024ภฺภฏภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024ของที่ระลึกขบถวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024วันของคนเลี้ยงแกะเอเชียกลางวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024วันเซนต์ปิแอร์-ชาเนลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024ธนาคารได้ปิดแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024ฮ่องเต้วันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 เมษายน, 2024ธนาคารได้ปิดแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 เมษายน, 2024วันรินคอนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 เมษายน, 2024คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 เมษายน, 2024วันแห่งการปลดปล่อยภาคใต้เพื่อการรวมชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024Á¦ÇåÀýวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานสากลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันมหาราชา/วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานสากลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันนักบุญเซนต์โยเซฟ คราฟท์แมนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันหยุดแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024แรงงานและวันสมานฉันท์rวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024ฑนนฮภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024พฤษภาคมวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม, 2024³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานสากลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม, 2024อิสระชุมชนวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม, 2024วันเฉลิมพระชนมายุกษัตริย์องค์ที่สามวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024เทศกาลการแสดงด้านการเกษตรวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญ (วันรัฐธรรมนูญโปแลนด์)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024วันสีเขียววันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024ของวัน Cassingaวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024วันฟื้นฟูเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024วันฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024วันอิสรภาพ (วันรำลึกและไว้อาลัย) - ไว้อาลัยเป็นเวลา 2 นาทีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024วันผู้สูงอายุวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024วันเสรีภาพ (วันเสมอภาคทางสิทธิและเสรีภาพ) - ไม่ใช่วันหยุดบังคับวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024พ๎ธฐภฬ ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024วันชาตินิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024วันนักบุญเซนต์จอร์จ / วันกองทัพทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024วันอนุรักษ์มรดกอินเดียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024พ๎ธฐภฬ ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024วันฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024วันผู้สูงอายุวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานสากลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024วันหยุดธนาคารต้นเดือนพฤษภาคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024วันเลือกตั้งใหญ่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024ปกป้องดินแดนแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024เฉลิมฉลองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024วันชัยชนะ 1945วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024ฐ๘ศญฑน วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024วันเกิดของรพินทรนาถฐากูรวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024ทั่วไปโขกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024วันแห่งชัยชนะและวันยุโรปวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024วันยุโรปวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024ประกาศนัดหยุดงานประท้วงทั่วประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024วันสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024วันก่อตั้งรัฐไมโครนีเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 พฤษภาคม, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม, 2024วันเซนต์แอนดรูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม, 2024พ๎ธำดฯภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม, 2024วันเสรีภาพเลบานอนใต้วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024การเดินทางของแอฟริกา Indabaวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันเลือกตั้งใหญ่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024การมาถึงของแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันแม่ของประเทศซามัววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 พฤษภาคม, 2024วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 พฤษภาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 14 พฤษภาคม, 2024วันของประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 พฤษภาคม, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024วันปีใหม่ของบังคลาเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024วันศุลกากรและประเพณีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024พ๎ธำดฯภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 พฤษภาคม, 2024วัน SPLAวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 16 พฤษภาคม, 2024วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024วันเสรีภาพแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024ครบรอบปีของวิภูrวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024วันสิทธิมนุษยชนแห่งชาวกัลลิเชียนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม, 2024ฟื้นฟูโซมาลิแลนด์อธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม, 2024วันธงชาติและวันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม, 2024วันธงชาติและมหาวิทยาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024ฟื้นฟูโซมาลิแลนด์อธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024วันค้นพบวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024วันวิคตอเรียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024วันชาติของหมู่เกาะอะซอร์สวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024วันชาตินิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024วันหยุดประจำชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024วันเลือกตั้งใหญ่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2024ราศีเมถุนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2024เฮเลนาเซนต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2024วันแห่งทะเลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024วันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024ฮินดูฉลองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024วันเอกภาพวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024วันหยุดของรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024วันอิสลามวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024หมู่เกาะเบอร์มูดาส์วันวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024วันบัลแกเรียวัฒนธรรมวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024ฮินดูเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2024แอฟริกาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2024วันปฏิวัติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2024วันเลือกตั้งใหญ่วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2024แอฟริกาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม, 2024วันพระราชพิธีจรดพระนังคัล, แรกนาขวัญวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024วิกตอเรียวัน(เอดินบะระเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024วันสมานฉันท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024วันระลึกถึงวันจุติของพระวิญญาณในศาสนาคริสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ (สก็อตแลนด์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024วันหยุดธนาคาร (เฉพาะกาซาเรส)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024วันชาติวันแรกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024สิ้นสุดการปกครองระบอบทหารวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024มฆภฯ นฮมึฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 29 พฤษภาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024วันชาติแองกวิลลาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024วันแม่rวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024นกคีรีบูนวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024เทศกาลเก็บเกี่ยววันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024วันรำลึกถึงวันแรกที่ชาวอินเดียเข้าสู่ประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024การเฉลิมฉลองราตูซูคูนาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024ล่าหนูวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024วันรำลึกถึงวันแรกที่ชาวอินเดียเข้าสู่ประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024มัญจาคาสตีลลาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024งานเฉลิมฉลองของชาวดายักวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024รฅภำภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024Gaurav Diwasวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024วันเลือกตั้งใหญ่วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024ปัญจศีลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024วันแม่และเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 มิถุนายน, 2024วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 มิถุนายน, 2024เทศกาลเก็บเกี่ยววันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 มิถุนายน, 2024วันก่อตัวของพรรคเตลังวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024สมเด็จพระราชินีวันเกิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024วันเทิร์นออสเตรเลียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024วันเจฟเฟอร์สัน ดาวิสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024วันเฉลิมพระชนมพรรษายาง ดี เปอร์ตวน อากงวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024วันวีรชนแห่งอูกันดาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 มิถุนายน, 2024วันรัฐธรรมนูญ (ช่วงบ่าย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 มิถุนายน, 2024วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 มิถุนายน, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024วันรำลึกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024ผลไม้วันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 มิถุนายน, 2024วันผู้สูงอายุวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 มิถุนายน, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 มิถุนายน, 2024วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 มิถุนายน, 2024เฉลิมพระเกียรติ 1919 จลาจลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 8 มิถุนายน, 2024เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 มิถุนายน, 2024วันลารีโอจาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 มิถุนายน, 2024ฉลองของเอกราช (Sjaelvstaendighetsdagen)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 มิถุนายน, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 มิถุนายน, 2024วันเมอร์เซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024วันเรียวโอฮ่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024ผลไม้วันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024เลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024Festival Appleby (no RU)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024วันสมานฉันท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 มิถุนายน, 2024วันกษัตริย์กาเมฮาเมฮาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024วันสันติภาพแห่งชาโควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024วันรัสเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน, 2024วันแห่งการก่อตั้งซานฮวนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 มิถุนายน, 2024วันเสรีภาพวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 14 มิถุนายน, 2024วันเกิดผู้นำประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 มิถุนายน, 2024วันธงชาติ (ธนาคารเปิดทำการ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 มิถุนายน, 2024ราชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024วันร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นภัยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024วันเมาท์ อาราฟัดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024เทศกาลนิมาลัง เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024วันเฉลิมพระชนมพรรษาสุลต่านวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024ขับออกจากโคโซโววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024วันร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นภัยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024วันเยาวชน (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024จราจลในเซ็มลาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024ฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024วันเดกวยเมสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024ฑนฐก ฟตฟ๕ ภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024วันเกิดของพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพรวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน, 2024วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน, 2024วันเวอร์จิเนียวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024ราศีกรกฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024วันชาติกรีนแลนด์ (วันชาติ)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024วันชาติสงวนวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024อายมาราปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024ปลดปล่อยวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024วันของมิดซัมเมอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024ฝ่าฟันฟาสซิสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน, 2024คริสตชนดั้งเดิมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน, 2024วันลัตเวียวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน, 2024วันชัยชนะ / วันก่อนกลางฤดูร้อน - วันแห่งชัยชนะวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน, 2024ร่วมรำลึกถึงประชามติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024วันหยุดประจำชาติ - นักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (ควีเบ็ค)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024วันค้นพบ (นิวฟาวด์แลนด์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024วันนักบุญเซนต์จอห์น (เฉพาะเซนต์ เจา ดา มาเดย์รา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024วันมะนิลาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024International Day of the World's Indigenous Peoplesวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024ยกเลิกกิจกรรมแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024ยอห์นผู้ให้บัพติศมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024วันนักบุญเซนต์จอห์นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 มิถุนายน, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 25 มิถุนายน, 2024ตถธณ ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 26 มิถุนายน, 2024วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 มิถุนายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 มิถุนายน, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 27 มิถุนายน, 2024วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 27 มิถุนายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024ยกเลิกกิจกรรมแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024มฆวๅภ?วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024วันที่ระลึกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024วันมาตาริกิ (ปีใหม่เมารี)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024วันเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 มิถุนายน, 2024วันจราจลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 มิถุนายน, 2024วันสนธิสัญญาสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 มิถุนายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 30 มิถุนายน, 2024วันร่วมสวดแผ่เมตตาแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024ฉลองของ Caricomวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024ฟอสเฟตแฮนด์โอเวอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024วันมาเดราวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024วันประธานาธิบดีเซอร์ ซีเรทเซ่ คามาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024วันแคนาดาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชของบาเฮีย (เฉพาะบาเฮีย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024เทศกาลมาร์ดิ กราส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 กรกฎาคม, 2024วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 กรกฎาคม, 2024ภฺภฏภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 กรกฎาคม, 2024วันเฉลิมพระชนมพรรษาและเถลิงราชสมบัติพระมหากษัตริย์เตาฟาฮุ ตูปูที่ สี่วันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024วันทินวาล์ดวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024Ra o te Ui Arikiวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024วันชาวประมงวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024ฉลองของเมืองหลวงวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024วัน MHIPวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024แจน ฮัสวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024วันมรดกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024งานมุสลิม นักบุญวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024เจ็ดเจ็ดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024วันเป็นพลเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024ฉลองของเมืองหลวงวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024ปลดปล่อยทางการเมืองของเซร์ชิเปวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024วันวัฒนธรรมแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024วันนูนาวูทวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024เหตุจราจลในเซา เปาโลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 กรกฎาคม, 2024ฑนฐกภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024วันประกาศรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024วันเอกภาพชาวประชาคมเฟลมมิช (เฉพาะรัฐแฟลนเดอร์ส)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 12 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 12 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 12 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 12 กรกฎาคม, 2024ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม, 2024วันเกิดของยางดิวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม, 2024วันบาสตีย์ (สิ้นสุดเดือนของเฉลิม)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม, 2024นูฝบฦผภฏภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024วันต่อสู้เพื่อสถาปนาอิสรภาพและระบอบประชาธิปไตย*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024วันออเรนจ์เมนส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024วันครบรอบปีของสุลต่าน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024วันแห่งทะเล (ยูมิ โนะ ฮิ)*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024วันเซนต์โรซาเลีย (เฉพาะพาเลอร์โม)*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันเคารพต่อบุรุษสูงวัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันเวอร์จินการ์เมนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันลา ปาซ (เฉพาะเมืองลา ปาซ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024ฮาเรล่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันมานูเอ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024วันอธิษฐานแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024วันเคารพต่อสตรีสูงวัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม, 2024วันประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแรกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024วันเสรีภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024วันวีรชนผู้เสียสละวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 กรกฎาคม, 2024สันติภาพและเสรีภาพวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024วันวิคเตอร์ สคอร์เชอร์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024วันสโกเอลเชอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024วันอาสาฬหบูชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024วันแห้ง (ไม่มีแอลกอฮอล์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024วันอาสาฬหบูชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯ**วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024ผู้หญิงลาวสหภาพวัน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบิดาของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024วันกองทัพอากาศเปรูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024ราศีสิงห์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่งวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 กรกฎาคม, 2024วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 กรกฎาคม, 2024วันไซมอน โบลิวาร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า (เฉพาะราโรตองกา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024วันผนวกเมืองกานาคาสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024วันหยุดประจำชาติกาลิเซีย*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024วันปฏิรูปแห่งชาติอดีตวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024มาตรการการบรรจุ (เริ่มต้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024ฑนฐก วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024วันแห่งชัยชนะในสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิครั้งใหญ่วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024วันปฏิวัติแห่งชาติ (วันที่สอง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชรัฐมารันเยาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024สิ้นฟาสซิสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024วันเซนต์โอลาฟ อีฟวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024การลงจอดของเวลส์ครั้งแรกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024วันเอกราช (วันที่สอง)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024วันเซนต์โอลาฟวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024วันปลูกต้นไม้วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024วันมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024ครบรอบปีของวิภูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024วันราชาภิเษกหรือวันขึ้นครองราชบัลลังก์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024วันฟื้นฟูอธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024วันเกิด Udham สิงห์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024วันที เอ็ม ทีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024การเฉลิมฉลองการปลดปล่อยแอฟริกันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024ฟฌวี ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นของซันโตโดมิงโก(มานากัวเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024วันพัชรมารมณ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส (วันแรกของการแข่งขันคริกเก็ต)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024วันพ่อ-แม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024เทศกาลเก็บเกี่ยววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024อิลินเดนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024วันแมรี่เจ้าชายวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024วันพระแม่ปฏิสนธินิรมลแห่งลอสแอนเจลิสวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024วันซันซัลวาดอร์ (เฉพาะซันซัลวาดอร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024วันวีรชนผู้เสียสละในการต่อสู้กับพวกลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024อันดอร์ราวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024การเฉลิมฉลองการรัฐประหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 4 สิงหาคม, 2024เทศกาลฮาเรลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 4 สิงหาคม, 2024อันดอร์ราวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 4 สิงหาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 4 สิงหาคม, 2024วันบารัค โอบามาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันเยาวชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024อันดอร์ราวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024ใหม่วันบรันสวิกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024Various civic/state holidaysวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024สิงหาคมวันหยุดธนาคารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันกสิกรวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันสถาปนาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันขอบคุณผืนแผ่นดินที่ให้กำเนิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันหยุดธนาคารฤดูร้อนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันหยุดธนาคารฤดูร้อนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันรัฐบริติชโคลัมเบียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024คาร์นิวัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024เทศกาลวันซันซัลวาดอร์ (วันที่สอง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024งานเฉลิมฉลอง (วันแรกของช่วง 3 วัน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันซัสแคตเชวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันหยุดธนาคารฤดูร้อน (ธนาคารเปิดทำการ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024การเฉลิมฉลองการรัฐประหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024วันสืบทอดประเพณีคัลทูรามา (เนวิส)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024เทศกาลวันซันซัลวาดอร์ (วันที่สาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024งานเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024การต่อสู้ของวันจูนินวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024การเฉลิมฉลองปลายสุลต่านแบล็งวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024งานเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 สิงหาคม, 2024วันเทศกาลแย่งชิงดอกไม้ (เฉพาะช่วงบ่าย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 สิงหาคม, 2024สิงหาคมวันศุกร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 สิงหาคม, 2024ทางหลวงของนักปราบภูเขาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 สิงหาคม, 2024ณ๓นฮภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 สิงหาคม, 2024ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 สิงหาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 สิงหาคม, 2024วันที่ของคนพื้นเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 สิงหาคม, 2024ฑนฐกภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 9 สิงหาคม, 2024วันเผ่าโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 สิงหาคม, 2024ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นของซันโตโดมิงโก(มานากัวเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 สิงหาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 10 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 สิงหาคม, 2024วันภูเขาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 สิงหาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 11 สิงหาคม, 2024วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024วันภูเขาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024พระบิดาแห่งเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024วันกองทัพบกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024วันชาตินิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024ขับออกจากโคโซโววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024คาร์นิวัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024วันครบรอบวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024วันจงรักภักดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024วันครบรอบพิชิตวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024วันไว้อาลัยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024วันประกาศรัฐปกครองอิสระปาราวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024성모 승천 대축일วันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024วันเสรีภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024พฦผ๘ฝรพ๐(ฦฤถ๓ฐ๚ภฬ ผ๖ตต) รขผณภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024วันบูรณาการณ์ฟื้นฟูวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024โดยนิตินัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024ขั้นตอนสู่ความเป็นอมตะของนายพลซานมาร์ตินวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม, 2024วันล่ามรหัสนาวาโฮแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024วันคิวซอน ซิตี้วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024วันค้นพบ - ตื่นทองคลอนไดค์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024วันนมัสการตามประเพณีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024วันของบูชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024วันฟื้นฟูเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024วันประธานาธิบดีนินอย อาคิโนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024กิจกรรมงานแสดงสินค้าท้องถิ่น (ฟุงชาล)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024รอยัล ควีนสแลนด์ โชว์ (EKKA)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024วันผู้สูงอายุวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 สิงหาคม, 2024วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับตวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024ราศีกันย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024ธิติของศรีมัธเวเดฟวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 สิงหาคม, 2024วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 สิงหาคม, 2024วันเกิดของสุลต่านแห่งมะละกาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024วันซาฟาร์ อัลบาอิฎ-อี ฮอซเซยนิวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024วันหยุดธนาคารปลายฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024วันหยุดธนาคารฤดูร้อนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024วันเกิดของอายันคาลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024วันอัสสัมชัญนิรมล (มาเรียโมบา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม, 2024วันกบฏแห่งชาติสโลวักวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024โรซาแห่งลิมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024วันครบรอบการถอนทหารต่างชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024วันภาษาประจำชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024วันวีรชนผู้เสียสละวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024ช่วงต้นของการปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024วันของคนผิวดําและวัฒนธรรมแอฟโฟรคอสตาริกาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024วันหยุดประเพณี (ธนาคารยังคงเปิดอยู่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024เซวตาเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 กันยายน, 2024วันสนธิสัญญาสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 กันยายน, 2024มูลนิธิแห่งสาธารณรัฐวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 4 กันยายน, 2024วันของฮีโร่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 4 กันยายน, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 5 กันยายน, 2024วันแม่ชีเทเรซ่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 5 กันยายน, 2024วันขอบคุณพระเจ้าของเจนีวาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 5 กันยายน, 2024วันประกาศการเป็นมลรัฐของรัฐอเมซอนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 5 กันยายน, 2024วันเน็ตเวิร์ควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024วันซมโฮโลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024วันริเจอร์บัล (วันแรงงาน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024วันโบแนร์วันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024ฟฌนๆภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024วันกองทัพบกวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 7 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 7 กันยายน, 2024ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024นวลไข่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024วันแม่พระปฏิสนธินิรมลให้ประสูติพระเยซูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024วันแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024วันเอ็กซ์เตรมาดูราวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024นชาติอัสตูเรียสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024วันรัฐได้ถูกรวมเข้าอยู่ในสหรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024การสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 10 กันยายน, 2024วันยิบบรอลตาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 10 กันยายน, 2024นักบุญเซนต์จอร์จ คาเยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 10 กันยายน, 2024ประชามติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 11 กันยายน, 2024วันรัฐธรรมนูญของเกาะโพนเปวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 11 กันยายน, 2024วันลา ไดดาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 12 กันยายน, 2024วันผู้ปกป้องประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 13 กันยายน, 2024เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 13 กันยายน, 2024ฉลองฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 14 กันยายน, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 14 กันยายน, 2024เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 14 กันยายน, 2024คารม พูจาวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 14 กันยายน, 2024วันสู้รบแห่งเมืองซานฮาซินโตวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024ผบธ๐ ล๋ฐํ รเภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันเคารพผู้สูงอายุ (เคอิโระ โนะ ฮิ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันในขณะอดอาหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันมาเลเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024ฤดูใบไม้ร่วงวัน(เอดินบะระเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024วันเกิดของเจ้าชายวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024วันมาเลเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024ชาวสเปนสถาปนาเมลียาอีกครั้ง (เฉพาะเมลียา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024เทศกาลชูซอกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 18 กันยายน, 2024วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 18 กันยายน, 2024เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 18 กันยายน, 2024วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 18 กันยายน, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024วันนักบุญเซนต์เจนนาโร (เฉพาะเมืองนาเปลส)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024วันเด็กโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024ฉลองการปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024วันเกิดเดซาลีนส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024กวาเมอึนกรูมาวันแห่งความทรงจำวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 22 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 22 กันยายน, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024กวาเมอึนกรูมาวันแห่งความทรงจำวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024วันขอฝนหรือวันแห่นางแมววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024วันครบรอบวันเกิดของมหาราชา ฮารี ซิงห์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024วันปลดปล่อยชุกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024ฮาร์ยานา วีร์ และ ชาฮีดี ดิวาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024ราศีตุลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024แม่พระมหาการุณย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันเป็นพลเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันลา เมิร์ซด์ (เฉพาะบาร์เซโลนา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันรัฐธรรมนูญและฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันมรดกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 กันยายน, 2024วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 กันยายน, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 กันยายน, 2024บราเดอร์เคลาส์เทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 กันยายน, 2024วันปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024วันเอกภาพชุมชนชาวฝรั่งเศสวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024วันมะนิท (วันวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวมาร์แชล)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024AFL Grand Final eveวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 28 กันยายน, 2024วันได้รับสถาปนาเป็นมลรัฐเช็ควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 28 กันยายน, 2024วันเกิดของเอส.วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 กันยายน, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 กันยายน, 2024ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 กันยายน, 2024วันเกิดสุลต่านrวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024บธร๗ฟอณชภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024วันเกิดสุลต่านrวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024วันของการเกษตรปฏิรูปวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024วันชาติเพื่อความจริงและการปรองดองวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับตวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024วันผู้ปกป้องประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024บธร๗ฟอณชภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024ฑนฐกภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024วันครูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024ศูนย์ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนรีเจนซี่ เวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024วันตูวาลูวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024วันโมราซานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024วันตูวาลูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024วันชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024ธถวฯฦฎธถ ฐฃต๐ ฑโณไฝฤวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024วันสถาปนาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024วันโมราซานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024วันท่องเที่ยวแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024วันของความสามัคคีที่เยอรมันวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024มหาราชาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 4 ตุลาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 4 ตุลาคม, 2024วันโมราซานวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 4 ตุลาคม, 2024แสดงเบอร์นี่วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 4 ตุลาคม, 2024วันสามัคคีปรองดองแห่งชาติหรือวันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 4 ตุลาคม, 2024เซนต์ ปีโตรนีโอ (เฉพาะโบลอกนา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 5 ตุลาคม, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 5 ตุลาคม, 2024วันหยุดประจำชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 5 ตุลาคม, 2024วันมัลดีฟรับเอาศาสนาอิสลามวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 5 ตุลาคม, 2024วันเกิดของผู้ว่าราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 5 ตุลาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 5 ตุลาคม, 2024Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 5 ตุลาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม, 2024วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม, 2024สงครามปลดปล่อยอิสรภาพเดือนตุลาคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม, 2024วันชนกลุ่มน้อยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม, 2024วันมัลดีฟรับเอาศาสนาอิสลามวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024จงเกิดแผ่นดินไหวค.ศ. 1948วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024วันที่ของการค้นพบของสองโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024วันครูโลก - วันแห่งการศึกษาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024วันตัดถ่านหินเลนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024วันสหพันธรัฐ (สหรัฐอเมริกา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 8 ตุลาคม, 2024วันโคลัมบัสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 8 ตุลาคม, 2024วันบรรจบครบรอบของการต่อสู้วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 9 ตุลาคม, 2024วันภาษาประจำชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 9 ตุลาคม, 2024การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 9 ตุลาคม, 2024วันชาติแห่งวาลิเชียนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 9 ตุลาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024วันชาติ (วันที่ยี่สิบ)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024วันประธานาธิบดีมอยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024วันแห่งชาติของปวงบ่าวของวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024±¹°¡ ÈÞÀÏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024วันครบรอบการประชามติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024วันสงครามกอบกู้เอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024คนงาน ภาคี อีกฝ่ายมูลนิธิเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024วันฟิจิวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024วันชาติ (วันที่ยี่สิบ)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024วันเอกราชแห่งกูยาควิลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024จราจลประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024วันสตรี (ผู้หญิงเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024วันของการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024วันเกิดซาราวักศาลฎีกาไม้บรรทัดของวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024วันชาวสเปนวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024วันชาวสเปนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024ราศีกันย์ของสดมภ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024วันเอกภาพแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024พระแม่อาปาเรซิดาวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024วันต้านทานพื้นเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024เทศกาลหุ่นขึ้ผึ้งซีโร เดอ นาซาเร่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024นันท์ ริชิวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันประชาชนพื้นเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันต้านทานพื้นเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันที่ของคนพื้นเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันโชว์เดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024ลาตู-อะ-ตาเมตวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันชาวสเปนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024Á¦ÇåÀýวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันมิตรภาพเปอร์โตริโกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันโคลัมบัสหรือยุคพื้นเมืองของประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันกรุงคิซิเนฟ (เฉพาะกรุงคิซิเนฟ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันนญีเรเรวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024เทศกาลทางศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอด็อกซ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันชนพื้นเมืองอเมริกาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันฟรานเซสกาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024ต่อสู้กับลัทธิอาณานิคมวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันร่างกายแข็งแรง (ไทยกุ โนะ ฮิ )วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2024วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2024วันถอนกำลังทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2024ป่นวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 ตุลาคม, 2024เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 ตุลาคม, 2024คูมาร์ ปูริมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024คาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024วันศักดิ์ศรีแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024วันมาเนาส์ (เฉพาะมาเนาส์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024วันบรรจบครบรอบของความตายของ Dessalinesวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024มลรัฐอะแลสกาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024วันร่วมสวดแผ่เมตตาแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 19 ตุลาคม, 2024วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 19 ตุลาคม, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 19 ตุลาคม, 2024การเฉลิมฉลองของรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024การแจ้งเตือนพายุไซโคลนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024วันวีรบุรุษและบรรพบุรุษวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024วันนญดาเยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024ราศีพิจิกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024วันพ่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024แสดงรอยัลโฮบาร์ตวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024วันสหประชาชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด - (เริ่มต้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024วันเนวาด้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 26 ตุลาคม, 2024กลับบ้านวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 26 ตุลาคม, 2024วันแห่งการเข้าเรียนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 26 ตุลาคม, 2024วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม, 2024วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024วันเปเนียไมนาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024หยุดพักผ่อนครึ่งวัน (เบเลง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024วันที่ชาวกรีกฉลองคำว่าไม่เมื่อพวกเขาตอบปฏเสธมุโสลินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 29 ตุลาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 29 ตุลาคม, 2024วันฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 29 ตุลาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 29 ตุลาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพรวันหยุดฆราวาส
view more

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Cesar Chavez Day - labor leader Cesar Chavez (1927-1993) founded the National Farm Workers Association in 1962.

ไมโครนีเซียวัฒนธรรมและประเพณีวัน

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : From 2010 onwards Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันครอบครัว

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : It was typical in South Africa to take a day off of work after Easter. This day, which is also known as Easter Monday, was renamed as Family Day in 1995. This extra day off for the holiday was meant to give families more quality family time together and to allow them to go on vacations with friends and family.

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : N the memory of the formation of the state as a separate province on 1 April 1936. After losing its political identity completely in 1568 following the defeat and demise of the last king Mukunda Dev, efforts resulted in the formation of a politically separate state under British rule on linguistic basis on 1 April 1936. [Wikipedia]

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Easter Monday

การเลือกตั้งของทั้งสองประมุขของรัฐ

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : การกำหนดสายการบินของหัวของครอบครัวของท้องถิ่น พวกเขาจะปกครองสำหรับหนึ่งปี.

วัน EOKA

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In the 1950's, Greek Cypriots, under the leadership of Archbishop Makarios, started a campaign for enosis (union with Greece). A Greek Cypriot secret organization called EOKA started guerrilla attacks on the British Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันมัลวินัส

-
วันอังคาร 2 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Veterans Day and tribute to the fallen in the Malvinas War Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 2 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Election day

วันสันติภาพและสามัคคีปรองดอง

-
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ

-
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemoration of ‘Hansik’, the 105th day after the winter solstice and historically commemorated in Chinese custom, and partly at exemplifying the open heartedness of Kim Jong Eun.

วันเยาวชน

-
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : From 2011 on

วันรำลึกถึงการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาวกลารัสกับสวิซ

-
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Only in Glarus

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : To mark the death anniversary of Pakistan People’s Party (PPP) founder Zulfikar Ali Bhutto in Karachi and Lahore only

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Obtained from France in 1960

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Foundation Day in Pangasinan only

วันสันติภาพและสามัคคีปรองดอง

-
วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของนายราม

-
วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Known popularly as Babuji, he was a freedom fighter and a social reformer hailing from the scheduled castes of Bihar in India. He was from the Chamar caste and was a leader for his community. He was instrumental in foundation of the 'All-India Depressed Classes League', an organization dedicated to attaining equality for untouchables, in 1935 and was elected to Bihar Legislative Assembly in 1937, that is when he organized rural labour movement. [Wikipedia]

การกระทำของตนเองกำหนด

-
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันจักรี

-
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ยังเกียรติยศคิงพระรามฉัน, แรกกษัตริย์ของแผ่นดินที่กรุงเทพฯจัดตั้งเป็นเมืองหลวงใน 1782

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to former president Cyprien NTARYAMIRA who was killed 2 months after his election on April 6, 1994

Sri Sri Harichand Thakur

-
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพร

-
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the foundation of Kimbanguism, a Christian new religious movement professed by the Church of Jesus Christ on Earth by His special envoy Simon Kimbangu

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Founder’s Day: A day to commemorate Jan van Riebeeck. Can’t see it catching on outside of Orania. in Orania only

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วัน Karume

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Abeid Amani Karume (4 August 1905 – 7 April 1972) was the first President of Zanzibar. He obtained this title as a result of a revolution which led to the deposing of His Majesty Sir Jamshid bin Abdullah, the last reigning Sultan of Zanzibar, in January 1964. Three months later, the United Republic of Tanzania was founded, and Karume became the first Vice President of the United Republic with Julius Nyerere of Tanganyika as president of the new country. He was the father of Zanzibar's former president, Amani Abeid Karume [Wikipedia]

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันทำงาน

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

งานเทศกาลท้องถิ่น

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : A three-day-long festival that commemorates the commencement of a Happy new year for the Chakmas and is their most important festival at Unakoti district.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Marks the 2010 revolution that swept Kurmanbek Bakiyev from power and made way for the presidency of Almazbek Atambayev. On April 7, 2010, mass antigovernment protests in Bishkek turned violent, with nearly 100 people killed by security forces. (from 2016) Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : On April 6, 1994, a plane carrying President Habyarimana, a Hutu, was shot down. Violence began almost immediately after that. Under the cover of war, Hutu extremists launched their plans to destroy the entire Tutsi civilian population. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

การกระทำของตนเองกำหนด

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สุริยุปราคา

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันจักรี

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ยังเกียรติยศคิงพระรามฉัน, แรกกษัตริย์ของแผ่นดินที่กรุงเทพฯจัดตั้งเป็นเมืองหลวงใน 1782

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดประจำฤดูใบไม้ร่วงของธนาคาร

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Sri Sri Harichand Thakur was born in 1812 at Safaldanga, Gopalgaunge. He experienced atmadarshan (self-realisation) and preached his ideologies and religious philosophy in twelve commandments. His followers consider him as God (Thakur) Harichand and as an avatar of Vishnu. [Wikipedia]

วันชาติ

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the First Rom World Congress in London in 1971. Marks the beginning of the first International Roma organization and the introduction of the name Rom (instead of Gypsy), and of the Romani anthem and flag,

วันทำงาน

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Solar eclipse

วันรัฐ

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Marks the 2010 revolution that swept Kurmanbek Bakiyev from power and made way for the presidency of Almazbek Atambayev. On April 7, 2010, mass antigovernment protests in Bishkek turned violent, with nearly 100 people killed by security forces. (from 2016) Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันบูรณาการณ์ฟื้นฟู

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Refers to the events in Tbilisi on April 9, 1989, when an anti-Soviet demonstration was dispersed by the Soviet army, resulting in 20 deaths and hundreds of injuries. The April 9 tragedy radicalised Georgian opposition to Soviet power. A few months later, a session of the Supreme Council of Georgian SSR, held on 17- 18 November, 1989, officially condemned the occupation and annexation of Democratic Republic of Georgia by Soviet Russia in 1921. On April 9, 1991, on the second anniversary of the tragedy, the Supreme Council of the Republic of Georgia proclaimed Georgian sovereignty and independence from the Soviet Union.

กุฎี ปาดาวา

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่ถือเป็นปีใหม่แบบดั้งเดิมสำหรับชาวมราฐีและชาวฮินดูกอนกานี มีการเฉลิมฉลองในรัฐมหาราษฏระและกัวในวันแรกของเดือน Chaitra เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ตามปฏิทินฮินดู lunisolar หมายถึงวันแรกของปักษ์จันทรคติ เทศกาลนี้มีการประดับประดาพื้นสีสันสดใสที่เรียกว่า rangoli ซึ่งเป็นธงพิเศษของ Gudhi (ประดับด้วยดอกไม้มะม่วงและใบสะเดาประดับด้วยเงินหรือเรือทองแดงที่คว่ำ) ขบวนบนท้องถนนการเต้นรำและอาหารตามเทศกาล

วันวีรชน

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Bataan & Corregidor - In Tagalog: Araw ng Kagitingan. Tribute to the thousands of Filipinos who volunteered to fight the Japanese occupation forces during World War II

มฆวๅภ

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อุงกาดีปีใหม่

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดูหรือที่เรียกว่า Ugadi คือวันถัดจากวันขึ้นค่ำในหรือหลังวันวิษุวัตฤดูใบไม้ผลิ

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันล่มสลายของซัดดัม ฮุดเซน

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the events of 9 April, 1938, when a demonstration against the arrest of a popular leader of the Neo Destour (New Constitution) Party was quashed by the French police force who fired on demonstrators and who killed at least 22 people, and wounded 150 others. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อูกาดีปีใหม่

-
วันพุธ 10 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันพุธ 10 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดr

-
วันพุธ 10 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Election day

วันมหาตมะ จโยทิบา ภูเล

-
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Jyotirao Govindrao Phule (11 เมษายน พ.ศ. 1827 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 1890) เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมนักธุรกิจนักปฏิรูปสังคมต่อต้านวรรณะและนักเขียนชาวอินเดียจากรัฐมหาราษฏระ งานของเขาขยายไปถึงหลายสาขารวมถึงการกําจัดความแตะต้องไม่ได้และระบบวรรณะและความพยายามของเขาในการให้ความรู้แก่ผู้หญิงและคนวรรณะที่ถูกกดขี่ [Wikipedia]

Á¦ÇåÀý

-
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In accordance with the terms of entry into Russia, Crimea has received the status of the Republic. On April 11, 2014 the State Council of the Republic of Crimea adopted the Constitution, and the next day the text of the document was published. The adoption of this document has completed the process of joining the Crimea to Russia at the legislative level.

Tribal festival

-
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : http://www.sarhulfestival.org/

ซาร์ฮูล

-
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เฉลิมฉลองในช่วงฤดูใบไม้ผลิและต้นซาอูลได้รับดอกไม้ใหม่บนกิ่งไม้ของพวกเขา มันเป็นการนมัสการของเทพเจ้าในหมู่บ้านที่ถือว่าเป็นผู้พิทักษ์ชนเผ่า ผู้คนร้องเพลงและเต้นรํามากเมื่อดอกไม้ใหม่ปรากฏขึ้น เทพเจ้าบูชาด้วยดอกไม้ซาอูล นักบวชหมู่บ้านหรือปาฮันอดอาหารสองสามวัน ในตอนเช้าเขาอาบน้ําและใส่ dhoti ใหม่ที่ทําจากผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ (kachha dhaga) เมื่อเย็นที่ผ่านมา Pahan ใช้กระถางดินใหม่สามกระถางและเติมด้วยน้ําจืด เช้าวันรุ่งขึ้นเขาสังเกตเห็นกระถางดินเหล่านี้และระดับน้ําภายใน หากระดับน้ําลดลงเขาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหรือฝนตกน้อยลงและหากระดับน้ําเป็นปกตินั่นคือสัญญาณของฝนที่ดี ก่อนที่พูจาจะเริ่มต้นภรรยาของปาฮันล้างเท้าของเขาและได้รับพรจากเขา [Wikipedia]

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันก่อนวันปีใหม่ของสิงหลและทมิฬ

-
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันถือศีลอด

-
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่เนปาล

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Bikram Sambat ยุค (BS) คำนวณโดยใช้ปีสุริยคติ ปี 2073 BS เช่นเทียบเท่า 2016 AD ปีใหม่จะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน (ปฏิทินเกรโก) เทศกาล 9 วันเริ่มต้นสูงสุดในราม Navami ซึ่งจุดเริ่มต้นของปีใหม่พลังงานแสงอาทิตย์

ฮินดูเทศกาล

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : New year's day of the Meiteis

เทศกาลไวสะกีของศาสนาซิกซ์

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Starts the Burmese New Year. Thingyan, from the Sanskrit samkranta (fully passed over), celebrates the passage of the sun from the sign of Pisces into the sign of Aries in zodiac. As in Thailand's Songkran or in Laos, it is celebrated by throwing buckets of cold water at all passers-by. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดโทมัส เจฟเฟอร์สัน

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Alabama, Oklahoma He attended The College of William & Mary and then became a prominent farmer. At 26, he commenced his forty-year career as a politician. He wrote the The Declaration of Independence.

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฮินดูเทศกาล

-
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : New year's day of the Meiteis

อเมริกาวัน

-
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในวันที่ April 14 1890 การประชุมระหว่างประเทศแรกของรัฐของอเมริกาเริ่มต้นที่ลิงค์วัฒนธรรมระหว่างประเทศของทวีป. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์

-
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Starts the Burmese New Year. Thingyan, from the Sanskrit samkranta (fully passed over), celebrates the passage of the sun from the sign of Pisces into the sign of Aries in zodiac. As in Thailand's Songkran or in Laos, it is celebrated by throwing buckets of cold water at all passers-by. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดดร. พิมเรา อัมเบดการ์ - มหา วิสุว สั

-
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : This lawyer and politician drafted the constitution of India.

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Juan Santamarํa (August 29, 1831 - April 11, 1856), national hero

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the Battles of Concord and Lexington during the American Revolutionary War.

ปิดเทอมเดือนเมษายน

-
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : แทนที่วันเกิดคิมอิลซุงผู้นําเกาหลีเหนือ (พ.ศ. 2455 - 2537) ตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2491 จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อเขาประสบความสําเร็จโดยคิมจองอิลลูกชายของเขา เขาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2515 และประธานาธิบดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงแก่อสัญกรรม เปลี่ยนชื่อในปี 2024

วันปีใหม่ของบังคลาเทศ

-
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Under the Mughals, agricultural taxes were collected according to the Hijri calendar. However, as the Hijri calendar is a lunar calendar, it does not coincide with the harvest. As a result, farmers were hard-pressed to pay taxes out of season. In order to streamline tax collection, the Mughal Emperor Akbar ordered a reform of the calendar. Accordingly, Fatehullah Shirazi, a renowned scholar and astronomer, formulated the Bangla year on the basis of the lunar Hijri and Bangla solar calendars. The new year subsequently became known as B๔ngabdo or Bengali year

วันหิมาจัล

-
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : On 18 December 1970 the State of Himachal Pradesh Act was passed by Parliament (and the new state came into being on 25 January 1971). [Wikipedia]

เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์

-
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Starts the Burmese New Year. Thingyan, from the Sanskrit samkranta (fully passed over), celebrates the passage of the sun from the sign of Pisces into the sign of Aries in zodiac. As in Thailand's Songkran or in Laos, it is celebrated by throwing buckets of cold water at all passers-by. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ประกาศของมะละกา เมืองโบราณ

-
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)

-
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Pi เชียงใหม่หมายความว่า ปีใหม่ ออกไปทำความสะอาดพิธีบาปเก่าปีที่มีน้ำ จะเข้าเยี่ยมชมวัดและพระพุทธรูปที่ได้รับการล้างและการต่อสู้น้ำขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้น ไม่มีใครปลอดภัยจากแก๊งพร้อมกับลูกโป่งน้ำและปืนน้ำ สามวันตามปกติของถนนเวียงจันทน์และเมืองอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคนเมาและ / หรือยา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)

-
วันอังคาร 16 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Pi เชียงใหม่หมายความว่า ปีใหม่ ออกไปทำความสะอาดพิธีบาปเก่าปีที่มีน้ำ จะเข้าเยี่ยมชมวัดและพระพุทธรูปที่ได้รับการล้างและการต่อสู้น้ำขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้น ไม่มีใครปลอดภัยจากแก๊งพร้อมกับลูกโป่งน้ำและปืนน้ำ สามวันตามปกติของถนนเวียงจันทน์และเมืองอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคนเมาและ / หรือยา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันอังคาร 16 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันอังคาร 16 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Emancipation Act Final Report of the Commission for the Emancipation of Slaves on April 16, 1862.

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันอังคาร 16 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : End of war against terrorism

วันหยุด

-
วันพุธ 17 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันธงชาติ

-
วันพุธ 17 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ใน 1960, จัดตั้งรัฐบาลที่รัฐธรรมนูญ

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันพุธ 17 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)

-
วันพุธ 17 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Pi เชียงใหม่หมายความว่า ปีใหม่ ออกไปทำความสะอาดพิธีบาปเก่าปีที่มีน้ำ จะเข้าเยี่ยมชมวัดและพระพุทธรูปที่ได้รับการล้างและการต่อสู้น้ำขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้น ไม่มีใครปลอดภัยจากแก๊งพร้อมกับลูกโป่งน้ำและปืนน้ำ สามวันตามปกติของถนนเวียงจันทน์และเมืองอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคนเมาและ / หรือยา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันสุขภาพแห่งชาติ

-
วันพุธ 17 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Dedicated to local health situation.

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันพุธ 17 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

รถไฟหยุดงานประท้วง

-
วันพุธ 17 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Following the catastrophic train accident in central Greece

วันถอนกำลังทหาร

-
วันพุธ 17 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the anniversary of the final evacuation of all French troops in 1946

วันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 18 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Due to powwer shortage

เทศกาลชับดรัก คูโช

-
วันพฤหัสบดี 18 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ที่ Shabdrung (หรือ Zhabdrung) เป็นสำคัญที่สุดเชื้อสายของ tulku, เทียบเท่ากับดาไลลามะเชื้อสายของประเทศธิเบต. ผู้ก่อตั้งของประเทศ Shabdrung Ngawang Namgyal (1594 - 1651). แท้จริงเขาเป็นครั้งแรกในการรวมกันที่สู้ kingdoms ใต้กฎเดียว. ที่ Shabdrung เป็นสามที่สำคัญที่สุดบุคลิกภาพเบื้องหลังผู้นำศาสนาฮินดู Rimpoche และพระพุทธ.

การเฉลิมฉลองของกษัตริย์

-
วันพฤหัสบดี 18 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Hung Kings founded the first state of Vietnam named Van Lang

วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)

-
วันพฤหัสบดี 18 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Pi เชียงใหม่หมายความว่า ปีใหม่ ออกไปทำความสะอาดพิธีบาปเก่าปีที่มีน้ำ จะเข้าเยี่ยมชมวัดและพระพุทธรูปที่ได้รับการล้างและการต่อสู้น้ำขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้น ไม่มีใครปลอดภัยจากแก๊งพร้อมกับลูกโป่งน้ำและปืนน้ำ สามวันตามปกติของถนนเวียงจันทน์และเมืองอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคนเมาและ / หรือยา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 18 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : On this day in 1980, Southern-Rhodesia gained independence from the British, changing the name into Zimbabwe (based on a Shona term for Great Zimbabwe , an ancient ruined city in the country's south-east the remains of which are now a protected site). ท The day marked the end of racial segregation. ท In the ninety year span that Zimbabwe was a colony, it was administered by the British South African Company (BSAC) under the name Rhodesia and the Responsible Government under the name Southern Rhodesia. Both administrative systems were under the British monarchy. ท In 1965, Zimbabwe became autonomous and was led by a white segregationist government after Ian Smith made a Unilateral Declaration of Independence (UDI) from Britain. This was after the British government had made majority rule a condition for the independence of Rhodesia from Britain. ท Smith followed the UDI by declaring Rhodesia a Republic, which however, did not have international recognition. ท From June 1979, the Republic of Southern Rhodesia was replaced by Zimbabwe-Rhodesia. Lacking international recognition, after about three months, the country was taken back into the hands of Britain, as per the Lancaster House Agreement which was meant to facilitate transition. ท The country once again became a British colony known as Southern Rhodesia. ท In the April 1980 elections, Robert Mugabe, head of the Zimbabwe African National Union (ZANU) won the majority and became the Prime Minister of Zimbabwe.

วันหยุด

-
วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์

-
วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเลือกตั้งใหญ่

-
วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

มูลนิธิซานซัลวาดอร์เดอจูจุย

-
วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : On April 19, 1810, the Spanish governor was officially expelled from Venezuela, following Simon Bolivar's revolutionary action.

วันหยุดr

-
วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : To mark the 1783 annexation of Crimea after Catherine the Great defeated the Ottomans.

ราศีพฤษภ

-
วันเสาร์ 20 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Bull: April 20 to May 20

รถไฟหยุดงานประท้วง

-
วันเสาร์ 20 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Election day

วันวีรชนทีราเดนทส์

-
วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to national hero Joaquim Jos้ da Silva Xavier, a resistant in the upraise against the Portuguese. Since he was a dentist, he was nicknamed tiradentes ( tooth-puller ). He was executed in 1789. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

พายุเฮอริเคนเตือน

-
วันจันทร์ 22 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันจันทร์ 22 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Election day

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 22 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : San Jacinto Day: Commemorates the anniversary of the Battle of San Jacinto (1836), which allowed Texas to access to independence. General Sam Houston, commander in chief of the Texan Army, had camped out by the San Jacinto River, waiting for his chance to attack General Santa Anna. General Santa Anna was taken prisoner and forced to sign a treaty.

วันวีรบุรุษทั้ง 33 ของชาติ

-
วันจันทร์ 22 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : 33 ประชาชนมาจากต่างประเทศใน 1825. พวกเขาเริ่มแคมเปญที่นำไปสู่ความเป็นเอกราชของประเทศอุรุกวัย

วันโอกลาโฮม่า

-
วันจันทร์ 22 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

อิสระชุมชนวัน

-
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

นักบุญเซนต์จอร์จ

-
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the current Pope's Christian name

วันเด็ก

-
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : St George Cแceres only

วันหยุดประจำชาติแห่งอำนาจอธิปไตยและผองมวลชน

-
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Inauguration of the Grand National Assembly in 1923, and promotion of the idea that children are the symbol of new Turkey (Ata Türk) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

Regiional holiday

-
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Visit of foreign dignitaries in Karachi

นักบุญเซนต์จอร์จ (ทุกจังหวัด)

-
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันพุธ 24 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 24 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Armenian Genocide Remembrance Day (in Turkiye)

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 24 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemoration of the 1915 genocide in Turkey for the Armenian community only

วันไว้อาลัยแก่เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสงครามโลกครั้งที่หนี่งและสอง

-
วันพุธ 24 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the Armenians killed by the Turks in 1915 and 1916

วันสามัคคีแห่งชาติ

-
วันพุธ 24 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : This day was institutionalized on April 24, 1995, a year after the signing of the Ouagadougou Peace Agreement on 9 October 1994 between the government and the Tuareg rebellion, after years of hostilities that marked the northern part of the country.

วันเริ่มต้นของคิมหันต์ฤดูหรือฤดูร้อน (ธนาคารอาจเปิดทำการ)

-
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Sumardagurinn fyrsti

วันสถาปนากองทัพประชาชน

-
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : สร้างสรรค์ของกองโจรต่อต้านญี่ปุ่นพหลใน 1932

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กองทัพ (ANZAC)

-
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ANZAC(Australia and New Zealand Army Corps)Day commemorates those soldiers who died during world wars (from the Boer war to the Vietnam war), and particuarly remembers those who died during the Gallipoli campaign during WW1(Turkey).

นแซควู้

-
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ANZAC(Australia and New Zealand Army Corps)Day commemorates those soldiers who died during world wars (from the Boer war to the Vietnam war), and particuarly remembers those who died during the Gallipoli campaign during WW1(Turkey).

วันธงชาติ

-
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเสรีภาพ

-
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : carnations military revolution in 1974 which overthrew the Salazar regime

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemmorates the end of World War I on 11th November 1918. The armistice was signed between the Allies and Germany at Compi่gne, France, for the cessation of hostilities on the Western Front, which took effect at eleven o'clock in the morning - the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month.

วันเสรีภาพของซีไน

-
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Recall of the Israeli troups in 1985

วันหยุด

-
วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Election day

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : By British troops who repelled Argentinian forces: On 25 April 1982 the Royal Navy damaged and captured the Argentine submarine Santa F้ at South Georgia. The Argentine garrison in Grytviken under Lieut.-Commander Luis Lagos surrendered without returning the fire, and so did on the following day the detachment in Leith Harbour commanded by Captain Alfredo Astiz. [Wikipedia]

วันเลือกตั้งใหญ่

-
วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดสุลต่านr

-
วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฟฌนๆภฯ

-
วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the unification of Tanganyika and Zanzibar in 1964

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันพลเมือง

-
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : To bring about the non-violent velvet revolution after weeks of rallies and demonstration in 2019 to raise numerous socio-political, legal and political problems demanding an urgent solution.

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Koningsdag

ชัยชนะวัน

-
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ชัยชนะเหนือรัสเซียอาชีพ

ภฺภฏภว ณฏ

-
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : นโยบายแยกคนต่างผิวหลังจากที่เอาการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี 1994 สถานที่. แอฟริกันใต้ทุกเชื้อชาติได้รับอนุญาตให้กำหนดอนาคตของระบอบประชาธิปไตย. Mandela เนลสันได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน.

ของที่ระลึกขบถ

-
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ใน 1941 ที่ภาษาสโลเวเนียอิสรภาพด้านหน้าเริ่มมีการสู้รบในอาชีพไพร่พลจากต่างประเทศ (เยอรมัน, อิตาลี, ฮังการี) Wikipedia

วันของคนเลี้ยงแกะเอเชียกลาง

-
วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : สุนัขต้อนเอเชียกลางเป็นสุนัขสายพันธุ์ผู้พิทักษ์ปศุสัตว์ ตามเนื้อผ้าสายพันธุ์นี้ถูกใช้เพื่อปกป้องฝูงแกะและแพะรวมทั้งเพื่อปกป้องและทำหน้าที่เฝ้ายาม เป็นสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ที่ FCI ยอมรับว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์โมลอสซอยด์ที่มีต้นกำเนิดในยุคโซเวียตภายใต้การอุปถัมภ์ของรัสเซีย ตัวแทนสายพันธุ์จำนวนมากอาศัยอยู่ในรัสเซียและเจ้าหน้าที่ของสโมสรสุนัขในท้องถิ่นกล่าวถึงชาวเอเชียกลางว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศโดยจัดอันดับให้เป็นสายพันธุ์อันดับ 1 ในประเทศประมาณปี 2000 จาก ปี 2564 [Wikipedia]

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the 10 Patriots who have made a mark on Barbados. A slave rebellion leader, a woman preaching equality in the church, a skilled writer and orator, a political activist, populist leader, public educator, a trade union leader, the complete athlete,the Father of Independence and the founder of Barbados Democracy. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Celebrations take place in Heroes Square, where their pictures have been painted by the best Barbadian artists

วันประธานาธิบดี

-
วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In honour of founding president Kenneth Kaunda from 2022

วันทำงาน

-
วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเซนต์ปิแอร์-ชาเนล

-
วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Born in the French Alps, Saint Pierre-Chanel was a missonary in Wallis & Futuna where he was martyrised in 1841

วันหยุดr

-
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In honour of founding president Kenneth Kaunda from 2022

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฮ่องเต้วัน

-
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the birthday of former Emperor Showa, who died in the year 1989. Until 2006, Greenery Day used to be celebrated on this day Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the 10 Patriots who have made a mark on Barbados. A slave rebellion leader, a woman preaching equality in the church, a skilled writer and orator, a political activist, populist leader, public educator, a trade union leader, the complete athlete,the Father of Independence and the founder of Barbados Democracy. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Celebrations take place in Heroes Square, where their pictures have been painted by the best Barbadian artists

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Confederate Memorial Day - commemorates the surrender of Confederate General Joseph E. Johnston to Union General William Sherman on April 26, 1865

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันอังคาร 30 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรินคอน

-
วันอังคาร 30 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Dia di Rincon celebrates the end of harvest (Simadan)

คาร์นิวอล

-
วันอังคาร 30 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : J'ouvert is a contraction of the French jour ouvert, or dawn/day break. Street party, music and dancing

วันแห่งการปลดปล่อยภาคใต้เพื่อการรวมชาติ

-
วันอังคาร 30 เมษายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : นับเป็นเหตุการณ์เมื่อกองกำลังเวียดนามเหนือและเวียดกงเข้ายึดไซง่อน (ปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้) ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การรวมประเทศอีกครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งระดับชาติเพื่อการรวมชาติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 เมื่อสาธารณรัฐเวียดนามใต้และเวียดนามเหนือรวมกันเป็นเวียดนามยุคใหม่ [Wikipedia]

Á¦ÇåÀý

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In 1979, the USA recognized the constitution of the Marshall Islands and the establishment of the Government of the Republic of the Marshall Islands.

วันแรงงานสากล

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันมหาราชา/วันแรงงาน

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Chicago, Saturday May 1st, 1886: 350,000 workers go on strike to call for an 8-hour working day. Industries are paralyzed nationwide. On Monday, as demonstrations go on, the police open fire. On Tuesday, Chicago is again on strike. Following a bomb launched against them, the police shoots again. 12 dead, of which 7 policemen. 8 anarchists will be condemned and executed. In 1889, the Socialist International Movement met in Paris and declared this day "international workers' day". The Soviets will follow suit, just as the Nazis.In France, under the Vichy regime (1940-1944), the celebration is renamed "Labour Day".

วันแรงงานสากล

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงาน

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Araw ng Manggagawa

วันแรงงาน

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Jum ill-Haddiem

วันนักบุญเซนต์โยเซฟ คราฟท์แมน

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดแรงงาน

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Vappu is the night of April 30th until May 1st. Most people do not work the afternoon of April 30th

แรงงานและวันสมานฉันท์r

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

³ëµ¿Àý

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฑนนฮภว ณฏ

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Day of Peoples' Unity. When Kazakhstan was a Soviet Republic May 1 was known as International Day of the Workers' Solidarity but it was re-named the Day of Peoples' Unity by Kazakh Presidential Decree in 1995. Both former and current capitals (Almaty and Astana) organize festivities on that day. Wikipedia

พฤษภาคมวัน

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Chicago, Saturday May 1st, 1886: 350,000 workers go on strike to call for an 8-hour working day. Industries are paralyzed nationwide. On Monday, as demonstrations go on, the police open fire. On Tuesday, Chicago is again on strike. Following a bomb launched against them, the police shoot again. 12 dead, of which 7 policemen. 8 anarchists will be condemned and executed. In 1889, the Socialist International Movement met in Paris and declared this day international workers' day . The Soviets will follow suit, just as the Nazis. In France, under the Vichy regime (1940-1944), the celebration is renamed Labour Day .

วันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

³ëµ¿Àý

-
วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงานสากล

-
วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

อิสระชุมชนวัน

-
วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเฉลิมพระชนมายุกษัตริย์องค์ที่สาม

-
วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Jigme Dorji Wangchuck (1929 - 1972) ได้รับที่สามของพระมหากษัตริย์ภูฏาน. พระองค์สิ้นสุดที่การแยกของประเทศแนะนำสมัยใหม่และเอาขั้นตอนแรกสู่ประชาธิปไตย. พระองค์ทรงสนับสนุนให้บางทันสมัยประดิษฐให้ความช่วยเหลือในท้องถิ่นชาวนาและแนะนำล้อ.

วันแรงงาน

-
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลการแสดงด้านการเกษตร

-
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Municipal area of Circular Head

วันหยุด

-
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ (วันรัฐธรรมนูญโปแลนด์)

-
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : May 3rd holiday . refers to the constitution of 1791

วันสีเขียว

-
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เป็นวันหยุดราชการในประเทศญี่ปุ่น มีที่มาจากการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 เมษายนของทุกปีระหว่างสมัยโชวะ ในปี 2532 หลังสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ปัจจุบัน ขึ้นเสวยราชย์ วันดังกล่าวจึงเปลี่ยนชื่อจาก วันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิ เป็น วันสีเขียว [1] วันดังกล่าวเป็นวันที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและขอบคุณพร ชื่อ วันสีเขียว ยังเป็นการยอมรับความรักต่อพืชของสมเด็จพระจักรพรรดิยามสงครามซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้งโดยไม่ออกพระนามของพระองค์โดยตรง[2] อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ วันดังกล่าวถูกมองว่าเป็นเพียงอีกวันที่ยืดเทศกาลวันหยุดสัปดาห์ทองญี่ปุ่น [Wikipedia]

ของวัน Cassinga

-
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Battle of Cassinga, Cassinga Raid or Kassinga Massacre was a controversial South African airborne attack on a South West Africa People's Organization (SWAPO) refugee camp and military base at the former town of Cassinga, Angola on 4 May 1978. Conducted as one of the three major actions of Operation Reindeer during the South African Border War, it was the South African Army’s first major air assault (Wikipedia)

วันฟื้นฟูเอกราช

-
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ประเทศที่ได้รับอิสระในการ 1920. รัสเซียลัตเวียทัพที่ถูกอาศัยอยู่ใน 1940. การซ่อมแซมอิสระเอาในสถานที่ 1991.

วันฉัตรมงคล

-
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The coronation is more than two years after Vajiralongkorn succeeded his father, King Bhumibol Adulyadej, who died at age 88 after reigning for seven decades.

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันอิสรภาพ (วันรำลึกและไว้อาลัย) - ไว้อาลัยเป็นเวลา 2 นาที

-
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In commemoration of those who were killed during World War 2 and other armed conflicts. There is 2 minute silence at 20:00 hrs, but it is not a holiday; flags are flown halfway the pole from 18:00 till dusk.

วันผู้สูงอายุ

-
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเสรีภาพ (วันเสมอภาคทางสิทธิและเสรีภาพ) - ไม่ใช่วันหยุดบังคับ

-
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Day on which the end of World War 2 is celebrated. This is an official National Holiday, but is also a normal working day. Some businesses has arranged for their employees to have this day off, others have not.

วันแม่

-
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเด็ก

-
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

พ๎ธฐภฬ ณฏ

-
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : South Korean Children's Day was created by Bhang Jung Hwan in 1923. It was originally on May 1, later changed to May 5 in 1946. It was officially adopted by government in 1973, and became a public holiday in 1975. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชาตินิยม

-
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : สิ้นสุดอิตาลีอาชีพของแอดดิสอาบาบา (1941) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันนักบุญเซนต์จอร์จ / วันกองทัพทหาร

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : นักบุญจอร์จ( 275 / 280 - วันที่ 23 เมษายน, 303 )ทหารคนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันและกลายเป็นชาวคริสต์ผู้อุทิศตัว. เขารู้ว่าเป็นฆาตกรของมังกร

วันอนุรักษ์มรดกอินเดีย

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

พ๎ธฐภฬ ณฏ

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : South Korean Children's Day was created by Bhang Jung Hwan in 1923. It was originally on May 1, later changed to May 5 in 1946. It was officially adopted by government in 1973, and became a public holiday in 1975. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

³ëµ¿Àý

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันฉัตรมงคล

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ฉลองวันนี้ที่ฉัตรมงคลของคิงพระราม IX (5 พฤษภาคม, 1950). มักจะพิจารณาเป็นกึ่งนักธรรมตัวเลขโดยคนไทย.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Orthodox Easter Monday Christian community only

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Adopted in 1993. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันผู้สูงอายุ

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเด็ก

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงานสากล

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารต้นเดือนพฤษภาคม

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Bank of England observed about 33 saints' days and religious festivals as holidays, but in 1834 this was reduced to four May 1 (May Day), November 1 (All Saints' Day), Good Friday and Christmas Day. In 1871, the Bank Holidays Act 1871 was introduced. It stated that no person was compelled to make any payment or to do any act upon a bank holiday which he would not be compelled to do or make on Christmas Day or Good Friday. 100 years later the Banking and Financial Dealings Act 1971 was passed, specifying the majority of the current bank holidays, although New Year's Day and May Day were not introduced throughout the whole of the UK until 1974 and 1978.

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On May 6, 1916, the Ottomans hanged Syrian national fighters who were seeking independence of the Arab states from the Ottoman Empire.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Abad Santos Day in Pampanga only

วันหยุด

-
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Election day

วันเลือกตั้งใหญ่

-
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ปกป้องดินแดนแม่

-
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : 20th anniversary of the Armed Forces of independent Kazakhstan

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Sใo Joaquim Day Sใo Joaquim only

เฉลิมฉลอง

-
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Damodardev (1488–1598) was sixteenth century Ekasarana preceptor from Nalaca, Nagaon. Damodardev was contemporary of Sankardeva and influenced litterateur's like Bhattadeva.

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Marks the capitulation of Nazi forces to the Allies in Berlin on May 8, 1945. It is celebrated in the successor states to the Soviet Union on May 9, because when the German Instrument of Surrender was signed, it was already May 9 in the USSR and Eastern Europe. Wikipedia

วันชัยชนะ 1945

-
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On the 7th of May 1945, at 2:41, a first act of German surrender was signed in Reims. The fighting stopped at 23:01, on the 8th of May, French time. The news was only officially broadcast in France the next day. Therefore, on the 8th of May, at 15:00, the bells of all of the churches in France officially rang out the end of the war, whilst General de Gaulle announced it on the radio. We have won the war. Victory is ours.

ฐ๘ศญฑน วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Marks the capitulation of Nazi forces to the Allies in Berlin on May 8, 1945.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของรพินทรนาถฐากูร

-
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Also written Rabīndranātha Thākura (7 May 1861 – 7 August 1941), sobriquet Gurudev, was a Bengali polymath who reshaped Bengali literature and music, as well as Indian art with Contextual Modernism in the late 19th and early 20th centuries. [Wikipedia]

ทั่วไปโขก

-
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Marks the end of the occupation by Nazi Germany during World War II

วันแห่งชัยชนะและวันยุโรป

-
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : การจับกุมกองกําลังนาซีให้กับฝ่ายสัมพันธมิตร (สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศพันธมิตรหลักอื่นๆ) ในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 มีการเฉลิมฉลองในรัฐที่สืบทอดต่อจากสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมเพราะเมื่อมีการลงนามในตราสารการยอมจํานนของเยอรมัน (ในเที่ยงคืน) มันเป็นวันที่ 9 พฤษภาคมในสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Capitulation of Nazi forces to the Allies (the Soviet Union, the United Kingdom, the United States and other principal Allied nations) in Berlin on May 8, 1945. It is celebrated in the successor states to the Soviet Union on May 9, because when the German Instrument of Surrender was signed (in the midnight), it was already May 9 in the USSR and Eastern Europe.

วันยุโรป

-
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : As of 2019

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Orgasm Day in Esperantina only

ประกาศนัดหยุดงานประท้วงทั่วประเทศ

-
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The fighting of WWII tn Europe ended on May 2nd, 1945. The surrender of German troops was signed on May 4th and 5th but officially the war ended at midnight on May 8th 1945. To remember this important event, the Russians created a national holiday called Victory Day which is celebrated on May 9th in Russia. Russia mainly fought a war to defend itself, which is called a "patriotic war". In Russia almost all the families have at least one person who took part in the war. The other old citizens who did not fight during the war had to work in factories to make guns and preparations, which wasn't easier than fighting. They too are honored on Victory Day. The main reason for the celebration of Victory Day was to remember the people who died in the war. On that day, flowers are laid on their graves and veterans that are still alive go out on the streets wearing their medals and orders. There are few of them left now days and the number is getting smaller every year.
work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

วันสันติภาพ

-
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Marks the capitulation of Nazi forces to the Allies (the Soviet Union, the United Kingdom, the United States and other principal Allied nations) in Berlin on May 8, 1945. It is celebrated in the successor states to the Soviet Union on May 9, because when the German Instrument of Surrender was signed (in the midnight), it was already May 9 in the USSR and Eastern Europe

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Confederate Memorial Day - Marks the death of Confederate commander Thomas Stonewall Jackson and the capture of Confederate President Jefferson Davis

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The fighting of WWII tn Europe ended on May 2nd, 1945. The surrender of German troops was signed on May 4th and 5th but officially the war ended at midnight on May 8th 1945. To remember this important event, the Russians created a national holiday called Victory Day which is celebrated on May 9th in Russia. Russia mainly fought a war to defend itself, which is called a "patriotic war". In Russia almost all the families have at least one person who took part in the war. The other old citizens who did not fight during the war had to work in factories to make guns and preparations, which wasn't easier than fighting. They too are honored on Victory Day. The main reason for the celebration of Victory Day was to remember the people who died in the war. On that day, flowers are laid on their graves and veterans that are still alive go out on the streets wearing their medals and orders. There are few of them left now days and the number is getting smaller every year.
work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Womens Day (only for working women)

วันก่อตั้งรัฐไมโครนีเซีย

-
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The United Nations created the Trust Territory of the Pacific Islands (TTPI) in 1947. Ponape (then including Kusaie), Truk, Yap, Palau, the Marshall Islands and the Northern Mariana Islands, together constituted the TTPI. On May 10, 1979, four of the Trust Territory districts ratified a new constitution to become the Federated States of Micronesia. The neighbouring trust districts of Palau, the Marshall Islands, and the Northern Mariana Islands chose not to participate.

วันแม่

-
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 11 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเซนต์แอนดรู

-
วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Saint Andrew , called in the Orthodox tradition Protocletos, or the First-called, is a Christian Apostle, brother of Saint Peter. According to Christian tradition, Andrew was born at Bethsaida on the Sea of Galilee. He is considered in Georgia to be founder of the Georgian Orthodox Church. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Wikipedia

พ๎ธำดฯภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเสรีภาพเลบานอนใต้

-
วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : From 2005 onwards Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

การเดินทางของแอฟริกา Indaba

-
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Https://www.indaba-southafrica.co.za/ lasts 3 days -- in Durban 2024 edition confirmed

วันเลือกตั้งใหญ่

-
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

การมาถึงของแรงงาน

-
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : “Girmitiyas” is the name given to the Indians who left India in the middle and late 19th Century to serve as labourers in the British colonies, where the majority eventually settled. GIRMIT is a corrupt form of the English word “Agreement”. Labour emigrating under the Agreement or Girmit was a “Girmitiya”. from 2023

วันแม่

-
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Marks the arrival of Christianity.

วันแม่ของประเทศซามัว

-
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : St Peter Regalado in Valladolid only

วันเอกภาพ

-
วันอังคาร 14 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันอังคาร 14 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Spanish governor was overthrowned in 1811

วันของประธานาธิบดี

-
วันอังคาร 14 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในส่วยของประเทศแรกประธาน ดร. Kamuzu บันดา

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันอังคาร 14 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromoneath NORODOM SIHAMONI Festivities are held throughout the capital city.

วันปีใหม่ของบังคลาเทศ

-
วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Under the Mughals, agricultural taxes were collected according to the Hijri calendar. However, as the Hijri calendar is a lunar calendar, it does not coincide with the harvest. As a result, farmers were hard-pressed to pay taxes out of season. In order to streamline tax collection, the Mughal Emperor Akbar ordered a reform of the calendar. Accordingly, Fatehullah Shirazi, a renowned scholar and astronomer, formulated the Bangla year on the basis of the lunar Hijri and Bangla solar calendars. The new year subsequently became known as B๔ngabdo or Bengali year

วันศุลกากรและประเพณี

-
วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ตั้งแต่ปี 2024

พ๎ธำดฯภว ณฏ

-
วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Kaamulan Festival - in honor of San Isidro Labrador, the patron saint of Bukidnon in Bukidnon only - on Midanao island

วัน SPLA

-
วันพฤหัสบดี 16 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ครบรอบปีของการก่อตั้งของชาวซูดาน? s กองทัพปลดปล่อย (SPLA)

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันพฤหัสบดี 16 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเสรีภาพแห่งชาติ

-
วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันของการยึดอำนาจโดย AFDL ปล่อยของอิทธิพลบูตู

ครบรอบปีของวิภูr

-
วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Since April 2000, the current Raja Tuanku Syed Sirajuddin has been in power after succeeding his father for serving the State for 55 years Date was changed from July 17 to May 17 in 2022

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันสิทธิมนุษยชนแห่งชาวกัลลิเชียน

-
วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฟื้นฟูโซมาลิแลนด์อธิปไตย

-
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ประกาศเพียงฝ่ายเดียวในปี 1991

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันธงชาติและวันรัฐธรรมนูญ

-
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 1992 เติร์กเมนิสถานประกาศใช้รัฐธรรมนูญและประกาศตัวเป็นรัฐฆราวาสและประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีตลอดชีวิต วันนี้ยังรําลึกถึงการสถาปนาธงชาติเติร์กเมนิสถานหลังจากการสลายตัวของสหภาพโซเวียต ธงแสดงถึงเสรีภาพสําหรับชาวเติร์กเมนและเป็นจุดเริ่มต้นของเอกราชของประเทศ

วันธงชาติและมหาวิทยาลัย

-
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : แต่เดิมธงมหาวิทยาลัยเป็นสีน้ำเงินและสีแดง วันที่ 21 มิถุนายน 1964 ระบอบการปกครองเยร์เปลี่ยนสีเป็นสีดำและสีแดง การตัดสินใจที่ถูกย้อนกลับไปในปี 1987

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Praia Day (Praia only)

ฟื้นฟูโซมาลิแลนด์อธิปไตย

-
วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ประกาศเพียงฝ่ายเดียวในปี 1991

วันเยาวชน

-
วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : จุดเริ่มต้นของสงครามประกาศอิสรภาพ (เชื่อมโยงไปถึงของ Mustafa Kemal Atatürk) และสัญลักษณ์ของเยาวชนเป็นสัญลักษณ์ของทันสมัยตุรกี Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันค้นพบ

-
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : from 2024

วันวิคตอเรีย

-
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Queen Victoria's birth in 1819

วันชาติของหมู่เกาะอะซอร์ส

-
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the Azorean political autonomy established in the Portuguese constitution, following the Carnation Revolution

วันชาตินิยม

-
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 1837-1838 rebellion against British monarchy

วันหยุดประจำชาติ

-
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Constitution ratified in 1972 Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : แต่เดิมประเทศติมอร์-เลสเตถูกปกครองโดยประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้ยึดครองติมอร์ตะวันออกเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) และในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ติมอร์ตะวันออกได้แยกตัวเป็นอิสระ และได้รับเอกราชอย่างเต็มตัวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) เมื่อประเทศติมอร์ตะวันออกเข้าร่วมองค์การสหประชาชาติในปีเดียวกัน ก็ได้ตกลงว่าจะเรียกประเทศอย่างเป็นทางการว่า ติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นชื่อในภาษาโปรตุเกส Not a paid holiday when falling on Friday or Saturday [Wikipedia]

วันเลือกตั้งใหญ่

-
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : according to Polisario sources

ราศีเมถุน

-
วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Twins: May 21 to June 20

เฮเลนาเซนต์

-
วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแห่งทะเล

-
วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ฉลองรบอีกีเกกับเปรูใน 1879

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the 2006 referendum on independence. From 2007 onwards.

วันเลิกทาส

-
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Abolition of Slavery Day in French Overseas Territories: May 27 in Guadeloupe, May 22 in Martinique, June 10 in Guiana, Dec. 20 in R้union Island, April 27 in Mayotte, May 23 in Metropolitan France (where it is not a public holiday) In fact, the second abolition decree was signed in Paris by Victor Schoelcher on April 27, 1848. The first decree had been signed in Paris by the French Revolution on Feb. 4, 1794, but had been cancelled by Napoleon on May 20, 1802.

ฮินดูฉลอง

-
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Kason is a local month falling in April-May

วันเอกภาพ

-
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In November 1989, the leaders of the northern Yemen Arab Republic (Ali Abdullah Saleh) and the southern People's Democratic Republic of Yemen, (Ali Salim al-Baidh) agreed on a draft unity constitution originally drawn up in 1981. The Republic of Yemen (ROY) was declared on 22 May 1990 with Saleh becoming President and al-Baidh Vice President. For the first time in centuries, much of Greater Yemen was politically united. Wikipedia

วันหยุดของรัฐ

-
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the 2006 referendum on independence. From 2007 onwards.

วันแรงงาน

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : National Day of the Vlachs

วันธงชาติ

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันอิสลาม

-
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : 24 May 1899 – 29 August 1976 -- was a Bengali poet, writer, musician, and revolutionary from the Indian subcontinent. He is the national poet of Bangladesh.Popularly known as Nazrul, he produced a large body of poetry and music with themes that included religious devotion and rebellion against oppression. Nazrul's activism for political and social justice earned him the title of Rebel Poet . His compositions form the avant-garde genre of Nazrul Sangeet (Music of Nazrul). Nazrul and his works are equally commemorated and celebrated in Bangladesh and India, particularly in India's Bengali-speaking states such as West Bengal, parts of Assam, and Tripura. [Wikipedia]

หมู่เกาะเบอร์มูดาส์วัน

-
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Inicialmente, em 1902, comemorava o aniversแrio da Rainha Vict๓ria. Em seguida passou a comemorar o Dia do Imp้rio e o Dia do Commowealth.

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Nossa Senhora Auxiliadora (Goiania only)

วันบัลแกเรียวัฒนธรรม

-
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Cyril and Methodius were two brothers born in Thessaloniki in the Byzantine Empire in the 9th century, who became missionaries of Christianity in Khazaria and Great Moravia. They both perfected a Slavonic alphabet which is now known as the Cyrillic alphabet in which they translated the liturgy. Cyrillic alphabet is used in Russian, Bulgaria, Serbia & Montenegro.

ฮินดูเทศกาล

-
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Sri Sri Madhabdeva is an important preceptor of the Ekasarana Dharma known for his loyalty to his guru, Srimanta Sankardev as well as his artistic brilliance. Initially a sakta worshipper, he was converted to Ekasarana Dharma by the Sankardev and became his most prominent disciple. He became the religious as well as artistic successor of Sankardeva after the later's death in 1568. He is known particularly for his book of hymns, the Naam Ghoxa, as well as a large selection of songs called Borgeets. |Wikipedia]

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เมื่อจักรพรรดิ Haile Selassie มีละลาย Eritrean รัฐสภา และผนวกประเทศในปี 1962, Eritrean ปลดปล่อยด้านหน้า (เอลฟ์) waged การต่อสู้อาวุธเพื่อเอกราช ประวัติสงครามการประกาศอิสรภาพไปใน 30 ปีจนถึงปี 1991 จนถึงความพ่ายแพ้ของกองกำลังในเอริเทรียเอธิโอเปียในปี 1991 ต่อไปนี้การลงประชามติ เอริเทรียได้ประกาศเอกราชในปี 1993

แอฟริกาวัน

-
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : องค์กรของแอฟริกายูนิตี้จัดตั้งขึ้นที่แอดดิสอาบาบาที่ 25. พฤษภาคม 1963

วันปฏิวัติ

-
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the 1810 Revolution ( Revoluci๓n de Mayo )

วันเลือกตั้งใหญ่

-
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1946

แอฟริกาวัน

-
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : From 2009 When the Organisation of African Unity (OAU) was created in May of 1963, the founding delegates proclaimed May 25, 1963 African Liberation Day (ALD), as the successor commemoration day of Africa Freedom Day.

วันพระราชพิธีจรดพระนังคัล, แรกนาขวัญ

-
วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Royal Ploughing ceremony marks the beginning of the planting season. King of Meakh , a man, conducts the plough, and Queen Me Hour , a woman, who sows seeds. The sacred cows are led to trays containing rice, corn and other feeds. Their choice will affect predictions for the coming year. "Pithi Chrat Preah Neangkol"

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In solidarity with the Palestinian people and the inhabitants of Gaza and the Lebanese villages on the border with Israel

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 1918 สภาแห่งชาติของจอร์เจียประกาศเอกราชและการสร้างของสาธารณรัฐประชาธิปไตยของจอร์เจีย มลรัฐจอร์เจียซึ่งการบูรณะหลังจาก 117 ปีของการเป็นจังหวัดของจักรวรรดิรัสเซียซาร์ กองทัพโซเวียตภายใต้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ปลดปล่อย การ Menshevik จอร์เจีย วันนี้จอร์เจียพิจารณาประกาศนี้เป็นประเพณีที่เป็นอิสระของจอร์เจีย Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วิกตอเรียวัน(เอดินบะระเท่านั้น)

-
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Held in honour of Queen Victoria's birthday on May 24

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : National Heroes Day commemorates soldiers of Turks and Caicos.

วันสมานฉันท์

-
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : To help all Australians to move forward with a better understanding of their shared past, and how this affects the lives of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples

วันระลึกถึงวันจุติของพระวิญญาณในศาสนาคริสต์

-
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ (สก็อตแลนด์)

-
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Observed on the last Monday in May in most of the United States, in honour of the nation’s armed services personnel killed in wartime and the deceased in general. Created after the Civil War, it is traditionally marked by parades, memorial speeches

วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ

-
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Kiev Day in Kiev region only

การยกเลิกการเป็นทาส

-
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Abolition of Slavery Day in French Overseas Territories: May 27 in Guadeloupe, May 22 in Martinique, June 10 in Guiana, Dec. 20 in R้union Island, April 27 in Mayotte, May 23 in Metropolitan France (where it is not a public holiday) In fact, the second abolition decree was signed in Paris by Victor Schoelcher on April 27, 1848. The first decree had been signed in Paris by the French Revolution on Feb. 4, 1794, but had been cancelled by Napoleon on May 20, 1802. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดธนาคาร (เฉพาะกาซาเรส)

-
วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

การยกเลิกการเป็นทาส

-
วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Abolition of Slavery Day in French Overseas Territories: May 27 in Guadeloupe, May 22 in Martinique, June 10 in Guiana, Dec. 20 in R้union Island, April 27 in Mayotte, May 23 in Metropolitan France (where it is not a public holiday) In fact, the second abolition decree was signed in Paris by Victor Schoelcher on April 27, 1848. The first decree had been signed in Paris by the French Revolution on Feb. 4, 1794, but had been cancelled by Napoleon on May 20, 1802.

วันชาติวันแรก

-
วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the 1918 Declaration of First Armenian Republic Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิ้นสุดการปกครองระบอบทหาร

-
วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ฉลองสิ้นสุดการคอมมิวนิสต์ใน 1991. paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : It commemorates the date on which the first meeting of the Constituent Assembly of Nepal took place on 28 May 2008, which ended the 240-year reign of the Shah kings and declared Nepal a republic. The establishment of the republic put an end to the civil war that lasted for almost a decade. According to the Nepali calendar, the republic day is marked on Jestha 15 every year. Celebrations include a military parade in Kathmandu and several small-scale programs organised by various government agencies across the country. [Wikipedia]

มฆภฯ นฮมึฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On 28 May, 1918, after the collapse of the Russian Empire during the First World War, Azerbaijan declared independence and established the Azerbaijan Democratic Republic. This first Muslim republic in the world lasted only two years,until 1920, when the Soviet Red Army liberated Azerbaijan. Wikipedia

วันหยุด

-
วันพุธ 29 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติแองกวิลลา

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงความเป็นอิสระของเกาะ เกี่ยวข้องกับเซนต์คิตส์เนวิส รัฐเกิดขึ้นในปี 1967 กุมภาพันธ์โดยรัฐสภาอังกฤษ บน 30 พฤษภาคม 1967 ชาวแองกวิลลาเริ่มการปฏิวัติที่สำนักงานตำรวจ ขับไล่ตำรวจเซนต์คิตส์ [ivisitanguilla]

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Statehood proclaimed in 1991

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Biafra’s independence day

วันแม่r

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Sant Ferran castle is an architectural treasure of the 18th century, next to Figueras. In Formentera only

นกคีรีบูนวัน

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the anniversary of the first session of the Parliament of the Canary Islands, in the city of Santa Cruz de Tenerife, held on May 30, 1983, about ten months after publication of the Statute of Autonomy of the Canary Islands.

เทศกาลเก็บเกี่ยว

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรำลึกถึงวันแรกที่ชาวอินเดียเข้าสู่ประเทศ

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the arrival of the first indentured laborers from India to Trinidad, in May 1845, on the ship Fatel Razack (alternatively, Fath-al-Razzaq). It was first celebrated in 1945 in conjunction with the hundredth anniversary of Indian arrival.

การเฉลิมฉลองราตูซูคูนา

-
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Ratu Sir Josefa Lalabalavu Vanayaliyali Sukuna KCMG KBE (22 เมษายน พ.ศ. 2431 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2501) เป็นหัวหน้า นักวิชาการ ทหาร และรัฐบุรุษของฟิจิ เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกการเป็นผู้นำของฟิจิหลังการประกาศเอกราช เขาทำมากกว่าใครในการวางรากฐานสำหรับการปกครองตนเองโดยส่งเสริมการพัฒนาสถาบันสมัยใหม่ในฟิจิ และแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปหลายสิบปีก่อนที่จะได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปี 1970 วิสัยทัศน์ของเขาได้กำหนดแนวทางว่าฟิจิจะต้อง ติดตามในปีต่อ ๆ ไป Ratu เป็นชื่อภาษาออสโตรนีเซียนที่ใช้โดยชายชาวฟิจิที่มียศใหญ่ จาก 2023 [Wikipedia]

ล่าหนู

-
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Shortly after teams of men set off early with their dogs to the Patches to hunt rats. Once caught there tails are cut off to determine the award winner. Unbeaten record thus far: Longest tail with 274mm (in 2009)

วันประธานาธิบดี

-
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the birth date of Palau's first president, Haruo Ignacio Remeliik (1933 - 1985). He served from 2 March 1981 until his assassination on 30 June 1985.

วันหยุด

-
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Bitter Enders’ Day: No, not for the people who stuck with the last few episodes of Game of Thrones. This pays tribute to the end of the Second Boer War in Orania only

วันรำลึกถึงวันแรกที่ชาวอินเดียเข้าสู่ประเทศ

-
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the arrival of the first indentured laborers from India to Trinidad, in May 1845, on the ship Fatel Razack (alternatively, Fath-al-Razzaq). It was first celebrated in 1945 in conjunction with the hundredth anniversary of Indian arrival.

มัญจาคาสตีลลาวัน

-
วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

งานเฉลิมฉลองของชาวดายัก

-
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Pesta Kaamatan (Harvest Festival). While this festivity was once celebrated by the Kadazandusun-Murut communities as a thanksgiving for a bountiful rice harvest, it had become from 2007 on a celebration of all Malaysians.

วันของทหาร

-
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : กองทัพบรูไน (มาเลย์: Angkatan Bersenjata Diraja ) คือกองกำลังติดอาวุธของราชอาณาจักรบรูไนดารุสซาราม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 กองทัพบรูไนประกอบด้วยสามเหล่าทัพคือ กองทัพบก, กองทัพอากาศ และ กองทัพเรือ [Wikipedia]

วันเยาวชน

-
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Originated in the World Conference for the Wellbeing of Children in Geneva, Switzerland in 1925

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Independence from New Zealand obtained in 1962

รฅภำภว ณฏ

-
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ภฺฤกภว ฑโณไภฯ

Gaurav Diwas

-
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates Bhopal merging into the Indian Union in 1949 from 2024

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Festividad de la Hiniesta in Zamora only

วันเลือกตั้งใหญ่

-
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ปัญจศีล

-
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Landasan filosofis resmi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Jawa Kuna (berasal dari bahasa Sansekerta): pa๑ca yang berarti lima, dan sīla yang berarti prinsip. Ini terdiri dari lima prinsip yang dianggap tidak terpisahkan dan saling terkait: - Ketuhanan Yang Maha Esa (dalam bahasa Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa). - Kemanusiaan yang adil dan beradab (dalam bahasa Indonesia, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab). - Persatuan Indonesia (dalam bahasa Indonesia, Persatuan Indonesia). - Demokrasi yang dipandu oleh hikmat batin dalam kebulatan suara yang timbul dari musyawarah perwakilan (dalam bahasa Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan). -Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia).

วันแม่และเด็ก

-
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Originated in the World Conference for the Wellbeing of Children in Geneva, Switzerland in 1925.

วันเด็ก

-
วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : From 2017

วันพ่อ

-
วันอาทิตย์ 2 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลเก็บเกี่ยว

-
วันอาทิตย์ 2 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันก่อตัวของพรรคเตลัง

-
วันอาทิตย์ 2 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงการก่อตัวของรัฐเตลังคานา Telangana Day เกี่ยวข้องกับขบวนพาเหรดและสุนทรพจน์และพิธีการทางการเมือง รัฐเฉลิมฉลองโอกาสด้วยเหตุการณ์ที่เป็นทางการ only in Rangareddy, Medchal, Vikarabad, Medak, Siddipet, Sangareddy, Nizamabad, Kamareddy, Nalgonda, Yadadri, Suryapet, Mahabubnagar, Nagarkurnool, Wanaparthy, Jogulamba Gadwal, Narayanpet and Hyderabad (Twin cities) {Wikipedia]

สมเด็จพระราชินีวันเกิด

-
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ อภิเษกสมรสกับพระเจ้าวชิราลงกรณ์

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Jefferson Davis’ Birthday

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Isable only)

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : King Charles III was born on 14 November, 1948. It is observed on various dates across the Commonwealth to fit with each country’s public holiday calendar.

วันเทิร์นออสเตรเลีย

-
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Established as a colony in 1838

วันเจฟเฟอร์สัน ดาวิส

-
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเฉลิมพระชนมพรรษายาง ดี เปอร์ตวน อากง

-
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Yang di-Pertuan Agong, a Malay title usually translated as Supreme Head , Supreme Ruler or Paramount Ruler , is the official title of the constitutional head of state of the federation of Malaysia. The position is often categorized as King in English, since from a Western political science perspective, Malaysia is a constitutional monarchy with a monarch as head of state. Since 1993, the full title in Malay has been, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Prior to that the honorific Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia was also used. The consort of the Yang di-Pertuan Agong is called the Raja Permaisuri Agong. Both are referred to in English as His/Her Majesty .

วันวีรชนแห่งอูกันดา

-
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในบรรณาการเพื่อกลุ่มของคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ฆ่าโดย Kabaka Mwanga, กษัตริย์ของ Buganda ระหว่าง 1885 และ 1887. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันรัฐธรรมนูญ (ช่วงบ่าย)

-
วันพุธ 5 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันประธานาธิบดี

-
วันพุธ 5 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพุธ 5 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The first constitution on which the democracy lies dates the 5 June 1849 In this occasion, several politicians give speeches in different public areas in order to celebrate it. Celebrations do not have any military meaning.

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเด็ก

-
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the adoption of the constitution of 1809. Jointly celebrated with Sweden's Flag Day which commemorates June 6, 1523, when Gustavus I ascended to the throne.

วันรำลึก

-
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ผลไม้วัน

-
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันผู้สูงอายุ

-
วันศุกร์ 7 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Ends a week dedicated to motorcycle racing

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันศุกร์ 7 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Temotu only)

วันธงชาติ

-
วันศุกร์ 7 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Battle of Arica day

เฉลิมพระเกียรติ 1919 จลาจล

-
วันศุกร์ 7 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates events which occured in 1919, when after British authorities raised the price of bread, riots ensued. During the riots, British troops fired into the crowds, killing four: ueppi Bajjada, Manwel Attard, Wenzu Dyer and Karmenu Abela. They are today remembered by a monument to their honour in the square outside the Presidential Palace in Valletta. Also on the same day, the National Assembly was formed, and self-government was demanded Wikipedia

เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)

-
วันเสาร์ 8 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง, เทศกาลตวนอู่ หรือ เทศกาลต่วนหงอ (จีน: ,) ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินทางจันทรคติ หรือ โหงวเหว่ยโจ่ว เป็นการระลึกถึงวันที่ คุดก้วน หรือ ชีว์หยวน หรือ ชีหยวน (จีน: , Qu Yuan (340-278 ปีก่อนคริสต์ศักราช) กวีผู้รักชาติแห่งรัฐฉู่ กระโดดน้ำเสียชีวิต นอกจากนี้ ในประเทศจีน บริเวณแม่น้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง), ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเก๊า ยังมีการละเล่น แข่งเรือมังกร (Dragon Boat Festival ) จัดอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ด้วย ทางรัฐบาลจีนยังกำหนดให้วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 นี้เป็น วันกวีจีน (The Chinese Poet's Day) อีกด้วย เนื่องจากชีหยวน นับเป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นกวีคนสำคัญของจีน Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันลารีโอจา

-
วันอาทิตย์ 9 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฉลองของเอกราช (Sjaelvstaendighetsdagen)

-
วันอาทิตย์ 9 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : First congregation of the regional government Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 9 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Honors all those who sacrificed themselves to better the lives of the Ugandan people. Unfortunately, the holiday is one of the most divisive days in the Ugandan year. What constitutes a hero, and who specifically should be honored, are matters of debate in the country. Many of the heroes officially recognized by the government are fallen soldiers who died during Uganda's civil war in the 1980s. But the scars of that war, and the memories of crimes committed by both sides against the Ugandan people, are still in evidence today. There is no widespread agreement as to which of that war's fallen should be honored. Some citizens have argued for remembering less controversial heroes, such as the Ugandan doctor who detected a deadly Ebola outbreak before it spread. [encyclopedia2]

วันเมอร์เซีย

-
วันอาทิตย์ 9 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเรียวโอฮ่า

-
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิ

-
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ผลไม้วัน

-
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ประสูติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 ที่พระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอน

เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)

-
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : 5th day of the 5th lunar month, honoring the patriotic poet Qu Yuan with colorful dragon boat races. Zogzi dumplings (sticky rice with seasoning wrapped in reed leaves).

เลิกทาส

-
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Abolition of Slavery Day in French Overseas Territories: May 27 in Guadeloupe, May 22 in Martinique, June 10 in Guiana, Dec. 20 in R้union Island, April 27 in Mayotte, May 23 in Metropolitan France (where it is not a public holiday) In fact, the second abolition decree was signed in Paris by Victor Schoelcher on April 27, 1848. The first decree had been signed in Paris by the French Revolution on Feb. 4, 1794, but had been cancelled by Napoleon on May 20, 1802. Not a paid holiday

Festival Appleby (no RU)

-
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates Luis de Camoes, Portugal's greatest poet, who died in 1580. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันสมานฉันท์

-
วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันกษัตริย์กาเมฮาเมฮา

-
วันอังคาร 11 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the king who unified Hawaii (Molokai, Kahoolawe, Niihau, Kauai, Oahu, Maui, Lanai, Hawaii.

วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย

-
วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Obasanjo government has decided to make a public holiday out of Democracy Day in an attempt of guarding the achievements made in 1999 and celebrating itself as the symbol of Nigerian democracy.

วันสันติภาพแห่งชาโค

-
วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the end of the Chaco War against Bolivia (1935 )

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by Spain in 1898. Araw ng Kasarinlan

วันรัสเซีย

-
วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : St Anthony in Sapucaia, Porci๚ncula and Duque de Caxias only

วันแห่งการก่อตั้งซานฮวน

-
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเสรีภาพ

-
วันศุกร์ 14 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : มีการถกเถียงว่าด้วยการค้นพบหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ครั้งแรกและการล่าอาณานิคมโดยชาวยุโรปในกาลต่อมา หลายช่วง หมู่เกาะมีนิคมฝรั่งเศส อังกฤษ สเปนและอาร์เจนตินา อังกฤษสถาปนาการปกครองอีกครั้งใน พ.ศ. 2376 แม้อาร์เจนตินาจะยังคงอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะต่อไป ใน พ.ศ. 2525 หลังการบุกครองหมู่เกาะของอาร์เจนตินา เกิดสงครามฟอล์กแลนด์ที่ไม่มีการประกาศสงครามนานสองเดือนระหว่างอาร์เจนตินากับสหราชอาณาจักร กระทั่งกองกำลังอาร์เจนตินาทั้งหมดยอมจำนนและการคืนหมู่เกาะให้อยู่ในการปกครองของอังกฤษ

วันเกิดผู้นำประเทศ

-
วันศุกร์ 14 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ประสูติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 ที่พระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอน

วันธงชาติ (ธนาคารเปิดทำการ)

-
วันศุกร์ 14 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงยอมรับดาวและลายเป็นธงอเมริกาใน 1777

ราชา

-
วันศุกร์ 14 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The first day of the Raja Sankranti festival is known as Pahili Sankranti, the second day is Raja and third day is Basi Raja.

วันร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นภัยแห่งชาติ

-
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : การเลือกตั้งปี 1993 Heydar liyev ประธานสูงสุดสหภาพโซเวียตอาเซอร์ไบจาน

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : King Charles III

วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิ

-
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Guru Arjun (1563 - 1606) laid the foundation of the Harmandir Sahib (Golden Temple) in the middle of the tank of Amritsar. All of the Sikhs desired that it should be the tallest building in the new town. Guru Arjan Dev however felt otherwise. He reminded his followers that humility should be a great virtue. The temple was therefore built on as low an elevation as possible. sikhs.org

วันเมาท์ อาราฟัด

-
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day the Prophet Abraham took his son Ishmael out into the wilderness to sacrifice him to God. As he raised the knife to take his only son's life in obedience to God's command, his hand was stopped and the Lord provided a ram in Ishmael's place.

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Mangaia Gospel Day Mangaia only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Sใo Francisco R้gis Day

เทศกาลนิมาลัง เซชู

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสุลต่าน

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันพ่อ

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : paid holiday

วันเยาวชน

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในปี 1975 ประท้วงเริ่มในโรงเรียนหลังจากรัฐบาลสั่งว่า แอฟริกามีการใช้อย่างเท่าเทียมกันกับภาษาอังกฤษ Paid holiday when falling on Saturday or Sunday ที่รู้จักกันก่อนหน้านี้เป็นวัน Soweto

ขับออกจากโคโซโว

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Day of Remembrance for the 1999 Kosovo Expulsion by Albanese Kosovar armed forces

วันร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นภัยแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : การเลือกตั้งปี 1993 Heydar liyev ประธานสูงสุดสหภาพโซเวียตอาเซอร์ไบจาน

วันเยาวชน (เลื่อนไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Festa d’Aran in Val d'Aran only (but Dec. 26 IS NOT a public holiday)

วันพ่อ

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

จราจลในเซ็มลา

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : according to Polisario sources

ฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เอกราชจากเดนมาร์กในปี 1944 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเดกวยเมส

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : 8 February 1785 – 17 June 1821) was a military leader and popular caudillo who defended northwestern Argentina from the Spanish during the Argentine War of Independence [Wikipedia]

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฑนฐก ฟตฟ๕ ภฯ

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในวันนี้ได้รับเกียรตินิยมวีรบุรุษและหญิงเช่นเลดี้บราวน์อีแวนส์ซึ่งเป็นผู้นำหญิงคนแรกของฝ่ายค้านทนายความหญิงคนแรกและหญิงผิวดำคนแรกในรัฐสภา

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The 1979 constitution declared a socialist one-party state, which lasted until 1991. The first draft of a new constitution failed to receive the requisite 60% of voters in 1992, but an amended version was approved in 1993.

วันเกิดของพระราชินี

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paule Izzi วันเฉลิม (ฝรั่งเศสอิตาลี) แต่งงานกษัตริย์ของกัมพูชานโรดมสีหนุในปี 1952

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Naga City only

แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพร

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงาน

-
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันแรงงานถูกประกาศเป็นวันหยุดราชการประจำปีในปี 1973 ครบรอบปีของการจลาจลที่เกิดขึ้นในการ oilfields ในปี 1937 ได้

วันธงชาติ

-
วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เอกราชการตายของมานูเอล Belgrano (1770 - 1820)

วันเวอร์จิเนีย

-
วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Virginia only

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในการส่งส่วยให้กับเหยื่อของสงครามที่กินเวลานาน 30 ปี

ราศีกรกฏ

-
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Crab: June 21 to July 22

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในส่วยคนที่เสียชีวิตในระหว่างการรัฐประหารจำนวนมาก

วันชาติกรีนแลนด์ (วันชาติ)

-
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Ullortuneq means the longest day

วันชาติสงวน

-
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : It was created in 1996 by Rom้o LeBlanc, governor general at the time, after many consultations with First Nation, Inuit, and M้tis people. The idea for a nationwide day to celebrate Indigenous culture and contributions was introduced in 1982, by the Assembly of First Nations, formerly the National Indian Brotherhood. The statuary holiday was extended to Yukon in 2017.

อายมาราปีใหม่

-
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : จาก 2009

ปลดปล่อยวัน

-
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In 1980, Texas became the first state to officially recognize Juneteenth. It remains the only state that observes the holiday as a day off for state workers. Florida and Oklahoma proclaimed Juneteenth a day of observance in the 1990s, and other 22 states have made similar proclamations since 2000

วันของมิดซัมเมอร์

-
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Curpillos in มvila only

ฝ่าฟันฟาสซิสต์

-
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ฉลองครบรอบการลุกฮือของสมัครพรรคพวกโครเอเชียกับเยอรมันและอิตาลีในปี 1941

คริสตชนดั้งเดิม

-
วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราช โดยเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยมในปี 1890 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday. Employees may get a day off on Monday next.

วันลัตเวีย

-
วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the summer solstice. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชัยชนะ / วันก่อนกลางฤดูร้อน - วันแห่งชัยชนะ

-
วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Victory Day recalls the decisive battle during the War of Independence in which the military forces sought to re-assert Baltic-German control over the region. Today, Võidupüha also marks the contributions of all Estonians in their fight to regain and retain their independence. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ร่วมรำลึกถึงประชามติ

-
วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Jura

วันหยุดประจำชาติ - นักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (ควีเบ็ค)

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันค้นพบ (นิวฟาวด์แลนด์)

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันนักบุญเซนต์จอห์น (เฉพาะเซนต์ เจา ดา มาเดย์รา)

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Only in Braga and in St. Joใo da Madeira

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Inti Raymi: During the Inca Empire, the Inti Raymi was the most important of four ceremonies celebrated in Cusco. The celebration took place in the Haukaypata or the main plaza in the city. The Inti Raymi ( Festival of the Sun ) was a religious ceremony of the Inca Empire in honor of the god Inti, one of the most venerated gods in Inca religion. in Cuzco, San Antonio de Pichincha, Andahuaylas, Apurimac [Wikipedia]

ประจัญบานวัน

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ของเงิน Bolivar ของชัยชนะใน 1823 เหนือสเปนแสนยากร

วันมะนิลา

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Manila only

International Day of the World's Indigenous Peoples

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The National Day of Indigenous Peoples is a holiday, that commemorates the indigenous peoples of Chile. It was declared by Supreme Decree No. 158 of June 24, 1998,1 by the government of President Eduardo Frei Ruiz-Tagle, considering that the worldview of indigenous peoples includes rituals and spiritual ceremonies of renewal and purification corresponding to a new year or new cycle of life linked to nature that is reborn or renewed. This New Year's party or festival of the Sun God, is called We Tripantu, Machaq Mara, Inti Raymi, Aringa Ora or Koro and Likan Antai, in the Mapuche, Aimara, Quechua, Rapa-Nui and Atacame๑a language or ethnic group respectively. [Wikipedia]

ยกเลิกกิจกรรมแล้ว

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ยอห์นผู้ให้บัพติศมา

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันนักบุญเซนต์จอห์น

-
วันจันทร์ 24 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันอังคาร 25 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Marks the foundation of African political party Frelimo (Frente de Liberta็ao de Mo็ambique) in 1962, which attained independence from Portugal in 1975.

ตถธณ ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันอังคาร 25 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : สโลวีเนียประกาศเอกราชจากการสังคมนิยมสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวียที่ 25 มิถุนายน 1991. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันของทหาร

-
วันพุธ 26 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the establishment of Azerbaijan's first army under the independent government in 1918.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 26 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Election day

วันเอกราช

-
วันพุธ 26 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ได้จากฝรั่งเศสในปี 1960

วันเอกภาพ

-
วันพฤหัสบดี 27 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 1997 ภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติประธานาธิบดีทาจิกิสถานและผู้นำฝ่ายค้านลงนามข้อตกลงทั่วไป not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 27 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 1977

ยกเลิกกิจกรรมแล้ว

-
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Election day

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Central Solomon Island only)

มฆวๅภ?

-
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : รัฐธรรมนูญถูกนำมาใช้ 28 มิถุนายน 2539

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Ilh้us Day Ilh้us only

วันที่ระลึก

-
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Vidrovdan: วันที่ระลึกการเซอร์เบียมรณสักขีที่ให้ชีวิตของพวกเขาเพื่อปกป้องความเชื่อของพวกเขาในระหว่างการต่อสู้ของโคโซโวกับจักรวรรดิออตโตมันบน 28 มิถุนายน 1389

วันมาตาริกิ (ปีใหม่เมารี)

-
วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Matariki เป็นชื่อ Māori ที่มอบให้กับกลุ่มดาว Pleiades ซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วงกลางฤดูหนาวในซีกโลกใต้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ Māori การปรากฏตัวอีกครั้งของกลุ่มดาวในท้องฟ้ายามค่ําคืนได้รับการเฉลิมฉลองในเหตุการณ์ทั่วนิวซีแลนด์ตั้งแต่ต้นปี 2000 แม้ว่าความพยายามของ Māori party MP Rahui Katene ที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นวันหยุดราชการล้มเหลวในปี 2009 จาก 2022

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันนี้เอกราชเปลี่ยนจากเป็นอาณานิคมของอังกฤษ (ตั้งแต่ 1903) เพื่อเป็นสาธารณรัฐอิสระในปี 1976 มันเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศมอริเชียสซึ่งถูกปกครองโดยฝรั่งเศส

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Sant Pere (St Peter) Alaro, Alcudia, Buger, Escorca

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันนี้ฉลองวันเมื่อกษัตริย์ Pomare V บริจาคอาณาจักรของเขาไปยังประเทศฝรั่งเศส

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : St Peter and St Paul in Castell๓n only

วันจราจล

-
วันอาทิตย์ 30 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the ousting of president Mohamed Morsi from the presidential office by protests in 2013 from 2016

วันสนธิสัญญาสันติภาพ

-
วันอาทิตย์ 30 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the signing of the Mizo Peace Accord on June 30, 1986, signed by Rajiv Gandhi.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 30 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราชจากเบลเยียมวันที่ 30 มิถุนายน 1960 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันร่วมสวดแผ่เมตตาแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 30 มิถุนายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ริเริ่มโดยประธานาธิบดีBoziz - ผู้ที่เป็นคริสเตียนศาสนา member-- ในปี 2002 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

การยกเลิกการเป็นทาส

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Also called Keti Koti ( chains have been broken ), which refers to the abolition of slavery. The Netherlands were the last European power to emancipate the slaves in their colonies on this date in 1863. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระ

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฉลองของ Caricom

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : สนธิสัญญาจัดตั้งชุมชนแคริบเบียน (กายอานา บาร์เบโดส จาเมกา และตรินิแดดและโตเบโก), วันที่ 4 ก.ค. 2516

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในการเคลื่อนไหวอิสระ

ฟอสเฟตแฮนด์โอเวอร์

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Republic of Nauru Phosphate Corporation (RONPHOS) is a State Owned Enterprise established on 1st July 2005 by an Act of Parliament succeeding the Nauru Phosphate Corporation and taking on all its assets and liabilities.

วันมาเดรา

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันประธานาธิบดีเซอร์ ซีเรทเซ่ คามา

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : บอตสวานาในปี 1966 ได้รับเอกราชและเซอร์ Seretse Khama กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของ Not a public holiday when falling on Saturday or Sunday

วันกองทัพ

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแคนาดา

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ครบรอบปีของสหภาพของจังหวัดภายใต้รัฐบาลหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1867 ภายใต้กฎหมายอังกฤษอเมริกา แคนาดา Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเอกราชของบาเฮีย (เฉพาะบาเฮีย)

-
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Siege of Salvador occurred during the Brazilian War of Independence, during which the Brazilian Army, under Pierre Labatut, attempted to capture the city of Salvador in Bahia from its Portuguese Army defenders. The siege lasted from 2 March 1822 until 2 July 1823, finally ending when the Portuguese commander, Inแcio Luํs Madeira de Melo, surrendered his forces to the Brazilians [Wikipedia]

เทศกาลมาร์ดิ กราส์

-
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Please check date which can be changed by a week. Mardi Gras ends 10 days of festivities.

วันเอกภาพ

-
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันธงชาติ

-
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)

-
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันพุธ 3 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : End of slavery in the Danish West Indies granted in 1848.

ภฺภฏภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 4 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : July 5. Anniversary of the 1973 coup. http://kwibohora.rw/

วันเฉลิมพระชนมพรรษาและเถลิงราชสมบัติพระมหากษัตริย์เตาฟาฮุ ตูปูที่ สี่

-
วันพฤหัสบดี 4 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Taufa'ahau Tupou IV (เกิดในปี 1918) ได้รับพระมหากษัตริย์แห่งตองกาตั้งแต่การตายของแม่ของเขา Salote Tupou III ในปี 1965

วันทินวาล์ด

-
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

Ra o te Ui Ariki

-
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Municipal holiday in Sobral

วันเอกราช

-
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันนี้เอกราชข้อตกลง Evian ของปี 1962 ลายจุดสิ้นสุดในการสงครามอิสรภาพกับฝรั่งเศส

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by Portugal in 1975

วันชาวประมง

-
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงเหตุการณ์ใน 1 กรกฎาคม 1946 เมื่อดำเนินการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกในหมู่เกาะมาร์แชลล์ ชาวประมงมีจำนวนคนตายหลักของการทดสอบเหล่านี้

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1964

ฉลองของเมืองหลวง

-
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : To symbolize the transfer of old capital city of Alma-Ata to Astana. From 2008 onwards

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the coronation of Grand Duke Mindaugas of Lithuania in 1253

วัน MHIP

-
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl (MHIP) Day, the anniversary of the state's apex women body

แจน ฮัส

-
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : (1369–1415) Bohemian religious reformer. He studied and later taught at Prague, where he was ordained priest. Influenced by the writings of John Wycliffe, Hus was excommunicated by Pope Gregory XII in 1411. In De Ecclesia (1412), Hus outlined his case for reform of the Church. He was tried by the Council of Constance (1415) and burned at the stake as a heretic. His followers, known as Hussites, launched a civil war against the Holy Roman Empire. http://www.encyclopedia.com/

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by France in 1975

วันมรดก

-
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Year in commemoration of the date George Town received the Unesco World Heritage Site status from 2010 onwards

งานมุสลิม นักบุญ

-
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : According to legend, St. Hetag, the son of a Kabardinian Muslim prince, converted to Christianity and had to flee from those who wanted to force him to turn back to Islam. He reached Ossetia, and as his pursuers attempted to catch and kill him, he prayed for help in an open field, and part of the forest descended from the mountains and covered him over. Seeing this miracle, his enemies fled. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เจ็ดเจ็ด

-
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : seven seven (July 7) in Swahili. Marks the 1954 founding of the Tanzanian political party, TANU, the Tanganyika African National Union Also refers to the Dar es salaam International Trade Fair Day Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเป็นพลเมือง

-
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฉลองของเมืองหลวง

-
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : To symbolize the transfer of old capital city of Alma-Ata to Astana. From 2008 onwards

วันเอกราช

-
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1964

ปลดปล่อยทางการเมืองของเซร์ชิเป

-
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันวัฒนธรรมแห่งชาติ

-
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Proclaimed on July 9, 2011, but already recognized by Germany and Sudan on July 8. Declared the 193th country of the UN on July 14.

วันเยาวชน

-
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : according to Polisario sources

วันนูนาวูท

-
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On July 9, 1993, following the passing of the 1982 plebiscite on the question of the division of the Northwest Territories, the Parliament of Canada passed the Nunavut Act, establishing the territory of Nunavut, to come into operation sometime in the future. On April 1, 1999, Nunavut became a legally distinct territory from the Northwest Territories, coming into being as a territory on this date. The following year, in 2000, 'Nunavut Day' was celebrated on April 1. However, it was felt that the 1993 Nunavut Land Claims Agreement had greater significance to the people of Nunavut, so the holiday was moved to July 9 the following year [Wikipedia]

Á¦ÇåÀý

-
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Validated on 9 July, 1980 by referendum.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Obtained from Spain in 1810

เหตุจราจลในเซา เปาโล

-
วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In 1932 Sao Paulo State was governed by a governor imposed by the central government in Rio de Janeiro and the Paulistas (people from Sao Paulo) decided to break with the central government and start a military movement against the central government. This movement ended in a 3 month civil war. The slogan was Viveram Pouco para morrer bem - Morreram jovens para viver siempre (a short life to die well- a good death to live forever).

ฑนฐกภว ณฏ

-
วันพุธ 10 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ตถธณภบ 1973 ณโฟก ฟตฑนฟก ภววุ บฮฟฉ ว฿ดู

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the arrival of Christianity.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Benito de Leres Pontevedra only

วันประกาศรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เฉลิมฉลองวันที่มองโกเลียประกาศตัวเองเป็นประเทศเอกราชด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย (MPR) ซึ่งเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ภายใต้การปกครองของพรรคปฏิวัติประชาชนมองโกเลีย (MPRP) กินเวลาจนถึงปี 1990 [https://www.kiva.org]

วันเอกภาพชาวประชาคมเฟลมมิช (เฉพาะรัฐแฟลนเดอร์ส)

-
วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Applies to the Flemish-speaking civil servants Celebrates the Battle of the Golden Spurs (11 July 1302)

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 12 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Tennant Creek Show

วันเอกราช

-
วันศุกร์ 12 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Transitional government instituted in 1974

วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)

-
วันศุกร์ 12 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : มองโกเลียที่ฉลองอิสรภาพจากจีนกฎในปี 1921

ประจัญบานวัน

-
วันศุกร์ 12 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of Nepali Litterateur Bhanu Acharya

วันเกิดของยางดิ

-
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : To mark a 1931 protest against the rule of Maharaja Hari Singh.

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 กษัตริย์มอนเตเนโกร โดยพระเจ้านิโคลัสที่ 1 แห่งราชวงศ์นีเยกอช ทรงพยายามปลดแอกประเทศจากการอยู่ใต้อำนาจการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันหลายครั้ง ซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2421 (ค.ศ. 1878) รัสเซียซึ่งได้ทำสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันได้รับชัยชนะและส่งผลให้มีการตกลงสนธิสัญญาซานสเตฟาโน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้รัสเซียมีอิทธิพลมากขึ้นในกลุ่มรัฐบอลข่าน อังกฤษและออสเตรีย-ฮังการีจึงคัดค้านและนำไปสู่การประชุมใหญ่แห่งเบอร์ลิน เพื่อทบทวนสนธิสัญญาซานสเตฟาโนและจัดทำสนธิสัญญาเบอร์ลินขึ้นแทน ซึ่งสนธิสัญญฉบับนี้ส่งผลให้มอนเตเนโกรได้รับดินแดนเพิ่มเติมพร้อมเป็นเอกราชจากออตโตมัน Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)

-
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ฆราวาสฮอลิเดย์: ฉลองอิสรภาพจากจีนกฎในปี 1921 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The word Kharchi is derived from Khya meaning earth . Kharchi puja is the worship of earth that sustains mankind with all its resources. Among the rituals, sacrifice of goats and pigeons.

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ฉลองรัฐประหาร 1958: กองทัพฆ่าคิง Feisal II เช่นเดียวกับเจ้าชายอับดุล Illah ยึดกรุงแบกแดด และอิรักประกาศเป็นสาธารณรัฐ

วันบาสตีย์ (สิ้นสุดเดือนของเฉลิม)

-
วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในวันที่ 14 กรกฎาคม วันบาสตีย์ เป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดของพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสและต้นสาธารณรัฐแรก ในวันหยุดแห่งชาตินี้ ประชาชนทั้งหมดรู้สึกว่าสมาชิกพลชาติ ความสำคัญของวันหยุดแห่งชาตินี้อยู่ในความเป็นจริงที่มีรากของมันในการเกิดของสาธารณรัฐ Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

นูฝบฦผภฏภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันบัสตีย์ เป็นวันชาติของฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี ในประเทศฝรั่งเศส วันดังกล่าวถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่า งานเฉลิมฉลองแห่งชาติ (La Fte Nationale) และเรียกโดยทั่วไปว่า สิบสี่กรกฎา (le quatorze juillet) วันดังกล่าวเป็นการรำลึกถึงวันหยุดสหพันธรัฐ (Fte de la Fdration) ในปี ค.ศ. 1790 ซึ่งตรงกับวันครบรอบการโจมตีคุกบัสตีย์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 หนึ่งปีพอดี วันครบรอบการบุกโจมตีคุกปราการบัสตีย์ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์การลุกฮือของชาติสมัยใหม่ และการปรองดองชาวฝรั่งเศสด้วยราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ สมัยก่อนสาธารณรัฐที่ 1 ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส งานฉลองและพิธีการทางการถูกจัดขึ้นทั่วประเทศฝรั่งเศส การเดินสวนสนามประจำปีที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปถูกจัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 14 กรกฎาคม บนถนนช็องเซลีเซในปารีส ต่อหน้าประธานาธิบดีฝรั่งเศส เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแขกต่างประเท Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันต่อสู้เพื่อสถาปนาอิสรภาพและระบอบประชาธิปไตย*

-
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 กษัตริย์มอนเตเนโกร โดยพระเจ้านิโคลัสที่ 1 แห่งราชวงศ์นีเยกอช ทรงพยายามปลดแอกประเทศจากการอยู่ใต้อำนาจการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันหลายครั้ง ซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2421 (ค.ศ. 1878) รัสเซียซึ่งได้ทำสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันได้รับชัยชนะและส่งผลให้มีการตกลงสนธิสัญญาซานสเตฟาโน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้รัสเซียมีอิทธิพลมากขึ้นในกลุ่มรัฐบอลข่าน อังกฤษและออสเตรีย-ฮังการีจึงคัดค้านและนำไปสู่การประชุมใหญ่แห่งเบอร์ลิน เพื่อทบทวนสนธิสัญญาซานสเตฟาโนและจัดทำสนธิสัญญาเบอร์ลินขึ้นแทน ซึ่งสนธิสัญญฉบับนี้ส่งผลให้มอนเตเนโกรได้รับดินแดนเพิ่มเติมพร้อมเป็นเอกราชจากออตโตมัน Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปีค.ศ. 1979

วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)

-
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ฆราวาสฮอลิเดย์: ฉลองอิสรภาพจากจีนกฎในปี 1921 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันออเรนจ์เมนส์

-
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Orange Lodge was a centre for community activity in Newfoundland. For example, in 1903 Sir William Coaker founded the Fisherman's Protective Union (F.P.U.) in an Orange Hall in Herring Neck. Furthermore, during the term of Commission of Government (1934-1949), the Orange Lodge was one of only a handful of democratic organizations that existed in the Dominion of Newfoundland. It supported Newfoundland's confederation with Canada in reaction to Catholic bishops' support for self-government. After 1945, the Canadian Orange Order rapidly declined in membership and political influence. The development of the welfare state made its fraternal society functions less important. A more important cause of the decline was the secularization of Canadian society: with fewer Canadians attending churches of any sort, the old division between Protestant and Catholic seemed less relevant. Wikipedia

วันครบรอบปีของสุลต่าน*

-
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ภายใต้บรูไน 1959 รัฐธรรมนูญพระบาทสมเด็จ Paduka เสรี Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah เป็นหัวหน้าของรัฐที่มีอำนาจบริหารอย่างเต็มรูปแบบ not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The constitution of Botswana is the rule of law which protects the citizens of Botswana and represents their rights. The politics of Botswana take place in a framework of a representative democratic republic, whereby the President of Botswana is both head of state and head of government, and of a multi-party system. [Wikipedia]

วันแห่งทะเล (ยูมิ โนะ ฮิ)*

-
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : การเฉลิมฉลองที่ผ่านมา (1997) ในเมืองพอร์ตเท่านั้นในการส่งส่วยที่จะมาถึงพลเรือจัตวาเพอร์รี่ใน 1853 เหตุการณ์ต่าง ๆ จะทุ่มเทให้กับทะเล

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : from 2023

วันเซนต์โรซาเลีย (เฉพาะพาเลอร์โม)*

-
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ใน 1624 เมืองปาแลร์โมที่ถูกทำลายโดยโรคระบาด จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในไร้สาระเกี่ยวกับลูกค้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเซนต์อกาธาคริสติเซนต์ซานตา Ninfa และ Sant'Oliva ในช่วงวิกฤตนี้ตามตำนานแล้วที่รู้จักกันน้อย Santa Rosalia ปรากฏว่าคนเลี้ยงแกะชื่อ Vincenzo Bonello แสดงให้เห็นสถานที่ตั้งของเขาพระธาตุและสอนว่าเฉพาะในกรณีที่พระธาตุเหล่านี้ได้ดำเนินการในขบวนจะสิ้นสุดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่กี่วัน หลังจากขบวน

วันประธานาธิบดี

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเคารพต่อบุรุษสูงวัย

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันหยุด ecular: ในปี 1892 หมู่เกาะกิลเบิร์กลายเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษร่วมกับ Ellice เกาะอยู่บริเวณใกล้เคียง พวกเขากลายเป็นอาณานิคมในปี 1916 และในที่สุดก็กลายเป็นอิสระในปี 1971 ในปี 1978 ที่หมู่เกาะ Ellice กลายเป็นประเทศเอกราชของประเทศตูวาลู, และความเป็นอิสระของประเทศคิริบาสตามมาในวันที่ 12 กรกฏาคม 1979 http://www.sheppardsoftware.com/Oceaniaweb/snapshot/ ภาพรวมโอเชียเนีย-6.htm

วันเวอร์จินการ์เมน

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันลา ปาซ (เฉพาะเมืองลา ปาซ)

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฮาเรล่า

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลฮินดูได้เฉลิมฉลองโดยทั่วไปในภูมิภาค Kumaon ของรัฐอุตตราขัณฑ์ของอินเดียและบางภูมิภาคของหิมาจัลประเทศ เรียกว่าฮาริยาลีหรือไรฮยาลีใน Kangra, Shimla และ Sirmour ภูมิภาคของจังหวัด Himachal ในจุบพลและคินนาวแห่งหิมาจัลเรียกว่าดาฮริน ในคนหิมาชลใช้เทพเจ้าในหมู่บ้านเพื่อเปิดสถานที่และร้องเพลงและเต้นรํา โดยได้เฉลิมฉลองกันในปีนี้

วันมานูเอ*

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Manu'a ตั้งอยู่ 90 ไมล์ (140 กิโลเมตร) ไปทางทิศตะวันออกของ Tutuila เกาะถูกยกให้ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1904 โดยกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่ง Manu'a, Tuimanu'a Elisara ยกให้ทำเครื่องหมายยุคใหม่ใน 3,000 ปีประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวซามัว Manu'a ได้รับการพิจารณาเป็นหัวใจของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศซามัว

วันอธิษฐานแห่งชาติ

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเคารพต่อสตรีสูงวัย

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ทั้งทั้งวันเท่านั้น

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : พระมหากษัตริย์ของประเทศเลโซโท, Letsie III, ฟังก์ชั่นได้ทำหน้าที่พระราชพิธีส่วนใหญ่; เขาไม่ปฏิบัติตามครอบครองอำนาจบริหารและเป็นสิ่งต้องห้ามจากแข็งขัน participante ในการริเริ่มทางการเมือง

วันประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแรก

-
วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในปี 1951 รูปแบบที่วิทยาลัยของรัฐบาลถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากอดอยากตนเองของรัฐสภา

วันเสรีภาพ

-
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ฉลองการโค่นของเผด็จการ Somoza

วันวีรชนผู้เสียสละ

-
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : พฯป์ฟก ด๋วั ฑโณไภว ม๖ตตภฺต้ภบ 1947ณโ ตถธณ

สันติภาพและเสรีภาพวัน

-
วันเสาร์ 20 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบของการประกอบอาชีพของเกาะทางตอนเหนือโดยกองกำลังตุรกี 1974

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 20 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ครบรอบของอิสระจากสเปนในส่วนเริ่มต้นของ 19 เซ็น

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ณืด๚ถ๕ตๅฟกผญ 1831 บะธฎธฆ ฑโณไ Paid holiday when falling on Sunday (Labour law 4 Jan 1974)

วันวิคเตอร์ สคอร์เชอร์*

-
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ใน St Maarten เฉพาะในด้านภาษาฝรั่งเศส Not a paid holiday

วันสโกเอลเชอร์

-
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Victor Schoelcher (1804 - 1893) ยกเลิกการเป็นทาสในประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 27 เมษายน 1848 Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันอาสาฬหบูชา

-
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ [Wikipedia]

วันแห้ง (ไม่มีแอลกอฮอล์)

-
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันอาสาฬหบูชา

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ [Wikipedia]

ตถธณฑโณไภฯ**

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ซาราวักได้รับการปกครองตนเอง 22 กรกฏาคม 1963 บนเงื่อนไขที่ว่ามันจะเข้าร่วมในรูปแบบสหพันธรัฐมาเลเซียในวันที่ 16 เดือนกันยายนปีเดียวกัน ก่อนที่จะมีพิธีปกครองตนเอง 22 กรกฏาคม 1963 อเล็กซานเดเดลที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐอาณานิคมซ้ายอัสตานาและนั่งเรือสำปั้นสีขาวเพื่อข้ามแม่น้ำซาราวักแล้วส่งมอบการบริหารงานของรัฐซาราวักเพื่อประชาชน Sarawakian กับธงอาณานิคม และลดธงยกซาราวัก ก่อนที่เขาจะออกจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับการแต่งตั้งสตีเฟ่นควนกาหลง Ningkan เป็นครั้งแรกที่หัวหน้ารัฐมนตรีรัฐซาราวัก [Wikipedia]

ผู้หญิงลาวสหภาพวัน*

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ยูเนี่ยนลาวสตรี (lwu) เป็นมวลและสังคมองค์กรของผู้หญิงในทุกชั้นทั่ว P.D.R. ลาว มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 1955 ประวัติของ lwu ติดอย่างใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อการปลดปล่อยแห่งชาติและการพัฒนา

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบปีของกบฏที่นำประธาน Jammeh เพื่อพลังงานที่ 22 กรกฎาคม 1994 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบิดาของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ฉลองวันเกิดของพระมหากษัตริย์ในช่วงปลาย Sobhuza Not a public holiday when falling on Saturday and Sunday

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Mitiaro Gospel Day (Mitiaro only)

วันกองทัพอากาศเปรู

-
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเป็นการยกย่องการเสียสละอย่างกล้าหาญของกัปตัน FAP José Abelardo Quiñones Gonzales จาก 2023

ราศีสิงห์*

-
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : สิงโต: 23 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่ง

-
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในการส่งส่วยให้กับผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่

วันเด็ก

-
วันพุธ 24 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันไซมอน โบลิวาร์

-
วันพุธ 24 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ใน 1813 เขาได้รับรางวัลอิสระสำหรับโบลิเวีย, โคลัมเบีย, เอกวาดอร์, ปานามา, เปรูและเวเนซุเอลา

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ท้ายของพระรัฐบาล (คิง Faruk) และจัดตั้งสาธารณรัฐใน 1952 http://www.egyptse.com/

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า (เฉพาะราโรตองกา)

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Epistle of Saint James in Girona only

วันผนวกเมืองกานาคาสต์

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Guanacaste เดิมแยกจังหวัดในภาคกลางของสเปนจักรวรรดิอเมริกัน สเปนให้ภูมิภาคเพื่อนิการากัวใน 1787 แต่ใน 1812 ได้รับที่ดินไปคอสตาริกาเพื่อให้คอสตาริก้าจะมีขนาดใหญ่พอที่จะเป็นตัวแทนในรัฐบาลอาณานิคมใหม่ซึ่งปกครองจากกัวเตมาลา หลังจากเป็นอิสระจากสเปนในปี 1821 ทั้งคอสตาริกานิการากัวและอ้าง Guanacaste ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคยังคงแบ่งออกได้เป็นอย่างดี ปัญหาในที่สุดก็นำไปลงคะแนนเสียงและ Guanacastecos นิยมคอสตาริกาชนะ

วันหยุดประจำชาติกาลิเซีย*

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบการก่อตั้งสาธารณรัฐในปี 1957

วันปฏิรูปแห่งชาติอดีต

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบของความเป็นอิสระและเป็นอิสระของสาธารณรัฐไลบีเรีย,ปี 1847 . บริเตนใหญ่ในประเทศได้รับการยอมรับในปี 1848 . แม้ว่าไลบีเรียก็ตกลงกันได้โดยชาวอเมริกัน,ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นอิสระของประเทศจนกว่า 1862 .

มาตรการการบรรจุ (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : St Anna in Balsthal only

ฑนฐก วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : จุดเริ่มต้นของนำโดยกบฏ Fidel Castro ใน 1953.

วันแห่งชัยชนะในสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิครั้งใหญ่

-
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันนี้ฉลองสิ้นสุดการสงครามเกาหลี (27 กรกฎาคม 1953). สหรัฐอเมริกา, จีน, เกาหลีเหนือและมีการลงนามสัญญาสงบศึก. Syngman Rhee, ประธานของเกาหลีใต้, ปฏิเสธที่ลงชื่อแต่เขา pledged เพื่อสังเกตการหย่าศึก. http://www.army.mil/cmh-pg/brochures/kw-stale/stale.htm

วันปฏิวัติแห่งชาติ (วันที่สอง)

-
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the independence accorded from France with the Evian Agreements

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun; born 28 July 1952) is the King of Thailand, since 2016. As the tenth monarch of the Chakri Dynasty, he is also styled as Rama X. At the age of 64, Vajiralongkorn is the oldest Thai monarch to ascend to the throne. (from 2017) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันเอกราชรัฐมารันเยา

-
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : รัฐมารันเยา (โปรตุเกส: Maranho) เป็นรัฐในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศเหนือ รัฐใกล้เคียง (จากตะวันออก หมุนตามเข็มนาฬิกา ได้แก่ รัฐปีเอาอี รัฐโตกันตินส์ และรัฐปารา เมืองหลวงของรัฐคือ เมืองเซาลูอีส ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

สิ้นฟาสซิสต์

-
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Obtained from Spain by Jos้ San Martํn in 1821 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเซนต์โอลาฟ อีฟ

-
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The inhabitants of the capital dress up and come to attend a boat race that takes place in the port Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday Banks close at 1pm

การลงจอดของเวลส์ครั้งแรก

-
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Welsh settlement in Chubut, which began in 1865

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช (วันที่สอง)

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun; born 28 July 1952) is the King of Thailand, since 2016. As the tenth monarch of the Chakri Dynasty, he is also styled as Rama X. At the age of 64, Vajiralongkorn is the oldest Thai monarch to ascend to the throne. (from 2017) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Dํa de las Instituciones de Cantabria

วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระ

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเซนต์โอลาฟ

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ำlavs๘ka is the day when L๘gting, the Faroese Parliament, opens its session. The literal meaning is “Saint Olaf’s Wake” (vigilia sancti Olavi in Latin), from Saint Olaf’s death at the Battle of Stiklestad in 1030, but the L๘gting predates this event. paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันปลูกต้นไม้

-
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : from 2019 on

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In 1980, after the brief Coconut War , the Republic of Vanuatu was created.

วันมา

-
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the late Dr. John Garang de Mabior. Waged a successful war against the Islamic Government of Sudan for almost 22 years until 2005.

ครบรอบปีของวิภู

-
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

วันราชาภิเษกหรือวันขึ้นครองราชบัลลังก์

-
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the accession to the throne, of King Mohammed VI on July 3O, 1999, who succeeded his father King Hassan II.

วันฟื้นฟูอธิปไตย

-
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : La Hoihoi Ea, or Sovereignty Restoration Day วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 3 ผู้ทรงกำหนดวันอธิปไตยเป็นวันหยุดประจำชาติครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1840 กองกำลังอังกฤษได้ยกธงสหภาพแรงงานในโฮโนลูลูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมฮาวาย กษัตริย์คาเมฮาเมฮาที่ 3 ตอบโต้ด้วยการส่งผู้แทนไปยังศาลอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1843 ได้มีการยกธงฮาวายขึ้นใหม่ในโฮโนลูลูและคืนอำนาจให้กษัตริย์ จาก 2022

วันเกิด Udham สิงห์

-
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : (December 26, 1899 – July 31, 1940) was an Indian independence activist, best known for assassinating Michael O'Dwyer in March 1940 in what has been described as an avenging of the Jallianwalla Bagh Massacre. Udham Singh Kamboj changed his name to Mohammad Singh Azad, symbolizing the unification of the three major religions of India: Hinduism, Islam and Sikhism. Singh is considered one of the best-known revolutionaries of the Indian independence struggle.

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ตั้งแต่ปี 1998

วันที เอ็ม ที

-
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

การเฉลิมฉลองการปลดปล่อยแอฟริกัน

-
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เฉลิมฉลองการปลดปล่อยทาสในจักรวรรดิอังกฤษเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2377

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Obtained from France on August 1, 1960

ฟฌวี ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Instaured at the end of the XIX century. The date refers to an agreement made at the beginning of August 1291 between Uri, Schwyz and Nidwalden. Traditional observance includes bonfires on the the mountains and celebrations in the communities, occasions for patriotic speeches. Modern observance, fostered by the Tourist offices, include fireworks.

ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นของซันโตโดมิงโก(มานากัวเท่านั้น)

-
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันพัชรมารมณ์

-
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Pachamama (แม่พระธรณี) ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาลแอนเดียนเป็นเทพธิดาแห่งโลกในบางวัฒนธรรมที่มีอยู่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่สอดคล้องกับอาณาจักรอินคาโบราณ

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส (วันแรกของการแข่งขันคริกเก็ต)

-
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The only country in the world having 2 days dedicated to cricket

วันพ่อ-แม่

-
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Guadalcanal only)

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Emancipation of slaves in the British Empire on August 1, 1834.

เทศกาลเก็บเกี่ยว

-
วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Umuganura “Harvest day” was one of the most important ceremonies performed by Rwandans at the beginning of every harvest season. This event came second to the most important ceremony in the Rwandan kingdom, which was the enthronization of the new King. Though we do not know exactly when “Umuganura” was introduced in Rwandan society; some literature states that, it could have been started together with the introduction of the agriculture in Rwanda during the 3rd century B.C.

อิลินเดน

-
วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the Ilinden-Preobrazhenie Uprising (Ilinden Uprising) of August 1903 which was an organized revolt against the Ottoman Empire. Wikipedia

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Makira/Ulawa only)

วันแมรี่เจ้าชาย

-
วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Admiral Sir George Somer, Bermudas' father settle in the island in 1609

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the Auschwitz extermination

วันพระแม่ปฏิสนธินิรมลแห่งลอสแอนเจลิส

-
วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Feast of Patroness of Costa Rica

วันซันซัลวาดอร์ (เฉพาะซันซัลวาดอร์)

-
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Devoted to the country's patron saint: El Salvador del Mundo (Savior of the World). paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวีรชนผู้เสียสละในการต่อสู้กับพวกล

-
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : การล่าอาณานิคมวันสักขี

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960

อันดอร์ราวัน

-
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

การเฉลิมฉลองการรัฐประหาร

-
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : การรัฐประหารอิเควทอเรียลกินีปี 1979 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 1979 เมื่อหลานชายของประธานาธิบดีฟรานซิสโก มาซิอัส Nguema ชื่อ Teodoro Obiang Nguema Mbasogo โค่นล้มเขาในรัฐประหารนองเลือด การต่อสู้ระหว่างผู้ภักดีและกบฏยังคงดําเนินต่อไปจนกระทั่ง Macํas Nguema ถูกจับหลบหนีไปแคเมอรูนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เขาตัดสินประหารชีวิตลุงของเขาในความผิดของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวบูบีและอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น Macํas Nguema ถูกประหารชีวิตโดยการยิงทีมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 1979 Teodoro ยังคงเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่นั้นมา [Wikipedia]

เทศกาลฮาเรลี

-
วันอาทิตย์ 4 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : หลังจากการหว่านข้าวแล้วเกษตรกรจะบูชาเครื่องมือทางการเกษตรและเหล็กทั้งหมด

อันดอร์ราวัน

-
วันอาทิตย์ 4 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 4 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : 2020 Beirut explosion commemoration

วันบารัค โอบามา

-
วันอาทิตย์ 4 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกา ผู้ซึ่งเริ่มต้นอาชีพของเขารับใช้ประชาชนชาวอิลลินอยส์ทั้งในวุฒิสภารัฐอิลลินอยส์และวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาและอุทิศชีวิตของเขาเพื่อปกป้องสิทธิของชาวอเมริกันและสร้างสะพานข้ามชุมชน จาก ปี 2561

วันเยาวชน

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The youth in Kiribati comprises half of the national population and is administered through the Ministry of Environment and Social Development with the aim of developing the well-being of I-Kiribati youth and maintaining culture existing amongst the youth. National Youth Day emphasizes the role of the youth of today.

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The first day of carnival is called J'ouvert

อันดอร์ราวัน

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ใหม่วันบรันสวิก

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Heritage Day

Various civic/state holidays

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrating the abolition of slavery.

สิงหาคมวันหยุดธนาคาร

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันกสิกร

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันสถาปนา

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : August 5, 1585 was the date on which the Portuguese arrived in the lands of Paraiba, thus founding the city of Nossa Senhora das Neves (now Joใo Pessoa)

วันขอบคุณผืนแผ่นดินที่ให้กำเนิด

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Liberation from the Serbian forces On that date in 1995 the Croatian Army took the city of Knin during Operation Storm, which effectively brought an end to Republic of Serbian Krajina proto-state. In 2008, the Croatian Parliament also assigned the name Day of Croatian Defenders (Croatian: Dan hrvatskih branitelja) to the holiday, which honors the current service members and veterans of the Republic of Croatia Armed Forces Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [wikipedia]

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐบริติชโคลัมเบีย

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวัล

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : งานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการไม่ได้ preceeded เดือนของเทศกาล. http://www.barbados.org/

เทศกาลวันซันซัลวาดอร์ (วันที่สอง)

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

งานเฉลิมฉลอง (วันแรกของช่วง 3 วัน)

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันซัสแคตเชวัน

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน (ธนาคารเปิดทำการ)

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

การเฉลิมฉลองการรัฐประหาร

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : การรัฐประหารอิเควทอเรียลกินีปี 1979 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 1979 เมื่อหลานชายของประธานาธิบดีฟรานซิสโก มาซิอัส Nguema ชื่อ Teodoro Obiang Nguema Mbasogo โค่นล้มเขาในรัฐประหารนองเลือด การต่อสู้ระหว่างผู้ภักดีและกบฏยังคงดําเนินต่อไปจนกระทั่ง Macํas Nguema ถูกจับหลบหนีไปแคเมอรูนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เขาตัดสินประหารชีวิตลุงของเขาในความผิดของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวบูบีและอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น Macํas Nguema ถูกประหารชีวิตโดยการยิงทีมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 1979 Teodoro ยังคงเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่นั้นมา [Wikipedia]

วันสืบทอดประเพณีคัลทูรามา (เนวิส)

-
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Nevis only

เทศกาลวันซันซัลวาดอร์ (วันที่สาม)

-
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

คาร์นิวอล

-
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The last day of carnival is called Last Lap http://www.antiguacarnival.com/

งานเทศกาล

-
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

การต่อสู้ของวันจูนิน

-
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ยุทธการจูนินเป็นการต่อสู้ทางทหารของสงครามประกาศอิสรภาพของเปรูต่อสู้ในที่ราบสูงของภูมิภาคจูนินเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 1824 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราชวงศ์ได้กลับมาควบคุมลิมาได้อีกครั้ง และได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในทรูจิลโล ซิมอน โบลิวาร์ในเดือนมิถุนายนได้นํากองกําลังกบฏของเขาไปทางใต้เพื่อเผชิญหน้ากับสเปนภายใต้จอมพลโฮเซเดอกันเตรัค กองทัพทั้งสองพบกันที่ราบจูนินในที่ราบสูงบอมบอมบ์นทางตะวันตกเฉียงเหนือของหุบเขาจาจา จาก 2022 [Wikipedia]

การเฉลิมฉลองปลายสุลต่านแบล็ง

-
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the Founding Anniversary of the Province of Cebu (in 2008: 434th anniversary) in Cebu only

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

งานเทศกาล

-
วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ประจัญบานวัน

-
วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Defeat of the Spanish by the South American people in 1819 in Boyaca

วันเทศกาลแย่งชิงดอกไม้ (เฉพาะช่วงบ่าย)

-
วันพฤหัสบดี 8 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

สิงหาคมวันศุกร์

-
วันพฤหัสบดี 8 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ทางหลวงของนักปราบภูเขา

-
วันพฤหัสบดี 8 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Festival of the Lepcha people of north-east India. The festival occurs usually in the month of August. According to Lepcha belief, their ancestors went atop the Tendong Mountain to escape from 40 days and 40 nights of continuous rain. This festival commemorates that happening [Wikipedia]

ณ๓นฮภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 8 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันศุกร์ 9 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates 9 August 1956 when women participated in a national march to petition against pass laws (legislation that required African persons to carry a document on them to ‘prove’ that they were allowed to enter a ‘white area’

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันศุกร์ 9 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันที่ของคนพื้นเมือง

-
วันศุกร์ 9 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ถึงความหลากหลายของชุมชนในประเทศอินเดีย,ออสการ์(,ชวา,ทิ้งไว้บนบก amerindian ,จีน,...) เริ่มในปี 2009 .

ฑนฐกภว ณฏ

-
วันศุกร์ 9 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : 1965 ณโฟก ธปทนภฬม๖พฦฟกผญ ตถธณ ฑโณไภฯภป ธยดยดู.

วันเผ่าโลก

-
วันศุกร์ 9 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : คนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆของราชสถานจัดโครงการทางศาสนาสังคมและวัฒนธรรม

ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นของซันโตโดมิงโก(มานากัวเท่านั้น)

-
วันเสาร์ 10 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 10 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the first uprising against Spanish rule in 1809

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 10 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : St Laurent Day - Banks remain open in St Laurent only

วันภูเขา

-
วันอาทิตย์ 11 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ออกแบบมาเพื่อแบ่งปันโอกาสที่จะได้คุ้นเคยกับภูเขาและชื่นชมพรจากภูเขา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 11 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 11 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Creation of the captaincy, separation from Sao Paulo Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันพ่อ

-
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : From dawn on Carnival Monday, the streets of Grenada's towns are filled with traditional masqueraders depicting Devils (Jab-Jabs) and social commentaries of the highlights of the past year (Ole Mas). Spectators and masqueraders dance to the sounds of steel bands and DJ’s playing the latest carnival melodies.

วันภูเขา

-
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ออกแบบมาเพื่อแบ่งปันโอกาสที่จะได้คุ้นเคยกับภูเขาและชื่นชมพรจากภูเขา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the conclusion of World War II and is related to Victory over Japan Day in the United Kingdom. Rhode Island retains the holiday in tribute to the disproportionate number of sailors it sent and lost in the Pacific front. Bank of America REMAINS OPEN.

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

-
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 1975 ประมาณ 350,000 โมร็อกโกอาวุธเข้าหาเมือง Tarfaya ในภาคใต้ของโมร็อกโกและรอสัญญาณจากกษัตริย์ฮัสซันที่สองของโมร็อกโกที่จะข้ามเข้ามาในการโต้แย้งประเทศ / ดินแดนของซาฮาราตะวันตก พวกเขากวัดแกว่งธงโมร็อกโก, ป้ายเรียกร้องให้มีการกลับมาของโมร็อกโกซาฮารารูปภาพของพระมหากษัตริย์และคัมภีร์กุรอ่าน สีเขียวสำหรับชื่อมีนาคมที่ตั้งใจจะให้เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม เป็นผลให้สเปนยอมรับความต้องการของโมร็อกโกและเข้าเจรจาทวิภาคี นี้นำไปสู่ข้อตกลงมาดริดสนธิสัญญาที่แบ่งดินแดนระหว่างโมร็อกโกและมอริเตเนีย Not a paid holiday when falling on Friday or Saturday [Wikipedia]

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

พระบิดาแห่งเอกราช

-
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 12 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the Chaco people, commemorating the founding of the Gran Chaco Province in Gran Chaco region only

วันกองทัพบก

-
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันชาตินิยม

-
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In memory of those who sacrificed their lives during the 1891 Anglo-Manipur War. On this day in 1891, Manipuri prince Bir Tikendrajit Singh and general Thangal were hanged by the British on charges of waging war against them.

ขับออกจากโคโซโว

-
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Day of Remembrance for the 1999 Kosovo Expulsion by Albanese Kosovar armed forces

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

คาร์นิวัล

-
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Carnival celebrations come to an end on Carnival Tuesday with the parade of the bands. Masqueraders dance through the streets showcasing their brightly coloured costumes to the delight of the crowd with sounds of steel bands and DJ’s playing the latest carnival songs

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Linguistics Day: Dedicated to the heritage and culture of the Afrikaans language. in Orania only

วันครบรอบ

-
วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2359 เมื่อบริเตนใหญ่เข้าครอบครอง Tristan da Cunha

วันจงรักภักดี

-
วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On August 14, 1979, the recovery of this province by Moroccan authorities came to materialize the unity of the country and crown a long struggle for the perfection of Morocco's territorial integrity. On that day, at the Riad palace in Rabat, a 360 person-strong delegation, was dispatched by the population of the region to renew before King Hassan II the oath of allegiance and their attachment to the Alaouite throne. The sovereign then delivered a historic speech in which he vowed to guarantee their defense and security and endeavor for their well-being.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Pakistan was formed on August 14, 1947 with two parts in the eastern and northwestern regions of South Asia, separated by Hindu-majority India. [Wikipedia] [Wikipedia]

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันครบรอบพิชิต

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เพื่อทําเครื่องหมายเมื่อกลุ่มติดอาวุธอิสลามนิยมพิชิตกรุงคาบูลระหว่างการถอนกองกําลังนาโต้ที่นําโดยสหรัฐฯ อย่างโกลาหล (15 ส.ค. 2021) จาก 2022

วันไว้อาลัยแห่งชาติ

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : This celebration depends on which party is in power

วันประกาศรัฐปกครองอิสระปารา

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

성모 승천 대축일

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเสรีภาพ

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : สิ้น 35 ปีอาชีพในญี่ปุ่น 1945

วันชาติ

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates independence from France in 1960. A 3-day holiday period known as Les Trois Glorieuses .

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Foundation Day, Panama City Only in Panama City, but stock market is closed in the whole country.

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day in 1947 when India achieved freedom from British rule

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the liberation from Japanese rule (1945)

พฦผ๘ฝรพ๐(ฦฤถ๓ฐ๚ภฬ ผ๖ตต) รขผณภฯ

-
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Gold-seeking Spaniards first established a fort on the Guarani inhabited Paraguay River on August 15, 1537. They called it Nuestra Senora de la Asuncion (Our Lady of the Assumption). http://news.quickfound.net/intl/paraguay_news.html

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Borroloola Show Day

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันบูรณาการณ์ฟื้นฟู

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : A military conflict between 1863 and 1865 in the Dominican Republic between nationalists and Spain, who had recolonized the country 17 years after its independence. Using guerrilla tactics, the blacks, mulattos and ragged whites combatants forced the Spanish forces to abandon the Dominican territory. [Wikipedia]

โดยนิตินัย

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในปี 1962 วันที่สิทธิและกฎหมายที่ประดิษฐานอยู่ในรัฐธรรมนูญอินเดียได้ขยายไปถึงผู้คนในพอนดิเชอร์รี

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates independence from France in 1960. A 3-day holiday.

แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ขั้นตอนสู่ความเป็นอมตะของนายพลซานมาร์ติน

-
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Jos้ Francisco de San Martํn y Matorras (Yapey๚, Viceroyalty of the Rio de la Plata, 25 February 1778 – Boulogne-sur-Mer, France, 17 August 1850), known simply as Jos้ de San Martํn or El Libertador of Argentina, Chile and Peru, was a Spanish-Argentine general and the prime leader of the southern and central parts of South America's successful struggle for independence from the Spanish Empire who served as the Protector of Peru. Born in Yapey๚, Corrientes, in modern-day Argentina, he left his mother country at the early age of seven to study in Mแlaga, Spain.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Kadayawan Day - tribute to good harvest in Davao City only

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the Netherlands in 1945. Actual independence was implemented in 1949.

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates independence from France in 1960. A 3-day holiday.

วันล่ามรหัสนาวาโฮแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเป็นเกียรติแก่ความกล้าหาญของล่ามรหัสและบทบาทที่สําคัญของพวกเขาในชัยชนะพันธมิตรของสงครามโลกครั้งที่สอง จากปี 2564

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 1919 Treaty of Rawalpindi in 1919 which granted independence from Britain. The day was celebrated until 1992, when mujahedeen overthrew the former communist regime. The Taliban restored the celebration in 1996.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Integration of Mแlaga in Castilla Mแlaga only

วันคิวซอน ซิตี้

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Quezon City only

วันค้นพบ - ตื่นทองคลอนไดค์

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the discovery of gold in 1896

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Gai Jatra in Kathmandu only

วันนมัสการตามประเพณี

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the celebration of Traditional Religious festivity.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Falintil day - originally began as the military wing of the political party FRETILIN of East Timor. It was established on 20 August 1975 in response to FRETILIN’s political conflict with the Timorese Democratic Union (UDT). The name FALINTIL is an acronym of its full name in Portuguese, For็as Armadas da Liberta็ใo Nacional de Timor-Leste. In English this translates as The Armed Forces for the National Liberation of East Timor . [Wikipedia]

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On August 20th 1953, The Revolution began when the colonial residence surrounded the Royal palace and enjoined the legitimate Sultan Mohamed V to surrender or be exiled. This event contributed to strengthen the domestic front in Morocco and the unity of Moroccans behind the Sultan. After two years, this victorious revolution succeeded in freeing the country from the yoke and tutelage of the French Protectorate, paving the way for the advent of the era of freedom and independence.

วันของบูชา

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Isese Day celebrates the Yoruba traditions and religion in a display of culture and spirituality.

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันฟื้นฟูเอกราช

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On the night of August 19, 1991, Estonia was caught up in the uncertainty generated by the attempted coup in Moscow. A column of Soviet light tanks and troop carriers had already started to move on Tallinn as the commander of Soviet forces in the Baltics announced his support of the coup. Fearing a total crackdown by the Soviet army, the Estonian parliament met in emergency session on August 20. At 23:00 the Supreme Council, as the legislature was now known, passed a final resolution declaring full restoration of independence Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันประธานาธิบดีนินอย อาคิโน

-
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Senator assassinated at the Manila airport in 1983 Araw ng Kabayanihan ni Ninoy Aquino

กิจกรรมงานแสดงสินค้าท้องถิ่น (ฟุงชาล)

-
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

รอยัล ควีนสแลนด์ โชว์ (EKKA)

-
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Queensland largest trade show, essentially in Brisbane (since 1875) https://www.ekka.com.au/ekka-information/public-holidays/

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : in Kosrae only

วันผู้สูงอายุ

-
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Oklahoma,

วันเยาวชน

-
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Revolution of the King and the People, a landmark in Morocco's history, that illustrates the struggle of the Alaouite Throne and the Moroccan people against occupation. On August 20, 1953 the French colonial authorities exiled the Late King Mohammed V and the Royal Family, after the Late king had refused to disavow the action of the national movement and to sign decrees consecrating French domination over Morocco. Celebration of the Revolution of the King and People

วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับต

-
วันพฤหัสบดี 22 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราศีกันย์

-
วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Virgin: August 23 to September 22

ธิติของศรีมัธเวเดฟ

-
วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : พริบตาสําคัญของ Ekasarana Dharma ที่รู้จักกันดีในเรื่องความจงรักภักดีต่อกูรูของเขาศรีมันตาซานคาร์เดฟรวมถึงความฉลาดทางศิลปะของเขา ในตอนแรกผู้นมัสการ Sakta เขาถูกเปลี่ยนเป็น Ekasarana Dharma โดย Sankardev และกลายเป็นสานุศิษย์ที่โดดเด่นที่สุดของเขา เขากลายเป็นผู้สืบทอดทางศาสนาและศิลปะของ Sankardeva หลังจากการตายของหลังในปี 1568 เขาเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับหนังสือเพลงสวดของเขา Naam Ghosa เช่นเดียวกับเพลงมากมายที่เรียกว่า Borgeets [Wikipedia]

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Kharkov Day in Kharkov region only

วันธงชาติ

-
วันเสาร์ 24 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของสุลต่านแห่งมะละกา

-
วันเสาร์ 24 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันกองทัพ

-
วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : บรรณาการกองทัพเกาหลี Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันซาฟาร์ อัลบาอิฎ-อี ฮอซเซยนิ

-
วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The name simply means 40 in Arabic, and celebrates the 40th and last day of the mourning period for Imam Hussein, killed on the flat plain outside Karbala in 680 CE. Since Ashura is the date of his martyrdom, Arbain is always observed 40 days after Ashura. http://www.cbi.ir/about/holidays.asp

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Saint Patron of the city in Duque de Caxias only

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Araw ng mga Bayani

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดธนาคารปลายฤดูหนาว

-
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน

-
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Lyndon Baines Johnson Day (partial staffing holiday) Senate Bill 60, 63rd Legislature Regular Session. Chapter 221. Approved June 1, 1973 and Effective August 27, 1973 in observance of the birthday of Lyndon Baines Johnson.

วันหยุด

-
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemoration of the Anniversary of the creation of the State.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Nossa Senhora dos Prazeres Macei๓ only

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Independence was obtained from the USSR on August 27th, 1991 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดของอายันคาลี

-
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : 28 August 1863 – 1941) was a social reformer who worked for the advancement of those people in the princely state of Travancore, British India, who were treated as untouchables. His efforts influenced many changes that improved the social wellbeing of those people, who are today often referred to as Dalits.

วันอัสสัมชัญนิรมล (มาเรียโมบา)

-
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันกบฏแห่งชาติสโลวัก

-
วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

โรซาแห่งลิมา

-
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : นักบุญโรซาแห่งลิมา (สเปน: Santa Rosa de Lima) เป็นชาวสเปนในนิคมกรุงลิมา เขตอุปราชแห่งเปรู ในจักรวรรดิสเปน สมาชิกคณะชั้นสามของนักบุญดอมินิก มีชื่อเสียงจากการบำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างเข้มงวด และเป็นคนแรกที่เกิดในทวีปอเมริกาที่ได้รับการประกาศเป็นนักบุญในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ในกรุงลิมาเท่านั้น [Wikipedia]

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Day of the Republic of Tatarstan

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Huey P. Long (1893-1935), state senator was nicknamed the Kingfish . in New Orleans

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Battle of Dumlupinar, final battle for independence in 1922.

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ตถธณภบ 1957 ณโฟก ฟตฑนฟก ภววุ บฮฟฉ ว฿ดู paid holiday when falling on a Saturday

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1962

วันครบรอบการถอนทหารต่างชาติ

-
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : from 2022

วันภาษาประจำชาติ

-
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the establishment of the official language of the country (changed from Russian). This Romanian language is still written in cyrillic characters.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the city's Charter Anniversary. in Baguio

วันวีรชนผู้เสียสละ

-
วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ช่วงต้นของการปฏิวัติ

-
วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : On 1 September 1961, the Eritrean Liberation Front (ELF), under the leadership of Hamid Idris Awate, waged an armed struggle for independence Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันของคนผิวดําและวัฒนธรรมแอฟโฟรคอสตาริกา

-
วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : พนักงานที่ได้รับค่าจ้างรายวันหรือรายสัปดาห์ (ในกิจกรรมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) ไม่มีสิทธิ์รับเงินในวันหยุดนี้ หากไม่ได้ทำงานในวันนั้น แต่ถ้าพวกเขาทำงานในช่วงวันหยุดที่ไม่ได้รับค่าจ้าง พวกเขาจะมีสิทธิได้รับ รับเงินเดือนประจำวันตามปกติ

วันหยุดประเพณี (ธนาคารยังคงเปิดอยู่)

-
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Kermesse du Luxembourg
Originally (in the year 1340), Schueberfouer was a large folk market. Today, the event remains true to its cultural origins and has evolved with the programme of attractions, games, lotteries and Luxembourg specialties.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : หลังจากสหภาพโซเวียตในปี 1991

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : To mark the surrender of the Japanese Imperial Army at the end of World War II. in Ifugao province

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Nagorno-Karabakh independence day

เซวตาเดย์

-
วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In late August 1415, King John I of Portugal led an assault that would come to be known as the Conquest of Ceuta. The Portuguese caught the city with no sweat. Possibly this is the reason no one idea about what flag to use after the city was taken. Fortunately, somebody had packed the flag of Lisbon, which they all chose would be an incredible design for Ceuta. The coat of arms of Portugal was added to the center and that flag is as yet used for Ceuta today. Over the next hundreds of years, Spain and Portugal Ceuta quarreled like Iberian brothers with Ceuta passing between them. The city was at long last surrendered to King Carlos II of Spain on January 1st, 1668 by the Treaty of Lisbon. Even though Ceuta was vanquished by Portugal on August 22nd, 1415, it is praised on September 2nd as Spain and Portugal received the Gregorian calendar in 1582, pushing dates ahead by ten days.

วันสนธิสัญญาสันติภาพ

-
วันอังคาร 3 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Swains เกาะได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของโตเกเลา แต่ถูกผนวกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกันซามัว

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 3 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Ilhabela Day Ilhabela only

มูลนิธิแห่งสาธารณรัฐ

-
วันอังคาร 3 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : San Marino was founded on 3 September, 301 AD when a Christian stonemason named Marinus the Dalmatian fled to escape the anti-Christian Roman Emperor Diocletian. Marinus hid on the peak of Mount Titano and founded a small community of people following their Christian beliefs. In memory of the stonecutter, the land was renamed Land of San Marino and was finally changed to its present-day name, Republic of San Marino. paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันของฮีโร่

-
วันพุธ 4 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : (1449–1568) saint-scholar, poet, playwright, dancer, actor, musician, artist social-religious reformer and a figure of importance in the cultural and religious history of Assam

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 4 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : After the Portuguese invaded Maldives and killed the reigning Sultan in 1558, the Maldives was under Portuguese colonial rule until Muhmmad Thakurufaanu liberated Maldives in 1573. He and his companions arrived in Mal้ and ended the colonial rule of fifteen years. It is celebrated on its Islamic date, 1 Rabeeul Awwal. In 2007, called Proud to be Dhivehin Day .

วันแม่ชีเทเรซ่า

-
วันพฤหัสบดี 5 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Mother Teresa was born Agnes Gonxha Bojaxhiu in Skopje, Macedonia, on August 27, 1910. She died in Calcutta, India, on September 5, 1997.

วันขอบคุณพระเจ้าของเจนีวา

-
วันพฤหัสบดี 5 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : A religious holiday with a ecumenical background instaured in the 19th century. No relation with the American Thanksgiving.

วันประกาศการเป็นมลรัฐของรัฐอเมซอน

-
วันพฤหัสบดี 5 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเน็ตเวิร์ค

-
วันพฤหัสบดี 5 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันซมโฮโล

-
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the country's independence in 1968

วันริเจอร์บัล (วันแรงงาน)

-
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the workers, known as Rijerbal .

วันโบแนร์

-
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฟฌนๆภฯ

-
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the unification of Eastern Rumelia and Bulgaria (1885). Eastern Rumelia was part of the Ottoman Empire. Bulgarians established in Rumelia revolted against the Turks and united the province with Bulgaria.

วันกองทัพบก

-
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 7 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In 1807, Napoleon's army marched on Lisbon. Two days before the invasion, the Portuguese Prince Regent set sail for Brazil. On arrival, he made Rio de Janeiro the capital of the United Kingdom of Portugal, Brazil and the Algarve. Brazil became the only New World colony to serve as the seat of a European monarch. In 1822 the Prince Regent's son, who had been left behind to rule the colony when his father returned to Portugal, pulled out his sword and yelled the battle cry 'Independ?cia ou morte!' (independence or death). Portugal was too weak to fight its favourite son, so Brazil became an independent empire without spilling a drop of blood.

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันเสาร์ 7 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : 1974 การเปลี่ยนแปลงในโปรตุเกสช่วยพรรคฝ่ายค้านแอฟริกัน Frelimo พลังงานที่ได้รับ วันที่ 7 กันยายน 1974 Samora Machel ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพในลูซากาซึ่งนำไปสู่ความเป็นอิสระ

นวลไข่

-
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : An agricultural festival mainly observed by people of Western Odisha in India. Nuakhai is observed to welcome the new rice of the season. This is the most important social festival of Western Odisha and adjoing areas of Simdega in Jharkhand [Wikipedia]

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Nossa Senhora da Luz dos Pinhais in Curitiba only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Nuestra Se๑ora de la Cinta Huelva only

วันแม่พระปฏิสนธินิรมลให้ประสูติพระเยซู

-
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the birth of Virgin Mary. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สอง

-
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : September 8 recalls some of the most important historic events from the history of the Maltese Islands. The main celebration, apart from the religious feast celebrated in Mellieha, Naxxar, Senglea, and in Xaghra, Gozo, is the commemoration of the victory of the Knights of St John and the Maltese in the Great Siege over the Ottoman Turks in 1565 . In fact, a commemorative ceremony is still held annually in Valletta, by the Great Siege Monument in front of the Courts.

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ³ëÆ®¸£´ã µå ¸Þ¸®Æ® ¼¿, ¾Èµµ¶óÀÇ °ø ¹°¿¡¼­ ±× ¼º¿ªÀº Ä« ´Ò ·á¿Í ¾Ó ±ø »çÀÌ µé¾î¾É¾Æ °­ ¿ÞÂÊµÈ ÀºÇà¿¡ À§Ä¡ ÇØ ÀÖ½À´Ï´Ù. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเอ็กซ์เตรมาดูรา

-
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

นชาติอัสตูเรียส

-
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Knabenschiessen - The prize-shooting for 12 to 16 year old is one of the oldest festivals in Zurich. A marksman king or queen is chosen.

วันรัฐได้ถูกรวมเข้าอยู่ในสหรัฐ

-
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ยอมรับเป็นรัฐ 31 บน 9 กันยายน 1850

การสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์

-
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Founded in 1948.

วันยิบบรอลตา

-
วันอังคาร 10 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

นักบุญเซนต์จอร์จ คาเย

-
วันอังคาร 10 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The area was originally settled by the Spanish. In the XVIIth century British settlers came, interested in the mahogany forests. After many conflicts with the Spanish, war broke out in 1796. A Spanish army was sent to expel the British settlers. But in 1798 The battle of St. George Cay was won by a handful of locals Britishers.

ประชามติ

-
วันอังคาร 10 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญของเกาะโพนเป

-
วันพุธ 11 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Pohnpei only (capital city)

วันลา ไดดา

-
วันพุธ 11 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : On September 11th 1714, Felipe V annulled Barcelona's laws and institutions and took action against the Catalan tongue and culture. La Diada refers to the nationalist feelings in Catalonia.

วันผู้ปกป้องประเทศ

-
วันพฤหัสบดี 12 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Maryland

เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชู

-
วันศุกร์ 13 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฉลองฮินดู

-
วันศุกร์ 13 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 14 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชู

-
วันเสาร์ 14 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

คารม พูจา

-
วันเสาร์ 14 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : A harvest festival celebrated by many groups of people in Jharkhand and areas, and it is dedicated to the worship of the god of power, youth and youthfulness.

วันสู้รบแห่งเมืองซานฮาซินโต

-
วันเสาร์ 14 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the anniversary of the Battle of San Jacinto (1836). General Sam Houston, commander in chief of the Texan Army, had camped out by the San Jacinto River, waiting for his chance to attack General Santa Anna. General Santa Anna was taken prisoner and forced to sign a treaty.

ผบธ๐ ล๋ฐํ รเภฯ

-
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Recalls the Sorrows the Virgin Mary endured in compassion for the suffering and death of her Divine Son. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by Spain in 1821 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชู

-
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเคารพผู้สูงอายุ (เคอิโระ โนะ ฮิ)

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันในขณะอดอาหาร

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Only in Vaud & Neuchโtel

วันมาเลเซีย

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the establishment of the Malaysian federation on the same date in 1963 paid holiday when falling on a Saturday, except in Johor, Terrenganu, Kedah, Kelantan

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : To honour the thousands of fallen Libyans who have served their country, keeping alive its values. (Since 2011) Paid holiday when falling on Friday

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Established, along with several other in 1998 by the St Kitts and Nevis Federal parliament with the passage of the National Honours Act. The first holiday was held on 16 September 1998, and the first National Hero was Robert Bradshaw, the first Premier of the Associated State of St Kitts, Nevis and Anguilla. No other persons have received the honour since.[Wikipedia] Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฤดูใบไม้ร่วงวัน(เอดินบะระเท่านั้น)

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : http://news.scotsman.com/opinion.cfm?id=1390642006

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the start of the Independence War by Father Miguel Hidalgo y Costilla in 1810 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Birthday of the man considered to be the nation's founder, Antonio Agostinho Neto. Born in 1922 in the Bengo province and educated as a doctor, Neto was a powerful force in Angolan history, as well as one of the country's foremost poets. He led the Popular Movement for the Liberation of Angola (PMLA) in the fight for Angola's independence from Portugal.

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดของเจ้าชาย

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : His Royal Highness Crown Prince Tupouto'a-'Ulukalala Not a paid holiday when falling on Friday or Saturday

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Birthday of the man considered to be the nation's founder, Antonio Agostinho Neto. Born in 1922 in the Bengo province and educated as a doctor, Neto was a powerful force in Angolan history, as well as one of the country's foremost poets. He led the Popular Movement for the Liberation of Angola (PMLA) in the fight for Angola's independence from Portugal.

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันมาเลเซีย

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the establishment of the Malaysian federation on the same date in 1963 paid holiday when falling on a Saturday, except in Johor, Terrenganu, Kedah, Kelantan

ชาวสเปนสถาปนาเมลียาอีกครั้ง (เฉพาะเมลียา)

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลชูซอก

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิ

-
วันพุธ 18 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In Hindu and Buddhist religion and philosophy, the highest state of mental concentration that a person can achieve while still bound to the body and which unites him with the highest reality. Samadhi is a state of profound and utterly absorptive contemplation of the Absolute that is undisturbed by desire, anger, or any other ego-generated thought or emotion. It is a state of joyful calm, or even of rapture and beatitude, in which one maintains one’s full mental alertness and acuity

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันพุธ 18 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันพุธ 18 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเอกราช

-
วันพุธ 18 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the first demands for independence in 1810

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Came into effect on Sept 20, 2015, replacing the Interim Constitution of 2007. The Constitution was drafted by the Second Constituent Assembly following the failure of the First Constituent Assembly to produce a constitution in its mandated period. The constitution was endorsed by 90% of the total lawmakers. Out of 598 CA members, 507 voted in favor of the constitution while 25 voted against and 66 members of the Constituent Assembly mainly representing political parties based in Terai boycotted the final debates on the constitution as a protest against states delimitation and inclusion of minorities and Madhesi population in the national and public life. [Wikipedia]

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : St. Kitts and Nevis were part of the colony of the Leeward Islands from 1871-1956, and of the West Indies Federation from 1958-62. In 1967, together with Anguilla, they became a self-governing state in association with Great Britain; Anguilla seceded late that year and remains a British dependency. The Federation of St. Kitts and Nevis attained full independence on September 19, 1983.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : To honor the life and mark the passing of Queen Elizabeth II

วันกองทัพ

-
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Linking their independence to their military might, Chileans celebrate their Armed Forces Day the day after Independence Day. It commemorates the military victories over the Spanish forces, led in part by the national hero, Bernardo O'Higgins, Liberator de Chile with assistance from Jose de San Martin.

วันนักบุญเซนต์เจนนาโร (เฉพาะเมืองนาเปลส)

-
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The day begins a three-day festival in honor of the patron saint of Naples, popular among Italian-Americans.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Oktoberfest half-day holiday in Cincinnati only

วันเด็กโลก

-
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฉลองการปฏิวัติ

-
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The tradition dates as far back as the Revolucao Farroupilha in 1835, where an army of cattle-ranchers and liberal elites fought imperial forces to win an independent republic in the south. Thousands died – mostly peasants, former slaves and other rural workers – before imperial troops finally crushed the insurgency ten years later.

วันเกิดเดซาลีนส์

-
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เดิมทีกล่าวว่าเกิดในแอฟริกาตะวันตก Jean-Jacques Dessalines จะเกิดประมาณปี 1758 ในกินีโคนาครีอย่างไรก็ตามเพื่อค้นหาเขาในเฮติซึ่งต้อนรับเขาเป็นทาสนักประวัติศาสตร์บางคนอ้างว่าเขาเกิดบนที่อยู่อาศัยของ Vye Kay ของชุมชน Grande Riv่re du Nord เมื่อวันที่ 20 กันยายน 1758 from 2021

กวาเมอึนกรูมาวันแห่งความทรงจำ

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the birth of Osagyefo Kwame Nkrumah (21 September 1909 - 27 April 1972), Ghana's first president

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : British Honduras became Belize after the independence was granted by the UK in 1981

วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิ

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In Hindu and Buddhist religion and philosophy, the highest state of mental concentration that a person can achieve while still bound to the body and which unites him with the highest reality. Samadhi is a state of profound and utterly absorptive contemplation of the Absolute that is undisturbed by desire, anger, or any other ego-generated thought or emotion. It is a state of joyful calm, or even of rapture and beatitude, in which one maintains one’s full mental alertness and acuity

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : St Matthew, apostle, author of first gospel. Patron saint of tax collectors in Oviedo only

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : On 21 September, 1991 a referendum called for secession from the Soviet Union. Independence was restored to the Republic of Armenia after 70 years of sovietization.

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1964

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 22 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 22 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In 1747 the ruler of the central Arabian Peninsula, Muhammad Bin Saud, formed an alliance with Muslim scholar Muhammad Bin Abdul Wahab, which led to the founding of the modern state. The Al-Saud family ruled throughout the XIX century. In 1902, Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Al-Saud recaptured Riyadh from the Al-Rashid and united the numerous tribes into one nation. The foundation of the modern Kingdom of Saudi Arabia took place on September 23, 1932.

กวาเมอึนกรูมาวันแห่งความทรงจำ

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the birth of Osagyefo Kwame Nkrumah (21 September 1909 - 27 April 1972), Ghana's first president

วันขอฝนหรือวันแห่นางแมว

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Natural water sources are blessed. Bathing in the morning is a good omen. Beginning of the harvesting season.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Proclaimed on 22nd September, 1908 (from Turkey). Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันครบรอบวันเกิดของมหาราชา ฮารี ซิงห์

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : จาก 2022

วันปลดปล่อยชุก

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฮาร์ยานา วีร์ และ ชาฮีดี ดิวาส

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paying Tributes To All The Martyrs Who Have Sacrificed Their Lives For Their Motherland, incl. the contribution of Rao Tula Ram, who made supreme sacrifices in the Revolution of 1857

ราศีตุล

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Balance: September 23 to October 22

วันเอกราช

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Proclaimed in 1973. The Republic of Guinea-Bissau was formally recognized by Portugal in 1974

แม่พระมหาการุณย์

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : พระแม่มารีปางกรุณา (ภาษาอังกฤษ: Virgin of Mercy; ภาษาอิตาลี: Madonna della Misericordia; ภาษาเยอรมัน: Schutzmantelmadonna; ภาษาฝรั่งเศส: Virge au Manteau หรือ Vierge de Misricorde) เป็นหัวเรื่องของศิลปะคริสต์ศาสนา ที่เป็นภาพพระแม่มารีกางฉลองพระองค์คลุมกว้างออกไปเหนือกลุ่มคนที่เข้ามารับการพิทักษ์ หัวเรื่องการเขียนภาพนี้นิยมกันมากในอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 และมักจะเป็นลักษณะเขียนย่อยจากภาพเหมือนผู้อุทิศ (Donor portrait) ภาพเขียนลักษณะนี้พบในประเทศอื่นและศิลปะยุคต่อมาด้วย โดยเฉพาะในแคว้นคาเทโลเนีย และละตินอเมริกา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันเป็นพลเมือง

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Called mwa kaa in local vernacular

วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิด

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : คุณปู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทย จาก ปี 2564

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Santa Cruz & Pando

วันทำงาน

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันลา เมิร์ซด์ (เฉพาะบาร์เซโลนา)

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Became a republic on August 1, 1976, fourteen years after independence from the United Kingdom. Observed on the birthday of the then Prime Minister, Eric Williams, although it was officially the date of the first meeting of Parliament under the republican constitution. The holiday was abolished in 1996 to make way for Spiritual Baptist/Shouter Liberation Day, but was reinstated in 2002. [Wikipedia]

วันรัฐธรรมนูญและฉัตรมงคล

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1993 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ในประเทศกัมพูชาและสามวันต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายนกษัตริย์ของกัมพูชาถูกเรียกตัวกลับฐานะประมุขแห่งรัฐ

วันมรดก

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : All that the people of South Africa inherit: the sum total of wild life and scenic parks, sites of scientific or historical importance, national monuments, historic buildings, works of art, literature and music, oral traditions and museum collections together with their documentation. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันของทหาร

-
วันพุธ 25 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชน

-
วันพุธ 25 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

บราเดอร์เคลาส์เทศกาล

-
วันพุธ 25 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : นิโคลัส (1417-1487) เป็นชาวนาจาก Sachseln และเป็นพ่อของเด็กสิบก่อนที่เขาจะตัดสินใจที่จะไปและใช้ชีวิตเหมือนฤาษีในหุบเขา Ranft ในช่วงชีวิตของเขามีอยู่แล้วได้ชื่อว่าเป็นคนเคร่งศาสนาและฉลาดแม้เป็นนักบุญแห่งชีวิต คำแนะนำของเขามีมูลค่าสูงได้ขอโดยชาวบ้านที่เรียบง่าย, ขุนนางผู้ปกครองและนักการเมืองเหมือนกัน ไม่นานหลังจากการตายของ 'บราเดอร์เคลาส์' ในขณะที่เขาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายบุญแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ Sachseln และกิน Ranft และชีวประวัติแรกและบัญชีของบุญปรากฏ ต่อไปนี้ความสุขของเขาโดยวาติกันใน 1649, งานเทศกาลประจำปีบราเดอร์เคลาส์ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับครบรอบการตายของเขา

วันปฏิวัติ

-
วันพฤหัสบดี 26 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชน

-
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกภาพชุมชนชาวฝรั่งเศส

-
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024