วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อุงกาดีปีใหม่พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อูกาดีปีใหม่พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024มหาสงกรานต์พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024วันขึ้นปีใหม่ของพวกดราวิเดียนพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024มหาสงกรานต์พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024วันขึ้นปีใหม่ของพวกดราวิเดียนพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024วันเนาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024มหาสงกรานต์พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024วันปีใหม่ของชนชาติทมิฬและสิงหลพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024วันเถลิงศกพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 16 เมษายน, 2024มหาสงกรานต์พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024ฮินดูฉลองพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024ผฎฐก ลบฝลภฯพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024วิสาขพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024ผฎฐก ลบฝลภฯพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024วิสาขพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024วันนิพพานพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024วันครบรอบวันเกิด คุรุ รินโปชพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024โปซอง พูยาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันเสาร์ 20 กรกฎาคม, 2024เข้าพรรษา (เริ่มการถือศีลอดของชาวพุทธ)พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024Bhasa Manyata Diwasพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024เทศกาลทิมพู ดรัพเชนพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024อินทราจาทัตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024เทศกาลไบนาระพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024กาท้าสธาพานาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024ออกพรรษาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024วันพระจันทร์เต็มดวงพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024ออกพรรษาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024ออกพรรษาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Ghodejatra Kathmandu Valley only

ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อุงกาดีปีใหม่

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : วันขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดูหรือที่เรียกว่า Ugadi คือวันถัดจากวันขึ้นค่ำในหรือหลังวันวิษุวัตฤดูใบไม้ผลิ

ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อูกาดีปีใหม่

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : วันขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดูหรือที่เรียกว่า Ugadi คือวันถัดจากวันขึ้นค่ำในหรือหลังวันวิษุวัตฤดูใบไม้ผลิ

มหาสงกรานต์

-
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : leap towards renewal . 3-day festival involving water-splashing, the freeing of fish, fighting kites, dancing, etc. Songkran, as usual, falls on 13, 14 and 15 April with an extra public holiday on Tuesday, 16 April 2019 as the first two Songkran days fall on a weekend. Water throwing can start as early as the 11th (as it does in Chiang Mai) and will usually end on the 15th, with the exception of Pattaya where it drags on and reaches it peak on the 19th. In the south, anywhere from Hua Hin downwards, Songkran is only celebrated for a day, on the 13th [Wikipedia]

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Choitro Shonkranti

วันขึ้นปีใหม่ของพวกดราวิเดียน

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Malayalam New Year

มหาสงกรานต์

-
วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : leap towards renewal . 3-day festival involving water-splashing, the freeing of fish, fighting kites, dancing, etc. Songkran, as usual, falls on 13, 14 and 15 April with an extra public holiday on Tuesday, 16 April 2019 as the first two Songkran days fall on a weekend. Water throwing can start as early as the 11th (as it does in Chiang Mai) and will usually end on the 15th, with the exception of Pattaya where it drags on and reaches it peak on the 19th. In the south, anywhere from Hua Hin downwards, Songkran is only celebrated for a day, on the 13th [Wikipedia]

วันขึ้นปีใหม่ของพวกดราวิเดียน

-
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Malayalam New Year

วันเนา

-
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : second day [of Songkran]. 3-day festival involving water-splashing, the freeing of fish, fighting kites, dancing, etc. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

มหาสงกรานต์

-
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : leap towards renewal 3-day festival involving water-splashing, the freeing of fish, fighting kites, dancing, etc.

วันปีใหม่ของชนชาติทมิฬและสิงหล

-
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Sri Lankans and Tamilnadu people celebrate their national new year's day (Puththandu in Tamil and Aluth Avurudhu in Sinhala). The specific time of the New Year is set by astrologers on the 13th or 14th. The sun moving from the house of Pisces to the house of Aries signals the dawn of the new year.

วันเถลิงศก

-
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : New Year - 3-day festival involving water-splashing, the freeing of fish, fighting kites, dancing, etc. Paid holiday when falling on Friday or Saturday [Wikipedia]

มหาสงกรานต์

-
วันอังคาร 16 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : leap towards renewal 3-day festival involving water-splashing, the freeing of fish, fighting kites, dancing, etc.

ฮินดูฉลอง

-
วันอังคาร 23 เมษายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Hanumanji is said to be Chiranjivi (immortal) and is present in the world even today. He is the link between the devotees and God, for, as instructed by the Lord, he serves, protects and inspires the servants of God. Saints like Tulasidas had the darshan (divine vision) of the Lord through the grace of Hanumanji.

ผฎฐก ลบฝลภฯ

-
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

วิสาข

-
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชา

-
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Magha Puja or Sangha celebration. This day falls on the full moon of the third month. It commemorates the main event in Buddha's life, after His first retreated from the rain (Vassa). The anniversary of Buddah's birthday in the Mahayana tradition; the commemoration of Buddah's birth, enlightenment, and death, celebrated on the day of the full moon of the 6th month in the Theravada tradition. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วิสาขบูชา

-
วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม ส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่า เหตุการณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท [Wikipedia]

ผฎฐก ลบฝลภฯ

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

วิสาขบูชา

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : เทศกาลสำคัญทางพุทธอนุสรณ์เกิดการตรัสรู้และการตายของพระพุทธรูปและมีการเฉลิมฉลองในคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนที่อินเดีย Vaisakha (เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม) หนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดคือวิสาขบูชาที่พระจันทร์เต็มดวงพฤษภาคมเมื่อประสูติตรัสรู้และความตายของพระพุทธเจ้าจะจำ

วิสาข

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : มาฆบูชาหรือการเฉลิมฉลองพระสงฆ์ วันนี้ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงของเดือนที่สาม มันเอกราชกิจกรรมหลักในชีวิตของพระพุทธเจ้าครั้งแรกหลังจากที่เขาถอยออกมาจากฝน (Vassa) วันครบรอบวันเกิดของพระพุทธเจ้าในประเพณีมหายาน; พิธีฉลองการเกิดของพระพุทธเจ้าตรัสรู้และความตาย, การเฉลิมฉลองในวันที่พระจันทร์เต็มดวงของเดือนที่ 6 ในประเพณีเถรวาท

วันนิพพาน

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : รําลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระพุทธเจ้า เชื่อกันว่าการสิ้นพระชนม์ของพระพุทธเจ้าควรได้รับการยกย่องเพราะเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์พระองค์ได้เสด็จถึงการตรัสรู้และในที่สุดก็ถึงขั้นนิพพาน

วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชา

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : In some countries, may only be observed by the Hinduist community. In India, only celebrated in Andaman & Nicobar Island, Chhattisgarh, Delhi, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharastra, Uttaranchal, Uttar Pradesh. In Thailand, falls on the same day as Vesak Magha Puja or Sangha celebration. This day falls on the full moon of the third month. It commemorates the main event in Buddha's life, after His first retreat from the rain (Vassa) The anniversary of Buddah's birthday in the Mahayana tradition; the commemoration of Buddah's birth, enlightenment, and death, celebrated on the day of the full moon of the 6th month in the Theravada tradition.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Magha Puja or Sangha celebration. This day falls on the full moon of the third month. It commemorates the main event in Buddha's life, after His first retreated from the rain (Vassa). The anniversary of Buddah's birthday in the Mahayana tradition; the commemoration of Buddah's birth, enlightenment, and death, celebrated on the day of the full moon of the 6th month in the Theravada tradition. Not a paid holiday - Hinduist community only

วันครบรอบวันเกิด คุรุ รินโปช

-
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Padmasambhava (in Sanskrit meaning lotus-born ) founded the Tibetan or Tantric school of Buddhism in the 8th century. In Bhutan and Tibet he is better known as Guru Rinpoche ( Precious Master ) where followers of the Nyingma school regard him as the second Buddha.

โปซอง พูยา

-
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Commemorates the introduction of Buddhism to Sri Lanka by Arahat Maha Mahinda (son of King Asoka of India) at Mihintale in the third century B.C. Ven Mahinda established the Dispensation of The Buddha (Buddhasasana) in Sri Lanka.

เข้าพรรษา (เริ่มการถือศีลอดของชาวพุทธ)

-
วันเสาร์ 20 กรกฎาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : For a period of 3 months, Buddhists priests have to meditate in temples and observe strict rules. Young men are also enrolled in temples on that day, until Auk Phansa -- full moon of October, the official end of the rainy season.

Bhasa Manyata Diwas

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

เทศกาลทิมพู ดรัพเชน

-
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Lasts 5 days - The Drubchhen was instituted between 1705 and 1709 by Kuenga Gyaltshen, the first reincarnation of Jampel Dorji, the son of Shabdrung Ngawang Namgyal. According to legend, Pelden Lhamo appeared before him and performed the dances while he was in meditation. Based on these dances, Kuenga Gyeltshen initiated the Drubchhen

อินทราจาทัต

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : The celebrations consist of two events, Indra Jatra and Kumari Jatra. Indra Jatra is marked by masked dances of deities and demons, displays of sacred images and tableaus in honor of the deity Indra, the king of heaven. Kumari Jatra is the chariot procession of the living goddess Kumari.

เทศกาลไบนาระ

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Even before the birth of Buddhism, Asian ascetics in the ancient times when there were no calendars, made it a practice on full moon days to cease worldly pursuits and engage themselves in religious activities. The Buddha adopted this practice and from this developed the preaching of the Buddhist texts and commentaries (bana) in monasteries and temples on full moon Poya days. And when the Venerable Arahat Mahinda Thero introduced Buddhism to this country in 247 BC he also introduced the Poya tradition.

ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิต

-
วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ไหว้พระสวดมนต์ที่เจดีย์

ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิต

-
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ไหว้พระสวดมนต์ที่เจดีย์

กาท้าสธาพานา

-
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : วันแรกของเทศกาลฮินดู Dashain Kalash (เรือน้ำศักดิ์สิทธิ์) เป็นสัญลักษณ์ของเทพธิดา Durga มักจะมีภาพของเธอนูนบนด้านข้างวางอยู่ในห้องสวดมนต์

ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิต

-
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ไหว้พระสวดมนต์ที่เจดีย์

ออกพรรษา

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

วันพระจันทร์เต็มดวง

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Celebrates the obtaining of Vivarana (the assurance of becoming a Buddha) by the Bodhisatta Maitriya and the commissioning of 60 disciples by The Buddha to disperse his teachings. http://www.mysrilanka.com/travel/lanka/festivals/POSON.HTM

ออกพรรษา

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Bouk Khao Pansa marks the end of Buddhist Lent and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots. in Vientiane only

ออกพรรษา

-
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :