วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

เนปาล : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

เนปาล : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Rupee (NPR)

สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันศุกร์ 13 พฤษภาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 13 พฤษภาคม, 2022เลือกตั้งเทศบาลเหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม, 2022วิสาขพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 23 พฤษภาคม, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันเสาร์ 28 พฤษภาคม, 2022ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม, 2022มาราธอนเอเวอเรสต์กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันอังคาร 31 พฤษภาคม, 2022สักการะบูชาพระกฤษณะโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)โปสการ์ดดอกไม้
view more
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันพุธ 10 สิงหาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันศุกร์ 12 สิงหาคม, 2022เทศกาลชาวฮินดูพุทธศาสนา (ลัทธิมหายาน)
view more
วันเสาร์ 13 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022วันเด็กเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 3 กันยายน, 2022วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)โปสการ์ดดอกไม้
view more
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022Indra Jatra (Kathmandu only)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022กาท้าสธาพานาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022บูชาพระแม่กาลี (สัปตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022บูชาพระแม่กาลี (อสตามี) - มหาสตามีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022พระแม่อุมาเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 6 ตุลาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022บูชาพระลักษมีเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 11 ตุลาคม, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022ชัยชนะของกฤษณะพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022เทศกาลพี่สาวสวดให้น้องชายอายุยืน/สักกศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022เทศกาลชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022เทศกาลสักการะเทพสุริยะผู้บันดาลแสงสว<โปสการ์ดดอกไม้
view more
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดแขกซิก
view more

³ëµ¿Àý

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

วันหยุด

-
วันศุกร์ 13 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Election day

เลือกตั้งเทศบาล

-
วันศุกร์ 13 พฤษภาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :

วิสาข

-
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : มาฆบูชาหรือการเฉลิมฉลองพระสงฆ์ วันนี้ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงของเดือนที่สาม มันเอกราชกิจกรรมหลักในชีวิตของพระพุทธเจ้าครั้งแรกหลังจากที่เขาถอยออกมาจากฝน (Vassa) วันครบรอบวันเกิดของพระพุทธเจ้าในประเพณีมหายาน; พิธีฉลองการเกิดของพระพุทธเจ้าตรัสรู้และความตาย, การเฉลิมฉลองในวันที่พระจันทร์เต็มดวงของเดือนที่ 6 ในประเพณีเถรวาท

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 23 พฤษภาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 28 พฤษภาคม, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ : พลีชีพสู่การล้ม (ในปี 2008) ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้นาน 240 ปี

มาราธอนเอเวอเรสต์

-
วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม, 2022
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.everestmarathon.com/home in Kathmandu 2022 edition confirmed

สักการะบูชาพระกฤษณะ

-
วันอังคาร 31 พฤษภาคม, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ : วันที่สี่ของเทศกาล Tihar เป็น Gobhardan Puja บางคนสร้างเนินเขาเล็ก ๆ ที่ทำจากมูลวัวและใส่หญ้าบางอย่างกับมันแล้ว Puja (หรือบูชา) มัน Puja นี้เป็นสัญลักษณ์ของการกระทำของกฤษณะเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเนินเขา Gobhardan และบันทึกผู้คนนับล้านและวัวจากน้ำท่วม

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ : The second main celebration of Islam. It celebrates Abraham's willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia.

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

-
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

-
วันพุธ 10 สิงหาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

เทศกาลชาวฮินดู

-
วันศุกร์ 12 สิงหาคม, 2022
พุทธศาสนา (ลัทธิมหายาน) : ประจำปี เทศกาล ซึ่งหมายถึงการระลึกถึงความผูกพันตลอดกาลระหว่างพี่น้องของเพศตรงข้ามมักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและมีการทำเครื่องหมายโดยพิธีที่เรียบง่ายมากในการที่ผู้หญิงคนหนึ่งผูกสัญลักษณ์ซึ่งอาจจะเป็นหัวข้อที่มีสีสันเป็น สร้อยข้อมือง่ายหรือสตริงตกแต่งรอบข้อมือของพี่ชายของเธอ

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 13 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Gai Jatra in Kathmandu only

วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

-
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Hindu celebration of the birthday of Sri Krishna, an incarnation of Lord Krishna. Sweets, fruits and milk products are available in abundance. Sri or Shree: A prefix denoting auspiciousness

วันเด็ก

-
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022
วัฒนธรรม :

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Teej, Hartalika. On this day Goddess Parvati is worshipped. Women, married and unmarried, mainly of Khas ethnicity, assemble at one place, in their finest attire and start dancing and singing devotional songs. Amidst all this, the grand feast takes place. The jollity often goes on till midnight, after which the 24hour fast starts. observed by women only

วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

-
วันเสาร์ 3 กันยายน, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ : Krishna (literally black , dark , dark-blue ) is a Hindu deity, regarded as an avatar of Vishnu and in some traditions considered the Supreme Being. Krishna is often depicted as an infant or young boy playing a flute as in the Bhagavata Purana or as a youthful prince giving direction and guidance as in the Bhagavad Gita. The stories of Krishna appear across a broad spectrum of Hindu philosophical and theological traditions.They portray him in various perspectives: a god-child, a prankster, a model lover, a divine hero and the Supreme Being.

Indra Jatra (Kathmandu only)

-
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : One of the most exciting and revered festivals of the Newar community of the Kathmandu Valley. This also marks the beginning of a month-long festival season of autumn. It begins with the erection of a wooden pole made of pine at Basantapur Sqaure in front of the old Hanuman Dhoka Palace. For the pole-raising ceremony, hundreds of spectators gather at the Palace Square and on the surrounding temples. The chariot of Kumari, the Living Goddess, is taken out in a procession through the main streets of Kathmandu. [welcomnepal]

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Came into effect on Sept 20, 2015, replacing the Interim Constitution of 2007. The Constitution was drafted by the Second Constituent Assembly following the failure of the First Constituent Assembly to produce a constitution in its mandated period. The constitution was endorsed by 90% of the total lawmakers. Out of 598 CA members, 507 voted in favor of the constitution while 25 voted against and 66 members of the Constituent Assembly mainly representing political parties based in Terai boycotted the final debates on the constitution as a protest against states delimitation and inclusion of minorities and Madhesi population in the national and public life. [Wikipedia]

กาท้าสธาพานา

-
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : วันแรกของเทศกาลฮินดู Dashain Kalash (เรือน้ำศักดิ์สิทธิ์) เป็นสัญลักษณ์ของเทพธิดา Durga มักจะมีภาพของเธอนูนบนด้านข้างวางอยู่ในห้องสวดมนต์

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

บูชาพระแม่กาลี (สัปตามี)

-
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : วันที่เจ็ดของเทศกาล Dashain Fulpati ซึ่งหมายความว่า ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์และใบ จะถูกเก็บรวบรวมเป็นเวลาสามวันจากป่า jamara (หกนิ้วสูงหญ้าสีเหลือง) และ Kalash (เรือศักดิ์สิทธิ์) เพื่อนำมาใช้โดยพระราชวงศ์จะถูกนำมาจากพระราชวังบรรพบุรุษ (พระราชวังเดิมที่ใช้ในช่วงรัชสมัย Prithivi Narayan อิหร่าน) ในเนปาลในขบวนพาเหรดสามวันที่สมบูรณ์ กับทหารทหารและพระสงฆ์

บูชาพระแม่กาลี (อสตามี) - มหาสตามี

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The main festival in Bengal in tribute to goddess Durga. Bengalis celebrate with new clothes and other gifts which are worn on the evenings when the family goes out to see the pandals (temporary structures set up to venerate Durga).

บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : On the tenth day of Dashian, Dashami, the eldest of the family will give tika to all others. Parents will do this for their children and married children will visit their parents for this occasion.

พระแม่อุมาเทวี

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science)

วันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 6 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุด

-
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

-
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ :

บูชาพระลักษมีเทวี

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The third day of the Tihar Festival of Lights is called Laxmi puja . This is the day when Nepalis worship the goddess of wealth. On this day, early in the morning the cow is worshipped. Tika is put on her head and a garland around her neck, and then she feasts with delicious food. A cow also symbolises wealth and she is the most holy animal for Hindus.

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันอังคาร 11 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุด

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ชัยชนะของกฤษณะ

-
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

เทศกาลพี่สาวสวดให้น้องชายอายุยืน/สักก

-
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Called Bhaubeej in India, this is a Bhai Bij legend in Hindu mythology: after slaying Narkasur, Lord Krishna visited his sister Subhadra who gave him a warm welcome with sweets and flowers. She also affectionately applied tilak on Krishna's forehead. Since then the custom of celebrating Bhaubeej or Bhai Bij started. Carrying forward the Bhaubeej ceremony in traditional style, sisters' perform arti of their brother and apply a red tika on the brother's forehead. This teeka ceremony, on the occasion of Bhai Bij signifies sister's sincerest prayers for the long and happy life of her brother. In return brothers bless their sisters and treat them with Bhaubeej or cash gifts. (Wikipedia)

เทศกาลชาวฮินดู

-
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : จะให้ขอบคุณพระอาทิตย์ การสนับสนุนทุกชีวิตบนโลก

เทศกาลสักการะเทพสุริยะผู้บันดาลแสงสว<

-
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ : อุทิศตนเพื่อพระเจ้าตากแดดฮินดูเทพยังเป็นที่รู้จัก Surya Shashti

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022
แขกซิก : Guru Nanak Dev birthday (1469-1539). Founder of the religion of Sikhism and the first of ten Sikh Gurus. Sikhs believe that all subsequent Gurus possessed Guru Nanak’s divinity and religious authority only observed by the Sikh community