วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
แอฟริกากลาง, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

พม่า (มัณฑะเลย์) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

พม่า (มัณฑะเลย์) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Kyat (MMK)

สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): พม่า(ลำโพง 30 ล้าน), ซานดิโอ ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันพฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่รัฐคะยาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022วันคริสต์มาสหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 4 มกราคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์, 2023เทศกาลพระเจดีย์เหตุการณ์สำคัญ
view more
วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์, 2023ฟฌนๆภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2023เทศกาลพระเจดีย์วันหยุดฆราวาส
view more

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : บน 5 ธันวาคม 1920 นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งประท้วงกฎใหม่ที่อังกฤษ มวลชนประท้วงตาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันขึ้นปีใหม่รัฐคะยา

-
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ปีใหม่กะเหรี่ยงจัดขึ้นในวันข้างขึ้นแรกของปีโท เกือบจะเป็นวันหยุดประจำชาติ ชุมชนกะเหรี่ยงทั่วพม่าเฉลิมฉลองด้วยการสวมชุดพื้นเมืองของพวกเขาที่ทอด้วยเสื้อตัวยาวเหนือลองยีสสีแดง และด้วยการจัดเต้นรำพื้นบ้านและการแสดงร้องเพลง การเฉลิมฉลองที่ใหญ่ที่สุดจะจัดขึ้นในเขตชานเมือง Kayin ของ Insein ทางเหนือของย่างกุ้ง และในเมือง Hpaan เมืองหลวงของรัฐ Kayin

วันคริสต์มาส

-
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Since pre-historic times in Europe, festivities (bonfires, offrerings) were marking the beginning of longer hours of daylight with fires and ritual. The Roman festival of Saturnalia lasted several days in December (gambling and offerings). Germanic tribes also celebrated mid-winter (drinking and rituals). The Bulgarian (with Koleduvane) and the Polish (with Gwiazdka) perpetuate this tradition. Jesus of Nazareth was probably born in springtime (Reformists favour autumn). But in the 4th century, December 25th was chosen for the celebration of his birth by Pope Julius I (Bishop Liberus is also mentioned in 354 A.D.). Thus, a Christian element was introduced in the long-established mid-winter festivals. Before 1582, the Papal States and other Italian city states celebrated New Year’s Day on Christmas Day

วันสิ้นปี

-
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันปีใหม่

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : สอดคล้อง ลงนามเมื่อ 22 ธันวาคม 1987 โดยประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุและสายโจชัว Nkomo สร้างการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง (ZANU & ZAPU) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 4 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates Burma's Declaration of Independence from Britain on January 4, 1948.

เทศกาลพระเจดีย์

-
วันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์, 2023
วัฒนธรรม : Monks read prayers for 8 days. They receive offerings on the 9th day.

ฟฌนๆภฯ

-
วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates Bogyoke Aung San's short-lived achievement of unifying Myanmar's disparate racial groups. For two weeks preceding Union Day, the national flag is paraded from town to town.

เทศกาลพระเจดีย์

-
วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : A festival that lasts 2 weeks.