วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkปารากวัย : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

ปารากวัย : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Guarani (PYG)
 • Internet domain: .py - Telephone code: +595 - International dialing code: 002
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • สเปน (315 ล้านลำโพงใน 20 ประเทศ), รา(ลำโพง 4 ล้าน) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 10 มีนาคม, 2024ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพุธ 27 มีนาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024ผบธ๑ฟไภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024วันนักข่าวของเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันอังคาร 30 เมษายน, 2024Çб³ ÈÞÀÏSchool holidays
  view more
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันรำลึกเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 14 พฤษภาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024พ๎ธำดฯภว ณฏวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024วันสันติภาพแห่งชาโควันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024วันของบิดาโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024พฦผ๘ฝรพ๐(ฦฤถ๓ฐ๚ภฬ ผ๖ตต) รขผณภฯวันหยุดฆราวาส
  view more

  ประจัญบานวัน

  -
  วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Commemorates the battle (and defeat) of Cerro Cora in 1870, during the War of the Triple Alliance, which pitted the combined forces of Brazil, Argentina, and Uruguay against Paraguay.

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 10 มีนาคม, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

  -
  วันพุธ 27 มีนาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (เริ่มต้น)

  -
  วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ผบธ๑ฟไภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Maundy Thursday: Commemorates the Last Supper when Jesus instituted the Holy Eucharist (Lord's Supper).

  นศุกร์ดี

  -
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : The First Council of Nicaea (a gathering of bishops in the early days of Christianity) wanted to find a day to commemorate the crucifixion and resurrection of Christ. This commemoration had to be linked to Jewish holiday traditions, since the last supper of Christ was believed to be a Jewish Passover meal. But the Jewish calendar is based on lunar and solar cycles, so the Easter celebration had to follow the same calendar.

  วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันนักข่าวของ

  -
  วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  Çб³ ÈÞÀÏ

  -
  วันอังคาร 30 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันรำลึก

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง : ในเครื่องบรรณาการที่ตกเป็นเหยื่อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี 2004

  วันแรงงาน

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  วันเอกราช

  -
  วันอังคาร 14 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : The Spanish governor was overthrowned in 1811

  พ๎ธำดฯภว ณฏ

  -
  วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันสันติภาพแห่งชาโค

  -
  วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Celebrates the end of the Chaco War against Bolivia (1935 )

  วันของบิดา

  -
  วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  พฦผ๘ฝรพ๐(ฦฤถ๓ฐ๚ภฬ ผ๖ตต) รขผณภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Gold-seeking Spaniards first established a fort on the Guarani inhabited Paraguay River on August 15, 1537. They called it Nuestra Senora de la Asuncion (Our Lady of the Assumption). http://news.quickfound.net/intl/paraguay_news.html