วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024สินค้าคงคลังของธนาคารแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024ธนาคารจะปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024วันหยุด (จาก 13:00)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 10 เมษายน, 2024ธนาคารจะปิดมุสลิมในพื้นที่แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024วันปีใหม่ของบังคลาเทศแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 17 เมษายน, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 20 เมษายน, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024วันแรกของงานรื่นเริงแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024วันที่สองของงานรื่นเริงแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 30 เมษายน, 2024เซนต์ วัลเพอร์กิส (ธุรกิจห้างร้าน & ธนาคารปิดเร็วขึ้น)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024³ëµ¿Àýแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024วันเด็กแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024ธนาคาร ปิด ที่ 14แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024ฟนผ๖ฝยรตภฯแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024ธนาคารจะปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันพืชมงคลแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024อัสสัมชัญแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม, 2024ประจัญบานวันแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024วันหลังวันวิสาข์แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอาทิตย์ 9 มิถุนายน, 2024ประทับนั่งเรือครบแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024ฮินดูเทศกาลแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024YMA วันแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024วันหยุดธนาคาร (จาก 13:00)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024วันซานอันโตนิโอแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024วันเสรีภาพแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ Artigasแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024กลางฤดูร้อนของอันธิกา (ธนาคารเท่านั้น)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024กลางฤดูร้อนของอันธิกา (ธนาคารเท่านั้น)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024วันก่อนกลางฤดูร้อน หรือ โจฮันนัส อัตโตในฟินแลนด์แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024ธนาคารจะปิดให้บริการแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 25 มิถุนายน, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024การปิดบัญชีธนาคารสำรองประจำปีของอินเดียแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024ธนาคารจะปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024สินค้าคงคลังของธนาคารแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024ธนาคารจะปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024วันเสรีภาพแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024วันเกิดโจเซ่ เซลโซ่ บาโบซ่าแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024ธนาคารปิดเวลา 13:00 นแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันการพาณิชย์แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันหยุดนักขัตฤกษ์แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 24 สิงหาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024วันหยุดธนาคารฤดูร้อน (เฉพาะธนาคาร)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024วันอัสสัมชัญของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอด็อกซ์แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอังคาร 3 กันยายน, 2024วุนๆ ฑโณไภฯแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพุธ 4 กันยายน, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 7 กันยายน, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024พระแม่แห่ง Coromotoแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024สินค้าคงคลังของธนาคารแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024วันสถาปนาแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024วันชาวสเปนแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024วันโคลัมบัสแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันโคลัมบัสแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 26 ตุลาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024วันหยุดธนาคาร (ตั้งแต่ 13:00)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

สินค้าคงคลังของธนาคาร

-
วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารจะปิด

-
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันหยุด (จาก 13:00)

-
วันอังคาร 9 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารจะปิดมุสลิมในพื้นที่

-
วันพุธ 10 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla, Yala provinces

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันปีใหม่ของบังคลาเทศ

-
วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Under the Mughals, agricultural taxes were collected according to the Hijri calendar. However, as the Hijri calendar is a lunar calendar, it does not coincide with the harvest. As a result, farmers were hard-pressed to pay taxes out of season. In order to streamline tax collection, the Mughal Emperor Akbar ordered a reform of the calendar. Accordingly, Fatehullah Shirazi, a renowned scholar and astronomer, formulated the Bangla year on the basis of the lunar Hijri and Bangla solar calendars. The new year subsequently became known as B๔ngabdo or Bengali year

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันพุธ 17 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันเสาร์ 20 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันแรกของงานรื่นเริง

-
วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันที่สองของงานรื่นเริง

-
วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

เซนต์ วัลเพอร์กิส (ธุรกิจห้างร้าน & ธนาคารปิดเร็วขึ้น)

-
วันอังคาร 30 เมษายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : คริสเตียนและคนป่าเถื่อนฉลอง. ประกาศการกลับของสปริง.

³ëµ¿Àý

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันแรงงาน

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : วันแรงงาน เป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อที่จะฉลองผลงานทางการเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน.

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันเด็ก

-
วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคาร ปิด ที่ 14

-
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์

-
วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิดr

-
วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ฟนผ๖ฝยรตภฯ

-
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารจะปิด

-
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : From 2008 onwards

วันพืชมงคล

-
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

อัสสัมชัญ

-
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิดr

-
วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ประจัญบานวัน

-
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : อุรุกวัยและบราซิลสิ้นสุดสงครามใน 1828

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิดr

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิดr

-
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันหลังวันวิสาข์

-
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2000 ที่ประเทศอิสราเอลทัพซ้ายที่ถูกครอบครองพื้นที่ในภาคใต้ของเลบานอนหลังจาก 22 ปีอาชีพ

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)

-
วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Commemorates the Last supper. Pope Urban IV ordered the observance of such a feast in 1264, and in the following century it became universal in the Western Church. For six hundred years that feast was observed on the Thursday after Trinity Sunday, but in 1970 the new Roman Missal, while retaining that day for some countries, provided that in others the feast be observed on the Sunday after Trinity.

ประทับนั่งเรือครบ

-
วันอาทิตย์ 9 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : First freedom fighter of India who stood and fought against the dominance of Mughal Empire. Especially celebrated in Udaipur

ฮินดูเทศกาล

-
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : First day of three-day Raja Sankranti in Orissa. The festival is dedicated to Mother earth, girls and women. Farmers prepare for the ensuing monsoon season by giving rest to farmlands for three days. Girls and women do not do any work for three days and they indulge in fun, games and merrymaking. [Hindu Blog]

YMA วัน

-
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันหยุดธนาคาร (จาก 13:00)

-
วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันซานอันโตนิโอ

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 18 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : The second main celebration of Islam. It celebrates Abraham's willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันเสรีภาพแห่งชาติ

-
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : To remember and honor the freeing, in Galveston, Texas, in 1865, of the last slaves in the United States from 2019 on

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ Artigas

-
วันพุธ 19 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : ในการส่งส่วยให้นายพลJos Gervasio Artigas, บรรพบุรุษของอุรุกวัยเกิดใน 1764

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : All Souls' Day only observed by the Orthodox community

กลางฤดูร้อนของอันธิกา (ธนาคารเท่านั้น)

-
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : อีฟของมิดซัมเมอร์

กลางฤดูร้อนของอันธิกา (ธนาคารเท่านั้น)

-
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Some banks may remain open in the morning

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันก่อนกลางฤดูร้อน หรือ โจฮันนัส อัตโตในฟินแลนด์

-
วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Banks may remain open half day

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารจะปิดให้บริการ

-
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันอังคาร 25 มิถุนายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

การปิดบัญชีธนาคารสำรองประจำปีของอินเดีย

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารจะปิด

-
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

สินค้าคงคลังของธนาคาร

-
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Annual Closing of the Royal Bank of India (RBI)

ธนาคารจะปิด

-
วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ผลการค้นหาคำศัพท์ (Ashura)

-
วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Martyrdom of Husayn ibn Ali, killed in the year 680 in Kerbala (Iraq) during his fight against injustice.

วันเสรีภาพ

-
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : ปลดปล่อยจากญี่ปุ่นใน 1944 โดยสหรัฐอเมริกาพลากร

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : In 1950, the U.S. Congress passed a law authorizing Puerto Rico to draft a constitution. This is often a step toward statehood. In this case, Congress didn’t mention statehood. For two years, Puerto Rico worked on the constitution. Congress required some changes and the constitution was ratified by the voters of Puerto Rico. President Truman sent the document to the U.S. Congress for approval in April. More changes were required, made, and ratified. In July of 1952, Puerto Rico had a constitution of her own. observed from 2022

วันเกิดโจเซ่ เซลโซ่ บาโบซ่า

-
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : July 27, 1857 – September 21, 1921) was a medical Physician, sociologist, and political leader of Puerto Rico. Known within Puerto Rico's New Progressive Party as The father of the Statehood for Puerto Rico movement ,[1] Barbosa was also the first Puerto Rican earn a medical degree in the United States. [Wikipedia]

ธนาคารปิดเวลา 13:00 น

-
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันการพาณิชย์

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Shop keepers and office workers are being honoured.

วันหยุดนักขัตฤกษ์

-
วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : It was originally declared a public holiday to enable Darwin's railway workers to go to Adelaide River for a picnic.

ธนาคารยังคงเปิดr

-
วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันศุกร์ 16 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันเสาร์ 24 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน (เฉพาะธนาคาร)

-
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิดr

-
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันอัสสัมชัญของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Golema Bogorodica (Dormition of the Holy Mother of God). Observed by the Orthodox community.

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 3 กันยายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : On Sep. 3, 1944, American troops and Navy as well as French FFI soldiers forced the Germans out.

ธนาคารยังคงเปิดr

-
วันพุธ 4 กันยายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันเสาร์ 7 กันยายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

พระแม่แห่ง Coromoto

-
วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : เธอเป็นผีที่ถูกกล่าวหาของพระแม่มารี ในปี 1942 เธอได้รับการประกาศอุปถัมภกของเวเนซูเอลา

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : National Day for Truth and Reconciliation from 2021

สินค้าคงคลังของธนาคาร

-
วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันสถาปนา

-
วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Marks the anniversary of the establishment of the Central Treasury during the Civil War

วันชาวสเปน

-
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : On October 12, 1492, Christopher Colombus, a navigator from Genova, reached the New World. Numerous nations celebrate this event on October 12. In the U.S. and in Colombia, the celebration takes place on the second Monday of October.

วันโคลัมบัส

-
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Commemorates the day explorer Christopher Columbus first landed in the West Indies on October 12, 1492. It is celebrated on October 12 in many American countries, but the United States and Colombia celebrate it on the 2nd Monday of October. banks & civil servants only

วันโคลัมบัส

-
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Commemorates the day explorer Christopher Columbus first landed in the West Indies on October 12, 1492. It is celebrated on October 12 in many American countries, but the United States and Colombia celebrate it on the 2nd Monday of October. banks & civil servants only

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันเสาร์ 26 ตุลาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : José Gregorio Hernández Cisneros (26 October 1864 – 29 June 1919) was a Venezuelan physician. Born in Isnotú, Trujillo State, he became a highly renowned doctor, more so after his death. He was beatified by the Catholic Church in 2021.

วันหยุดธนาคาร (ตั้งแต่ 13:00)

-
วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :