วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkเม็กซิโก (ชีวาวา) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

เม็กซิโก (ชีวาวา) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Peso (MXN)
 • Internet domain: .mx - Telephone code: +52 - International dialing code: 00
 • สเปน (315 ล้านลำโพงใน 20 ประเทศ), ยังนาฮวต (ลำโพง 3 ล้าน), Itsa, Tzelta ยันภาษาอินเดียl (0.8 ล้านลำโพง), Otomi, Mixtec, Zapothec กลางอเมริกันอินเดีย (0.2 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันอาทิตย์ 2 มิถุนายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับตวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน, 2024Çб³ ÈÞÀÏSchool holidays
  view more
  วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน, 2024วันสวดแผ่เมตตาแก่วิญญาณและคนตายทั้งหแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024วันบรรจบครบรอบของการปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 12 ธันวาคม, 2024วันกัวดาลูเป้แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันพุธ 18 ธันวาคม, 2024Å©¸®½º¸¶½º ¹æÇÐ (½ÃÀÛ)School holidays
  view more
  วันพุธ 25 ธันวาคม, 2024ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more

  วันหยุด

  -
  วันอาทิตย์ 2 มิถุนายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Election day

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Commemorates the start of the Independence War by Father Miguel Hidalgo y Costilla in 1810 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

  วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับต

  -
  วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  Çб³ ÈÞÀÏ

  -
  วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันสวดแผ่เมตตาแก่วิญญาณและคนตายทั้งห

  -
  วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : This is an ancient festivity that has been much transformed through the years,but which was intended in prehispanic Mexico to celebrate children and the dead. This holiday is a time when Mexican families remember their dead and the continuity of life. The original celebration can be traced to the Aztec civilization, in the month of Miccailhuitontli, presided by the Lady of the Dead , goddess Mictecacihuatl and dedicated to children and the dead. This celebration is also observed in other countries in Latin Am้rica. Families visit the graves and engage in sprucing up the gravesite, decorating it with flowers, setting out and eating a festive picnic.

  วันบรรจบครบรอบของการปฏิวัติ

  -
  วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : 1910 revolution

  วันกัวดาลูเป้

  -
  วันพฤหัสบดี 12 ธันวาคม, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  Å©¸®½º¸¶½º ¹æÇÐ (½ÃÀÛ)

  -
  วันพุธ 18 ธันวาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

  -
  วันพุธ 25 ธันวาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :