วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

เกอลง : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

  • ค่าเงิน: Euro (EUR)
  • Internet domain: .gf - Telephone code: +594 - International dialing code: 00
  • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
  • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): ฝรั่งเศส( 150 ล้านลำโพง 30 ประเทศ), ซานดิโอ, ทากิทากิ- (0.5 ล้านลำโพง) ...
    ติดต่อ edit!
  • วันชื่อชนิดอื่นๆ
    วันเสาร์ 23 ธันวาคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
    view more
    วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
    view more
    วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
    view more
    วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024ลฉธฎฝบธถฝบ นๆวะ (ณก)School holidays
    view more
    วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดเทศกาล (ต้น)School holidays
    view more
    วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024Opบริดจ์วัน (อุปกรณ์เสริม)วันหยุดฆราวาส
    view more
    วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024คาร์นิวอลนิกายโรมันคาทอลิก
    view more
    วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024แอชเวนซ์เดย์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
    view more
    วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดเทศกาล (จบ)School holidays
    view more
    วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024Marathon de l'Espaceกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
    view more
    วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (เริ่มต้น)School holidays
    view more
    วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
    view more
    วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
    view more
    วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024อีสเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
    view more
    วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
    view more
    วันพุธ 3 เมษายน, 2024วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด)School holidays
    view more
    วันเสาร์ 20 เมษายน, 2024วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (เริ่มต้น)School holidays
    view more
    วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
    view more
    วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม, 2024วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด)School holidays
    view more
    วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)School holidays
    view more
    วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024วันชัยชนะ 1945วันหยุดฆราวาส
    view more
    วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
    view more
    วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)School holidays
    view more
    วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024รรษทานวันหยุด (ตอนต้น)School holidays
    view more
    วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
    view more
    วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024วิท มันเดย์ของชาวคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
    view more
    วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2024หรรษทานวันหยุด (จบ)School holidays
    view more

    วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

    -
    วันเสาร์ 23 ธันวาคม, 2023
    เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

    ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

    -
    วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023
    หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : คริสต์มาส (อังกฤษ: Christmas; อังกฤษเก่า: Crstesmsse, หมายถึง พิธีมิสซาของพระคริสต์ ) หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (อังกฤษ: Feast of the Nativity) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม วันดังกล่าวเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ วันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) สิบสองวัน[8] คริสต์มาสเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลก และมีผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนหันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในคริสต์มาสและฤดูวันหยุด วันที่พระเยซูประสูติจริง ๆ นั้นไม่ทราบแน่ชัด แต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่คะเนไว้ว่าราว 2 ปีก่อน ค.ศ. และ ค.ศ. 7 ในช่วงต้นถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสต์ตะวันตกกำหนดวันคริสต์มาสตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งต่อมาศาสนาคริสต์ตะวันออกได้รับวันดังกล่าวไปด้วย มีทฤษฎีอธิบายว่า เหตุผลที่เลือกวันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองคริสตสมภพนั้นเพราะเป็นเวลาเก้าเดือนพอดีหลังคริสต์ศาสนิกชนสมัยแรกเฉลิมฉลองวันแม่พระรับสาร หรือตรงกับวันเหมายันของโรมัน หรือเทศกาลฤดูหนาวเพเกินโบราณเพื่อยุติการเฉลิมฉลองเหล่านี้และแทนที่ด้วยการฉลองของคริสต์ศาสนิกชน [Wikipedia]

    วันปีใหม่

    -
    วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
    วันหยุดฆราวาส : สอดคล้อง ลงนามเมื่อ 22 ธันวาคม 1987 โดยประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุและสายโจชัว Nkomo สร้างการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง (ZANU & ZAPU) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

    ลฉธฎฝบธถฝบ นๆวะ (ณก)

    -
    วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024
    เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Www.ac-guyane.fr
    official calendar gazetted by the Ministry of Education
    all study programs are aligned with the requirements of the Bologna Process
    PISA ranking (average 493): 495
    School day duration: 8:00 hours
    Schooling is mandatory till age 16
    Usually no school on Saturday
    School uniform usually required

    We carry confirmed dates till Aug 2026 Further dates are projected dates based on previous years

    Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
    Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including Guianese schools
    Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

    วันหยุดเทศกาล (ต้น)

    -
    วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024
    เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

    Opบริดจ์วัน (อุปกรณ์เสริม)

    -
    วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
    วันหยุดฆราวาส :

    คาร์นิวอล

    -
    วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
    นิกายโรมันคาทอลิก : Called 'festa m๓vel' in Brazil. No lado franc๊s de Sใo Martin as festividades duram 3 semanas.

    แอชเวนซ์เดย์

    -
    วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024
    หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Christian observance to begin the 40 day season of Lent. Ashes are marked on worshippers as a sign of penitence.

    วันหยุดเทศกาล (จบ)

    -
    วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024
    เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

    Marathon de l'Espace

    -
    วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024
    กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : in Kourou 2024 edition confirmed

    วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (เริ่มต้น)

    -
    วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม, 2024
    เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

    สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

    -
    วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
    หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Good Friday

    สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

    -
    วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
    วันหยุดฆราวาส :

    อีสเตอร์

    -
    วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024
    หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not a paid holiday

    อีสเตอร์วันจันทร์

    -
    วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
    หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

    วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด)

    -
    วันพุธ 3 เมษายน, 2024
    เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

    วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (เริ่มต้น)

    -
    วันเสาร์ 20 เมษายน, 2024
    เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

    วันแรงงาน

    -
    วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
    วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

    วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด)

    -
    วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม, 2024
    เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

    เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)

    -
    วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
    เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

    วันชัยชนะ 1945

    -
    วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
    วันหยุดฆราวาส : On the 7th of May 1945, at 2:41, a first act of German surrender was signed in Reims. The fighting stopped at 23:01, on the 8th of May, French time. The news was only officially broadcast in France the next day. Therefore, on the 8th of May, at 15:00, the bells of all of the churches in France officially rang out the end of the war, whilst General de Gaulle announced it on the radio. We have won the war. Victory is ours.

    ฟนผ๖ฝยรตภฯ

    -
    วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
    หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

    วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)

    -
    วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
    เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

    รรษทานวันหยุด (ตอนต้น)

    -
    วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024
    เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

    วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์

    -
    วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม, 2024
    หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not a paid holiday

    วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

    -
    วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024
    หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry. Not a paid holiday. Due to a succession of gazetted decrees, this day MAY STILL BE A WORKING DAY in some institutions or businesses. Please double check.

    หรรษทานวันหยุด (จบ)

    -
    วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2024
    เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :