วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkเนปาล : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

เนปาล : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Rupee (NPR)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022ฮินดูเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันศุกร์ 23 ธันวาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023เทศกาลมาคาร์ สันกรานติ/ปองกัล/มักห์ บิหุ/ทูสุ บูชาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023ปริธาวีพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023เทศกาลของชาวฮินดูพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์, 2023วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์, 2023มหาชีวาราตรีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023วันปีใหม่ทิเบตศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023วันปีใหม่ทิเบตศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันพุธ 8 มีนาคม, 2023ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 8 มีนาคม, 2023โฮลิ / โฮลิกา / เมดิน โพยา/เทศกาลโดราศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม, 2023รามานวนีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023สิ้นสุดปีการศึกษาSchool holidays
  view more
  วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่เนปาลวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
  view more
  วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่School holidays
  view more
  วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023วันบูรณาการณ์ฟื้นฟูวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วิสาขพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023มาราธอนเอเวอเรสต์rกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
  view more

  ฮินดูเทศกาล

  -
  วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Sakela เป็นเทศกาลหลักของ Kirat ซึ่งมีการเฉลิมฉลองสองปีโดดเด่น ด้วยสองชื่อ Ubhauli และ Udhauli มีการเฉลิมฉลอง Sakela Ubhauli ระหว่าง Baisakh ปูรณิ (วันพระจันทร์เต็มดวงในเดือน Baishak) และมีฉลองในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือน Mangsir Sakela Udhauli

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 23 ธันวาคม, 2022
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Http://www.moepiu.gov.np
  https://www.gems.edu.np/
  many children in remote villages do not have access to education past the primary level

  Schooling in Nepal is mandatory till age 15
  Teaching language: Nepalese, vernaculars
  schools close on Saturday & Sunday
  school uniforms may be required

  We carry confirmed dates till April 2023 (2079 Nepalese year)

  Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
  Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including Nepalese schools
  Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

  ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

  -
  วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Http://www.moepiu.gov.np
  https://www.gems.edu.np/
  many children in remote villages do not have access to education past the primary level
  Schooling in Nepal is mandatory till age 15
  Teaching language: Nepalese, vernaculars
  schools close on Saturday & Sunday
  school uniforms may be required

  Dates confirmed till April 2023 (2079 Nepalese year)

  Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
  Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including Nepalese schools
  Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

  เทศกาลมาคาร์ สันกรานติ/ปองกัล/มักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา

  -
  วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebration of the harvest, which is observed for three days: Bhogi Pongal, Surya Pongal and Mattu Pongal. A colourful and traditional festival with many a ceremony devoted to various deities and cattle races.

  ปริธาวี

  -
  วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Magh Sankrati in honor of the contribution of then King Prithivi Narayan Shah, the builder of modern Nepal

  เทศกาลของชาวฮินดู

  -
  วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Tamang New Year - This community has a tradition of associating years with the symbols of 12 different animals (starting with Rat and ending with Boar).

  วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย

  -
  วันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : The Rana Dynasty ruled Nepal for 104 years. It was on this day in 1951 when they were ousted from power. To mark this political shift, the Nepali army sounds the bugle at sunrise and fires cannons atop the Bhimsen tower in Kathmandu. A formal ceremony to commemorate the day is held at the Nepal Army Pavilion and attended by the Prime Minister and other key government officials. Celebration of the Democracy Day, however, has not been consistently observed by the Maoist-led government although the country’s Armed Forces and civilian organizations honor this day with their own version of programs.

  มหาชีวาราตรี

  -
  วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์, 2023
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The festival is principally celebrated by offerings of Bael (Bilva) leaves to the Lord Shiva, all day fasting and an all night long vigil. Per scriptural and discipleship traditions, the penances are performed in order to gain boons in the practice of Yoga and meditation (Wikipedia)

  วันปีใหม่ทิเบต

  -
  วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

  วันปีใหม่ทิเบต

  -
  วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

  ฟฉผบภว ณฏ

  -
  วันพุธ 8 มีนาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Nari Dibas

  โฮลิ / โฮลิกา / เมดิน โพยา/เทศกาลโดรา

  -
  วันพุธ 8 มีนาคม, 2023
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The first day is observed in the mountain regions, the second day is observed in the lowlands

  วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

  -
  วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Ghodejatra Kathmandu Valley only

  รามานวนี

  -
  วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม, 2023
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebrates the birth of Lord Rama to King Dasharatha and Queen Kausalya of Ayodhya.

  สิ้นสุดปีการศึกษา

  -
  วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันขึ้นปีใหม่เนปาล

  -
  วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Bikram Sambat ยุค (BS) คำนวณโดยใช้ปีสุริยคติ ปี 2073 BS เช่นเทียบเท่า 2016 AD ปีใหม่จะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน (ปฏิทินเกรโก) เทศกาล 9 วันเริ่มต้นสูงสุดในราม Navami ซึ่งจุดเริ่มต้นของปีใหม่พลังงานแสงอาทิตย์

  สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

  -
  วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
  อิสลาม :

  เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่

  -
  วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันบูรณาการณ์ฟื้นฟู

  -
  วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Loktantra Day - restoration of democracy

  ³ëµ¿Àý

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วิสาข

  -
  วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : มาฆบูชาหรือการเฉลิมฉลองพระสงฆ์ วันนี้ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงของเดือนที่สาม มันเอกราชกิจกรรมหลักในชีวิตของพระพุทธเจ้าครั้งแรกหลังจากที่เขาถอยออกมาจากฝน (Vassa) วันครบรอบวันเกิดของพระพุทธเจ้าในประเพณีมหายาน; พิธีฉลองการเกิดของพระพุทธเจ้าตรัสรู้และความตาย, การเฉลิมฉลองในวันที่พระจันทร์เต็มดวงของเดือนที่ 6 ในประเพณีเถรวาท

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

  -
  วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : พลีชีพสู่การล้ม (ในปี 2008) ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้นาน 240 ปี

  มาราธอนเอเวอเรสต์r

  -
  วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.everestmarathon.com/home in Kathmandu 2023 edition confirmed

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
  อิสลาม :