วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

เกาหลีใต้ : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Won (KRW)
 • Internet domain: .kr - Telephone code: +82 - International dialing code: 001
 • สุดสัปดาห์: วันอาทิตย์
 • เกาหลี(70 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024วันก้าวเข้าสู่เอกราช (ซามิลโจล)วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 14 มีนาคม, 2024วันสีขาวเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024มาราธอนโซลrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024วันปลูกต้นไม้เหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพุธ 10 เมษายน, 2024วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 10 เมษายน, 2024เลือกตั้งรัฐสภาเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024Jeonju อินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024พ๎ธฐภฬ ณฏวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024พ๎ธฐภฬ ณฏวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024วันพ่อ-แม่เหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024พระพุทธครบรอบพุทธศาสนา (รถเพชร)
  view more
  วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024วันครูเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพุธ 5 มิถุนายน, 2024Tour de Korea DMZกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024วันรำลึกวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024International Motor Salonธนาคารเท่านั้น
  view more
  วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more

  วันก้าวเข้าสู่เอกราช (ซามิลโจล)

  -
  วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Riots in 1919 against Japanese rule

  วันสีขาว

  -
  วันพฤหัสบดี 14 มีนาคม, 2024
  วัฒนธรรม : The opposite of Valentine’s Day: men give cakes or chocolates to women.

  มาราธอนโซลr

  -
  วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Http://seoul-marathon.com 2024 edition confirmed

  วันปลูกต้นไม้

  -
  วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024
  วัฒนธรรม :

  วันหยุดr

  -
  วันพุธ 10 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Election day

  เลือกตั้งรัฐสภา

  -
  วันพุธ 10 เมษายน, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  Jeonju อินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลr

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  วัฒนธรรม : Https://eng.jeonjufest.kr lasts 10 days - in Jeonju 2024 edition confirmed

  วันแรงงาน

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Banks and most workers, but not public administration.

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  พ๎ธฐภฬ ณฏ

  -
  วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : South Korean Children's Day was created by Bhang Jung Hwan in 1923. It was originally on May 1, later changed to May 5 in 1946. It was officially adopted by government in 1973, and became a public holiday in 1975. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  พ๎ธฐภฬ ณฏ

  -
  วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : South Korean Children's Day was created by Bhang Jung Hwan in 1923. It was originally on May 1, later changed to May 5 in 1946. It was officially adopted by government in 1973, and became a public holiday in 1975. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันพ่อ-แม่

  -
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
  วัฒนธรรม : Sons and daughters show their love and respect for their parents on this day. Parents’ Day is not a national holiday. Banks and shops are open for business.

  พระพุทธครบรอบ

  -
  วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024
  พุทธศาสนา (รถเพชร) : Sakyamuni Buddha, the founder of Buddhism, was born on April 8th, 623 B.C.E. in ancient northern India (now in Nepal) as Prince Siddhartha. It is a holiday observed by Buddhists throughout the world, though the exact date may differ from country to country.

  วันครู

  -
  วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024
  วัฒนธรรม :

  Tour de Korea DMZ

  -
  วันพุธ 5 มิถุนายน, 2024
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Cycling race 2024 edition confirmed

  วันรำลึก

  -
  วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  International Motor Salon

  -
  วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024
  ธนาคารเท่านั้น : Lasts one week - in Busan - https://www.kintex.com 2024 edition confirmed

  วันรัฐธรรมนูญ

  -
  วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
  วัฒนธรรม : Commemorates the proclamation of the Constitution of the Republic of Korea that was made on July 17, 1948. Not a public holiday since 2007 but restored in 2013

  วุนๆ ฑโณไภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Celebrates the liberation from Japanese rule (1945)