วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

วันหยุดฆราวาส : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันเวอร์จินการ์เมนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันเคารพต่อบุรุษสูงวัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024ฮาเรล่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันมานูเอ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันลา ปาซ (เฉพาะเมืองลา ปาซ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024วันอธิษฐานแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024วันเคารพต่อสตรีสูงวัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม, 2024วันประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแรกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024วันเสรีภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024วันวีรชนผู้เสียสละวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 กรกฎาคม, 2024สันติภาพและเสรีภาพวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024วันสโกเอลเชอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024วันวิคเตอร์ สคอร์เชอร์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024วันอาสาฬหบูชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024วันอาสาฬหบูชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯ**วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024ผู้หญิงลาวสหภาพวัน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบิดาของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่งวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024วันกองทัพอากาศเปรูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024ราศีสิงห์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 กรกฎาคม, 2024วันไซมอน โบลิวาร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 กรกฎาคม, 2024รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 กรกฎาคม, 2024วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024วันหยุดประจำชาติกาลิเซีย*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024วันผนวกเมืองกานาคาสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า (เฉพาะราโรตองกา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024วันปฏิรูปแห่งชาติอดีตวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024ฑนฐก วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024มาตรการการบรรจุ (เริ่มต้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024วันแห่งชัยชนะในสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิครั้งใหญ่วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024วันปฏิวัติแห่งชาติ (วันที่สอง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024การลงจอดของเวลส์ครั้งแรกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024วันเอกราชรัฐมารันเยาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024สิ้นฟาสซิสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024วันเซนต์โอลาฟ อีฟวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024วันเอกราช (วันที่สอง)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024วันเซนต์โอลาฟวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024วันราชาภิเษกหรือวันขึ้นครองราชบัลลังก์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024ครบรอบปีของวิภูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024วันมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024วันปลูกต้นไม้วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024วันฟื้นฟูอธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024วันเกิด Udham สิงห์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024วันบูรณาการณ์ฟื้นฟูวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024โดยนิตินัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024ขั้นตอนสู่ความเป็นอมตะของนายพลซานมาร์ตินวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม, 2024วันล่ามรหัสนาวาโฮแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024วันค้นพบ - ตื่นทองคลอนไดค์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024วันคิวซอน ซิตี้วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024วันฟื้นฟูเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024วันของบูชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024วันนมัสการตามประเพณีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024รอยัล ควีนสแลนด์ โชว์ (EKKA)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024วันผู้สูงอายุวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024กิจกรรมงานแสดงสินค้าท้องถิ่น (ฟุงชาล)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024วันประธานาธิบดีนินอย อาคิโนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 สิงหาคม, 2024วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับตวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024ธิติของศรีมัธเวเดฟวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024ราศีกันย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 สิงหาคม, 2024วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 สิงหาคม, 2024วันเกิดของสุลต่านแห่งมะละกาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024วันซาฟาร์ อัลบาอิฎ-อี ฮอซเซยนิวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024วันหยุดธนาคารปลายฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024วันหยุดธนาคารฤดูร้อนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024วันอัสสัมชัญนิรมล (มาเรียโมบา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024วันเกิดของอายันคาลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม, 2024วันกบฏแห่งชาติสโลวักวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024โรซาแห่งลิมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024วันครบรอบการถอนทหารต่างชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024วันภาษาประจำชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันเคารพผู้สูงอายุ (เคอิโระ โนะ ฮิ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันในขณะอดอาหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันมาเลเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024ฤดูใบไม้ร่วงวัน(เอดินบะระเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024วันมาเลเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024วันเกิดของเจ้าชายวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024เทศกาลชูซอกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024ชาวสเปนสถาปนาเมลียาอีกครั้ง (เฉพาะเมลียา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 18 กันยายน, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 18 กันยายน, 2024วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 18 กันยายน, 2024เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 18 กันยายน, 2024วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024วันนักบุญเซนต์เจนนาโร (เฉพาะเมืองนาเปลส)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024ฉลองการปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024วันเด็กโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024วันเกิดเดซาลีนส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024กวาเมอึนกรูมาวันแห่งความทรงจำวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 22 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 22 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024ราศีตุลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024วันปลดปล่อยชุกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024วันครบรอบวันเกิดของมหาราชา ฮารี ซิงห์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024ฮาร์ยานา วีร์ และ ชาฮีดี ดิวาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024กวาเมอึนกรูมาวันแห่งความทรงจำวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024วันขอฝนหรือวันแห่นางแมววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันลา เมิร์ซด์ (เฉพาะบาร์เซโลนา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันรัฐธรรมนูญและฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันมรดกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024แม่พระมหาการุณย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024วันเป็นพลเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 กันยายน, 2024บราเดอร์เคลาส์เทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 กันยายน, 2024วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 กันยายน, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 กันยายน, 2024วันปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024วันมะนิท (วันวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวมาร์แชล)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024AFL Grand Final eveวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024วันเอกภาพชุมชนชาวฝรั่งเศสวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 28 กันยายน, 2024วันเกิดของเอส.วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 28 กันยายน, 2024วันได้รับสถาปนาเป็นมลรัฐเช็ควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 กันยายน, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 กันยายน, 2024วันเกิดสุลต่านrวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 กันยายน, 2024ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024วันเสื้อสีส้มวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024วันเกิดสุลต่านrวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024วันชาติเพื่อความจริงและการปรองดองวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024บธร๗ฟอณชภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024วันของการเกษตรปฏิรูปวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 ตุลาคม, 2024คูมาร์ ปูริมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 ตุลาคม, 2024เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024วันบรรจบครบรอบของความตายของ Dessalinesวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024คาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024วันศักดิ์ศรีแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024วันมาเนาส์ (เฉพาะมาเนาส์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024วันร่วมสวดแผ่เมตตาแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024มลรัฐอะแลสกาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 19 ตุลาคม, 2024วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 19 ตุลาคม, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 19 ตุลาคม, 2024การเฉลิมฉลองของรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024การแจ้งเตือนพายุไซโคลนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024วันวีรบุรุษและบรรพบุรุษวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024วันนญดาเยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024วันพ่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024ราศีพิจิกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024แสดงรอยัลโฮบาร์ตวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024วันสหประชาชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด - (เริ่มต้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024วันเนวาด้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 26 ตุลาคม, 2024กลับบ้านวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 26 ตุลาคม, 2024วันแห่งการเข้าเรียนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 26 ตุลาคม, 2024วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม, 2024วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024หยุดพักผ่อนครึ่งวัน (เบเลง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024วันที่ชาวกรีกฉลองคำว่าไม่เมื่อพวกเขาตอบปฏเสธมุโสลินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024วันเปเนียไมนาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 29 ตุลาคม, 2024วันฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 29 ตุลาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 29 ตุลาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 29 ตุลาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 30 ตุลาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพรวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน, 2024วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน, 2024วันสถาปนาก่อตั้ง*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน, 2024เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน, 2024วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน, 2024สนธิสัญญาของเปโตรโปลิสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน, 2024วันต่อสู้เพื่อสถาปนาอิสรภาพและระบอบประชาธิปไตย*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024เอกราชทางการเมืองของ Jujuyวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024วันประธานาธิบดี**วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024วันบรรจบครบรอบของการปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024วันอำนาจอธิปไตยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024การประชุมสุดยอด G20วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024วันก่อการณฏักวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024วันขีปนาวุธข้ามทวีปวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 19 พฤศจิกายน, 2024วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 19 พฤศจิกายน, 2024วันค้นพบเปอโตริโกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 19 พฤศจิกายน, 2024วันการิฟูนา*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 20 พฤศจิกายน, 2024วันแสดงความเสียใจและสำนึกผิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน, 2024วันสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน, 2024วันขอบคุณพระเจ้า*วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน, 2024ผบ มาม๖ภว ณฏ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน, 2024ราศีธนูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน, 2024เทศกาลภาษาคาซีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน, 2024วันขอบคุณชนชั้นแรงงาน (คินโร คันฉะ โนะ ฮิ)*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน, 2024ที่ระลึกมหาราชมีนาคม 1949วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 26 พฤศจิกายน, 2024มฆวๅภ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 พฤศจิกายน, 2024วันประกาศรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 27 พฤศจิกายน, 2024วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน, 2024วันประกาศเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน, 2024ตราสินอิสระ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน, 2024วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน, 2024วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับตวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024วันอนุรักษ์มรดกอินเดียวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024ดำวันศุกร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024ƒ‹ƒfƒJ‚ฬ“๚วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024วันเกิดลินคอล์นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 พฤศจิกายน, 2024วันเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 พฤศจิกายน, 2024วันนักบุญเซนต์แอนดรูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 พฤศจิกายน, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 30 พฤศจิกายน, 2024ฉลองของ Bonifacio*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 ธันวาคม, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 16 ธันวาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 16 ธันวาคม, 2024วันสมานฉันท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 ธันวาคม, 2024วันชัยชนะ - ไบจอย บิโดช**วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 ธันวาคม, 2024วันแห่งการฟื้นฟูประชาธิปไตยวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 17 ธันวาคม, 2024วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 17 ธันวาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 ธันวาคม, 2024±¹°¡ ÈÞÀÏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 18 ธันวาคม, 2024ครบรอบของภาษาคาซีกวี*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 18 ธันวาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 18 ธันวาคม, 2024วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม, 2024วันแบ่งแยกดินแดนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 ธันวาคม, 2024วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 ธันวาคม, 2024วันเขตบริหารพิเศษ (เอสเออาร์)*วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 ธันวาคม, 2024การยกเลิกการเป็นทาส*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 ธันวาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 ธันวาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 22 ธันวาคม, 2024ราศีมังกรวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 22 ธันวาคม, 2024วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 ธันวาคม, 2024วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 ธันวาคม, 2024วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 ธันวาคม, 2024วันหยุดราชการ (ครึ่งวัน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 ธันวาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024วันเกิดของวอชิงตันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024มฆวๅภวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญของรัฐแย็พวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024วันคริสต์มาสอีฟ (1/2 วัน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024วันคริสต์มาสอีฟ (1/2 วัน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 ธันวาคม, 2024ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 ธันวาคม, 2024วันเกิดเควด-อี-อซัมวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024บ็อกซิ่งเดย์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024บ็อกซิ่งเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันคริสต์มาสวันที่สองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024หน่วยงานภาครัฐมีการปิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาส/วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันแห่งความนิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024บ็อกซิ่งเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024ชาฮีด อุดแฮม สิงห์ จายันติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันมวยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันแรกของการแข่งขันสแตนลีย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024สองวันคริสต์มาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 ธันวาคม, 2024วันที่สองของการแข่งขันสแตนลีย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 ธันวาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 ธันวาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 ธันวาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 28 ธันวาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 28 ธันวาคม, 2024Shaheedi Sabhaวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 ธันวาคม, 2024วันสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 ธันวาคม, 2024วันคืนแห่งชาติเสรีภาพและความเป็นอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 ธันวาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 ธันวาคม, 2024วันวีรบุรุษภาษาคาซีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 ธันวาคม, 2024วันริซัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 ธันวาคม, 2024วันขึ้นปีใหม่รัฐคะยาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 ธันวาคม, 2024วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024วันรักสามัคคีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024วันสิ้นปี (ครึ่งวัน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024ครึ่งวันปิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024วันฟื้นฟูสาธารณรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มกราคม, 2025ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 1 มกราคม, 2025ต้นกำเนิดสาธารณรัฐสโลวักวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มกราคม, 2025ป๕วุวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มกราคม, 2025วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มกราคม, 2025ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มกราคม, 2025วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มกราคม, 2025สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มกราคม, 2025±¹°¡ ÈÞÀÏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 1 มกราคม, 2025วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025บรรพบุรุษของวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025โลซุงวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025วันต่อไปนี้วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025วันที่ 2 มกราคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025วันหยุดธนาคารวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 20252 มกราคม (ธนาคารยังคงเปิด)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025วันที่ 2 มกราคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025วันหลังวันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025สิ้นสุดสองอาทิตย์เทศกาลคาร์นิวัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025วันหลังวันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มกราคม, 2025วันที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มกราคม, 2025วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มกราคม, 2025วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มกราคม, 2025ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มกราคม, 2025จราจลประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 มกราคม, 2025ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 มกราคม, 2025วันเรียกร้องเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 มกราคม, 2025วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 มกราคม, 2025วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 มกราคม, 2025แยมปา กูซอมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 มกราคม, 2025วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025ธนาคารได้ปิดแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025แยมปา กูซอมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 7 มกราคม, 2025วันได้รับชัยชนะเหนือลัทธิการปกครองฆาล้างเผ่าพันธุ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 7 มกราคม, 2025Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มกราคม, 2025วันเกิดคิมจองอุนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มกราคม, 2025ธนาคารได้ปิดแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มกราคม, 2025วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มกราคม, 2025คัพเดวอนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มกราคม, 2025วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 มกราคม, 2025ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 มกราคม, 2025ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 9 มกราคม, 2025เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 มกราคม, 2025ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 มกราคม, 2025วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 มกราคม, 2025การเฉลิมฉลองวูดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 มกราคม, 2025การเฉลิมฉลองของรัฐวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025Iratpa Imoinuวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025Ascension Dayวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025คำประกาศ อิสรภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025วันประกาศเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025วันรัฐธรรมนูญแห่งคอสเร่วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025วันมิชชันนารีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 12 มกราคม, 2025เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 12 มกราคม, 2025เบอร์เบอร์วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 12 มกราคม, 2025การปฏิวัติของแซนซิบาร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มกราคม, 2025วันบรรลุนิติภาวะ (เซยจิน โนะ ฮิ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มกราคม, 2025วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025วันขึ้นปีใหม่ของนิกายออร์ธอด็อกซ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025สร้างโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025ครบรอบปีของวิภูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025เบอร์เบอร์วันขึ้นปีใหม่rวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025วันคืนอํานาจอธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 มกราคม, 2025วันของวีรบุรุษ (John Chilibwe)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 มกราคม, 2025George Price Dayวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 มกราคม, 2025สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 มกราคม, 2025วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 มกราคม, 2025เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 มกราคม, 2025โลลอง คาบิลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโกถูกลอบสังหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มกราคม, 2025วันแห่งวีรบุรุษของชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มกราคม, 2025วันเข้ายึดครองโดยกัปตันคุกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 19 มกราคม, 2025ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025โรเบิร์ตอีวันเกิด / มาร์ตินลูเธอร์คิงวันเกิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025Idaho Human Rights Dayวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025วันโรเบิร์ต อี ลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025วันสิทธิมนุษยชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025วันเวลลิงตัน (เฉพาะเวลลิงตัน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์วันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 มกราคม, 2025วันเอิลโรล บาร์โรว์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 มกราคม, 2025ราศีกุมภ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 มกราคม, 2025พระแม่อัลทากราเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 มกราคม, 2025นักบุญผู้เสียสละเซนต์วินเซนต์ (เฉพาะวาเลนเซีย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 มกราคม, 2025วันจงรักภักดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มกราคม, 2025วันเกิดของเนตาชิ - สุภาช จันทร โภชยานันติ - วีร์สุเรนทร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มกราคม, 2025ผลไม้วันวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 24 มกราคม, 2025วันบัลแกเรียกับรูเมเลียตะวันออกรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 มกราคม, 2025วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 มกราคม, 2025ครบรอบ Betico Croes*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 26 มกราคม, 2025ผู้ว่าราชการของวันครบรอบปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 26 มกราคม, 2025ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 มกราคม, 2025วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 มกราคม, 2025ศฃมึภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 27 มกราคม, 2025วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 มกราคม, 2025วันฉลองครบรอบปี (โอ๊คแลนด์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 มกราคม, 2025วันเกิดดัวร์เตวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025ผณณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025วัน ตำรวจวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025วันส่งท้ายปีเก่าของจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 มกราคม, 2025ภฝทย ผณวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 มกราคม, 2025วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 มกราคม, 2025วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 มกราคม, 2025ผณณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 มกราคม, 2025วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 มกราคม, 2025ผณณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 มกราคม, 2025วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 มกราคม, 2025วันประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี รูสเวลท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 มกราคม, 2025เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 มกราคม, 2025วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more

วันหยุด

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Kings visit

วันประธานาธิบดี

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเวอร์จินการ์เมน

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเคารพต่อบุรุษสูงวัย

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันหยุด ecular: ในปี 1892 หมู่เกาะกิลเบิร์กลายเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษร่วมกับ Ellice เกาะอยู่บริเวณใกล้เคียง พวกเขากลายเป็นอาณานิคมในปี 1916 และในที่สุดก็กลายเป็นอิสระในปี 1971 ในปี 1978 ที่หมู่เกาะ Ellice กลายเป็นประเทศเอกราชของประเทศตูวาลู, และความเป็นอิสระของประเทศคิริบาสตามมาในวันที่ 12 กรกฏาคม 1979 http://www.sheppardsoftware.com/Oceaniaweb/snapshot/ ภาพรวมโอเชียเนีย-6.htm

ฮาเรล่า

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลฮินดูได้เฉลิมฉลองโดยทั่วไปในภูมิภาค Kumaon ของรัฐอุตตราขัณฑ์ของอินเดียและบางภูมิภาคของหิมาจัลประเทศ เรียกว่าฮาริยาลีหรือไรฮยาลีใน Kangra, Shimla และ Sirmour ภูมิภาคของจังหวัด Himachal ในจุบพลและคินนาวแห่งหิมาจัลเรียกว่าดาฮริน ในคนหิมาชลใช้เทพเจ้าในหมู่บ้านเพื่อเปิดสถานที่และร้องเพลงและเต้นรํา โดยได้เฉลิมฉลองกันในปีนี้

วันมานูเอ*

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Manu'a ตั้งอยู่ 90 ไมล์ (140 กิโลเมตร) ไปทางทิศตะวันออกของ Tutuila เกาะถูกยกให้ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1904 โดยกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่ง Manu'a, Tuimanu'a Elisara ยกให้ทำเครื่องหมายยุคใหม่ใน 3,000 ปีประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวซามัว Manu'a ได้รับการพิจารณาเป็นหัวใจของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศซามัว

วันลา ปาซ (เฉพาะเมืองลา ปาซ)

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันอธิษฐานแห่งชาติ

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ทั้งทั้งวันเท่านั้น

วันเคารพต่อสตรีสูงวัย

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : พระมหากษัตริย์ของประเทศเลโซโท, Letsie III, ฟังก์ชั่นได้ทำหน้าที่พระราชพิธีส่วนใหญ่; เขาไม่ปฏิบัติตามครอบครองอำนาจบริหารและเป็นสิ่งต้องห้ามจากแข็งขัน participante ในการริเริ่มทางการเมือง

วันประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแรก

-
วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในปี 1951 รูปแบบที่วิทยาลัยของรัฐบาลถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากอดอยากตนเองของรัฐสภา

วันเสรีภาพ

-
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ฉลองการโค่นของเผด็จการ Somoza

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Atin Gospel Day (Atin only)

วันวีรชนผู้เสียสละ

-
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : พฯป์ฟก ด๋วั ฑโณไภว ม๖ตตภฺต้ภบ 1947ณโ ตถธณ

สันติภาพและเสรีภาพวัน

-
วันเสาร์ 20 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบของการประกอบอาชีพของเกาะทางตอนเหนือโดยกองกำลังตุรกี 1974

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 20 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ครบรอบของอิสระจากสเปนในส่วนเริ่มต้นของ 19 เซ็น

วันสโกเอลเชอร์

-
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Victor Schoelcher (1804 - 1893) ยกเลิกการเป็นทาสในประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 27 เมษายน 1848 Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวิคเตอร์ สคอร์เชอร์*

-
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ใน St Maarten เฉพาะในด้านภาษาฝรั่งเศส Not a paid holiday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ณืด๚ถ๕ตๅฟกผญ 1831 บะธฎธฆ ฑโณไ Paid holiday when falling on Sunday (Labour law 4 Jan 1974)

วันอาสาฬหบูชา

-
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ [Wikipedia]

วันอาสาฬหบูชา

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ [Wikipedia]

รถไฟหยุดงานประท้วง

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ**

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ซาราวักได้รับการปกครองตนเอง 22 กรกฏาคม 1963 บนเงื่อนไขที่ว่ามันจะเข้าร่วมในรูปแบบสหพันธรัฐมาเลเซียในวันที่ 16 เดือนกันยายนปีเดียวกัน ก่อนที่จะมีพิธีปกครองตนเอง 22 กรกฏาคม 1963 อเล็กซานเดเดลที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐอาณานิคมซ้ายอัสตานาและนั่งเรือสำปั้นสีขาวเพื่อข้ามแม่น้ำซาราวักแล้วส่งมอบการบริหารงานของรัฐซาราวักเพื่อประชาชน Sarawakian กับธงอาณานิคม และลดธงยกซาราวัก ก่อนที่เขาจะออกจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับการแต่งตั้งสตีเฟ่นควนกาหลง Ningkan เป็นครั้งแรกที่หัวหน้ารัฐมนตรีรัฐซาราวัก [Wikipedia]

ผู้หญิงลาวสหภาพวัน*

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ยูเนี่ยนลาวสตรี (lwu) เป็นมวลและสังคมองค์กรของผู้หญิงในทุกชั้นทั่ว P.D.R. ลาว มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 1955 ประวัติของ lwu ติดอย่างใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อการปลดปล่อยแห่งชาติและการพัฒนา

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบปีของกบฏที่นำประธาน Jammeh เพื่อพลังงานที่ 22 กรกฎาคม 1994 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบิดาของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ฉลองวันเกิดของพระมหากษัตริย์ในช่วงปลาย Sobhuza Not a public holiday when falling on Saturday and Sunday

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Mitiaro Gospel Day (Mitiaro only)

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่ง

-
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในการส่งส่วยให้กับผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่

วันกองทัพอากาศเปรู

-
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเป็นการยกย่องการเสียสละอย่างกล้าหาญของกัปตัน FAP José Abelardo Quiñones Gonzales จาก 2023

ราศีสิงห์*

-
วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : สิงโต: 23 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม

วันไซมอน โบลิวาร์

-
วันพุธ 24 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ใน 1813 เขาได้รับรางวัลอิสระสำหรับโบลิเวีย, โคลัมเบีย, เอกวาดอร์, ปานามา, เปรูและเวเนซุเอลา

รถไฟหยุดงานประท้วง

-
วันพุธ 24 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเด็ก

-
วันพุธ 24 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ท้ายของพระรัฐบาล (คิง Faruk) และจัดตั้งสาธารณรัฐใน 1952 http://www.egyptse.com/

วันหยุดประจำชาติกาลิเซีย*

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันผนวกเมืองกานาคาสต์

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Guanacaste เดิมแยกจังหวัดในภาคกลางของสเปนจักรวรรดิอเมริกัน สเปนให้ภูมิภาคเพื่อนิการากัวใน 1787 แต่ใน 1812 ได้รับที่ดินไปคอสตาริกาเพื่อให้คอสตาริก้าจะมีขนาดใหญ่พอที่จะเป็นตัวแทนในรัฐบาลอาณานิคมใหม่ซึ่งปกครองจากกัวเตมาลา หลังจากเป็นอิสระจากสเปนในปี 1821 ทั้งคอสตาริกานิการากัวและอ้าง Guanacaste ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคยังคงแบ่งออกได้เป็นอย่างดี ปัญหาในที่สุดก็นำไปลงคะแนนเสียงและ Guanacastecos นิยมคอสตาริกาชนะ

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า (เฉพาะราโรตองกา)

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Epistle of Saint James in Girona only

วันปฏิรูปแห่งชาติอดีต

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบการก่อตั้งสาธารณรัฐในปี 1957

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : St Anna in Balsthal only

วันเอกราช

-
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1965

ฑนฐก วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : จุดเริ่มต้นของนำโดยกบฏ Fidel Castro ใน 1953.

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบของความเป็นอิสระและเป็นอิสระของสาธารณรัฐไลบีเรีย,ปี 1847 . บริเตนใหญ่ในประเทศได้รับการยอมรับในปี 1848 . แม้ว่าไลบีเรียก็ตกลงกันได้โดยชาวอเมริกัน,ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นอิสระของประเทศจนกว่า 1862 .

มาตรการการบรรจุ (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแห่งชัยชนะในสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิครั้งใหญ่

-
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันนี้ฉลองสิ้นสุดการสงครามเกาหลี (27 กรกฎาคม 1953). สหรัฐอเมริกา, จีน, เกาหลีเหนือและมีการลงนามสัญญาสงบศึก. Syngman Rhee, ประธานของเกาหลีใต้, ปฏิเสธที่ลงชื่อแต่เขา pledged เพื่อสังเกตการหย่าศึก. http://www.army.mil/cmh-pg/brochures/kw-stale/stale.htm

วันปฏิวัติแห่งชาติ (วันที่สอง)

-
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the independence accorded from France with the Evian Agreements

การลงจอดของเวลส์ครั้งแรก

-
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Welsh settlement in Chubut, which began in 1865

วันเอกราชรัฐมารันเยา

-
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : รัฐมารันเยา (โปรตุเกส: Maranho) เป็นรัฐในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศเหนือ รัฐใกล้เคียง (จากตะวันออก หมุนตามเข็มนาฬิกา ได้แก่ รัฐปีเอาอี รัฐโตกันตินส์ และรัฐปารา เมืองหลวงของรัฐคือ เมืองเซาลูอีส ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

สิ้นฟาสซิสต์

-
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Obtained from Spain by Jos้ San Martํn in 1821 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun; born 28 July 1952) is the King of Thailand, since 2016. As the tenth monarch of the Chakri Dynasty, he is also styled as Rama X. At the age of 64, Vajiralongkorn is the oldest Thai monarch to ascend to the throne. (from 2017) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันเซนต์โอลาฟ อีฟ

-
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The inhabitants of the capital dress up and come to attend a boat race that takes place in the port Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday Banks close at 1pm

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Dํa de las Instituciones de Cantabria

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun; born 28 July 1952) is the King of Thailand, since 2016. As the tenth monarch of the Chakri Dynasty, he is also styled as Rama X. At the age of 64, Vajiralongkorn is the oldest Thai monarch to ascend to the throne. (from 2017) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันเอกราช (วันที่สอง)

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระ

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเซนต์โอลาฟ

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ำlavs๘ka is the day when L๘gting, the Faroese Parliament, opens its session. The literal meaning is “Saint Olaf’s Wake” (vigilia sancti Olavi in Latin), from Saint Olaf’s death at the Battle of Stiklestad in 1030, but the L๘gting predates this event. paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันราชาภิเษกหรือวันขึ้นครองราชบัลลังก์

-
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the accession to the throne, of King Mohammed VI on July 3O, 1999, who succeeded his father King Hassan II.

ครบรอบปีของวิภู

-
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

วันมา

-
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the late Dr. John Garang de Mabior. Waged a successful war against the Islamic Government of Sudan for almost 22 years until 2005.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In 1980, after the brief Coconut War , the Republic of Vanuatu was created.

วันปลูกต้นไม้

-
วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : from 2019 on

วันฟื้นฟูอธิปไตย

-
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : La Hoihoi Ea, or Sovereignty Restoration Day วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 3 ผู้ทรงกำหนดวันอธิปไตยเป็นวันหยุดประจำชาติครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1840 กองกำลังอังกฤษได้ยกธงสหภาพแรงงานในโฮโนลูลูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมฮาวาย กษัตริย์คาเมฮาเมฮาที่ 3 ตอบโต้ด้วยการส่งผู้แทนไปยังศาลอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1843 ได้มีการยกธงฮาวายขึ้นใหม่ในโฮโนลูลูและคืนอำนาจให้กษัตริย์ จาก 2022

วันเกิด Udham สิงห์

-
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : (December 26, 1899 – July 31, 1940) was an Indian independence activist, best known for assassinating Michael O'Dwyer in March 1940 in what has been described as an avenging of the Jallianwalla Bagh Massacre. Udham Singh Kamboj changed his name to Mohammad Singh Azad, symbolizing the unification of the three major religions of India: Hinduism, Islam and Sikhism. Singh is considered one of the best-known revolutionaries of the Indian independence struggle.

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Borroloola Show Day

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันบูรณาการณ์ฟื้นฟู

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : A military conflict between 1863 and 1865 in the Dominican Republic between nationalists and Spain, who had recolonized the country 17 years after its independence. Using guerrilla tactics, the blacks, mulattos and ragged whites combatants forced the Spanish forces to abandon the Dominican territory. [Wikipedia]

โดยนิตินัย

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในปี 1962 วันที่สิทธิและกฎหมายที่ประดิษฐานอยู่ในรัฐธรรมนูญอินเดียได้ขยายไปถึงผู้คนในพอนดิเชอร์รี

แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates independence from France in 1960. A 3-day holiday.

ขั้นตอนสู่ความเป็นอมตะของนายพลซานมาร์ติน

-
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Jos้ Francisco de San Martํn y Matorras (Yapey๚, Viceroyalty of the Rio de la Plata, 25 February 1778 – Boulogne-sur-Mer, France, 17 August 1850), known simply as Jos้ de San Martํn or El Libertador of Argentina, Chile and Peru, was a Spanish-Argentine general and the prime leader of the southern and central parts of South America's successful struggle for independence from the Spanish Empire who served as the Protector of Peru. Born in Yapey๚, Corrientes, in modern-day Argentina, he left his mother country at the early age of seven to study in Mแlaga, Spain.

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates independence from France in 1960. A 3-day holiday.

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the Netherlands in 1945. Actual independence was implemented in 1949.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Kadayawan Day - tribute to good harvest in Davao City only

วันล่ามรหัสนาวาโฮแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเป็นเกียรติแก่ความกล้าหาญของล่ามรหัสและบทบาทที่สําคัญของพวกเขาในชัยชนะพันธมิตรของสงครามโลกครั้งที่สอง จากปี 2564

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 1919 Treaty of Rawalpindi in 1919 which granted independence from Britain. The day was celebrated until 1992, when mujahedeen overthrew the former communist regime. The Taliban restored the celebration in 1996.

วันค้นพบ - ตื่นทองคลอนไดค์

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the discovery of gold in 1896

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Integration of Mแlaga in Castilla Mแlaga only

วันคิวซอน ซิตี้

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Quezon City only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Gai Jatra in Kathmandu only

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Falintil day - originally began as the military wing of the political party FRETILIN of East Timor. It was established on 20 August 1975 in response to FRETILIN’s political conflict with the Timorese Democratic Union (UDT). The name FALINTIL is an acronym of its full name in Portuguese, For็as Armadas da Liberta็ใo Nacional de Timor-Leste. In English this translates as The Armed Forces for the National Liberation of East Timor . [Wikipedia]

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันฟื้นฟูเอกราช

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On the night of August 19, 1991, Estonia was caught up in the uncertainty generated by the attempted coup in Moscow. A column of Soviet light tanks and troop carriers had already started to move on Tallinn as the commander of Soviet forces in the Baltics announced his support of the coup. Fearing a total crackdown by the Soviet army, the Estonian parliament met in emergency session on August 20. At 23:00 the Supreme Council, as the legislature was now known, passed a final resolution declaring full restoration of independence Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันของบูชา

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Isese Day celebrates the Yoruba traditions and religion in a display of culture and spirituality.

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On August 20th 1953, The Revolution began when the colonial residence surrounded the Royal palace and enjoined the legitimate Sultan Mohamed V to surrender or be exiled. This event contributed to strengthen the domestic front in Morocco and the unity of Moroccans behind the Sultan. After two years, this victorious revolution succeeded in freeing the country from the yoke and tutelage of the French Protectorate, paving the way for the advent of the era of freedom and independence.

วันนมัสการตามประเพณี

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the celebration of Traditional Religious festivity.

รอยัล ควีนสแลนด์ โชว์ (EKKA)

-
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Queensland largest trade show, essentially in Brisbane (since 1875) https://www.ekka.com.au/ekka-information/public-holidays/

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : in Kosrae only

วันผู้สูงอายุ

-
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Oklahoma,

กิจกรรมงานแสดงสินค้าท้องถิ่น (ฟุงชาล)

-
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชน

-
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Revolution of the King and the People, a landmark in Morocco's history, that illustrates the struggle of the Alaouite Throne and the Moroccan people against occupation. On August 20, 1953 the French colonial authorities exiled the Late King Mohammed V and the Royal Family, after the Late king had refused to disavow the action of the national movement and to sign decrees consecrating French domination over Morocco. Celebration of the Revolution of the King and People

วันประธานาธิบดีนินอย อาคิโน

-
วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Senator assassinated at the Manila airport in 1983 Araw ng Kabayanihan ni Ninoy Aquino

วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับต

-
วันพฤหัสบดี 22 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Kharkov Day in Kharkov region only

ธิติของศรีมัธเวเดฟ

-
วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : พริบตาสําคัญของ Ekasarana Dharma ที่รู้จักกันดีในเรื่องความจงรักภักดีต่อกูรูของเขาศรีมันตาซานคาร์เดฟรวมถึงความฉลาดทางศิลปะของเขา ในตอนแรกผู้นมัสการ Sakta เขาถูกเปลี่ยนเป็น Ekasarana Dharma โดย Sankardev และกลายเป็นสานุศิษย์ที่โดดเด่นที่สุดของเขา เขากลายเป็นผู้สืบทอดทางศาสนาและศิลปะของ Sankardeva หลังจากการตายของหลังในปี 1568 เขาเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับหนังสือเพลงสวดของเขา Naam Ghosa เช่นเดียวกับเพลงมากมายที่เรียกว่า Borgeets [Wikipedia]

ราศีกันย์

-
วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Virgin: August 23 to September 22

วันธงชาติ

-
วันเสาร์ 24 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของสุลต่านแห่งมะละกา

-
วันเสาร์ 24 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันซาฟาร์ อัลบาอิฎ-อี ฮอซเซยนิ

-
วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The name simply means 40 in Arabic, and celebrates the 40th and last day of the mourning period for Imam Hussein, killed on the flat plain outside Karbala in 680 CE. Since Ashura is the date of his martyrdom, Arbain is always observed 40 days after Ashura. http://www.cbi.ir/about/holidays.asp

วันกองทัพ

-
วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : บรรณาการกองทัพเกาหลี Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Saint Patron of the city in Duque de Caxias only

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Araw ng mga Bayani

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดธนาคารปลายฤดูหนาว

-
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน

-
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Nossa Senhora dos Prazeres Macei๓ only

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Independence was obtained from the USSR on August 27th, 1991 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุด

-
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemoration of the Anniversary of the creation of the State.

วันอัสสัมชัญนิรมล (มาเรียโมบา)

-
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของอายันคาลี

-
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : 28 August 1863 – 1941) was a social reformer who worked for the advancement of those people in the princely state of Travancore, British India, who were treated as untouchables. His efforts influenced many changes that improved the social wellbeing of those people, who are today often referred to as Dalits.

วันกบฏแห่งชาติสโลวัก

-
วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

โรซาแห่งลิมา

-
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : นักบุญโรซาแห่งลิมา (สเปน: Santa Rosa de Lima) เป็นชาวสเปนในนิคมกรุงลิมา เขตอุปราชแห่งเปรู ในจักรวรรดิสเปน สมาชิกคณะชั้นสามของนักบุญดอมินิก มีชื่อเสียงจากการบำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างเข้มงวด และเป็นคนแรกที่เกิดในทวีปอเมริกาที่ได้รับการประกาศเป็นนักบุญในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ในกรุงลิมาเท่านั้น [Wikipedia]

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Day of the Republic of Tatarstan

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Huey P. Long (1893-1935), state senator was nicknamed the Kingfish . in New Orleans

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Battle of Dumlupinar, final battle for independence in 1922.

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันศุกร์ 30 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ตถธณภบ 1957 ณโฟก ฟตฑนฟก ภววุ บฮฟฉ ว฿ดู paid holiday when falling on a Saturday

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1962

วันครบรอบการถอนทหารต่างชาติ

-
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : from 2022

วันภาษาประจำชาติ

-
วันเสาร์ 31 สิงหาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the establishment of the official language of the country (changed from Russian). This Romanian language is still written in cyrillic characters.

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : in Penama province only

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเคารพผู้สูงอายุ (เคอิโระ โนะ ฮิ)

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันในขณะอดอาหาร

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Only in Vaud & Neuchโtel

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Birthday of the man considered to be the nation's founder, Antonio Agostinho Neto. Born in 1922 in the Bengo province and educated as a doctor, Neto was a powerful force in Angolan history, as well as one of the country's foremost poets. He led the Popular Movement for the Liberation of Angola (PMLA) in the fight for Angola's independence from Portugal.

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันมาเลเซีย

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the establishment of the Malaysian federation on the same date in 1963 paid holiday when falling on a Saturday, except in Johor, Terrenganu, Kedah, Kelantan

ฤดูใบไม้ร่วงวัน(เอดินบะระเท่านั้น)

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : http://news.scotsman.com/opinion.cfm?id=1390642006

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : To honour the thousands of fallen Libyans who have served their country, keeping alive its values. (Since 2011) Paid holiday when falling on Friday

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Established, along with several other in 1998 by the St Kitts and Nevis Federal parliament with the passage of the National Honours Act. The first holiday was held on 16 September 1998, and the first National Hero was Robert Bradshaw, the first Premier of the Associated State of St Kitts, Nevis and Anguilla. No other persons have received the honour since.[Wikipedia] Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : in Murcia only

วันมาเลเซีย

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the establishment of the Malaysian federation on the same date in 1963 paid holiday when falling on a Saturday, except in Johor, Terrenganu, Kedah, Kelantan

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Birthday of the man considered to be the nation's founder, Antonio Agostinho Neto. Born in 1922 in the Bengo province and educated as a doctor, Neto was a powerful force in Angolan history, as well as one of the country's foremost poets. He led the Popular Movement for the Liberation of Angola (PMLA) in the fight for Angola's independence from Portugal.

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดของเจ้าชาย

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : His Royal Highness Crown Prince Tupouto'a-'Ulukalala Not a paid holiday when falling on Friday or Saturday

เทศกาลชูซอก

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ชาวสเปนสถาปนาเมลียาอีกครั้ง (เฉพาะเมลียา)

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันพุธ 18 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the first demands for independence in 1810

วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิ

-
วันพุธ 18 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In Hindu and Buddhist religion and philosophy, the highest state of mental concentration that a person can achieve while still bound to the body and which unites him with the highest reality. Samadhi is a state of profound and utterly absorptive contemplation of the Absolute that is undisturbed by desire, anger, or any other ego-generated thought or emotion. It is a state of joyful calm, or even of rapture and beatitude, in which one maintains one’s full mental alertness and acuity

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันพุธ 18 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันพุธ 18 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Came into effect on Sept 20, 2015, replacing the Interim Constitution of 2007. The Constitution was drafted by the Second Constituent Assembly following the failure of the First Constituent Assembly to produce a constitution in its mandated period. The constitution was endorsed by 90% of the total lawmakers. Out of 598 CA members, 507 voted in favor of the constitution while 25 voted against and 66 members of the Constituent Assembly mainly representing political parties based in Terai boycotted the final debates on the constitution as a protest against states delimitation and inclusion of minorities and Madhesi population in the national and public life. [Wikipedia]

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : St. Kitts and Nevis were part of the colony of the Leeward Islands from 1871-1956, and of the West Indies Federation from 1958-62. In 1967, together with Anguilla, they became a self-governing state in association with Great Britain; Anguilla seceded late that year and remains a British dependency. The Federation of St. Kitts and Nevis attained full independence on September 19, 1983.

วันกองทัพ

-
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Linking their independence to their military might, Chileans celebrate their Armed Forces Day the day after Independence Day. It commemorates the military victories over the Spanish forces, led in part by the national hero, Bernardo O'Higgins, Liberator de Chile with assistance from Jose de San Martin.

วันนักบุญเซนต์เจนนาโร (เฉพาะเมืองนาเปลส)

-
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The day begins a three-day festival in honor of the patron saint of Naples, popular among Italian-Americans.

ฉลองการปฏิวัติ

-
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The tradition dates as far back as the Revolucao Farroupilha in 1835, where an army of cattle-ranchers and liberal elites fought imperial forces to win an independent republic in the south. Thousands died – mostly peasants, former slaves and other rural workers – before imperial troops finally crushed the insurgency ten years later.

วันเด็กโลก

-
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดเดซาลีนส์

-
วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เดิมทีกล่าวว่าเกิดในแอฟริกาตะวันตก Jean-Jacques Dessalines จะเกิดประมาณปี 1758 ในกินีโคนาครีอย่างไรก็ตามเพื่อค้นหาเขาในเฮติซึ่งต้อนรับเขาเป็นทาสนักประวัติศาสตร์บางคนอ้างว่าเขาเกิดบนที่อยู่อาศัยของ Vye Kay ของชุมชน Grande Riv่re du Nord เมื่อวันที่ 20 กันยายน 1758 from 2021

กวาเมอึนกรูมาวันแห่งความทรงจำ

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the birth of Osagyefo Kwame Nkrumah (21 September 1909 - 27 April 1972), Ghana's first president

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1964

วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิ

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In Hindu and Buddhist religion and philosophy, the highest state of mental concentration that a person can achieve while still bound to the body and which unites him with the highest reality. Samadhi is a state of profound and utterly absorptive contemplation of the Absolute that is undisturbed by desire, anger, or any other ego-generated thought or emotion. It is a state of joyful calm, or even of rapture and beatitude, in which one maintains one’s full mental alertness and acuity

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : British Honduras became Belize after the independence was granted by the UK in 1981

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : St Matthew, apostle, author of first gospel. Patron saint of tax collectors in Oviedo only

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : On 21 September, 1991 a referendum called for secession from the Soviet Union. Independence was restored to the Republic of Armenia after 70 years of sovietization.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 22 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Moritzentag in Dornach only)

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 22 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ราศีตุล

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Balance: September 23 to October 22

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันปลดปล่อยชุก

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันครบรอบวันเกิดของมหาราชา ฮารี ซิงห์

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : จาก 2022

ฮาร์ยานา วีร์ และ ชาฮีดี ดิวาส

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paying Tributes To All The Martyrs Who Have Sacrificed Their Lives For Their Motherland, incl. the contribution of Rao Tula Ram, who made supreme sacrifices in the Revolution of 1857

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : In 1747 the ruler of the central Arabian Peninsula, Muhammad Bin Saud, formed an alliance with Muslim scholar Muhammad Bin Abdul Wahab, which led to the founding of the modern state. The Al-Saud family ruled throughout the XIX century. In 1902, Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Al-Saud recaptured Riyadh from the Al-Rashid and united the numerous tribes into one nation. The foundation of the modern Kingdom of Saudi Arabia took place on September 23, 1932.

กวาเมอึนกรูมาวันแห่งความทรงจำ

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the birth of Osagyefo Kwame Nkrumah (21 September 1909 - 27 April 1972), Ghana's first president

วันขอฝนหรือวันแห่นางแมว

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Natural water sources are blessed. Bathing in the morning is a good omen. Beginning of the harvesting season.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Proclaimed on 22nd September, 1908 (from Turkey). Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันทำงาน

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Santa Cruz & Pando

วันลา เมิร์ซด์ (เฉพาะบาร์เซโลนา)

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Became a republic on August 1, 1976, fourteen years after independence from the United Kingdom. Observed on the birthday of the then Prime Minister, Eric Williams, although it was officially the date of the first meeting of Parliament under the republican constitution. The holiday was abolished in 1996 to make way for Spiritual Baptist/Shouter Liberation Day, but was reinstated in 2002. [Wikipedia]

วันรัฐธรรมนูญและฉัตรมงคล

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1993 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ในประเทศกัมพูชาและสามวันต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายนกษัตริย์ของกัมพูชาถูกเรียกตัวกลับฐานะประมุขแห่งรัฐ

วันมรดก

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : All that the people of South Africa inherit: the sum total of wild life and scenic parks, sites of scientific or historical importance, national monuments, historic buildings, works of art, literature and music, oral traditions and museum collections together with their documentation. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : in Sanma province only

วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิด

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : คุณปู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทย จาก ปี 2564

แม่พระมหาการุณย์

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : พระแม่มารีปางกรุณา (ภาษาอังกฤษ: Virgin of Mercy; ภาษาอิตาลี: Madonna della Misericordia; ภาษาเยอรมัน: Schutzmantelmadonna; ภาษาฝรั่งเศส: Virge au Manteau หรือ Vierge de Misricorde) เป็นหัวเรื่องของศิลปะคริสต์ศาสนา ที่เป็นภาพพระแม่มารีกางฉลองพระองค์คลุมกว้างออกไปเหนือกลุ่มคนที่เข้ามารับการพิทักษ์ หัวเรื่องการเขียนภาพนี้นิยมกันมากในอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 และมักจะเป็นลักษณะเขียนย่อยจากภาพเหมือนผู้อุทิศ (Donor portrait) ภาพเขียนลักษณะนี้พบในประเทศอื่นและศิลปะยุคต่อมาด้วย โดยเฉพาะในแคว้นคาเทโลเนีย และละตินอเมริกา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันเอกราช

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Proclaimed in 1973. The Republic of Guinea-Bissau was formally recognized by Portugal in 1974

วันเป็นพลเมือง

-
วันอังคาร 24 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Called mwa kaa in local vernacular

บราเดอร์เคลาส์เทศกาล

-
วันพุธ 25 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : นิโคลัส (1417-1487) เป็นชาวนาจาก Sachseln และเป็นพ่อของเด็กสิบก่อนที่เขาจะตัดสินใจที่จะไปและใช้ชีวิตเหมือนฤาษีในหุบเขา Ranft ในช่วงชีวิตของเขามีอยู่แล้วได้ชื่อว่าเป็นคนเคร่งศาสนาและฉลาดแม้เป็นนักบุญแห่งชีวิต คำแนะนำของเขามีมูลค่าสูงได้ขอโดยชาวบ้านที่เรียบง่าย, ขุนนางผู้ปกครองและนักการเมืองเหมือนกัน ไม่นานหลังจากการตายของ 'บราเดอร์เคลาส์' ในขณะที่เขาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายบุญแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ Sachseln และกิน Ranft และชีวประวัติแรกและบัญชีของบุญปรากฏ ต่อไปนี้ความสุขของเขาโดยวาติกันใน 1649, งานเทศกาลประจำปีบราเดอร์เคลาส์ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับครบรอบการตายของเขา

วันของทหาร

-
วันพุธ 25 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชน

-
วันพุธ 25 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันปฏิวัติ

-
วันพฤหัสบดี 26 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันมะนิท (วันวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวมาร์แชล)

-
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ส่วยให้วัฒนธรรมท้องถิ่น

AFL Grand Final eve

-
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ขบวนแห่ยิ่งใหญ่ ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ named "Thank You Day" in 2020

วันเยาวชน

-
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกภาพชุมชนชาวฝรั่งเศส

-
วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Applies to the French-speaking community civil servants

วันเกิดของเอส.

-
วันเสาร์ 28 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันได้รับสถาปนาเป็นมลรัฐเช็ค

-
วันเสาร์ 28 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันทำงาน

-
วันอาทิตย์ 29 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดสุลต่านr

-
วันอาทิตย์ 29 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ประจัญบานวัน

-
วันอาทิตย์ 29 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ชายแดนที่ได้รับการรักษาขอบคุณนี้ในประจัญบาน 1930 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ประจัญบานวัน

-
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ชายแดนที่ได้รับการรักษาขอบคุณนี้ในประจัญบาน 1930 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเสื้อสีส้ม

-
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เพื่อรับรู้ถึงมรดกของระบบโรงเรียนที่อยู่อาศัยของแคนาดาอินเดีย

วันเกิดสุลต่านr

-
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติเพื่อความจริงและการปรองดอง

-
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : from 2021

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Truth & Reconciliation Day from 2021

บธร๗ฟอณชภว ณฏ

-
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันของการเกษตรปฏิรูป

-
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

คูมาร์ ปูริมา

-
วันพุธ 16 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : หนึ่งในเทศกาลที่ได้รับความนิยมและสำคัญที่สุดของรัฐโอริสสา ในวันพระจันทร์เต็มดวงหลังจาก Dusshera Kumar Purnima จะมีการเฉลิมฉลองโดยสาว ๆ ที่ยังไม่แต่งงานและเจ้าสาวที่เพิ่งแต่งงานในรัฐ เชื่อกันว่าสาว ๆ บูชาพระเจ้า Kartikeya เพื่อให้ได้เจ้าบ่าวที่หล่อเหลาเหมือน Lord Kartikeya [https://eodisha.org]

เทศกาลสัพพิญญู

-
วันพุธ 16 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Buddhist Lent comes to an end and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots such as Kyaiktiyo or Mt Popa. The Festival of Lights takes place during Thadingyut to celebrate Buddha's return from a period of preaching dhamma (Buddhist philosophy) in Tavatimsa (the highest deva realm), his way lit by devas who lined the route of his descent. For the three days of the festival all of Myanmar is lit by oil lamps, fire balloons, candles and even mundane electric lamps. Tadingyut is the name of a month falling in September-October.

เทศกาลสัพพิญญู

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Buddhist Lent comes to an end and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots such as Kyaiktiyo or Mt Popa. The Festival of Lights takes place during Thadingyut to celebrate Buddha's return from a period of preaching dhamma (Buddhist philosophy) in Tavatimsa (the highest deva realm), his way lit by devas who lined the route of his descent. For the three days of the festival all of Myanmar is lit by oil lamps, fire balloons, candles and even mundane electric lamps. Tadingyut is the name of a month falling in September-October.

วันบรรจบครบรอบของความตายของ Dessalines

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : 1758-1806, emperor of Haiti (1804-6), born a slave. A clever general, he served under Toussaint L'Ouverture in the wars that liberated Haiti. His barbaric cruelty against the mulattoes whom Toussaint was unable to control led to a bitter struggle with mulatto leaders.

คาติ

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrated during the time of relocation of the rice sapling during the month of October. The granaries of the farmers usually remain empty during this time, hence it is known as Kongali (poor) Bihu

วันศักดิ์ศรีแห่งชาติ

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : บรรณาการให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการสังหารหมู่ปี 2013 จาก ปี 2564

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันมาเนาส์ (เฉพาะมาเนาส์)

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันร่วมสวดแผ่เมตตาแห่งชาติ

-
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : St Lucas in Ja้n only

มลรัฐอะแลสกาวัน

-
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the formal transfer of the territory from Russia to the United States Oct. 18, 1867

เทศกาลสัพพิญญู

-
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Buddhist Lent comes to an end and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots such as Kyaiktiyo or Mt Popa. The Festival of Lights takes place during Thadingyut to celebrate Buddha's return from a period of preaching dhamma (Buddhist philosophy) in Tavatimsa (the highest deva realm), his way lit by devas who lined the route of his descent. For the three days of the festival all of Myanmar is lit by oil lamps, fire balloons, candles and even mundane electric lamps. Tadingyut is the name of a month falling in September-October.

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันเสาร์ 19 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันเสาร์ 19 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the 1983 killings of former prime minister Maurice Bishop and several members of his cabinet leading to the collapse of the left wing People’s Revolutionary Government (PRG) from 2023

การเฉลิมฉลองของรัฐธรรมนูญ

-
วันเสาร์ 19 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Over a three day period

การแจ้งเตือนพายุไซโคลน

-
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรบุรุษและบรรพบุรุษ

-
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เดิมเรียกว่าวันเซนต์เออร์ซูลานักบุญอุปถัมภ์ของครูและเยาวชน

วันนญดาเย

-
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Melchior Ndadaye was a political leader, assassinated on Oct. 21, 1993 not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Jorge Ubico y Castaneda was overthrown in 1944 Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Mashujaa Day (used to be called Kenyatta Day until 2010) - honours all the heroes that fought for the freedom, independence and progess of the nation, before and after independence. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The heroes are Paul Bogle, a Baptist deacon who was executed in 1865 for leading a protest march; George William Gordon, who took part in Bogle's efforts and also was executed; independence advocate Norman Manley; Sir Alexander Bustamante, who advocated for Jamaica's independence and became its first prime minister on its independence in 1962; Marcus Garvey, who preached the unification of people of African heritage; Nanny, an 18th-century escaped female slave with no last name, who led a rebellion against the British; and Samuel Sharpe, who led another rebellion in 1831 that helped lead to the emancipation of black Jamaicans from slavery.

วันพ่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-
วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : รัฐบาลได้ปฏิบติโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเป็นทาสถูกยกเลิก

ราศีพิจิก

-
วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Scorpion: October 23-24 to November 22

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : To mark the fall of Muammar Gaddafi’s regime in 2011

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

แสดงรอยัลโฮบาร์ต

-
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : All that part of Tasmania south of an including Oatlands and Swansea, also Bronte Park, Strathgordon, Tarraleah and Wayatinah, excluding the West Coast.

วันสหประชาชาติ

-
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Marks the anniversary of the U.N. Charter ratified in 1945.

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Goiโnia Day (Goiโnia only)

วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด - (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Relations with the United States were strained when Maurice Bishop took power in a bloodless coup and suspended the 1974 Constitution. Following another coup in which Bishop among others were executed, the United States invaded Grenada on October 25, 1983. They were accompanied by troups from Jamaica, Barbados, and other countries. The Constitution was reinstated, and elections were held the following year. thanks to shagtown.com

วันเนวาด้า

-
วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Nevada only

กลับบ้านวัน

-
วันเสาร์ 26 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Nauru’s most interesting public holiday is Angam Day (26 October). The word Angam means homecoming and this day commemorates the various times in history when the size of the Nauruan population has returned to 1,500, which is thought to be the minimum number necessary for survival

วันแห่งการเข้าเรียน

-
วันเสาร์ 26 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1947 ด้วยสนธิสัญญานี้ Jammu และแคชเมียร์เข้าร่วมการปกครองของอินเดีย

วันชาติ

-
วันเสาร์ 26 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Declaration of Neutrality was a declaration by the Austrian Parliament declaring the country permanently neutral. It was enacted on 26 October 1955 as a constitutional act of parliament, i.e., as part of the Constitution of Austria. Formally, the declaration was promulgated voluntarily by the Republic of Austria. Politically, it was the direct consequence of the allied occupation by the Soviet Union, the United States, the United Kingdom, and France between 1945 and 1955, from which the country was freed by the Austrian State Treaty of 15 May the same year. The Soviet Union would not have agreed to the State Treaty if Austria had not committed herself to declare her neutrality after the allied forces had left the country. [Wikipedia]

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : St. Vincent and the Grenadines was granted associate statehood status by the British on October 27th, 1969. Following a referendum in 1979, under Milton Cato, St. Vincent and the Grenadines became the last of the Windward Islands to gain independence on October 27th, 1979. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the late president Néstor Kirchner.

หยุดพักผ่อนครึ่งวัน (เบเลง)

-
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Recalls the Our Lady of Nazareth Candle celebration that took place on Sunday a fortnight earlier.

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the struggle for an eight-hour working day

วันที่ชาวกรีกฉลองคำว่าไม่เมื่อพวกเขาตอบปฏเสธมุโสลินี

-
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Obedience redusal to Mussolini in 1940 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : »ç½Ç»ó ·Î¸¶ °¡Å縯 ±³È¸ µ¿¸Í¼¼·ÂÀÌ ¿ìÀ§¸¦ Â÷ÁöÇÔÀ¸·Î½á ÀÌ ½ÃÁ¡¿¡¼­ ½ÂºÎ´Â ÀÌ¹Ì °áÁ¤µÇ¾ú´Ù. 1620³â 11¿ù 8ÀÏ °³½Å±³ µ¿¸ÍÃøÀÇ º¸Çì¹Ì¾Æ±ºÀº ¹é»ê(ÛÜߣ) ÀüÅõ¿¡¼­ Æ¿¸® ¹éÀÛÀÌ À̲ô´Â ·Î¸¶ °¡Å縯 ±³È¸ µ¿¸Í±º¿¡°Ô ±«¸êÀûÀÎ ´ëÆи¦ ´çÇß°í, º¸Çì¹Ì¾ÆÀÇ ¼öµµ ÇÁ¶óÇÏ´Â ÀúÇ×ÇÏÁö ¸øÇÏ°í Ç׺¹Çß´Ù. ÀÌÈÄ ÇÕ½ººÎ¸£Å© ¿Õ°¡ÀÇ º¸Çì¹Ì¾Æ Áö¹è´Â °­È­µÇ¾ú´Ù. °ðÀ̾î 1627³â ½Å(ãæ)¿µÁöÁ¶·Ê¹ý¿¡ ÀÇÇØ ÀÇȸ´Â ±Ç·ÂÀ» ¸ðµÎ »©¾Ñ±â°Ô µÇ¾î »ç½Ç»ó ¼Ó·ÉÀÌ µÇ¾ú´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ ´Ù¼öÀÇ º¸Çì¹Ì¾Æ ±ÍÁ· ¹× °³½Å±³µµ°¡ ¸Á¸íÇÏ¿© À¯·´ °¢Áö·Î Èð¾îÁö°Ô µÇ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ÇÕ½ººÎ¸£Å© ¿Õ°¡¿¡ ÀÇÇÑ Àç»ê¸ô¼ö ¹× ±¹¿ÜÃß¹æÀ̶ó´Â °¡È¤ÇÑ ÀüÈÄ Ã³¸®´Â ´Ù¸¥ °³½Å±³ Á¦ÈÄÀÇ ÀÌÅ»À» ÃÊ·¡ÇÏ°Ô µÇ¾ú°í, ÀüÀïÀÌ Àå±âÈ­ÇÏ°Ô µÈ ¿øÀÎÀÌ µÇ¾ú´Ù. ÀüÀï ÀÌÈÄ ½Å¼º ·Î¸¶ Á¦±¹ÀÇ ·Î¸¶ °¡Å縯 Áö¹è°¡ °­È­µÇ¾ú°í ±×´ë·Î ½Å¼º ·Î¸¶ Á¦±¹ÀÇ Á¦À§(ð¨êÈ)¸¦ µ¶Á¡ÇÑ ¿À½ºÆ®¸®¾Æ-Çë°¡¸®°¡ üÄÚ¸¦ 1918³â±îÁö Áö¹èÇÏ¿´´Ù. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดราชการ

-
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Information: Some government agencies are closed; banks may close half-day or even the full day.

วันเปเนียไมนา

-
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ชายผู้นี้จะแนะนำให้รู้จักศาสนาคริสต์เกาะใน 1846 .

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Known as the Nuku, this is religious drama. Islanders act out biblical stories Aitutaki only http://www.ck/events.htm

วันฉัตรมงคล

-
วันอังคาร 29 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : King Norodom Sihakmoni's Coronation Day The King of Cambodia shall reign but shall not govern; shall be the Head of State for life; shall be inviolable. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันอังคาร 29 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Proclamation of the republic in 1923 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 29 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Bishop James Hannington day from 2024

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 29 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 30 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Bendigo Cup Day - in Bendigo only

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพร

-
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : จาก 2008 เป็นต้นไป

วันธงชาติ

-
วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันสถาปนาก่อตั้ง*

-
วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Grytviken หลักสถานีประชากรจัดตั้งเป็นสถานีแรกในการล่าปลาวาฬ 1904

เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์

-
วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลนี้นับย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าในแม่น้ำโตนเลสาบ (แม่น้ำโขง) และจุดเริ่มต้นของฤดูกาลประมง แข่งเรือขนาดยักษ์ Bon Om Touk

วันแม่

-
วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the date of a speech by first leader Kim Il Sung in 1961: The Duty of Mothers in the Education of Children

สนธิสัญญาของเปโตรโปลิส

-
วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : สนธิสัญญาเปโตรโปลิสลงนามเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 ในเมืองเปโตรโปลิสของจักรวรรดิบราซิลใกล้กับริโอเดอจาเนโรยุติความตึงเครียดระหว่างโบลิเวียและบราซิลเหนือดินแดนเอเคอร์โบลิเวียในขณะนั้นซึ่งเป็นดินแดนที่พึงปรารถนาในช่วงที่ยางพาราเฟื่องฟูร่วมสมัย [Wikipedia]

วันต่อสู้เพื่อสถาปนาอิสรภาพและระบอบประชาธิปไตย*

-
วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน 1989 ไม่มีใครจะเคยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นจะนำไปสู่การล่มสลายของสี่สิบปีของการปกครองคอมมิวนิสต์ นักเรียนเงียบสงบมีนาคมแตกรุนแรงลงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ นักเรียนบางคน 170 คนได้รับบาดเจ็บเรียกคลื่นของการนัดหยุดงานทั่วประเทศและการประท้วง เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาระบอบคอมมิวนิสต์ลดลง แต่ไม่กี่คนที่จะทราบว่านักเรียนมีนาคมที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นห้าสิบปีก่อน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 1939 ซึ่งเป็นนักเรียนสาธิตการประท้วงที่นาซียึดครองเชโกสโลเห็นนักศึกษาแพทย์ ม.ค. Opletal ยิงตาย Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เอกราชทางการเมืองของ Jujuy

-
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันประธานาธิบดี**

-
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ประธานาธิบดีคนแรกอมตะ Kabua ยังคงอยู่ในสำนักงานจาก 1979 จนถึงปี 1996 เขาเกิดบนเกาะ Jabor ของ Jaluit ปะการังในปี 1928 เขาได้ผ่านไปในปี 1996 ในโฮโนลูลูฮาวาย

วันบรรจบครบรอบของการปฏิวัติ

-
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : 1910 revolution

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Á¦1Â÷ ¼¼°è ´ëÀü¿¡¼­ ·¯½Ã¾Æ°¡ µ¶ÀÏ¿¡ ÆÐÇÏÀÚ, 1918³â 11¿ù 18ÀÏ ¶óÆ®ºñ¾Æ´Â µ¶¸³À» ¼±¾ðÇÏ¿´´Ù. ÀÌÈÄ ¶óÆ®ºñ¾Æ´Â ³óÁö°³ÇõÀ» ½Ç½ÃÇÏ°í °æÁ¦, ¹®È­, ±³À° Àü¹Ý¿¡ ÀÖ¾î °ý¸ñÇÒ ¸¸ÇÑ ¹ßÀüÀ» ÀÌ·ç¾úÀ¸³ª, 1934³â¿¡ ÀϾ Äíµ¥Å¸·Î ÃÊ´ë ´ëÅë·ÉÀ̾ú´ø Ä«¸¦¸®½º ¿ï¸¶´Ï½º(Krlis Ulmanis)°¡ 4´ë ´ëÅë·ÉÀ¸·Î ´Ù½Ã ÃëÀÓÇÏ¿´´Ù. 1939³â 8¿ù 23ÀÏ ¼Ò·ÃÀº ³ªÄ¡ µ¶ÀÏ[2] °ú ¸®º¥Æ®·ÎÇÁ-¸ô·ÎÅäÇÁ ¹Ð¾àÀ» ¸Î¾î Áß¾ÓÀ¯·´À» µ¶ÀÏ°ú ¼Ò·ÃÀÌ °¢°¢ ºÐÇÒÇϱâ·Î ÇÏ´Â ºñ¹Ð ÀÇÁ¤¼­¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù.[2][3] ÀÌ ÀÇÁ¤¼­¿¡¼­ ¶óÆ®ºñ¾Æ´Â ¼Ò·ÃÀÇ ¿µÇâ±Ç¿¡ µÎ±â·Î ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò´Ù.[3] Á¦2Â÷ ¼¼°è ´ëÀüÀÌ ÀϾ µÚ, ¼Ò·ÃÀº 1940³â 6¿ù Áß¼ø, ¹ßÆ® 3±¹À» Á¡·ÉÇϱ⠽ÃÀÛÇÏ¿´´Ù. ¼Ò·ÃÀÇ ³»¹«ÀιÎÀ§¿øȸ ¿ä¿øÀº ¶óÆ®ºñ¾ÆÀÇ ±¹°æ ÃʼҸ¦ ±Þ½ÀÇÏ¿´°í,[4]:20[5] ¶óÆ®ºñ¾Æ±ºÀ» ¸ô¾Æ³½ µÚ ¼Òºñ¿¡Æ® °£ºÎ´ÜÀ¸·Î ´ë½ÅÇÏ¿´´Ù.[4]:20[6] ÀÇȸ¿Í ¿©Å¸ Á¤ºÎ ºÎóÀÇ °øÁ÷ÀÚ¸¦ »Ì´Â ¼±°Å¿¡¼­´Â ¸íºÎ¿¡ Èĺ¸ÀÚ°¡ ÇÑ ¸í¾¿¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Âµ¥, µ¶Àç·ÎºÎÅÍÀÇ ÇعæÀ̶ó´Â ¸íºÐ ¾Æ·¡¿¡ Ä¡·¯Áø ¼±°ÅÀÇ °ø½Ä °á°ú¿¡¼­ Ä£(öÑ)¼Ò·Ã È帰¡ 97.6%ÀÇ Ç¥¸¦ ¾ò¾ú´Ù.[4]:21[7] ±×·¸°Ô ±¸¼ºµÈ ÀÇȸ´Â °ð ¼Òºñ¿¡Æ® ¿¬¹æ¿¡ °¡ÀÔÇÒ °ÍÀ» ¿äûÇÏ¿´À¸¸ç, ¼Ò·ÃÀÇ ½ÂÀÎÀ» ¾ò¾î ¶óÆ®ºñ¾Æ ¼Òºñ¿¡Æ® »çȸÁÖÀÇ °øÈ­±¹À¸·Î ¼Ò·Ã¿¡ º´ÇյǾú´Ù.[4]:21 ±¹Á¦ »çȸ´Â ¼Ò·ÃÀÇ ¹ßÆ® 3±¹ º´ÇÕÀ» ºÒ¹ýÀ¸·Î º¸°í ºñ³­ÇÏ¿´´Ù.[8][9]: Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันอำนาจอธิปไตยแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : From 2010

การประชุมสุดยอด G20

-
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : lasts 3 days -- in Rio

วันก่อการณฏัก

-
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Karnataka Rajyotsava (Karnāṭaka Rājyōtsava; lit. Karnataka State Festival). This was the day in 1956 when all the Kannada language-speaking regions of South India were merged to form the state of Karnataka. [Wikipedia]

วันขีปนาวุธข้ามทวีป

-
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เพื่อรําลึกถึงการเปิดตัวของประเทศในปี 2017 ของขีปนาวุธข้ามทวีป

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Day of Remembrance for the Victims of Homeland War and the Day of Remembrance for the Victims of Vukovar and Škabrnja

วันของทหาร

-
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ฉลองชัยชนะเหนือฝรั่งเศสในการต่อสู้ของ Vertieres ใน 1803 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Independence was acknowledged by France in 1956 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : in Beni

วันชาติ

-
วันอังคาร 19 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the coronation in 1949 of Prince Rainier III (Rainier Louis Henri Maxence Bertrand Grimaldi, 1923 - 2005), as the 30th ruling Prince of Monaco. When he died in 2005 he had ruled his principality for 56 years, the second longest serving monarch in the history of Europe. Wikipedia

วันค้นพบเปอโตริโก

-
วันอังคาร 19 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ค้นพบโดยคริสโคลัมบัสในระหว่างการเดินทางที่สองของเขาไปทางทิศตะวันตกใน 1493

วันการิฟูนา*

-
วันอังคาร 19 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : กลุ่มชาติพันธุ์ Garifuna ทำให้ขึ้นถึง 8% ของประชากรในท้องถิ่น ประชากรอื่น ๆ เป็นหลักสีดำมาจากหมู่เกาะใกล้เคียงในตอนต้นของศตวรรษที่ XIXth

วันแสดงความเสียใจและสำนึกผิด

-
วันพุธ 20 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันของการอธิษฐานกับพระเจ้ากับการเก็บเกี่ยวไม่ดี ถูกยกเลิกเป็นวันหยุดในปี 1994 ทั่วประเทศ เพียง แต่ยังคงตั้งข้อสังเกตในแซกโซนี

วันสันติภาพ

-
วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : การสิ้นสุดสงครามระหว่างชาวบอสเนียเซิร์บและชาวมุสลิมบอสเนียและคาทอลิก กรอบข้อตกลงทั่วไปสำหรับสันติภาพในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาได้ข้อสรุปใน Dayton โอไฮโอใน 1995 21 พฤศจิกายน และภายหลังลงนามในปารีส 14 ธันวาคม

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Nossa Senhora da Apresentacao (Natal only)

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Independent since 1650, Oman is presently ruled by Haïtham ben Tariq This date is usually modified in early November

วันขอบคุณพระเจ้า*

-
วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันหนึ่งเมื่อประชาชนสามารถขอบพระคุณพระเจ้า

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : แอลเบเนียอักษรวันหยุดนักขัตฤกษ์สำหรับชุมชนชาวแอลเบเนีย

ผบ มาม๖ภว ณฏ*

-
วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เอกราชนักบุญอุปถัมภ์ของจอร์เจีย, เซนต์จอร์จ ยังเป็นที่รู้จัก Giorgoba

ราศีธนู

-
วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Archer: November 23 to December 21

เทศกาลภาษาคาซี

-
วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Seng กุด Snem เป็นเทศกาลของซีชุมชนที่มีการเฉลิมฉลองส่วนใหญ่จะรักษาและจัดแสดงวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเขา เทศกาลไม่เพียง แต่เป็นสารกันบูดสำหรับวัฒนธรรมของชุมชนซีก็ยังทำหน้าที่เป็นเตือนให้ทุกวัฒนธรรมทั่วประเทศอินเดียที่จะรักษาความสำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาของพวกเขา

วันขอบคุณชนชั้นแรงงาน (คินโร คันฉะ โนะ ฮิ)*

-
วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเก็บเกี่ยว จักรพรรดิส่งผู้สื่อสารไปยังพระวิหารของ Jingu ที่มีการเก็บเกี่ยวครั้งแรก

ที่ระลึกมหาราชมีนาคม 1949

-
วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : และการฟื้นฟูสภานิติบัญญัติ จากปี 2564

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day in 1943 that the statehood of Bosnia and Herzegovina was re-established at the Anti-Fascist Council of National Liberation of Yugoslavia Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Wikipedia

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by Holland on November 25, 1975. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

มฆวๅภ*

-
วันอังคาร 26 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : นำไปใช้โดยสภาสูงสุดของสาธารณรัฐ Abkhazia ของการประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 26 พฤศจิกายนปี 1994 และจากการลงประชามติของชาติ 3 ตุลาคม 1999 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบุตรบุญธรรมโดยการลงประชามติของชาติในวันเดียวกัน (วิกิพีเดีย)

วันประกาศรัฐธรรมนูญ

-
วันอังคาร 26 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เฉลิมฉลองวันที่มองโกเลียประกาศตัวเองเป็นประเทศเอกราชด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย (MPR) ซึ่งเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ภายใต้การปกครองของพรรคปฏิวัติประชาชนมองโกเลีย (MPRP) กินเวลาจนถึงปี 1990 [https://www.kiva.org]

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันพุธ 27 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : เอกราชเกิดของสาธารณรัฐใน 28 พฤศจิกายน 1958

วันประกาศเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960

ตราสินอิสระ*

-
วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : 28 พฤศจิกายน 1975 ประกาศ FRETILIN ติมอร์ตะวันออกเป็นรัฐเอกราชและอินโดนีเซียตอบโต้ด้วยการเปิดตัวเต็มรูปแบบทหารบุกที่ 7 ธันวาคม

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : สหรัฐอเมริกา (อังกฤษ: United States of America) หรือมักย่อว่า สหรัฐฯ หรือ อเมริกา เป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตย ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และหนึ่งเขตปกครองกลาง มี 48 รัฐและกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ ณ ทวีปอเมริกาเหนือตอนกลางระหว่างประเทศแคนาดาและเม็กซิโก รัฐอะแลสกาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือและรัฐฮาวายเป็นกลุ่มเกาะในกลางมหาสมุทรแปซิฟิก สหรัฐมีพรมแดนติดต่อกับแคนาดาทางทิศเหนือ และเม็กซิโกทางทิศใต้ ส่วนพรมแดนทางทะเลนั้นติดต่อกับแคนาดา รัสเซียและบาฮามาส โดยมีมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลแบริง มหาสมุทรอาร์กติก มหาสมุทรแอตแลนติก อ่าวเม็กซิโก และทะเลแคริบเบียนเป็นผืนน้ำล้อมรอบ นอกจากนี้ยังมีดินแดน 5 แห่งที่มีประชากรอยู่มาก และ 9 แห่งที่มีประชากรอยู่น้อยในแคริบเบียน และในมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วย

วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับต

-
วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Panamแ declared its independence from Spain on Nov. 28, 1821.

วันครอบครัว

-
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันอนุรักษ์มรดกอินเดีย

-
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the arrival in Louisiana of the Acadian people from the French colony Acadia following the ceding of that colony to England in 1713

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Withdrawal of German troops in 1944.

ดำวันศุกร์

-
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ƒ‹ƒfƒJ‚ฬ“๚

-
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกภาพ

-
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : หมายถึงการจลาจลใน Port-วิลาได้ที่ 29 พฤศจิกายน 1977

วันเกิดลินคอล์น

-
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในเกียรติของอับราฮัมลินคอล์นซึ่งเป็นประเทศที่ประธานที่ 16 และเป็นที่รู้จักในฐานะปลดเปลื้องที่ดี

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : Kourou Day - Banks remain open in Kourou only

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 30 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันนักบุญเซนต์แอนดรู

-
วันเสาร์ 30 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันเสาร์ 30 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : After the first English settlement at Holetown in 1627, Barbados remained a British colony until achieving independence from Britain on November 30th 1966. That first independence ceremony was accompanied by the raising of the Barbados National Flag, and playing of the National Anthem, for the first time. http://barbados.org/indepen.htm

ฉลองของ Bonifacio*

-
วันเสาร์ 30 พฤศจิกายน, 2024
วันหยุดฆราวาส : อันเดรสไอเรสนำการประท้วง 1896 กับสเปน Kaarawan ni Bonifacio

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 16 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : 1971 ณโฟก ฟตฑนฟกผญ พ๒ภบ ตถธณ

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 16 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Native Kazakhs, a mix of Turkic and Mongol nomadic tribes who migrated into the region in the 13th century, were rarely united as a single nation. The area was conquered by Russia in the 18th century, and Kazakhstan became a Soviet Republic in 1936. It became an Independent Republic on 16 December, 1991, the last of the Soviet Republics to gain independence. Immediately after independence it joined the Commonwealth of Independent States Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันสมานฉันท์

-
วันจันทร์ 16 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เริ่มต้นในปี 1994 (ในตอนท้ายของการแบ่งแยกสีผิว) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชาติระหว่างชุมชนชาวแอฟริกาใต้ Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชัยชนะ - ไบจอย บิโดช**

-
วันจันทร์ 16 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : หลังจากการประกาศ Sheikh Mujib ของความเป็นอิสระของปากีสถานประธานาธิบดียาห์ข่านกรรม Awami ลีกและจับกุมผู้นำ การรบแบบนักรบยังคงต่อสู้กับกองทัพปากีสถานส่งผลให้ในรอบเกือบสิบล้านผู้ลี้ภัยหนีไปยังประเทศอินเดีย อินเดียประกาศสงครามกับประเทศปากีสถานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมและปากีสถานยอมจำนนหลังจากนั้นไม่นานในวันที่ 16 ธันวาคม 1971 Mujib กลับจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศบังคลาเทศ

วันแห่งการฟื้นฟูประชาธิปไตย

-
วันอังคาร 17 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : คำเตือนบนว่าอำนาจควรคำนึงถึงมติมหาชน

วันชาติ

-
วันอังคาร 17 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Independence obtained from the United Kingdom in 1971

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 17 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the 2010 revolution (Dec 17 - Jan 14) from 2020

±¹°¡ ÈÞÀÏ

-
วันอังคาร 17 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the installation of the first hereditary King of Bhutan in 1907

ครบรอบของภาษาคาซีกวี*

-
วันพุธ 18 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Soso ถ้ำ (1873-1940) เป็นราชาภิเษกแม้ว่าจะได้รับรางวัลกวีได้รับการยอมรับของ Khasis

ฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันพุธ 18 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The date of December 18, 1958 was the date of the proclamation of the Republic of Niger. Niger becomes an autonomous republic within the French Community

วันชาติ

-
วันพุธ 18 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : As of 2007. In Tribute to Sheikh Jassem bin Mohamed bin Thani, founder of the State of Qatar, who had assumed power on December 18, 1878.

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแบ่งแยกดินแดน

-
วันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันศุกร์ 20 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : To commemorate Panamanians who died during the 1989 U.S. invasion of the country from 2022

วันเขตบริหารพิเศษ (เอสเออาร์)*

-
วันศุกร์ 20 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ฉลองการกลับมาของมาเก๊าไปยังประเทศจีนโดยสหราชอาณาจักร (1999)

การยกเลิกการเป็นทาส*

-
วันศุกร์ 20 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : การเลิกทาสในวันฝรั่งเศสดินแดนโพ้นทะเล: 27 พฤษภาคมในลุป 22 พฤษภาคมในมาร์ตินีที่ 10 มิถุนายนในเฟรนช์เกีย 20 ธันวาคมในเกาะเรอูนียง 27 เมษายนนี้ในมายอต 23 พฤษภาคมในประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ (ที่มันไม่ได้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในความเป็นจริงการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาสองได้ลงนามในกรุงปารีสโดยวิกเตอร์ Schoelcher บน 27 เมษายน 1848 พระราชกฤษฎีกาแรกที่ได้รับการลงนามในกรุงปารีสโดยการปฏิวัติฝรั่งเศสใน 4 กุมภาพันธ์ 1794 แต่ได้ถูกยกเลิกโดยนโปเลียนใน 20 พฤษภาคม 1802

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 21 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Winter Solstice (Dongzhi)

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 21 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันภาษาตุรกีสังเกตโดยชุมชนที่พูดภาษาตุรกี

ราศีมังกร

-
วันอาทิตย์ 22 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Goat: December 22 to January 19

วันเอกภาพ

-
วันอาทิตย์ 22 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Accord signed on December 22, 1987, by President Robert Mugabe and the late Joshua Nkomo, establishing a truce between the two rival political parties (ZANU & ZAPU). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดราชการ

-
วันจันทร์ 23 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกภาพ

-
วันจันทร์ 23 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Accord signed on December 22, 1987, by President Robert Mugabe and the late Joshua Nkomo, establishing a truce between the two rival political parties (ZANU & ZAPU). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดราชการ (ครึ่งวัน)

-
วันจันทร์ 23 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 23 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Radish day, Noche de los Raba๑os in Oaxaca only

วันเกิดของวอชิงตัน

-
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On 24 December 1951, Libya declared its independence as the United Kingdom of Libya, a constitutional and hereditary monarchy under King Idris, Libya's first and only monarch.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

มฆวๅภ

-
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญของรัฐแย็พ

-
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday. Yap only.

ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊

-
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันคริสต์มาสอีฟ (1/2 วัน)

-
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันคริสต์มาสอีฟ (1/2 วัน)

-
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊

-
วันอังคาร 24 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันพุธ 25 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดเควด-อี-อซัม

-
วันพุธ 25 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Muhammad Ali Jinnah (1876 - 1948) was an Indian Muslim and statesman who led the All India Muslim League and founded Pakistan, serving as its first Governor-General. He is commonly known in Pakistan as Quaid-i-Azam (Urdu:- Great Leader ) and Baba-i-Qaum ( Father of the Nation. ). [Wikipedia]

บ็อกซิ่งเดย์*

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : อาลซัสและโมเซลถือว่าเป็นนิติบุคคลภูมิภาคที่ไม่ซ้ำกันในสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนื่องจากการบำรุงรักษาของความจำเพาะทางกฎหมายได้มาจากดินแดนเหล่านี้ระหว่าง 1871-1918 เมื่อพวกเขาดินแดนเยอรมัน: ข้อตกลงทางกฎหมายกับวาติกันระบบทางวิชาการเฉพาะทางรถไฟสถาบันทางสังคมอื่น ๆ . นี้จำเพาะทางกฎหมายในท้องถิ่นและผิดปกติภายในกรอบของสาธารณรัฐฝรั่งเศสถูกเก็บรักษาไว้เพราะความปรารถนาที่ชัดเจนแสดงโดยอัลเซเชี่ยนและโมเซลประชากรเมื่อดินแดน reintegrated ฝรั่งเศสหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่พวกเขาอยากจะรักษาวัฒนธรรม idiosyncracy ภูมิภาคของพวกเขาและ ไม่เฉพาะเจาะจงสังคมของพวกเขา (เช่นล้มละลายส่วนบุคคลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เฉพาะ)

วันครอบครัว

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : บน 26 1990 ธันวาคม ประชามติตัดสินใจว่า สาธารณรัฐสโลวีเนียจะกลายเป็น ประเทศที่อิสระ และอธิปไตย.

บ็อกซิ่งเดย์

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The day after Christmas, the Feast of St. Stephen, the first Christian martyr, is better known as Boxing Day. The term may come from the opening of church poor boxes that day; maybe from the earthenware boxes with which boy apprentices collected money at the doors of their masters' clients. Sometimes called National Whiner's Day in the U.S.A.

วันคริสต์มาสวันที่สอง

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

หน่วยงานภาครัฐมีการปิด

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาส/วันครอบครัว

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันรุ่งขึ้นหลังจากคริสมาสต์ที่งานเลี้ยงของเซนต์สตีเฟ่นพลีชีพคริสเตียนแรกเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะบ็อกซิ่งเดย์ คำว่าอาจมาจากการเปิดตัวของคริสตจักรกล่องยากจนวันนั้น; อาจจะมาจากกล่องเครื่องเคลือบดินเผาด้วยซึ่งเด็กฝึกหัดที่เก็บรวบรวมเงินที่ประตูของลูกค้าโทพวกเขา ' Tweede Kerstdag นำไปใช้กับเนเธอร์แลนด์ (สองวันคริสต์มาส) และ Anden Juledag ไปยังประเทศเดนมาร์ก

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแห่งความนิยม

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : บ็อกซิ่งเดย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันของค่าความนิยมในปี 1994 ที่จะแยกออกจากอดีตอาณานิคมและจะรวมทุกแอฟริกาใต้

วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่น

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

บ็อกซิ่งเดย์

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ชาฮีด อุดแฮม สิงห์ จายันติ

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาส

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันมวย

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่น

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Remembrance of St Stephen, the first Christian martyr.

วันครอบครัว

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแรกของการแข่งขันสแตนลีย์

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

สองวันคริสต์มาส

-
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Tweede Kerstdag

วันที่สองของการแข่งขันสแตนลีย์

-
วันศุกร์ 27 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 27 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 27 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : black Day to pay homage to former prime minister Shaheed Benazir Bhutto on her martyrdom anniversary (in 2007). Sindh province only

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันศุกร์ 27 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On December 27, 1972, the Fifth Supreme People's Assembly ratified a new constitution to replace the first constitution, promulgated in 1948. Innovations of the 1972 constitution included the establishment of the positions of president and vice presidents and a super-cabinet called the Central People's Committee (CPC). The 1972 constitution was revised in April 1992. http://countrystudies.us/north-korea/58.htm

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 28 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

Shaheedi Sabha

-
วันเสาร์ 28 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Homage to the martyrdom of Chhotte Sahibzade Baba Zorawar Singh and Baba Fateh Singh, the youngest sons of the 10th sikh guru Guru Gobind Singh [Wikipedia]

วันสันติภาพ

-
วันอาทิตย์ 29 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : To remember the complete end of civil war on Dec. 29, 1998 by the Win-Win Policy, that has brought full peace and national unity to Cambodia -- The day is also to show gratitude to the martyrs who had sacrificed their lives for the cause of peace and national reconciliation. from 2024

วันคืนแห่งชาติเสรีภาพและความเป็นอิสระ

-
วันอาทิตย์ 29 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On Dec. 29, 1911, Mongolia declared its independence from the Manchu King Dynasty Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 29 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In Ekaterinburg

วันวีรบุรุษภาษาคาซี

-
วันจันทร์ 30 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : U Kiang Nangbah fought against the British imperialism in 1861-62 and was sentenced to death by hanging at Yawmusiang on 30.12.1862.

วันริซัล

-
วันจันทร์ 30 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Born 19 June 1861 in Calamba, Philippines- executed on 30 December 1896, Manila. Patriot, physician (educated in Germany and France) and man of letters whose life and literary work was an inspiration to the Philippine nationalist movement Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Araw ng Kabayanihan ni Dr. Jose Rizal

วันขึ้นปีใหม่รัฐคะยา

-
วันจันทร์ 30 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ปีใหม่กะเหรี่ยงจัดขึ้นในวันข้างขึ้นแรกของปีโท เกือบจะเป็นวันหยุดประจำชาติ ชุมชนกะเหรี่ยงทั่วพม่าเฉลิมฉลองด้วยการสวมชุดพื้นเมืองของพวกเขาที่ทอด้วยเสื้อตัวยาวเหนือลองยีสสีแดง และด้วยการจัดเต้นรำพื้นบ้านและการแสดงร้องเพลง การเฉลิมฉลองที่ใหญ่ที่สุดจะจัดขึ้นในเขตชานเมือง Kayin ของ Insein ทางเหนือของย่างกุ้ง และในเมือง Hpaan เมืองหลวงของรัฐ Kayin

วันหยุดราชการ

-
วันจันทร์ 30 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันสิ้นปี

-
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : New Year in Armenia (Amanor) is celebrated the whole week starting from December 31. During this week people present gifts and congratulate each other, and their homes are open to welcome everyone. Armenian children write about their wishes in the letters addressed to Dzmer Papik (Santa Clause) and believe that they will come true on the New Year’s Eve. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันรักสามัคคี

-
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In November of 1989 in Nakhchivan (autonomous republic of the Republic of Azerbaijan), people destroyed watchtowers and barbed wires on the border with Iran. Relatives and compatriots living on both sides of the Araz River were able to communicate with each other for the fist time.

วันสิ้นปี

-
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันสิ้นปี (ครึ่งวัน)

-
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ครึ่งวันปิด

-
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : not an official holiday

วันหยุด

-
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลเรือ - ออกพรรษาจุดสิ้นสุดของฤดูฝน เฉลิมฉลองด้วยการแข่งเรือที่น่าประทับใจและพิธีเฉลิมฉลองริมแม่น้ำโขง ในเวียงจันทน์เท่านั้น Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : From 7pm to midnight

วันฟื้นฟูสาธารณรัฐ

-
วันอังคาร 31 ธันวาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Only in Geneva

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 1 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the day in 1804 when Jean-Jacques Dessalines declared independence and restored the country's original name Haiti , from the Indian vernacular for land of mountains

ต้นกำเนิดสาธารณรัฐสโลวัก

-
วันพุธ 1 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

ป๕วุ

-
วันพุธ 1 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันปีใหม่

-
วันพุธ 1 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : สอดคล้อง ลงนามเมื่อ 22 ธันวาคม 1987 โดยประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุและสายโจชัว Nkomo สร้างการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง (ZANU & ZAPU) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 1 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่

-
วันพุธ 1 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 1 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

±¹°¡ ÈÞÀÏ

-
วันพุธ 1 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the day when American forces returned the presidential palace to the Iraqi authorities on Dec. 31, 2008.

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 1 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Ousting of Fulgencio Batista by Fidel Castro Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

บรรพบุรุษของวัน

-
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : ยังเรียกว่า วีรบุรุษวัน

โลซุง

-
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : ถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของรัฐสิกขิมของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ Losoong หรือ Namsoong ถือเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่สิกขิมและมีการเฉลิมฉลองด้วยความยินดีและความร้อนแรงทั่วทั้งภูมิภาค เทศกาลนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว และมอบช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานและความตื่นเต้นให้กับเกษตรกรทุกคนที่ทำงานหนักตลอดทั้งปี

วันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันต่อไปนี้วันปีใหม่

-
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : A derivation of Middle High German berhttac or berhteltac, which translated the Greek epiphanias

วันที่ 2 มกราคม

-
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคาร

-
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

2 มกราคม (ธนาคารยังคงเปิด)

-
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันที่ 2 มกราคม

-
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันหลังวันขึ้นปีใหม่

-
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

สิ้นสุดสองอาทิตย์เทศกาลคาร์นิวัล

-
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Http://www.stkittscarnival.com/

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : in Melilla only

วันหลังวันขึ้นปีใหม่

-
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Re-established in 2017

วันที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์

-
วันศุกร์ 3 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : The winter solstice is the moment when the earth is at a point in its orbit where one hemisphere is most inclined away from the Sun. This causes the Sun to appear at its farthest below the celestial equator when viewed from the far hemisphere. Solstice is a Latin borrowing and means sun stand still , referring to the appearance that the Sun's noontime elevation change stops its progress, either northerly or southerly. The day of the winter solstice is the shortest day and the longest night of the year.

วันหยุดr

-
วันศุกร์ 3 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันศุกร์ 3 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 3 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

จราจลประชาชน

-
วันศุกร์ 3 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 4 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Celebrates Burma's Declaration of Independence from Britain on January 4, 1948.

วันเรียกร้องเอกราช

-
วันเสาร์ 4 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันเสาร์ 4 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันเสาร์ 4 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

แยมปา กูซอม

-
วันอาทิตย์ 5 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Nyempa Guzom เป็นเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองภายในอารามในสิกขิม ผู้คนทั่วไปมาเยี่ยมชมและมอบของขวัญเป็นผลไม้ ขนมหวาน และแม้แต่การบริจาค และอธิษฐานขอความปรารถนาดีของครอบครัวและคนที่รัก ตรงกับวันที่ 6 และ 7 ของเดือน 11 ของปฏิทินทิเบต (ประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม)

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันอาทิตย์ 5 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Angra dos Reis Day Angra dos Reis only

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (เลื่อนไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : The term comes from ancient Greek and means appearance. Celebrated on the 6th January, this feast corresponds to the presentation of Child Jesus to the Magi. This is the day of Jesus' first miracle, the Wedding in Cana , and the day of his own baptism.

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

แยมปา กูซอม

-
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Nyempa Guzom เป็นเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองภายในอารามในสิกขิม ผู้คนทั่วไปมาเยี่ยมชมและมอบของขวัญเป็นผลไม้ ขนมหวาน และแม้แต่การบริจาค และอธิษฐานขอความปรารถนาดีของครอบครัวและคนที่รัก ตรงกับวันที่ 6 และ 7 ของเดือน 11 ของปฏิทินทิเบต (ประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม)

วันหยุด

-
วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันได้รับชัยชนะเหนือลัทธิการปกครองฆาล้างเผ่าพันธุ์

-
วันอังคาร 7 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : ร่วมรำลึกการล่มสลายของเขมรหม้อสีแดงของพล.ต.ในปี 1979 จากการรุกรานของเวียดนามโดยกองทัพ. not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

Á¦ÇåÀý

-
วันอังคาร 7 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Constitution Day

วันเกิดคิมจองอุน

-
วันพุธ 8 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : North Korean's current leader. But which year he was born remains a state secret. It is believed he was born in 1983 or 1984.

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันพุธ 8 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันพุธ 8 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

คัพเดวอน

-
วันพุธ 8 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : ในเดวอนเท่านั้น

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 8 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Cadiz Day in Cadiz only

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 9 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : ร่วมรำลึกการจลาจลของวันที่ 9 มกราคม 1964 ,มากกว่าอำนาจอธิปไตยของเขตคลองปานามา. นักเรียนต้องการที่จะเห็นทั้งการชักธงของประเทศปานามาและการชักธงของสหรัฐอเมริกาในเขตคลอง. ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในการปราบปราม. หลังจากนั้นสามวันของการสู้รบ 22 panamanians พลเมืองและ 4 สหรัฐฯได้ถูกฆ่าตาย.

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 9 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : On 9 January 1992, Bosnian Serb authorities declared the creation of the Serbian Republic of Bosnia and Herzegovina, now called Republika Srpska

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันพฤหัสบดี 9 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Chinglen Nongdrenkhomba (1788–1834), also known as Maharaja Gambhir Singh. He abdicated the throne with the arrival of a Burmese force. Along with the British, he participated in the liberation of Manipur. [Wikipedia]

ชุมชนไทย - ญี่ปุ่น

-
วันพฤหัสบดี 9 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีของวันถัดไป

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันศุกร์ 10 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : To recognise and reflect upon the greatest, most defining moment in all of Bahamian history: the attainment of Majority Rule on January 10, 1967.

การเฉลิมฉลองวูดู

-
วันศุกร์ 10 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Vodoun, a traditional West African religion also known as Voodoo.

การเฉลิมฉลองของรัฐ

-
วันศุกร์ 10 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : State of Kachin day, not celebrated every year

Iratpa Imoinu

-
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Imoinu Iratpa is an ancestral deity who is venerated in every household of Manipur on phunga lairu. The deity was venerated first by the Luwang dynasty, the then Khumans and subsequently by Meitei King Chalamba at Kangla.

วันหยุด

-
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

Ascension Day

-
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of His Majesty the Sultan’s ascension to power from 2023

คำประกาศ อิสรภาพ

-
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 1944 , 66 ชาวโมร็อกโกบุคคลได้มีการเสนอขอพระมะหะหมัดของฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ. พวกเขาต้องการความเป็นอิสระของโมร็อกโก. การประกาศกําหนดไว้ว่าพระราชาทรงพระมะหะหมัด v เป็นแต่เพียงผู้เดียวผู้แทนของชาติ เขาก็จะมีสิทธิได้รับร่างรัฐธรรมนูญที่จะยอมรับนับถือสิทธิของพลเมืองของเขาในระบอบการปกครองที่ ระบอบการปกครองของเขาจะได้รับการก่อตั้งขึ้นบนหลักการของอิสลาม.

วันประกาศเอกราช

-
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : as observed in Morocco

วันรัฐธรรมนูญแห่งคอสเร่

-
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Kosrae only www.kosrae.com

วันมิชชันนารี

-
วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : In 1894, two British Missionaries – Rev JH Lorrain, fondly called by the Mizos as ‘Pu Buanga’ and Rev FW Savidge, known to the Mizos as ‘Sap Upa’ arrived at Sairang village, about 30 km west from Aizawl, by boat.

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันอาทิตย์ 12 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : The biggest annual festival of the Zeliangrong community in Manipur.

เบอร์เบอร์วันขึ้นปีใหม่

-
วันอาทิตย์ 12 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : The Berber calendar, a legacy of Roman Mauretania, is a surviving form of the ancient Julian calendar, the calendar used in Europe before the introduction of the Gregorian calendar. with month names derived from Latin.It is employed to regulate the seasonal agricultural works, in place of the Islamic calendar, a lunar calendar considered ill-adapted for agriculture.

การปฏิวัติของแซนซิบาร์

-
วันอาทิตย์ 12 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันบรรลุนิติภาวะ (เซยจิน โนะ ฮิ)

-
วันจันทร์ 13 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : อายุการยกย่องของคนส่วนใหญ่ (20 ปี)

วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย

-
วันจันทร์ 13 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันขึ้นปีใหม่ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Called Saint Sava in Serbia and Republika Srpska. Saint Sava is celebrated as the founder of the independent Serbian Orthodox Church and as patron saint of education and medicine among Serbs. His day is observed on January 27th of the Gregorian calendar (January 14th of the Julian calendar still observed by the Serbian Church). Since the 1830's, Saint Sava has become the patron saint of Serb schools. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สร้างโลก

-
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ครบรอบปีของวิภู

-
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : ตั้งแต่ 2010

เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัล

-
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the harvest, which is observed for three days: Bhogi Pongal, Surya Pongal and Mattu Pongal. A colourful and traditional festival with many a ceremony devoted to various deities and cattle races.

เบอร์เบอร์วันขึ้นปีใหม่r

-
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Amazigh New Year - Yennayer is the first month of the Berber Year or the Berber year used since antiquity by the Berbers in North Africa. Its first day corresponds to the first day of January of the Julian Calendar, which is shifted thirteen days compared to the Gregorian calendar, i.e. 14 January of every year. [Wikipedia]

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : New Amazigh year in Amazigh towns only

วันคืนอํานาจอธิปไตย

-
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : From 2022

วันของวีรบุรุษ (John Chilibwe)

-
วันพุธ 15 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : (1871 – February 3, 1915) was a Baptist educator and an early figure in resistance to colonialism in Nyasaland, now Malawi. Today John Chilembwe is celebrated as a hero for independence, and John Chilembwe Day is observed annually on January 15 in Malawi. Wikipedia

George Price Day

-
วันพุธ 15 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : A statesman who served twice as the head of government of Belize from 1961–1984 and 1989–1993. He served as First Minister and Premier under British rule until independence in 1981 and was the nations first prime minister after independence that year. He is considered to have been one of the principal architects of Belizean independence. Today he is referred to by many as the Father of the Nation . Price effectively dominated Belizean politics from the early 1960s until his 1996 retirement from party leadership, serving as the nations head of government under various titles for most of that period. from 2021

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 15 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : The Former Combatants and Veterans of the Motherland Day

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 15 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Santo Amaro da Imperatriz Day Santo Amaro only

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันพฤหัสบดี 16 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : A celebrated Tamil poet who wrote the Thirukkural, a work on ethics in Tamil literature. [Wikipedia]

โลลอง คาบิลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโกถูกลอบสังหาร

-
วันพฤหัสบดี 16 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : The holiday commemorates the assassination of President Laurent Kabila on this day in 2001

วันแห่งวีรบุรุษของชาติ

-
วันศุกร์ 17 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : The day commemorates the assassination of Patrice Lumumba in 1961

วันเข้ายึดครองโดยกัปตันคุก

-
วันศุกร์ 17 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 19 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Confederate Heroes Day: Celebrates the surrender of Confederate General Joseph E. Johnston to Union General William Sherman on April 26, 1865

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : อ้างอิงถึงนาย amilcar cabral ,เป็นคนที่มีส่วนทำให้ความเป็นอิสระของเคปเวิร์ดและหนู ตะเภา - bisau . Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันกองทัพ

-
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

โรเบิร์ตอีวันเกิด / มาร์ตินลูเธอร์คิงวันเกิด

-
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : การรวมกันของวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำสงครามกลางเมืองความขัดแย้งกระตุ้นอย่างน้อยในส่วนของภาคใต้ไม่เต็มใจที่จะให้ขึ้นเป็นเจ้าของทาสและสิทธิมนุษยชนผู้นำที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวอเมริกันแอฟริกัน

Idaho Human Rights Day

-
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : San Sebastian in Rio de Janeiro only

วันโรเบิร์ต อี ลี

-
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันสิทธิมนุษยชน

-
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันเวลลิงตัน (เฉพาะเวลลิงตัน)

-
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์วัน

-
วันจันทร์ 20 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Martin Luther King was a U.S civil rights leader and American clergyman. His non-violent demonstrations against racial inequality led to civil rights legislation. He was assassinated in 1968.

วันเอิลโรล บาร์โรว์

-
วันอังคาร 21 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : In 1966 Barbados gained independence from Britain under the leadership of Errol Barrow of the Democratic Labour Party. Barrow served as prime minister from 1966-1976 and from 1986 to 1987, when he died in office. He has been honoured by the granting of a public holiday Nor a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ราศีกุมภ์

-
วันอังคาร 21 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

พระแม่อัลทากราเซีย

-
วันอังคาร 21 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : A Catholic Marian devotion regarded as the protective and spiritual mother of the Dominican people . The many faithful devotees of the Virgin attend from all over Dominican territory to the Basilica of Higüey, in the province La Altagracia. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

นักบุญผู้เสียสละเซนต์วินเซนต์ (เฉพาะวาเลนเซีย)

-
วันพุธ 22 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันจงรักภักดี

-
วันพุธ 22 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของเนตาชิ - สุภาช จันทร โภชยานันติ - วีร์สุเรนทร์

-
วันพฤหัสบดี 23 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Subhas Chandra Bose (23 January 1897 – 18 August 1945) was an Indian nationalist whose defiant patriotism made him a hero in India, but whose attempt during World War II to rid India of British rule with the help of Nazi Germany and Imperial Japan left a troubled legacy. The honorific Netaji (Hindustani: Respected Leader ), first applied in early 1942 to Bose in Germany by the Indian soldiers of the Indische Legion and by the German and Indian officials in the Special Bureau for India in Berlin, was later used throughout India. [Wikipedia]

ผลไม้วัน

-
วันพฤหัสบดี 23 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันบัลแกเรียกับรูเมเลียตะวันออกรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

-
วันศุกร์ 24 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : January 24, 1859, the two principalities of Moldova and Wallachia had a moment of brilliance- the type that makes history: both of them elected general Alexandru Ioan Cuza as prince or 'domnitor' therefore becoming The United Principalities of Moldavia and Wallachia.

วันตรุษจีน

-
วันเสาร์ 25 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

ครบรอบ Betico Croes*

-
วันเสาร์ 25 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : นักการเมือง (เกิดในปี 1938) ที่อุทิศตัวเองเพื่อตัวเองตัดสินใจของคน Aruban ในปี 1976 เขาเอาความคิดริเริ่มที่จะนำธงชาติ Aruban และเพลงสรรเสริญพระบารมี Aruban ในเดือนมีนาคมของปี 1977 ในความคิดริเริ่มของเขาประชามติ

ผู้ว่าราชการของวันครบรอบปี

-
วันอาทิตย์ 26 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันอาทิตย์ 26 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : It was the Lahore Session of the Indian National Congress at midnight of December 31, 1929 - January 1, 1930, that the Tri-Colour Flag was unfurled by the nationalists and a pledge taken that every year on January 26, the Independence Day would be celebrated and that the people would unceasingly strive for the establishment of a Sovereign Democratic Republic of India. The professed pledge was successfully redeemed on January 26, 1950, when the Constitution of India framed by the Constituent Assembly of India came into force, although the Independence from the British rule was achieved on August 15, 1947. It is because of this that August 15 is celebrated as Independence Day, while January 26 as Republic Day.

วันตรุษจีน

-
วันจันทร์ 27 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

ศฃมึภว ณฏ

-
วันจันทร์ 27 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the first settlement by the British lead by captain Arthur Phillip (1788)

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 27 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันฉลองครบรอบปี (โอ๊คแลนด์)

-
วันจันทร์ 27 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : On that day, HMS Herald, bearing the Governor-to-be, Captain Hobson, dropped anchor in the Bay of Islands. If that event, rather than the ceremony at Waitangi eight days later, marks the establishment of this colony .

วันเกิดดัวร์เต

-
วันจันทร์ 27 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Juan Pablo Duarte is considered the architect of the Dominican Republic and its independence from Haitian rule in 1844.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : St Julian in Cuenca only

ผณณฏ

-
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Korean New Year Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันของทหาร

-
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the establishment of independent Republic of Armenia's Armed Forces on 28 January, 1992. paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันตรุษจีน

-
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วัน ตำรวจ

-
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : จาก 2,010 Commemorates the massacre of over 50 policemen in Ismailiyya by British forces on that day in 1952.

วันส่งท้ายปีเก่าของจีน

-
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Employers who require employees to work during the holiday must pay three times the normal wages

ภฝทย ผณ

-
วันพุธ 29 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Unpaid holiday -- businesses may remain open

วันตรุษจีน

-
วันพุธ 29 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส :

วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย

-
วันพุธ 29 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : On this day, Nepalis remember the martyrs who died fighting for democracy – especially the four most important martyrs who were executed in 1941 – that has long eluded their country. Various memorial services are held across the country to pay tribute before the statues of all known and unknown martyrs who offered their lives fighting against the Rana Dynasty and all other autocratic rulers. A major rally and ceremony is held at the Martyrs’ Memorial Park in Kathmandu on this day, an occasion when key government officials also address the nation on the issue of democracy.

ผณณฏ

-
วันพุธ 29 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Korean New Year Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันตรุษจีน

-
วันพุธ 29 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : At New Year during the night, the Jade Emperor conveyed all animals. Only 12 showed up. To thank them, Buddha dedicated one symbolic year per visitor. Each new born would inherit the relevant animal's characteristics. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ผณณฏ

-
วันพฤหัสบดี 30 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Korean New Year Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันตรุษจีน

-
วันพฤหัสบดี 30 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : At New Year during the night, the Jade Emperor conveyed all animals. Only 12 showed up. To thank them, Buddha dedicated one symbolic year per visitor. Each new born would inherit the relevant animal's characteristics. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี รูสเวลท์

-
วันพฤหัสบดี 30 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : Kentucky

เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)

-
วันศุกร์ 31 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : The most important celebration in Vietnamese culture. The word is a shortened form of Tết Nguy๊n Đแn, which is Sino-Vietnamese for Feast of the First Morning of the First Day . Tết celebrates the arrival of spring based on the Vietnamese variation of the Chinese lunisolar calendar. Employers who require employees to work must pay three times normal wages. A customary Tet bonus is often paid to employees prior to their leaving for the lunar new year holiday. Paid holiday when falling on Sunday

วันตรุษจีน

-
วันศุกร์ 31 มกราคม, 2025
วันหยุดฆราวาส : The Chinese calendar combines lunar and solar movements. The lunar cycle is about 29.5 days. To match the solar calendar, an extra month is added once every few years (seven years out of a 19-year cycle). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday