วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkเนปาล : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

เนปาล : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Rupee (NPR)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 9 มีนาคม, 2024มหาชีวาราตรีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024โฮลิ / โฮลิกา / เมดิน โพยา/เทศกาลโดราศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024สิ้นสุดปีการศึกษาSchool holidays
  view more
  วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันพุธ 10 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
  view more
  วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024วันขึ้นปีใหม่เนปาลวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 17 เมษายน, 2024รามานวนีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่School holidays
  view more
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024วิสาขพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพุธ 29 พฤษภาคม, 2024มาราธอนเอเวอเรสต์rกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันศุกร์ 14 มิถุนายน, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
  view more
  วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)โปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024เทศกาลชาวฮินดูพุทธศาสนา (ลัทธิมหายาน)
  view more
  วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024วันเด็กเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more

  ฟฉผบภว ณฏ

  -
  วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Nari Dibas

  มหาชีวาราตรี

  -
  วันเสาร์ 9 มีนาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The festival is principally celebrated by offerings of Bael (Bilva) leaves to the Lord Shiva, all day fasting and an all night long vigil. Per scriptural and discipleship traditions, the penances are performed in order to gain boons in the practice of Yoga and meditation (Wikipedia)

  โฮลิ / โฮลิกา / เมดิน โพยา/เทศกาลโดรา

  -
  วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The first day is observed in the mountain regions, the second day is observed in the lowlands

  สิ้นสุดปีการศึกษา

  -
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

  -
  วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Ghodejatra Kathmandu Valley only

  สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

  -
  วันพุธ 10 เมษายน, 2024
  อิสลาม :

  วันขึ้นปีใหม่เนปาล

  -
  วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Bikram Sambat ยุค (BS) คำนวณโดยใช้ปีสุริยคติ ปี 2073 BS เช่นเทียบเท่า 2016 AD ปีใหม่จะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน (ปฏิทินเกรโก) เทศกาล 9 วันเริ่มต้นสูงสุดในราม Navami ซึ่งจุดเริ่มต้นของปีใหม่พลังงานแสงอาทิตย์

  รามานวนี

  -
  วันพุธ 17 เมษายน, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebrates the birth of Lord Rama to King Dasharatha and Queen Kausalya of Ayodhya.

  เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่

  -
  วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ³ëµ¿Àý

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วิสาข

  -
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : มาฆบูชาหรือการเฉลิมฉลองพระสงฆ์ วันนี้ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงของเดือนที่สาม มันเอกราชกิจกรรมหลักในชีวิตของพระพุทธเจ้าครั้งแรกหลังจากที่เขาถอยออกมาจากฝน (Vassa) วันครบรอบวันเกิดของพระพุทธเจ้าในประเพณีมหายาน; พิธีฉลองการเกิดของพระพุทธเจ้าตรัสรู้และความตาย, การเฉลิมฉลองในวันที่พระจันทร์เต็มดวงของเดือนที่ 6 ในประเพณีเถรวาท

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

  -
  วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : It commemorates the date on which the first meeting of the Constituent Assembly of Nepal took place on 28 May 2008, which ended the 240-year reign of the Shah kings and declared Nepal a republic. The establishment of the republic put an end to the civil war that lasted for almost a decade. According to the Nepali calendar, the republic day is marked on Jestha 15 every year. Celebrations include a military parade in Kathmandu and several small-scale programs organised by various government agencies across the country. [Wikipedia]

  ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

  -
  วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : พลีชีพสู่การล้ม (ในปี 2008) ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้นาน 240 ปี

  มาราธอนเอเวอเรสต์r

  -
  วันพุธ 29 พฤษภาคม, 2024
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.everestmarathon.com/home in Kathmandu 2024 edition confirmed

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 14 มิถุนายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
  อิสลาม :

  อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : The second main celebration of Islam. It celebrates Abraham's willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia.

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เทศกาลของชาวฮินดู

  -
  วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Teej, Hartalika. On this day Goddess Parvati is worshipped. Women, married and unmarried, mainly of Khas ethnicity, assemble at one place, in their finest attire and start dancing and singing devotional songs. Amidst all this, the grand feast takes place. The jollity often goes on till midnight, after which the 24hour fast starts. observed by women only

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันพุธ 14 สิงหาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เทศกาลชาวฮินดู

  -
  วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
  พุทธศาสนา (ลัทธิมหายาน) : ประจำปี เทศกาล ซึ่งหมายถึงการระลึกถึงความผูกพันตลอดกาลระหว่างพี่น้องของเพศตรงข้ามมักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและมีการทำเครื่องหมายโดยพิธีที่เรียบง่ายมากในการที่ผู้หญิงคนหนึ่งผูกสัญลักษณ์ซึ่งอาจจะเป็นหัวข้อที่มีสีสันเป็น สร้อยข้อมือง่ายหรือสตริงตกแต่งรอบข้อมือของพี่ชายของเธอ

  วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

  -
  วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Gai Jatra in Kathmandu only

  วันเด็ก

  -
  วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
  วัฒนธรรม :

  วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

  -
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Hindu celebration of the birthday of Sri Krishna, an incarnation of Lord Krishna. Sweets, fruits and milk products are available in abundance. Sri or Shree: A prefix denoting auspiciousness