วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
แองกวิลลา, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

linkฮอนดูรัส : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

ฮอนดูรัส : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Lempira (HNL)
 • Internet domain: .hn - Telephone code: +504 - International dialing code: 00
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): สเปน (315 ล้านลำโพงใน 20 ประเทศ) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023พ๎ธำดฯภว ณฏโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023วันนักข่าวของเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023วันเสรีภาพแห่งชาติเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 25 สิงหาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 15 กันยายน, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม, 2023ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพุธ 4 ตุลาคม, 2023วันโมราซานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 5 ตุลาคม, 2023วันหยุดประจำชาติวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 6 ตุลาคม, 2023วันโมราซานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 7 ตุลาคม, 2023วันโมราซานวันหยุดฆราวาส
  view more

  วันแรงงาน

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : www.liceofranco.com

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  พ๎ธำดฯภว ณฏ

  -
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Mother’s day has evolved in many countries in different ways. This is because mother’s day has different origins in different countries and therefore occurs on different days in the year. One school of thought claims that this day emerged from the custom of mother worship in ancient Greece. Mother worship which kept a festival to Cybele, a great mother of gods, and Rhea, the wife of Cronus, was held on March 15 to March 18 around Asia Minor. They insist that this custom spread around the world. Mothering Sunday is the celebration of motherhood in the United Kingdom. It is also known as Mid-lent Sunday, Rose Sunday and Laetare Sunday. It originally comes from the Victorian practice of allowing servants to return home to visit their mothers on this day. In the United States, Julia Ward Howe (May 27, 1819 - October 17, 1910) was a prominent American abolitionist, social activist, and poet. Howe’s Battle Hymn of the Republic was first published in the Atlantic Monthly in 1862 and quickly became one of the most popular songs for the Union during the American Civil War. After the war she focused her activities on the causes of Pacifism and women’s suffrage. In 1870 she was the first to proclaim Mother’s Day, with her Mother’s Day Proclamation. U.S. President Woodrow Wilson approved Mother’s Day in 1914

  วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (สิ้นสุด)

  -
  วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : www.liceofranco.com

  วันนักข่าวของ

  -
  วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  วันเสรีภาพแห่งชาติ

  -
  วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
  วัฒนธรรม : วันนี้รำลึกถึงสามปีทนทานต่อการประหารที่เอาประธาน

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 25 สิงหาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันเอกราช

  -
  วันศุกร์ 15 กันยายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Granted by Spain in 1821

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  วันโมราซาน

  -
  วันพุธ 4 ตุลาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : In tribute to Francisco Morazแn, Honduran statesman

  วันหยุดประจำชาติ

  -
  วันพฤหัสบดี 5 ตุลาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Replaces previous Francisco Morazแn day (part of Semana Morazแnica , named after Francisco Morazแn, a 19th century Honduran politician)

  วันโมราซาน

  -
  วันศุกร์ 6 ตุลาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : In tribute to Francisco Morazแn, Honduran statesman

  วันโมราซาน

  -
  วันเสาร์ 7 ตุลาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : In tribute to Francisco Morazแn, Honduran statesman