วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, เยเมน, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024Parasuram Jayantiศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024ฮินดูเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024ภะสะวะ ชยันติศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024ผฎฐก ลบฝลภฯศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024ลังศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024ซานต์กาเตสดาสศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024เทศกาลรถศึกศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024กัง (ราถ ยาตรา)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024กัง (ราถ ยาตรา)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันภาษาคาซีกษัตริย์ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024ฮินดูเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024วันผู้เสียสละของซิงห์ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024วันบรรพชนศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 8 สิงหาคม, 2024ปีใหม่ชวาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024Swing Festivalศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024เทศกาลรักชา แบนฮาน / นิกินิ โพยา เทศกาลจาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 4 กันยายน, 2024วันของฮีโร่ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 7 กันยายน, 2024เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 7 กันยายน, 2024ปาราวตีเทพธิดาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 7 กันยายน, 2024เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ (วันที่สอง) - นวกไฮศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 14 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024เทศกาลฮินดูที่สามศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024Indra Jatra (Kathmandu only)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024เทศกาลดอกไม้ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024เทศกาลฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024กาท้าสธาพานาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 4 ตุลาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 5 ตุลาคม, 2024บูชาพระลักษมีเทวี*ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024Holiday:ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024พระแม่อุมาเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024บูชาพระแม่กาลี (สัปตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024มหานวมี/บูชาพระแม่กาลีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024บูชาพระแม่กาลี (อสตามี) - มหาสตามีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024มหานวมีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024มหานวมี/บูชาพระแม่กาลีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024พระแม่อุมาเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024เทศกาลดาเชนศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024มหานวมี/บูชาพระแม่กาลีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024มหานวมีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024พระแม่อุมาเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024พระแม่อุมาเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024พระแม่อุมาเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024วัดลักษมีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024บูชาพระแม่กาลี (ทัศมี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024พระแม่อุมาเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024บูชาพระลักษมีเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2024บูชาพระแม่กาลี (ทัศมี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2024บูชาพระลักษมีเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2024บูชาพระลักษมีเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 16 ตุลาคม, 2024บูชาพระลักษมีเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024บูชาพระลักษมีเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024ครบรอบปีที่ฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024คุดาราศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024บูชาพระลักษมีเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม, 2024พระวิศวกรรมศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024เทศกาลพี่สาวสวดให้น้องชายอายุยืน/สักกศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024วันสารทรปาเทลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024ดีฟาวาลีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024เทศกาลพี่สาวสวดให้น้องชายอายุยืน/สักกศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024วิศวาคามศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024บูชาพระลักษมีเทวี*ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน, 2024ต.ค.ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน, 2024บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน, 2024ชัยชนะของกฤษณะศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน, 2024ภยยาธูจศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน, 2024เทศกาลพี่สาวสวดให้น้องชายอายุยืน/สักกศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน, 2024เทศกาลชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 5 พฤศจิกายน, 2024การเฉลิมฉลองของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 5 พฤศจิกายน, 2024เทศกาลสักการะเทพสุริยะผู้บันดาลแสงสวศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน, 2024การเฉลิมฉลองของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 8 พฤศจิกายน, 2024การเฉลิมฉลองของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 15 พฤศจิกายน, 2024ฮาซาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 15 พฤศจิกายน, 2024บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน, 2024วันสิงห์ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024การเฉลิมฉลองของกวี*ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 20 พฤศจิกายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน, 2024ลาชิต ดีวาสศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more

Parasuram Jayanti

-
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Parashurama ('Rama with an axe'), also referred to as Rama Jamadagnya, Rama Bhargava and Veerarama, is the sixth avatar among the Dashavatara of the preserver god Vishnu in Hinduism.[He is believed to be one of the Chiranjeevis (Immortals), who will appear at the end of the Kali Yuga to be the guru of Vishnu's tenth and last incarnation, Kalki. [Wikipedia]

ฮินดูเทศกาล

-
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Birth anniversary of sixth incarnation of Lord Vishnu

ภะสะวะ ชยันติ

-
วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Guru Basavanna (also known as Guru Basavanna or Basaveshwara (1134–1196)) was a philosopher and a social reformer. He fought against the caste system and rituals in Hinduism. He is also called Vishwa Guru and Bhakti-Bhandari. His teachings and preachings go beyond all boundaries and are universal and eternal. He was a great humanitarian. Guru Basavanna advocated a new way of life wherein the divine experience was the center of life giving equal opportunity to all aspirants regardless of the gender, caste, and social status. The cornerstone behind his movement was the firm belief in a universal concept of God. Guru Basavanna has a proponent of monotheistic concept of formless God.[1] [2] Wikipedia

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Vesak: Magha Puja or Sangha celebration. This day falls on the full moon of the third month. It commemorates the main event in Buddha's life, after His first retreated from the rain (Vassa). The anniversary of Buddah's birthday in the Mahayana tradition; the commemoration of Buddah's birth, enlightenment, and death, celebrated on the day of the full moon of the 6th month in the Theravada tradition.

วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชา

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

ผฎฐก ลบฝลภฯ

-
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebration of the ancient Gurus, in particular Sage Ved Vyas. A Guru is seen as a remover of darkness, a teacher. The date is the full moon of the month Asadha.

ลัง

-
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : A fasting day observed by married Hindu women of Nepal and the Indian states of Bihar, Uttar Pradesh and Odisha[1]on the Amavasya, the no moon day in month of Jyeshtha. It is also known as Sabitri Uwaans in Western Odisha region. [Wikipedia]

ซานต์กาเตสดาส

-
วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Saint Kabir Das reached the abode of God in Maghar close to Gorakhpur in 1518. However, immediate dispute began regarding the way in which his final rites must be performed. It is believed that both Hindus and Muslims claimed the body to perform the funeral rites. To their utter surprise, Kabir Das stood up and asked them to lift his body and view beneath. Lying there was nothing but a beautiful array of flowers. Devotees and his followers were speechless with Hindus along with some flowers leaving to Varanasi and the rest of the flowers taken by Muslims to Maghar. [festivalsofindia]

เทศกาลรถศึก

-
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Ratha Yatra, Rathajatra or Chariot festival is any public procession in a chariot. The term particularly refers to the annual Rathayatra in Odisha, Jharkhand, West Bengal and other East Indian states, particularly the Odia festival that involve a public procession with a chariot with deities Jagannath (Vishnu avatar), Balabhadra (his brother), Subhadra (his sister) and Sudarshana Chakra (his weapon) on a ratha, a wooden deula-shaped chariot. It attracts over a million Hindu pilgrims who join the procession each year. [Wikipedia]

กัง (ราถ ยาตรา)

-
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

กัง (ราถ ยาตรา)

-
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The most celebrated religious festival among the Pnars. Behdienkhlam (chasing away the Demon of Cholera) is celebrated annually in July after the sowing period, the most important dance festival of the Jaintia tribes. This festival is also an invocation to God, seeking his blessings for a bumper harvest. The women however do not participate in the dancing, as they have an important function of offering sacrificial food to the spirits of the forefathers. [www.north-east-india.com]

วันภาษาคาซีกษัตริย์

-
วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Irot Sing, also known as U Tirot Sing, was one of the chiefs of the Khasi people in the early 18th century. He drew his lineage from the Syiemlieh clan.He was Syiem (chief)of Nongkhlaw, part of the Khasi Hills. His title was Syiem — a constitutional head sharing corporate authority with his Council, generally representatives of leading clans within his territory. Tirot Sing fought against British attempts to take over control of the Khasi Hills [Wikipedia]

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The celebration occurs two weeks after the Kharchi Puja to honor Ker, the guardian deity of Vastu Devata. It includes offerings, sacrifices, and a prescribed boundary which both safeguards people from calamities and saves people from external aggression. The puja was initiated by the Tripura rajas. Participation in the puja is required for the Halam tribe. For 2.5 days during the festival, entrances to the capital are closed, and participants, including the reigning sovereign, are not allowed to wear shoes, light a fire, dance, or sing. [Wikipedia]

ฮินดูเทศกาล

-
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Goddess Mahakali is worshiped. Bonalu is an annual festival of Telangana celebrated in Twin Cities Hyderabad, Secunderabad and other parts of Telangana, India. It is celebrated in the month of Ashada Masam, in July/August. Special poojas are performed for Yellamma on the first and last day of the festival. The festival is also considered a thanksgiving to the Goddess for fulfillment of vows.

วันผู้เสียสละของซิงห์

-
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : (December 26, 1899 – July 31, 1940) was an Indian independence activist, best known for assassinating Michael O'Dwyer in March 1940 in what has been described as an avenging of the Jallianwalla Bagh Massacre. Udham Singh Kamboj changed his name to Mohammad Singh Azad, symbolizing the unification of the three major religions of India: Hinduism, Islam and Sikhism. Singh is considered one of the best-known revolutionaries of the Indian independence struggle.

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The celebration occurs two weeks after the Kharchi Puja to honor Ker, the guardian deity of Vastu Devata. It includes offerings, sacrifices, and a prescribed boundary which both safeguards people from calamities and saves people from external aggression. The puja was initiated by the Tripura rajas. Participation in the puja is required for the Halam tribe. For 2.5 days during the festival, entrances to the capital are closed, and participants, including the reigning sovereign, are not allowed to wear shoes, light a fire, dance, or sing. [Wikipedia]

วันบรรพชน

-
วันเสาร์ 3 สิงหาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Bali Pratipadā is the fourth day of Deepavali (Diwali), the Hindu festival of lights. It is celebrated in honour of the notional return of the (Daitya)-king Bali to earth. [Wikipedia]

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Teej, Hartalika. On this day Goddess Parvati is worshipped. Women, married and unmarried, mainly of Khas ethnicity, assemble at one place, in their finest attire and start dancing and singing devotional songs. Amidst all this, the grand feast takes place. The jollity often goes on till midnight, after which the 24hour fast starts. observed by women only

ปีใหม่ชวา

-
วันพฤหัสบดี 8 สิงหาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Sasi Sura
13% ของประชากรมีต้นกำเนิดจากชวา

Swing Festival

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Jhulan Purnima: All devotees wait patiently in a queue to swing Their Lordships. The swing (jhulana) beautified with splendid flower decorations, colorful beads, etc. A special flower rope is used to pull the swing. An arotik is performed after Sri Sri Radha Madhava are seated on the swing, and devotees bring a variety of bhoga to please Their Lordships. Kirtana and bhajans go on for almost two hours, and many visitors join in to pull Their Lordship's swing.

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The annual festival of Raksha Bandhan, which is meant to commemorate the abiding ties between siblings of opposite sex, usually takes place in late August, and is marked by a very simple ceremony in which a woman ties a rakhi — which may be a colorful thread, a simple bracelet, or a decorative string — around the wrist of her brother(s). The word raksha signifies protection, and bandhan is an association signifying an enduring sort of bond; and so, when a woman ties a rakhi around the waist of her brother, she signifies her loving attachment to him. He, likewise, recognizes the special bonds between them, and by extending his wrist forward, he in fact extends the hand of his protection over her.

เทศกาลรักชา แบนฮาน / นิกินิ โพยา เทศกาลจา

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The annual festival of Raksha Bandhan, which is meant to commemorate the abiding ties between siblings of opposite sex, usually takes place in late August, and is marked by a very simple ceremony in which a woman ties a rakhi — which may be a colorful thread, a simple bracelet, or a decorative string — around the wrist of her brother(s). The word raksha signifies protection, and bandhan is an association signifying an enduring sort of bond; and so, when a woman ties a rakhi around the waist of her brother, she signifies her loving attachment to him. He, likewise, recognizes the special bonds between them, and by extending his wrist forward, he in fact extends the hand of his protection over her.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Raksha Bandhan

วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

-
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Krishna (literally black , dark , dark-blue ) is a Hindu deity, regarded as an avatar of Vishnu and in some traditions considered the Supreme Being. Krishna is often depicted as an infant or young boy playing a flute as in the Bhagavata Purana or as a youthful prince giving direction and guidance as in the Bhagavad Gita. The stories of Krishna appear across a broad spectrum of Hindu philosophical and theological traditions.They portray him in various perspectives: a god-child, a prankster, a model lover, a divine hero and the Supreme Being.

วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

-
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Krishna (literally black , dark , dark-blue ) is a Hindu deity, regarded as an avatar of Vishnu and in some traditions considered the Supreme Being. Krishna is often depicted as an infant or young boy playing a flute as in the Bhagavata Purana or as a youthful prince giving direction and guidance as in the Bhagavad Gita. The stories of Krishna appear across a oad spectrum of Hindu philosophical and theological traditions.They portray him in various perspectives: a god-child, a prankster, a model lover, a divine hero and the Supreme Being.

วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

-
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Hindu celebration of the birthday of Sri Krishna, an incarnation of Lord Krishna. Sweets, fruits and milk products are available in abundance. Sri or Shree: A prefix denoting auspiciousness

วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

-
วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Hindu celebration of the birthday of Sri Krishna, an incarnation of Lord Krishna. Sweets, fruits and milk products are available in abundance. Sri or Shree: A prefix denoting auspiciousness

วันของฮีโร่

-
วันพุธ 4 กันยายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : 15th–16th century Assamese polymath: a saint-scholar, poet, playwright, social-religious reformer and a figure of importance in the cultural and religious history of Assam

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Teej, Hartalika. On this day Goddess Parvati is worshipped. Women, married and unmarried, mainly of Khas ethnicity, assemble at one place, in their finest attire and start dancing and singing devotional songs. Amidst all this, the grand feast takes place. The jollity often goes on till midnight, after which the 24 hour fast starts.

เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ

-
วันเสาร์ 7 กันยายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : During ten days, Hindus must prepare the celebration at home: their house must be cleaned up and purified, in particular at the place where the Ganesh statue wil be put. Those who participate in the procession, end and highlight of this celebration, also prepare their costume. Various religious ceremonies are celebrated. On the tenth day, the celebration culminates. Streets of main cities, especially Mumba๏ (Bombay) are the field of extraordinary popular demonstrations. In this day, giant elephant idols are preceded by dancers and musicians.

ปาราวตีเทพธิดา

-
วันเสาร์ 7 กันยายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Teej, Hartalika. On this day Goddess Parvati is worshipped. Women, married and unmarried, mainly of Khas ethnicity, assemble at one place, in their finest attire and start dancing and singing devotional songs. Amidst all this, the grand feast takes place. The jollity often goes on till midnight, after which the 24hour fast starts.

เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ

-
วันเสาร์ 7 กันยายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : During ten days, Hindus must prepare the celebration at home: their house must be cleaned up and purified, in particular at the place where the Ganesh statue wil be put. Those who participate in the procession, end and highlight of this celebration, also prepare their costume. Various religious ceremonies are celebrated. On the tenth day, the celebration culminates. Streets of main cities, especially Mumba๏ (Bombay) are the field of extraordinary popular demonstrations. In this day, giant elephant idols are preceded by dancers and musicians.

เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ (วันที่สอง) - นวกไฮ

-
วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 14 กันยายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Onam falls, on the 12th day of the waxing moon in the Hindu month of Bhadon (around August September) once the golden yellow rice fields have been harvested at that time of the year. There is no specific god associated with Onam. Neither is any special puja (a ritualistic prayer ceremony) performed. First day, Atham and tenth day, Thiruonam are most important of all. in Mahe only

เทศกาลฮินดูที่สาม

-
วันอาทิตย์ 15 กันยายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Chodhi: On the third day of Onam celebrations, the pookalam starts growing in its size by adding new layers or designs with at least 4 to 5 different flowers. The day also marks the start of shopping activities. Onam is associated with gifting new clothes, hence from this day onwards people start buying new clothes and jewellery. [Wikipedia]

Indra Jatra (Kathmandu only)

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : One of the most exciting and revered festivals of the Newar community of the Kathmandu Valley. This also marks the beginning of a month-long festival season of autumn. It begins with the erection of a wooden pole made of pine at Basantapur Sqaure in front of the old Hanuman Dhoka Palace. For the pole-raising ceremony, hundreds of spectators gather at the Palace Square and on the surrounding temples. The chariot of Kumari, the Living Goddess, is taken out in a procession through the main streets of Kathmandu. [welcomnepal]

เทศกาลดอกไม้

-
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Floral festival celebrated predominantly by the Hindu women [Wikipedia]

เทศกาลฮินดู

-
วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : His day of Pitr Paksha or Mahalaya Amavasya has great significance and importance for all Hindus in all parts of the world. It is the annual festival for worshipping and propitiating the spirits of our ancestors, with devout prayers for peace and spiritual tranquility.

กาท้าสธาพานา

-
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 4 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Pitru Paksha - Mohaloya

บูชาพระลักษมีเทวี*

-
วันเสาร์ 5 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The third day of the Tihar Festival of Lights is called Laxmi puja . This is the day when Nepalis worship the goddess of wealth. On this day, early in the morning the cow is worshipped. Tika is put on her head and a garland around her neck, and then she feasts with delicious food. A cow also symbolises wealth and she is the most holy animal for Hindus.

Holiday:

-
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Seventh day of the Dashain festival. Fulpati, which means sacred flowers and leaves , is collected for three days from the jungle. The jamara (a six inch tall yellow grass) and kalash (holy vessel) to be used by the Royal Family are brought from the a

พระแม่อุมาเทวี

-
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

บูชาพระแม่กาลี (สัปตามี)

-
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : วันที่เจ็ดของเทศกาล Dashain Fulpati ซึ่งหมายความว่า ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์และใบ จะถูกเก็บรวบรวมเป็นเวลาสามวันจากป่า jamara (หกนิ้วสูงหญ้าสีเหลือง) และ Kalash (เรือศักดิ์สิทธิ์) เพื่อนำมาใช้โดยพระราชวงศ์จะถูกนำมาจากพระราชวังบรรพบุรุษ (พระราชวังเดิมที่ใช้ในช่วงรัชสมัย Prithivi Narayan อิหร่าน) ในเนปาลในขบวนพาเหรดสามวันที่สมบูรณ์ กับทหารทหารและพระสงฆ์

มหานวมี/บูชาพระแม่กาลี

-
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)

-
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

บูชาพระแม่กาลี (อสตามี) - มหาสตามี

-
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The main festival in Bengal in tribute to goddess Durga. Bengalis celebrate with new clothes and other gifts which are worn on the evenings when the family goes out to see the pandals (temporary structures set up to venerate Durga).

มหานวมี

-
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The ninth day of the Navratri festival and is the final day of worship before Vijaya Dashami, the end of Navratri. On this day, Goddess Durga is worshipped in different forms

มหานวมี/บูชาพระแม่กาลี

-
วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : An integral part of the Dasara festival (festival of triumph), a Hindu festival. It is also called Astra Puja . In simple terms, it means “Worship of Implements.

บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)

-
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : On the tenth day of Dashian, Dashami, the eldest of the family will give tika to all others. Parents will do this for their children and married children will visit their parents for this occasion.

พระแม่อุมาเทวี

-
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science)

เทศกาลดาเชน

-
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science)

บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)

-
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : On the tenth day of Dashian, Dashami, the eldest of the family will give tika to all others. Parents will do this for their children and married children will visit their parents for this occasion.

มหานวมี/บูชาพระแม่กาลี

-
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : An integral part of the Dasara festival (festival of triumph), a Hindu festival. It is also called Astra Puja . In simple terms, it means “Worship of Implements. [Wikipedia]

มหานวมี

-
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The ninth day of the Navratri festival and is the final day of worship before Vijaya Dashami, the end of Navratri. On this day, Goddess Durga is worshipped in different forms

พระแม่อุมาเทวี

-
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science) RAJASTHAN, MANIPUR, HIMACHAL PRADESH: preceeded by 1 bank holiday 2 days before (ex. Thursday AND Saturday

พระแม่อุมาเทวี

-
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science)

บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)

-
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Eighth day of Dashain. This is the day for animal sacrifices in homes all over the country. Some orthodox Hindus fast on this day and others who don't favor animal sacrifice offer vegetables like bottle gourds and radishes, coconuts, or eggs.

พระแม่อุมาเทวี

-
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science)

วัดลักษมี

-
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

บูชาพระแม่กาลี (ทัศมี)

-
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : เทศกาลหลักในเบงกอลในบรรณาการให้เทพธิดาทูร์คา Bengalis ฉลองกับเสื้อผ้าใหม่และของขวัญอื่น ๆ ที่ใส่ไว้ในตอนเย็นเมื่อครอบครัวออกไปให้ดู pandals (ชั่วคราวโครงสร้างตั้งค่าเกรงขามทูร์คา)

พระแม่อุมาเทวี

-
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science)

บูชาพระลักษมีเทวี

-
วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The third day of the Tihar Festival of Lights is called Laxmi puja . This is the day when Nepalis worship the goddess of wealth. On this day, early in the morning the cow is worshipped. Tika is put on her head and a garland around her neck, and then she feasts with delicious food. A cow also symbolises wealth and she is the most holy animal for Hindus.

บูชาพระแม่กาลี (ทัศมี)

-
วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

บูชาพระลักษมีเทวี

-
วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The third day of the Tihar Festival of Lights is called Laxmi puja . This is the day when Nepalis worship the goddess of wealth. On this day, early in the morning the cow is worshipped. Tika is put on her head and a garland around her neck, and then she feasts with delicious food. A cow also symbolises wealth and she is the most holy animal for Hindus.

บูชาพระลักษมีเทวี

-
วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The third day of the Tihar Festival of Lights is called Laxmi puja . This is the day when Nepalis worship the goddess of wealth. On this day, early in the morning the cow is worshipped. Tika is put on her head and a garland around her neck, and then she feasts with delicious food. A cow also symbolises wealth and she is the most holy animal for Hindus.

บูชาพระลักษมีเทวี

-
วันพุธ 16 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The third day of the Tihar Festival of Lights is called Laxmi puja . This is the day when Nepalis worship the goddess of wealth. On this day, early in the morning the cow is worshipped. Tika is put on her head and a garland around her neck, and then she feasts with delicious food. A cow also symbolises wealth and she is the most holy animal for Hindus.

บูชาพระลักษมีเทวี

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The third day of the Tihar Festival of Lights is called Laxmi puja . This is the day when Nepalis worship the goddess of wealth. On this day, early in the morning the cow is worshipped. Tika is put on her head and a garland around her neck, and then she feasts with delicious food. A cow also symbolises wealth and she is the most holy animal for Hindus.

ครบรอบปีที่ฮินดู

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebrated as the poet harbinger in Sanskrit literature. He is the author of the epic Ramayana, based on the attribution in the text of the epic itself.[2] He is revered as the Adi Kavi, which means First Poet, for he discovered the first œloka i.e. first verse, which set the base and defined the form to Sanskrit poetry. The Yoga Vasistha is attributed to him. A religious movement called Valmikism is based on Valmiki's teachings as presented in the Ramayana and the Yoga Vasistha. Wikipedia

คุดารา

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : A harvest festival celebrated on the full moon day of the Hindu lunar month of Ashvin (September to October), marking the end of the monsoon season. In Odisha, on this day unmarried women keep fast with the popular belief of getting their suitable groom(kumara). This festival starts with maidens welcoming the sun god just at sunrise with a coconut-leaf-made-vessel called 'kula' filled with fried paddy containing 7 fruits like coconut, banana, cucumber, betel nut, sugar-cane, guava followed by 'Aarti'. In the evening they break their fast by preparing a dish containing the fried paddy of the morning along with the fruits, curd, and jaggery to offer the moon god before the 'tulsi' plant. After this maidens play games and sing songs under the light of the full moon. [Wikipedia]

บูชาพระลักษมีเทวี

-
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The third day of the Tihar Festival of Lights is called Laxmi puja . This is the day when Nepalis worship the goddess of wealth. On this day, early in the morning the cow is worshipped. Tika is put on her head and a garland around her neck, and then she feasts with delicious food. A cow also symbolises wealth and she is the most holy animal for Hindus.

พระวิศวกรรม

-
วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : พระวิศวกรรม หรือเรียกได้อีกหลายชื่อว่า พระวิษณุกรรม, พระวิสสุกรรม, พระเวสสุกรรม หรือ พระเพชรฉลูกรรม เป็น เทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ ตามตำนานกล่าวว่า เป็นผู้สร้างเครื่องมือ สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์สืบมา พระวิศวกรรมรับเทวโองการต่าง ๆจากพระอินทร์ เพื่อสร้าง อุปกรณ์ สิ่งของ อาคาร ต่าง ๆ มากมาย เป็นผู้นำวิชาช่าง มาสอนแก่มนุษย์ นับแต่นั้นมามนุษย์จึงรู้จักการสร้างและใช้งานสิ่งของต่าง ๆ จนมีการพัฒนารูปแบบมาจนถึงปัจจุบันนี้ [Wikipedia]

เทศกาลพี่สาวสวดให้น้องชายอายุยืน/สักก

-
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

วันสารทรปาเทล

-
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : (31 October 1875 – 15 December 1950), was the first Deputy Prime Minister of India. He was an Indian barrister and statesman, a senior leader of the Indian National Congress and one of the founding member of the Republic of India who played a leading role in the country's struggle for independence and guided its integration into a united, independent nation. [Wikipedia]

ดีฟาวาลี

-
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The Light festival starts with festivities. The week cele ates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days.

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The Light festival starts with festivities. The week celebrates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The Light festival starts with festivities. The week celebrates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days

เทศกาลพี่สาวสวดให้น้องชายอายุยืน/สักก

-
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

วิศวาคาม

-
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : all creating is the Personification of ultimate reality and deity of the creative power .According to the Rigveda. It/He is considered to be the architect, divine engineer of universe from before the advent of time.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Diwali Indian community only

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Diwali komunitas Hindu saja

บูชาพระลักษมีเทวี*

-
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : เทศกาลแสงเริ่มต้นด้วยการเฉลิมฉลอง สัปดาห์ Cele Ates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepawali, 4.Navi-Varsha (ปีใหม่) 5.Bhai-Beej Vai หล่อเป็นส่วนใหญ่กังวล อาจนานหลายวัน

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The Light festival starts with festivities. The week celebrates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days

ต.ค.

-
วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Historical and official Hindu calendar of Nepal, Eastern anf Western India. It uses lunar months and solar sidereal year.

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The Light festival starts with festivities. The week celebrates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days

ชัยชนะของกฤษณะ

-
วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The day Krishna defeated Indra

ภยยาธูจ

-
วันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Chitragupta ('rich in secrets' or 'hidden picture') is a Hindu god assigned with the task of keeping complete records of actions of human beings on the earth. He is god of justice. Upon their death, Chitragupta has the task of deciding heaven or the hell for the humans, depending on their actions on the earth. Chitragupta Maharaj (Chitragupta is the patron deity of Kayasthas, a Hindu caste of India and Nepal. [Wikipedia]

เทศกาลพี่สาวสวดให้น้องชายอายุยืน/สักก

-
วันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Called Bhaubeej in India, this is a Bhai Bij legend in Hindu mythology: after slaying Narkasur, Lord Krishna visited his sister Subhadra who gave him a warm welcome with sweets and flowers. She also affectionately applied tilak on Krishna's forehead. Since then the custom of celebrating Bhaubeej or Bhai Bij started. Carrying forward the Bhaubeej ceremony in traditional style, sisters' perform arti of their brother and apply a red tika on the brother's forehead. This teeka ceremony, on the occasion of Bhai Bij signifies sister's sincerest prayers for the long and happy life of her brother. In return brothers bless their sisters and treat them with Bhaubeej or cash gifts. (Wikipedia)

เทศกาลชาวฮินดู

-
วันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : จะให้ขอบคุณพระอาทิตย์ การสนับสนุนทุกชีวิตบนโลก

การเฉลิมฉลองของชาวฮินดู

-
วันอังคาร 5 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Chhath is an ancient Hindu festival historically native to Nepalis and Biharis of the Indian subcontinent, more specifically, the Indian state of Bihar along with West Bengal, Uttar Pradesh, Jharkhand, and the southern parts of Nepal.[1][2][3] It has become popular with the Nepali hilly community in the recent years, thanks to the influence of southern Nepalis. Prayers during Chhath puja are dedicated to the solar deity, Surya, to show gratitude and thankfulness for bestowing the bounties of life on earth and to request that certain wishes be granted [Wikipedia]

เทศกาลสักการะเทพสุริยะผู้บันดาลแสงสว

-
วันอังคาร 5 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Also called Dala Chhath) is an ancient Hindu festival dedicated to Surya, the Hindu Sun God, Surya, also known as Surya Shashti.[1] The Chhath Puja is performed in order to thank Surya for sustaining life on earth and to request the granting of certain wishes. The Sun, considered the god of energy and of the life-force, is worshiped during the Chhath fesival to promote well-being, prosperity and progress.

การเฉลิมฉลองของชาวฮินดู

-
วันพฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Dedicated to the Hindu Sun God, Surya, also known as Surya Shashti

การเฉลิมฉลองของชาวฮินดู

-
วันศุกร์ 8 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Dedicated to the Hindu Sun God, Surya, also known as Surya Shashti

ฮาซา

-
วันศุกร์ 15 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันศุกร์ 15 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Light festival starts with festivities. The week celebrates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days

วันสิงห์

-
วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Kartar Singh Sarabha (24 May 1896 – 16 November 1915) was an Indian Sikh revolutionary who is among the most famous and reputed martyrs of Punjab. He was only 17 years old when he became a member of Ghadar Party, then came up as a leading luminary member and started fight for an independent India. He was one the most active persons in the movement. Singh was executed at Lahore in November 1915 for his role in the movement in February 1915 when he was only 19 years old. [Wikipedia]

การเฉลิมฉลองของกวี*

-
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : ฉลองครบรอบวันเกิดของนักบุญและกวี Kanaka Dasa หนึ่งของการปฏิรูปทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Karnataka และผู้ที่ตั้งข้อสังเกตอย่างเท่าเทียมกันสำหรับการแต่งเพลงของเขา

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 20 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Namami Barak festival in Cachar, Hailakandi and Karimganj

ลาชิต ดีวาส

-
วันอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน, 2024
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Lachit Borphukan เป็นผู้บัญชาการในราชอาณาจักรอาหมต่อสู้ 1671 การต่อสู้ของแก็ทที่มีการโจมตีโดยกองกำลังโมกุล