วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

อิตาลี (ปิเอมอนเต) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

อิตาลี (ปิเอมอนเต) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Euro (EUR)

สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อิตาลี(65 ล้านลำโพง 4 ประเทศ), ซานดิโอ ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 14 พฤษภาคม, 2022การประกวดเพลงยูโรวิชันเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022วันนักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (เฉพาะฟลอเรนซ์, ตูริน, และจีนัว)หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 13 กันยายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน, 2022ตูรินมาราธอนrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022เทศกาลภาพยนตร์ Torino (TIFF)rเหตุการณ์สำคัญ
view more

วันแรงงาน

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

การประกวดเพลงยูโรวิชัน

-
วันเสาร์ 14 พฤษภาคม, 2022
วัฒนธรรม : ในตูริน

วันชาติ

-
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the referendum on monarchy (June 2, 1946), that resulted in the establishment of the Italian republic, and the adoption of a new constitution in 1948. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันนักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (เฉพาะฟลอเรนซ์, ตูริน, และจีนัว)

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู [Wikipedia]

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : ความเชื่อที่กำหนดโดยคริสตจักรคาทอลิกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 1950: สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสสิบบอกว่าในตอนท้ายของชีวิตของเธอ, ร่างกายของแมรี่และจิตวิญญาณได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นสวรรค์

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

-
วันอังคาร 13 กันยายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The day now honors all saints of the church, even those not known by name. The first All Saints' Day occurred on May 13, 609 (C.E.) when Pope Boniface IV accepted the Pantheon as a gift from the Emperor Phocas. Boniface dedicated it as the Church of Santa Maria Rotonda in honor of the Blessed Virgin and all martyrs. During Pope Gregory III's reign (731-741), the festival was expanded to include all saints and a chapel in St. Peter's church was dedicated accordingly. Pope Gregory IV officially designated the day in 837.

ตูรินมาราธอนr

-
วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน, 2022
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Http://www.turinmarathon.com/ 2022 edition confirmed

เทศกาลภาพยนตร์ Torino (TIFF)r

-
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022
วัฒนธรรม : Lasts 10 days www.torinofilmfest.org in Torino 2022 edition confirmed