วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkปาปัวนิวกินี : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

ปาปัวนิวกินี : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Kina (PGK)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), ซานดิโอ, พิด-บิสลา (ลำโพง 1 ล้าน), ภาษาพื้นเมือง ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่งเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024วันเกิดของกษัตริย์School holidays
  view more
  วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024เทศกาลหน้ากากชาติrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่งวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024วันแสดงความเสียใจและสำนึกผิดโปรเตสแตนต์
  view more
  วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024วันของบิดาโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more

  อีสเตอร์วันจันทร์

  -
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่ง

  -
  วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024
  วัฒนธรรม : In tribute to soldiers who died during world wars, especially during the Gallipoli (Turkey) campaign during the First World War.

  วันเกิดของกษัตริย์

  -
  วันจันทร์ 10 มิถุนายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : King Charles III

  วันเกิดของกษัตริย์

  -
  วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เทศกาลหน้ากากชาติr

  -
  วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024
  วัฒนธรรม : Lasts 4 days - https://www.bestofpng.com in Rabaul 2024 edition confirmed

  วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่ง

  -
  วันอังคาร 23 กรกฎาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : ในการส่งส่วยให้กับผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่

  วันแสดงความเสียใจและสำนึกผิด

  -
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
  โปรเตสแตนต์ : A time when to ask the people to come together and pray and ask the Lord to forgive for the wrongs that are happening in the nation. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันของบิดา

  -
  วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Granted by Australia in 1975 Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 20 กันยายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :