วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

เยอรมนี (บราเดิน-เวือร์เทมแบร์ก) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

เยอรมนี (บราเดิน-เวือร์เทมแบร์ก) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Euro (EUR)
ยุโรปธนาคารเป้าหมาย: ปีใหม่, วันศุกร์ที่ดี, อีสเตอร์วันจันทร์, วันแรงงาน, คริสต์มาส, ธันวาคม 26
สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): เยอรมัน(90 ล้านลำโพง 5 ประเทศ), ครอบครัวตุรกี (90 ล้านลำโพง), ฟรีสแลนด์เทิร์ (0.3 ล้านลำโพง) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 พฤษภาคม, 2022เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันพฤหัสบดี 26 พฤษภาคม, 2022ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 30 พฤษภาคม, 2022วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)School holidays
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022คริสตชนวันหยุด (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันเสาร์ 4 มิถุนายน, 2022สตุตกาเมอร์คัพเทนนิสกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วิท มันเดย์ของชาวคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022หรรษทานวันหยุด (จบ)School holidays
view more
วันพุธ 27 กรกฎาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 18 กันยายน, 2022มาราธอนบาเดนกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022วันของความสามัคคีที่เยอรมันวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022MOTEKธนาคารเท่านั้น
view more
วันศุกร์ 28 ตุลาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022วันออลเซนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022European Outdoor Trade Fairrธนาคารเท่านั้น
view more

วันแรงงาน

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)

-
วันพุธ 25 พฤษภาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ฟนผ๖ฝยรตภฯ

-
วันพฤหัสบดี 26 พฤษภาคม, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)

-
วันจันทร์ 30 พฤษภาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

คริสตชนวันหยุด (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

สตุตกาเมอร์คัพเทนนิส

-
วันเสาร์ 4 มิถุนายน, 2022
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.atptennis.com/ 2022 edition confirmed

วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)

-
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : For six hundred years that feast was observed on the Thursday after Trinity Sunday, but in 1970 the new Roman Missal, while retaining that day for some countries, provided that in others the feast be observed on the Sunday after Trinity. Commemorates the Last supper. Pope Urban IV ordered the observance of such a feast in 1264, and in the following century it became universal in the Western Church.

หรรษทานวันหยุด (จบ)

-
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

-
วันพุธ 27 กรกฎาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

มาราธอนบาเดน

-
วันอาทิตย์ 18 กันยายน, 2022
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.badenmarathon.de/ 2022 edition confirmed

วันของความสามัคคีที่เยอรมัน

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เอกราชครบรอบของเยอรมันรวมในปี 1990 เมื่อเป้าหมายของเยอรมนีสหรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงกลางของศตวรรษที่ 19 ได้รับการเติมเต็มอีกครั้ง

MOTEK

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
ธนาคารเท่านั้น : Lasts 4 days - www.motek-messe.com Trade Fair for Automation in Stuttgart 2021 & 2022 editions CONFIRMED (provided the Covid epidemics is stopped)

วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 28 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันออลเซนต์

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

European Outdoor Trade Fairr

-
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022
ธนาคารเท่านั้น : Caravans, motorhomes, camping, holiday homes www.outdoor-show.de/ lasts 2 days - in Friedrichshafen 2022 edition confirmed